slide1 n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
SLUŽBENE KONTROLE HRANE I HRANE ZA ŽIVOTINJE PowerPoint Presentation
Download Presentation
SLUŽBENE KONTROLE HRANE I HRANE ZA ŽIVOTINJE

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 19

SLUŽBENE KONTROLE HRANE I HRANE ZA ŽIVOTINJE - PowerPoint PPT Presentation


 • 170 Views
 • Uploaded on

URED ZA VETERINARSTVO BOSNE I HERCEGOVINE. SLUŽBENE KONTROLE HRANE I HRANE ZA ŽIVOTINJE. OPĆA PRAVILA ORGANIZACIJE I PROVEDBE SLUŽBENIH KONTROLA.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'SLUŽBENE KONTROLE HRANE I HRANE ZA ŽIVOTINJE' - keaton-ross


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
slide1

URED ZA VETERINARSTVO BOSNE I HERCEGOVINE

SLUŽBENEKONTROLEHRANEIHRANEZAŽIVOTINJE

op a pravila organizacije i provedbe slu benih kontrola
OPĆA PRAVILA ORGANIZACIJE I PROVEDBE SLUŽBENIH KONTROLA
 • PRAVILNIK  O SLUŽBENIM KONTROLAMA KOJE SE PROVODE RADI VERIFIKACIJE POSTUPANJA U SKLADU S ODREDBAMA PROPISA O HRANI I HRANI ZA ŽIVOTINJE TE PROPISA O ZDRAVLJU I DOBROBITI ŽIVOTINJA “Službeni glasnik BiH” 5/13
 • Opće obveze vezano za organizaciju službenih kontrola
 • ƒOdređeno nadležno tijelo i operativni kriteriji
 • ƒPrijenos određenih zadaća službenih kontrola
 • ƒPostupci kontrole i verifikacije
 • ƒFinanciranje službenih kontrola
 • ƒRegistracija i odobravanje objekata
 • ƒOsposobljenost osoba koje provode službene kontrole
op a pravila organizacije i provedbe slu benih kontrola1
OPĆA PRAVILA ORGANIZACIJE I PROVEDBE SLUŽBENIH KONTROLA
 • PRAVILNIK O ORGANIZACIJI SLUŽBENIH KONTROLA PROIZVODA ŽIVOTINJSKOG PORIJEKLA NAMIJENJENIH ISHRANI LJUDI “Službeni glasnik BiH 103/12”
 • Posebna pravila organizacije službenih kontrola proizvoda životinjskog porijekla;
 • Primjenjuje se dodatno uz Pravilnik o službenim kontrolama koje se provode radi verifikacije postupanja u skladu s odredbama propisa o hrani i hrani za životinje te propisa o zdravlju i dobrobiti životinja.
op a pravila organizacije i provedbe slu benih kontrola novo zakonodavstvo na ela
OPĆA PRAVILA ORGANIZACIJE I PROVEDBE SLUŽBENIH KONTROLANOVO ZAKONODAVSTVO - NAČELA
 • Važna stavka je postizanje ciljeva
 • Nadležno tijelo obavlja provjeru postizanja ciljeva
 • Službene kontrole se temelje na revizijskim aktivnostima (audit)
op a pravila organizacije i provedbe slu benih kontrola novo zakonodavstvo na ela1
OPĆA PRAVILA ORGANIZACIJE I PROVEDBE SLUŽBENIH KONTROLANOVO ZAKONODAVSTVO - NAČELA
 • Pristup prema zdravstvenoj ispravnosti hrane temeljen na rizicima;
 • Upravljanje rizicima odvojeno od procjene rizika;
 • Za sigurnost hrane / hrane za životinje odgovoran je subjekt u poslovanju s hranom / hranom za životinje;
 • Zahtjevi za hranu za životinje uključeni u novo zakonodavstvo;
 • Sljedivost: neophodni elementi u osiguranju sigurnosti hrane / hrane za životinje.
slide6

