slide1 n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
VELKOMMEN TIL NETTVERKSAMLING Hvordan sammen bli bedre - enn hver for oss ? PowerPoint Presentation
Download Presentation
VELKOMMEN TIL NETTVERKSAMLING Hvordan sammen bli bedre - enn hver for oss ?

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 12

VELKOMMEN TIL NETTVERKSAMLING Hvordan sammen bli bedre - enn hver for oss ? - PowerPoint PPT Presentation


 • 186 Views
 • Uploaded on

VELKOMMEN TIL NETTVERKSAMLING Hvordan sammen bli bedre - enn hver for oss ?. Program. Mål for dagen: Utvikle nettverket og dele kunnskap og kompetanse Kl. 10.00 Velkommen v/ Evelyn Jakobsen, leder i styringsgruppen Innledning v/ Prosjektleder Berit Skjerve

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

VELKOMMEN TIL NETTVERKSAMLING Hvordan sammen bli bedre - enn hver for oss ?


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
slide1

VELKOMMEN TIL NETTVERKSAMLING

Hvordan sammen bli bedre -

enn hver for oss?

program
Program

Mål for dagen: Utvikle nettverket og dele kunnskap og kompetanse

Kl. 10.00 Velkommen v/ Evelyn Jakobsen, leder i styringsgruppen

Innledning v/ Prosjektleder Berit Skjerve

Utvikling av nettverket, prosess

v/ Hege Fossum, Utviklingsavdelingen

Kl. 11.30 Lunsj

Kl. 12.30 – 14.15 Å leve godt i eget hjem med demens.

v/Bjørg Landmark, Utviklingssenter for hjemmetjenester i Buskerud

Heidi Kleven, spesialsykepleier/mastergrad i klinisk helsearbeid, - Drammen kommunes tilnærming til forebyggende og helsefremmende arbeid til eldre, 75 år og over.

KL.14.30 Pasientrettighetsloven kap.4 A - et opplæringstiltak v/Kari Os, USH, Lørenskog kommune

KL. 15.15 Oppsummering og slutt

fra undervisningshjemmetjenester til utviklingssenter for hjemmetjenester
”Utvikling gjennom kunnskap”Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester – en nasjonal satsing. Overordnet strategi 2011-2015

Hensikt, visjon, mål og føringer

To utviklingssentre i hvert fylke

Pådriverrolle

Ny nasjonal nettside

Evalueres 2015

Fra undervisningshjemmetjenester til utviklingssenter for hjemmetjenester
utvikling gjennom kunnskap
Utvikling gjennom kunnskap
 • Visjonen uttrykker et ideal for dagens og fremtidens pleie og omsorgstjenester i kontinuerlig for bedring og utvikling , tjenester der ansatte reflekterer over praksis og omdanner konkrete praktiske erfaringer til kunnskap
m l for det enkelte usht
Mål for det enkelte USHT

Pådriver for kunnskap ogkvalitet i sykehjem og hjemmetjenester i eget fylke

delm l
Delmål:

Pådriver for fag- og tjenesteutvikling:

I 2015 har kommunene tilgang på kunnskap fra utviklingsprosjekter i pleie- og omsorgstjenesten innen lokale og nasjonale satsningsområder

2. Pådriver for videreutvikling av praksistilbudet til elever, lærlinger og studenter:

I 2015 har kommunene tilgang på modeller for praksistilbud i sykehjem og hjemmetjenester

3. Pådriver for Kompetanseutvikling hos ansatte

I 2015 har kommunene tilgang på modeller for kompetanseutvikling hos de ulike grupper av ansatte i sykehjem og hjemmetjenester.

4. Tilrettelegging for forskning og utvikling

I 2015 har utviklingssentrene tilrettelagt og bidratt til forskning og utvikling innen helse-og omsorgstjenester

felles nasjonal nettside www undervisningssykehjem no www baerum kommune no uht
Felles nasjonal nettside: www.undervisningssykehjem.nowww.baerum.kommune.no/uht
nettverk for hjemmetjenestene i akershus etablert 28 09 2010
Nettverk for hjemmetjenestene i Akershus Etablert 28.09.2010
 • Sammen blir vi bedre enn hver for oss.
 • Målsetting: Utnytte hverandres kompetanse og lære av hverandres erfaring.
 • Arbeidsgruppe: Kari Camilla A. Vigdal Asker, Ellen Kroken Asker, Anine Tertland Lørenskog, Kari Kongshavn og Berit Skjerve Bærum
hva har vi erfart
Hva har vi erfart?
 • Kontaktpersoner i kommunene:

Lørenskog: Liv Tveito

Rælingen: Lasse Fure, Eva Thoresen

Skedsmo: Karianne Amlie

Nes: Heidi Snoen Glomsås

Enebakk: Åshild Hjelle

Asker: Camilla Aurtande Vigdal

Aurskog Høland: Kakki Balterud Sneen, Elisabeth Fagerstrand, Gro Nadden.

Ås: Kristine Østby

 • Funksjonen
 • Arbeidsgruppen.
 • Hvordan organisere dette videre?
hva har vi erfart1
Hva har vi erfart?
 • Tre nettverkssamlinger:
 • 2010: 28.9 oppstart nettverk – Etikk og Kunnskapstorg

25.11 Læringsarena

2011: 31.03

Under planlegging: Fagdag før ferien 9.juni.

 • Fagtema:
 • Kartlegging av pågående- avsluttede fagutviklingsprosjekter eller fagutviklingsarbeid i kommunene.
 • Hvilket system bør vi ha for å dele kunnskap?