1 / 15

Velkommen til informasjonsmøte

Velkommen til informasjonsmøte. Sesong 2007/2008. Agenda. Presentasjon av styret, trenere og oppmenn - Gruppeinndeling for sesongen 2007/2008 - Treningstider og samlinger for sesongen - T reningsarenaer/skibakker - S kirenn - U tstyr /kontingent/priser, etc . - Tips om preparering av ski

kaleb
Download Presentation

Velkommen til informasjonsmøte

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


 1. Velkommen til informasjonsmøte Sesong 2007/2008

 2. Agenda • Presentasjon av styret, trenere og oppmenn -Gruppeinndeling for sesongen 2007/2008 -Treningstider og samlinger for sesongen -Treningsarenaer/skibakker -Skirenn -Utstyr/kontingent/priser,etc. -Tips om preparering av ski -Informasjon om bruktsalget til klubben -Eventuelt + mange spørsmål fra Dere

 3. Styret i Alpingruppa LederØyvind Minken     M 957 15237 Sekretær/ webansvarlig Arve Heieren M 481 60 629 Dugnadsansvarlig Jan Tore Gresaker  M 481 40 491 Treneransvarlig    Knut Berger M 926 93 334  Oppmannsansvarlig  Thor Morten Stensby M 900 29 532 Sponsoransvarlig Bjørn Harald Ringeriede M 916 70 704 Rambydalskoordinator Stig Juvik  M 901 16 929 Kasserer Guri Nilsen P 908 41 539 Styremedlem     Bård Vereide  M 415 27 761 Andre med møterett i styret Driftsansv. Rambydalen Trond Huso M 905 87 982 Regnskapsansvarlig Ingrid Bakken Nordahl M 970 84 956

 4. Trenere og Oppmenn Gruppe 1 Hovedtrener Glen Refsnes 930 85 259 Trener Trygve Lunde 915 74 609 ” Eirik Fure 957 17 210 ” Cathrine Meisingset 456 64 898 ” Anders Veiteberg 934 38 764 (fungerende) Oppmann Jon F Fikse 970 80 809 Gruppe 2 Hovedtrener Per O Tangen 901 93 100 Trener Monica Rasmussen 952 04 440 Oppmann Vegard Carlsen 410 40 665

 5. Trener og Oppmenn forts. Gruppe 3 Hovedtrener Helge Herva 906 14 490 Trener Morten Borgen 95203166 ” Klaus Kromann 913 70 810 Oppmann Roy Pettersen 908 94 780 Gruppe 4 Hovedtrener Kirsten Heimstad Tangen 901 85 409 Trener Torgeir Testdal 951 92 115 Oppmann Bård Oppland

 6. Gruppeinndeling Vi har delt inn vårt treningstilbud i fire grupper basert på alder: Gruppe 1 11 - 16 år 1996 og tidligere Gruppe 2 9 –10 år 1997, 98 Gruppe 3 7 – 8 år 1999, 2000 Gruppe 4 6 år og yngre 2001 og senere Gruppe 3 og 4 trener normalt i to forskjellige bakker, ferdighetsnivået kan avgjøre hvor det er naturlig at barnet er med.

 7. Ute på tur – aldri sur Reise/samlinger • Felles Familie/klubbtur første weekend i desember (30/11-2/12), på Skeikampen. • Øvrige samlinger er mest aktuelt for de eldste i jakt på snø før bakkene åpner i nærområdet. Juvass, august 07

 8. Treningsarenaer/ski-bakker • Hurdal skisenter, traseer for alle nivåer. Her har vi felles dag for alle i klubben på mandager • Rambydalen, ypperlig til slalomtrening • Åslia i Nannestad, ikke så bratt, best egnet for de yngste og til teknikktrening • Gunstige priser på sesongkort i alle 3 bakker

 9. Skirenn • BARNEKARUSELLEN, 4 renn. USK, Fremad Hurdal, Nannestad og EIF lager sammen en arena for lett løypekjøring for løpere opp til 11 år • UNGDOMSKARUSELLEN, 4 renn. Her bygger vi videre på barnekarusellen og vansklighetsgraden øker. For løpere 11 år og opp til Junior 1 • Kvalikrenn for Alpin Landsfinale (AL) 95/96 mod. og Hovedlandsrennet (HL) 93/94 mod. • Lokale renn i forskjellige arenaer, for eksempel. BAMA skifestival, Disney DVD cup, Mr. Marker/Ms. Vølkl cup. Kretsrenn for Akershus Skikrets • KLUBBMESTERSKAPET i USK. Det kjøres SL og SSL. Psst! mamma og pappa klassen er den gjeveste klassen!

 10. Utstyr Innetrening • Gode innesko uten svart såle • T-shirt, kortbukse/treningsbukse • Ved løping ute, varme klær og påbudt med refleksvest!!! • Godt med drikke både ute og inne Skoler og treningstider: se klubbens hjemmeside

 11. Utstyr Vinter på ski • For alle, GODE STØVLER • For de minste, lettsvingte ski (carving) m/binding riktig justert. • For de litt større, er du i tvil rådfør deg med trener i gruppen ang. ski og binding • Varme klær som bør tåle litt fuktighet, gode varme hansker/votter, hjelm er obligatorisk, briller uten for mye riper.

 12. Treningsavgift/kontigent Gruppe 1 Sommer/høst Vinter 1500,- 1500,- Gruppe 2 Sommer/høst Vinter 500,- 1000,- Gruppe 3 Sommer/høst Vinter 500,- 1000,- Gruppe 4 Sommer/høst Vinter 500,- 700,- Søskenmoderasjon: full pris for eldste barn, deretter halv pris for søsken. I tillegg kommer medlemskap i USK. TIPS. Familiemedlemskap

 13. Preparering av ski • Ski med dårlig såle og sløve stålkanter er det samme som å gi barna et handicap! (kjøre bil på vinterdekke med sommerdekk) • Man bør ha: smørejern/lite strykejern, fil og bryne, kantvinkel og klemme, sikling og smøring, samt en god børste, en boks med skirens og tørkepapir • Vi håper å få til en eller flere preppekvelder tidlig i sesongen. • Sjekk SWIX.NO • Er du i tvil? Spør noen i støtteapparatet.

 14. Bruktsalget til klubben • Kjøp og salg av sportsutstyr • 10&11 november på Allergot Ungdomsskole • Innlevering fredag 09 november samme sted • En flott anledning til å få solgt utstyr som er i god stand, men som er blitt for lite! • Anton sport med masse gode tilbud

 15. Takk for oppmerksomheten !

More Related