Velkommen til informasjonsm te for installat rer onsdag 19 mai 2010
Download
1 / 41

- PowerPoint PPT Presentation


 • 151 Views
 • Uploaded on

Velkommen til Informasjonsmøte for installatører onsdag 19. mai 2010. Velkommen Per Bjergli Informasjon fra TS Hvem er vi og hva gjør vi Ingelin Evensen Elsmart - nyheter og brukerinformasjon Espen Ranum Nye internettsider - hvor dere finner nyttig informasjon Iren Olsen

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about '' - shasta


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Velkommen til informasjonsm te for installat rer onsdag 19 mai 2010

Velkommen til Informasjonsmøte for installatører onsdag 19. mai 2010


Agenda

Velkommen Per Bjergli

Informasjon fra TS

Hvem er vi og hva gjør vi Ingelin Evensen

Elsmart - nyheter og brukerinformasjon Espen Ranum

Nye internettsider - hvor dere finner nyttig informasjon Iren Olsen

Pause

Informasjon fra DLE Lene Løkkeberg

Hvem er vi og hva gjør vi

Instruksen fra DSB for 2010 med fokus på nyanlegg

Informasjon fra Nettpartner Arena Hans Rokke

Hva som vektlegges ved revisjon av installatører

Kort om ny NEK 400

Agenda


Fortum et ledende energiselskap i norden
Fortum - et ledende energiselskap i Norden

 • 1,2 millionerstrømkunder

 • 1,6 millioner nettkunder

 • Forsyner 90 byeri 8 land med fjernvarme

 • Tredje største strømprodusenten i Norden

 • Fokus på Norden, Russland och rundt Østersjøen

 • Fortum finnes i11 land

 • 11 500 ansatte i konsernet

 • Dersom Fortum var på Oslo Børs, ville vi ha vært selskap nr 2 i børsverdi (mellom StatoilHydro og Telenor)

3

3


Fortum distribution i norge
Fortum Distribution i Norge

 • Antall nettkunder 100 053

 • Overført mengde 1.8 TWh

 • Områdekonsesjon i 13 av Østfolds (18) kommuner

 • Vi er 70 ansatte i Fortum Distribution Norge

 • Felles driftsentral på Grålum med Fredrikstad EnergiNett og Energi 1 (Askøy og Hurum)


Distribution fra 1 6 2010
Distribution fra 1.6.2010

Staber

Distribution

Ari Koponen

Kommunikasjon

Personal

Regulering

Bengt Johansson, act

AMR Nordisk

Johan Lindehag

Finans

IT & Prosess Utvikling

Business Control

Panu Kamaja

Netteier

Erik Jansen

Drift

Mats Ählberg

Kunde

Riikka Hirvisalo-Oja

Entreprenører

5


Kunde
Kunde

Kunde

Riikka Hirvisalo-Oja

Inntekt og risiko

håndtering

Joachim Högberg

Prosess &

Prosjekt

Lowina Lundström

Kunde

Sverige

Cecilia Hedqvist

Kunde

Finland

Timo Jutila

Kunde

Norge

Per Bjergli


Kunde norge
Kunde, Norge

Fortum Distribution AS

Erik Jansen

Kunde

Per Bjergli

DLE

TS

Ingelin Evensen

DLE og tariffer

Lene Løkkeberg

Kundeansvarlig

Anita Smedstuen

Reklamasjoner

Bjørn Krosvik


Ingelin evensen

Informasjon fra TS- Hvem er vi og hva gjør vi- Elsmart - nyheter og brukerinformasjon- Nye internettsider - hvor dere finner nyttig informasjon

Ingelin Evensen

8


Technical service ts teamet
Technical service (TS teamet)

Ingelin Evensen Jann Simonsen Espen Ranum

Teamleder

Iren Ø. Olsen Kristian Skullerud Sead Mulaosmanovic

Frank Helmersen (Thor-Martin Lundmark

Innleid ut mai 2010)

