projekt og kommunikation bpak efter r 2012 n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Projekt og kommunikation BPAK efterår 2012 PowerPoint Presentation
Download Presentation
Projekt og kommunikation BPAK efterår 2012

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 14

Projekt og kommunikation BPAK efterår 2012 - PowerPoint PPT Presentation


 • 115 Views
 • Uploaded on

Projekt og kommunikation BPAK efterår 2012. l ektion . Introduktion . 27. august 2012. Goddag og velkommen. Anne Hatting – cand.merc . Ph.d - organisationsteori , teknologier i organisationer og projekt - og gruppearb . Mathias Grüttner – kommunikation og retorik

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

Projekt og kommunikation BPAK efterår 2012


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
  Presentation Transcript
  1. ProjektogkommunikationBPAK efterår 2012 lektion. Introduktion. 27. august 2012 Anne Hatting ITU. 27.8.12

  2. Goddagogvelkommen Anne Hatting – cand.merc. Ph.d - organisationsteori, teknologieriorganisationerogprojekt- oggruppearb. Mathias Grüttner – kommunikationogretorik Projekt-undervisning: arbejde med et tekniskprojekt (LEGO) ogskrive en teknisk rapport Anne Hatting ITU. 27.8.12

  3. I dag: • Præsentationafkursus • Detproblemorienteredeprojekt • Gruppen/ teamet • Teamdannelseogforberedelseafpræsentation • Præsentationafstuderende • Forberedelsetilnæste gang: MBT + samarbejdsaftale Anne Hatting ITU. 27.8.12

  4. Undervisningsplan.Mandag 9-12.45 (1) 13.15-17.00 (2) Anne Hatting ITU. 27.8.12

  5. Litteratur – projekt. • Leo Finkelstein, “Project Book of Technical Writing” • Peter Sestoft (prof. ITU), “Udformningafrapporter” • Olsen og Petersen, “Problemorieneteretprojektarbejde” • Dahl m.fl., “ Styrkprojektarb.” • Højbjerg, “Hermeneutik” • Brock, “Bohr” Anne Hatting ITU. 27.8.12

  6. Litteratur - formål Arbejde med: • gruppeprocesser • projektplaneroggennemførelse • Dokumentationograpporter Integrere med kommunikationogretorik Supplerendemateriale: Meyers Briggs test Anne Hatting ITU. 27.8.12

  7. kursusblog • Password • Kompendie-litteratur • Forelæsnings PP’s Anne Hatting ITU. 27.8.12

  8. Detproblemorienteredeprojekt • Emneeller problem • Arbejdsprocessen – reflektereograpportere • Dokumentation for formål, forløbogresultat • Værktøjertilgruppenogtilprojektarbejdet • Team/ gruppe : projekt LEGO MINDSTORM • Team/ gruppe: Samarbejdsaftale. Anne Hatting ITU. 27.8.12

  9. Værktøjer • Samarbejdsaftale • Dagsorden for møder • Aktivlytning • Brainstorm, mindmapogproblemtræ • Non-stop skrivning • Logbøger Anne Hatting ITU. 27.8.12

  10. Samarbejdsaftale • Gruppensmøder (hvornår, hvordanoghvor) • Arbejdsform (læselitteratur, skrivenoter, referemøder, skriveprojektdele, træffeaftalerommøder etc.) • Gruppemødet (dagsorden, referent, deltagelse – mødetiltiden, meldeafbud … ) • Ambitionsniveau, forventningeroginteresser I forholdtilfaglighed. • Arbejdsforløbet – tidsplanogarbejdsfordeling • Gruppelogbog (hvordanoghvad) Anne Hatting ITU. 27.8.12

  11. ØVELSE“Samarbejdsaftaleogpræsentation” • Præsenterjer for hinanden. Fortælomerfaringer med gruppe- /teamarbejdeogerfaringer med projekter. Fortælomjeresforventningtilstudiet. (30 min.) • Forbered en mundtligpræsentationaferfaringerogforventninger- gruppevisi plenum (1minuttilhverstuderende) Anne Hatting ITU. 27.8.12

  12. Myers Briggs Test • Test dig selv – indenmandag d. 3. sept. • Brug din videniditgruppearbejde • Del med andre, hvis du selvvil Find testenpåwww.personalitypathways.com/type_inventory. html Svarpå question 1 - 4 Anne Hatting ITU. 27.8.12

  13. Myers Briggs test 1. Hvor ligger din energi – introvert ogekstrovert 2. Hvadstyrer din opfattelse – fornuftog intuition 3. Hvadstyrer dine beslutninger – tænkeogføle 4. Hvadbetydermestnår du vælger at handle – vurderingerogfornemmelser Anne Hatting ITU. 27.8.12

  14. Forberedetil 3. sept. • Gruppen /teametskriver en samarbejdsaftale • Hverenkeltstuderendeprøver en MBT • Læs Finkelstein kap.1-5 • Læs Dahl m.fl • Læs Olsen & Petersen Anne Hatting ITU. 27.8.12