retorik v ltalighet n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Retorik – vältalighet PowerPoint Presentation
Download Presentation
Retorik – vältalighet

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 17

Retorik – vältalighet - PowerPoint PPT Presentation


 • 187 Views
 • Uploaded on

Retorik – vältalighet. Retorik handlar om att övertyga Reglerna är flera tusen år gamla men gäller fortfarande!. Historik. Behovet av retorik uppkom i det demokratiska Grekland (runt 500-400 f.Kr.) Varje man förde sin egen talan Det talade ordet vägde mer än det skrivna

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

Retorik – vältalighet


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
 1. Retorik – vältalighet Retorik handlar om att övertyga Reglerna är flera tusen år gamla men gäller fortfarande!

 2. Historik • Behovet av retorik uppkom i det demokratiska Grekland (runt 500-400 f.Kr.) • Varje man förde sin egen talan • Det talade ordet vägde mer än det skrivna • Aristoteles (300-talet f.Kr.) strukturerade den klassiska retoriken

 3. Konsten att övertyga publiken • Logos fakta & logik, talar till publikens förnuft • Ethos skapa förtroende, publiken skall lita på dig • Patos skapa känslomässiga reaktioner

 4. Talets delar – argumenterande tal • Inledning • Avhandling • Avslutning

 5. Inledning • Få med dig lyssnarna • Skapa intresse • Presentera din fråga – din tes

 6. Avhandling • Presentera tre argument som stödjer din tes • Förklara varför du har valt argumenten • Presentera motargument • Bemöt motargumenten

 7. Avslutning • Spara det bästa till sist • Sammanfatta synpunkter • Avsluta med en uppmaning • Kom med förslag på handling

 8. Retoriska grepp • Allitteration – ljudrim: ”Volvos värde varar” • Anafor: börja med samma ord: ”I have a dream” ML King • Epifor: avsluta med samma ord: ”Dessa ord, dessa enkla ord, dessa mina sista ord…” • Kiasm: spegelvändning: ”Ask not what your country cando for you, ask what you cando for your country” JF Kennedy • Antites: 2 sidor står mot varandra: ”This is not the end. It is not even the beginning of the end. But it is, perhaps, the end of the beginning” W Churchill ”Stor i orden liten på jorden” ”Det gäller liv eller död”. • Metafor:bildspråk: Att gå på en smäll. Vassa armbågar. • Retorisk fråga: man förväntar sig inget svar, istället riktas uppmärksamheten mot något: ”Hur ska vi bäst spara energi inom transportsektorn?” • Eufemism: förskönande omskrivning: Hygientekniker = städare • Och många fler: Ironi, Ellips, Epifor, Asyndetisk satskonstruktion, Klimax, Katakres, Litotes, Oxymoron, Paradox, Pleonasm, Pars pro toto, Praeterito, Zeugma…

 9. Tips… • En fumlande inledning är ett retoriskt knep - blygsamhet vinner över skryt • Det är alltid bättre att överraska positivt än negativt • Skryt inte – publiken hatar talare som skryter • Smöra lite lagom – publiken gillar smicker

 10. Den klassiska uppbyggnaden • Intellectio– förstå talsituationen • Inventio – insamlande av material/stoff • Dispositio – dispositionen • Elocutio – skapandet av texten • Memoria – memorerande av manus eller stödord • Actio – framförandet

 11. Intellectio Att förstå talsituationen Vad ska du tala om? Analysera ämnet Vad är syftet med talet? Vad vill du uppnå? Vilka lyssnar?

 12. Inventio • Att finna material • Samla fakta • Lista argument – för och emot om du skall argumentera

 13. Dispositio • Att planera talet • Vad ska de olika delarna i talet innehåll? • Inledning • Avhandling • Avslutning

 14. Elocutio • Att formulera sig • Vilka ord och uttryck är bäst? • Vilka retoriska grepp kan användas? • Skriv ner talet

 15. Memoria • Att komma ihåg • Träna så att du kan talet nästan utantill • Använd stödord eller tankekarta

 16. Actio • Att agera • Hur ska du framföra talet? • Vilka ord ska betonas? • Tänk på gester och ansiktsuttryck • Hjälpmedel?

 17. Emendatio • Att ändra • Fundera efteråt på vad som gick bra och på vad som inte fungerade så bra • Tänk på det nästa gång du ska tala inför publik