9


Ts teamet ansvarsomr de
TS teamet - ansvarsområde

Beregning av anleggsbidrag

Tilknytning

Teknisk kundebehandling

Kundehenvendelser på telefon og mail

Meldingsbehandling

Tilknytning

Kundeinitierte oppgaver

linjerydding, lavt strekk, overgang fra luft til jordkabel, flytting av strekk


Ts teamet fakta
TS teamet - fakta

Antall registrerte installatører i vårt forsyningsområde: ca 86

Antall meldinger som ble behandlet i 2009: 3300

Antall nytilknytninger

2008: 1177

2009: 669

Hittil i 2010: 138

Gjennomsnittlig behandlingstid på forhåndsmeldinger:

2008: 20,9 dager

2009: 9,7 dager

2010: 4,1 dager

Stikkledningsavtalen inkl. målemontasje er inngått for 2009 og 2010 med Infratek Entreprenør AS


Ts teamet m lsetninger
TS teamet - målsetninger

Fokus på sikkerhet

Godt samarbeid med installatører, entreprenører og kunder

Effektivisere prosessene med fokus på god flyt mellom aktørene

Behandlingstid forhåndsmeldinger 5 virkedager


Elsmart h ndtering av meldinger
Elsmart – håndtering av meldinger

Installatør

Kunde

Elsmart

FD

Entreprenør


Ts teamet kontaktinformasjon
TS teamet - kontaktinformasjon

Hvor ringer du og hvor sender du mail

Telefon:

Sentralbord: 815 44 499

Direkte til TS teamet sin telefonkø: 69 97 36 30

Mail:

res.installasjonsmeldinger@fortum.com

res.vedlikeholdsmailerTS@fortum.com


Elsmart
Elsmart

Elsmart benyttes for å melde meldingspliktig arbeid

Ny installasjon brukes for

Nye installasjoner med ett anlegg

Nytt anlegg i eksisterende installasjon

Benyttes i de tilfeller der det allerede er en installasjon

Det kreves felles OV

Midlertidig installasjon

Byggestrøm

Endring av OV/HS

Benyttes der eksisterende anlegg bygges om

Arbeid i målepunkt

Benyttes i de tilfeller der et måleranlegg skal fjernes

Og alle andre tilfeller der måler eller trafoer berøres


Elsmart1
Elsmart

Alle saksbehandlere skal ha egen bruker i Elsmart

Popup brukes for å informere installatørene

Vi krever følgende informasjon på meldingene

Vedlegg i PDF format

Situasjonskart med ønsket inntakspunkt

Målernummer

Riktig nettkundedata med orgnr/fødselsnr.


Elentrepren rens side p fortumnett no
Elentreprenørens side på Fortumnett.no

Elentreprenørens side er ment for installatører, entreprenører og kunder

Slik kommer du til ”elentreprenørens side”:

Fortumnett.no

Trykk ”utbyggerens side” i menyen til venstre

Finn og trykk ”Elentreprenørens side” i bunnen på denne menyen

Interessante sider for installatører som skal sende melding om installasjonsarbeid:

Elsmart. Litt om Elsmart og link til Elsmart sine hjemmesider

Meldingsprosess. Her finnes veiledning for utfylling av meldinger

Nettstandarder. Regler for hvordan nettet vårt skal bygges og om vilkår for tilknytning

Arkiv. Informasjonsbrev som er sendt ut tidligere

Utbyggerens side er mer beregnet på å veilede kunder og utbyggere

Vi ønsker å forbedre oss - gi oss et hint om hva dere savner på våre internettsider!

Send tips til res.installasjonsmeldinger@fortum.com


Informasjon fra dle hvem er vi og hva gj r vi instruksen fra dsb for 2010 med fokus p nyanlegg

Informasjon fra DLE- Hvem er vi og hva gjør vi - Instruksen fra DSB for 2010 med fokus på nyanlegg

Lene Løkkeberg

18


Dle i fortum

Fortum Distribution AS

Erik Jansen

DLE-ansvarlig

Per Bjergli

DLE-koordinator

Lene Løkkeberg

DLE saksbehandler

Bjørn T. Kristiansen

Sakkyndig selskap

DLE i Fortum

19


Dle er en offentlige tilsynsmyndighet
DLE er en offentlige tilsynsmyndighet

Offentlig myndighet

Det Lokale Elektrisitetstilsyn (DLE)