OPĆA PRAVILA ORGANIZACIJE I PROVEDBE SLUŽBENIH KONTROLANOVO ZAKONODAVSTVO - NAČELA

Pravila se temelje na sljedećim ključnim mjerama:

Provedba pristupa “od farme do stola"

Uvođenje HACCP sistema za sve subjekte u poslovanju sa hranom i hranom za životinje

Registracija ili odobrenje određenih objekata u poslovanju sa hranom / hranom za životinje

Razvoj vodiča DHP i za primjenu HACCP načela od strane subjekata u poslovanju s hranom / hranom za životinje

op a pravila organizacije i provedbe slu benih kontrola novo zakonodavstvo na ela2
OPĆA PRAVILA ORGANIZACIJE I PROVEDBE SLUŽBENIH KONTROLANOVO ZAKONODAVSTVO - NAČELA
 • Osnovna načela i zahtjevi
 • Odobravanje objekata vrše nadležni organi entiteta ili Brčko Distrikta za dotične djelatnosti i dodjeljuje broj odobrenja ;
 • Odgovornosti
 • Utvrđuje:
 • Organizacijsku strukturu
 • Postupke koji podupiru donošenje odluka o ocjeni zdravstvene ispravnosti hrane
 • UZV BiH vodi ažurirane popise odobrenih objekata sa njihovim pripadajućim brojevima odobrenja
op a pravila organizacije i provedbe slu benih kontrola2
OPĆA PRAVILA ORGANIZACIJE I PROVEDBE SLUŽBENIH KONTROLA
 • Ciljevi službenih kontrola:
 • Verifikacija usklađenosti sa propisanim odredbama sa ciljem:
 • Prevencije, uklanjanja ili smanjenja na prihvatljivu razinu rizika za zdravlje ljudi i životinja;
 • Provedbe adekvatne prakse u prometu hranom i hranom za životinje, te zaštite interesa potrošača.
op a pravila organizacije i provedbe slu benih kontrola3
OPĆA PRAVILA ORGANIZACIJE I PROVEDBE SLUŽBENIH KONTROLA

Službene kontrole se provode na temelju analize rizika i sa odgovarajućom učestalošću uzimajući u obzir:

