h gtidstal n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Högtidstal PowerPoint Presentation
Download Presentation
Högtidstal

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 11
shen

Högtidstal - PowerPoint PPT Presentation

263 Views
Download Presentation
Högtidstal
An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Högtidstal Retorik

 2. Vad ni lärde er förra lektionen Det viktigaste jag lärde var hur man gjorde en lockande inledning. Hur man kan fånga publiken i sitt tal . Jag har lärt mig mer vad ett tal ska innehålla. Jag läste igenom stödmallen, checka av punkter. Hur långt talet ska vara.

 3. Frågor från förra lektionen Hur långt ska talet vara i text? Svar: Det beror på hur fort du pratar och vilka hjälpmedel du använder dig av. Det viktiga är att du får med alla delar av ett tal.

 4. Frågor om högtidstal • Får man använda slangord och svordomar?

 5. Retoriska grepp Metakommentarer: Vad du säger eller har sagt. Exempel: Jag kommer att tala om min mamma. Först kommer jag berätta en historia, sedan presentera tre argument för att tillslut sammanfatta vad jag sagt och be er om en sak. Jag har talat om min mamma. Först berättade jag en historia, sedan presenterade jag tre argument för att tillslut sammanfatta vad jag sagt. Nu vill jag att vi utbringar ett fyrfaldigt leve för min mamma, hon leve…!

 6. Retoriska grepp Hyperbol: Överdrifter. Exempel: Alla älskar att äta glass. Metaforer: Bilder. Exempel: Du är min ros. Litotes: Underdrifter. Exempel: Det är väl ingen som inte kan räkna, säger matematikprofessorn Analogi: Liknelser/paralleller. Exempel: Du luktar som en ros

 7. Retoriska grepp Anafor: Upprepning (3). Exempel: Jag tycker. Jag tycker. Jag tycker. Antites: Motsatser som ställs mot varandra. Exempel: Det gäller liv eller död. Retorisk fråga: Frågor som du besvarar själv. Exempel: Hur många till ska behöva dö? Ingen! Utrop: ! Exempel: Stoppa rasismen! Allitteration: Stav- bokstavsrim Exempel: Volvos värde vara, Snön singlar sig sakta ner, Snygg, sexig och singel, Om du var ett hav vore jag en våg,om du var vidderna ville jag va vinden, En annan Anna åt en annan ananas.

 8. Högtidstal Uppgift Skriv en/ett: Metakommentar. Överdrift. Underdrift. Liknelse. Metafor. Upprepning. Motsats. Retorisk fråga. Utrop. Alliteration

 9. Högtidstal Arbeta med ert tal.

 10. Frågor om högtidstal Diskutera frågorna • Får man använda slangord och svordomar?

 11. Högtidstal Exit ticket http://grindskolanklss9.se