► Identifikacije rizika

► Dokumentaciju o ranijem postupanju SPH

► Pouzdanost vlastitih samokontrola koje su provedene

► Informacije koje bi mogle ukazivati na neusklađenost

op a pravila organizacije i provedbe slu benih kontrola organizacija i provedba
OPĆA PRAVILA ORGANIZACIJE I PROVEDBE SLUŽBENIH KONTROLAorganizacijaiprovedba
 • Državni veterinarski inspektori
 • Službeni veterinari
 • Ovlašteni veterinari
op a pravila organizacije i provedbe slu benih kontrola4
OPĆA PRAVILA ORGANIZACIJE I PROVEDBE SLUŽBENIH KONTROLA
 • Službeni ili ovlašteni veterinar obavještava nadležno tijelo o rezultatima provedenih kontrola redovno i kad god to nadležno tijelo zatraži;
 • ƒ Ako rezultati kontrola ukazuju na neusklađenost
 • službeni ili ovlašteni veterinar mora odmah obavijestiti nadležno tijelo.
op a pravila organizacije i provedbe slu benih kontrola5
OPĆA PRAVILA ORGANIZACIJE I PROVEDBE SLUŽBENIH KONTROLA
 • Ovlašteni veterinari – prenošenje ovlaštenja za provedbu službenih kontrola
 • Ovlašteni vetrinari:
 • ƒ Raspolažu stručnošću, opremom i infrastrukturom neophodnom za obavljanje poslova;
 • ƒ Adekvatno su kvalificirani, iskusni, nepristrasni, samostalni u obavljanju poslova za koje su ovlašteni i ne postoji sukob interesa u odnosu na obavljanje poslova.
op a pravila organizacije i provedbe slu benih kontrola6
OPĆA PRAVILA ORGANIZACIJE I PROVEDBE SLUŽBENIH KONTROLA
 • Transparentnost - informacije o kontrolnim aktivnostima dostupne javnosti
 • Objektivnost - dokumentovane procedure, izvješća o rezultatima
 • Neovisnost - (bez sukoba interesa)
 • Učinkovitost
 • Dosljednost i kvalitet treninga, planiranje na bazi objektivnih podataka
op a pravila organizacije i provedbe slu benih kontrola operativni kriteriji
OPĆA PRAVILA ORGANIZACIJE I PROVEDBE SLUŽBENIH KONTROLAOperativni kriteriji
 • Na nivou primarne proizvodnje i pripadajućih djelatnosti:
 • - hrane životinjskog porijekla, veterinarska inspekcija,
 • - hrane biljnog porijekla, poljoprivredna inspekcija,
 • U proizvodnji i preradi:
 • - hrane životinjskog porijekla, veterinarska inspekcija,
 • - ostale hrane, sanitarna inspekcija, odnosno inspekcija za hranu,
 • ostale hrane koja sadrži sastojke životinjskog porijekla, veterinarska ili sanitarna inspekcija
 • Pri uvozu:
 • - hrane životinjskog porijekla, granična veterinarska inspekcija,
 • - ostale hrane, sanitarna inspekcija, odnosno inspekcija za hranu,
 • - ostale hrane koja sadrži sastojke životinjskog porijekla, granična veterinarska ili fitosanitarna inspekcija
op a pravila organizacije i provedbe slu benih kontrola organizacija i provedba1
OPĆA PRAVILA ORGANIZACIJE I PROVEDBE SLUŽBENIH KONTROLAorganizacijaiprovedba
 • Godišnji plan aktivnosti za tekuću godinu državnih veterinarskih inspektora i službenih veterinara;
 • Plan sl.kontrola-2013.docx
 • Izrada pojedinačnih godišnjih planova aktivnosti svih inspekcijskih tijela (entitetskih, lokalnih);
 • Definisana minimalna učestalost službenih kontrola.
op a pravila organizacije i provedbe slu benih kontrola organizacija i provedba2
OPĆA PRAVILA ORGANIZACIJE I PROVEDBE SLUŽBENIH KONTROLAorganizacijaiprovedba
 • Ček lista
 • Kontrolnotijelo - službeni veterinar
 • UČESTALOST NA BAZI PROCIJENJENOG RIZIKA
 • ƒ Subjekti u poslovanju s hranom životinjskog porijekla;
 • ƒ Subjekti u poslovanju sa hranom za životinje;
 • ƒ Subjekti u poslovanju sa nusproizvodima životinjskog porijekla koji nisu namijenjeni ishrani ljudi.
slide17
OPĆA PRAVILA ORGANIZACIJE I PROVEDBE SLUŽBENIH KONTROLA klasifikacija objekata u poslovanju shranom na temelju procijenjenog rizika
 • Baza podataka provedbe službenih kontrola veterinarske inspekcije;
 • Planiranje i nadzor provedbe službenih kontrola, na temelju
 • prikupljenih službenih podataka sa terena od strane nadležne veterinarske inspekcije;
op a pravila organizacije i provedbe slu benih kontrola izvje a o provedenim slu benim kontrolama
OPĆA PRAVILA ORGANIZACIJE I PROVEDBE SLUŽBENIH KONTROLA izvješća o provedenim službenim kontrolama
 • O provedenim službenim kontrolama sastavljaju se zapisnici koji sadrže opis svrhe službenih kontrola, kontrolne metode koje su primijenjene, rezultate službenih kontrola;
 • ƒ Primjerak zapisnika, dostavlja se subjektu u poslovanju sa hranom ili hranom za životinje.