Sakkyndig selskap


Sakkyndig selskap
Sakkyndig selskap

 • Definisjon i Forskrift om det lokale elektrisitetstilsyn og sakkyndige som utfører oppgaver for netteier:

  • Sakkyndige = offentlige eller private virksomheter/personer som etter forskriftens bestemmelser kan utføre oppgaver for netteier

 • De sakkyndige utfører DLE-oppgaver frem til et evt. vedtak

  • Foretar utplukk i samarbeid med DLE

  • Gjennomfører kontroll og sender forhåndsvarsel til kunden

  • Sender evt. påminnelse før saken oversendes til DLE som fatter vedtak

 • Andre oppgaver som de sakkyndige utfører på vegne av DLE:

  • Brannetterforskning i samarbeid med politiet

  • Skoleundervisning for 6. og 9. trinn

  • Informasjon om elsikkerhet


V r historikk med sakkyndig selskap
Vår historikk med sakkyndig selskap

1. sept 2005: Fortum Elsikkerhet ble solgt til Hafslund Elsikkerhet

1. jan 2009: Hafslund Elsikkerhet byttet navn til Infratek Elsikkerhet

Høsten 2009: Fortum sendte ut forespørsel om levering av DLE-tjenester

1. jan 2010: Nettpartner Arena ble Fortums nye leverandør av DLE- tjenester

22


Instruksen for 2010

Instruksen med vedlegg og sjekklister etc er tilgjengelig på DSB sine hjemmesider

Instruksen for 2010

23


Instruksen for 2010 hva er nytt
Instruksen for 2010 - hva er nytt på DSB sine

Sterkt fokus på nyanlegg, dvs anlegg som er ett år eller nyere

Alle nyanlegg skal i utgangspunktet kontrolleres

Definisjon på nyanlegg fra DSB

Nyanlegg = nytilknytninger, totalrehabiliteringer og "nytt" kjøkken eller bad i eneboliger. Innredning av kjeller er et annet eksempel på nyanlegg

Nyanlegg kan også være endring/utvidelser av eksisterende anlegg som medfører nye krav

Økt fokus på ”gamle” nyanlegg

Kontroll av anlegg som er inntil 10 år gamle

DSB ønsker å vite om anlegg som er bygd etter at internkontrollforskriften trådte i kraft, holder den kvaliteten man må forvente

Rapport fra kundesystem/Elsmart vs lister fra installatørene

24


Eksempel p kontrollerte nyanlegg 2008

2500 på DSB sine

100%

2000

1500

44%

41%

1000

500

15%

0

Antall kontroller

Antall kontroller med fysiske

Antall kontroller uten feil

Antall kontroller kun dok. feil

feil

Eksempel på kontrollerte nyanlegg 2008


Instruksen for 2010 hva er som f r
Instruksen for 2010 - hva er som før på DSB sine

 • Tilsyn foretas som tidligere etter en risikovurdering

  • Anlegg med mistanke om høy risiko blir prioritert

 • Virksomheter revideres opp mot internkontrollforskriften som tidligere

 • Eksempler:

  • Helsesentre, Hoteller, Barnehager og skoler revideres i gjennomsnitt hvert 5. år

  • Bilverksteder og mekaniske verksteder revideres i gjennomsnitt hvert 12. år

 • Systemrevisjoner av elektroentreprenører gjennomføres som tidligere

  • Elektroentreprenører revideres i gjennomsnitt hvert 3. år

  • Ved mistanke om høy risiko vil elektroentreprenørene revideres oftere


Installat ren som elsikkerhetsakt r
Installatøren som elsikkerhetsaktør på DSB sine

 • Selger av elsikkerhet

  • Ikke billigst mulig anlegg

  • Markedsføre og selge timer, komfyrvakt, jordfeilbryter

  • Sørge for tilstrekkelig inntak, kurser, stikkontakter osv

 • Markedsfører av elsikkerhet

  • Gjennom informasjon

 • Skape gode elsikkerhetsholdninger hos de ansatte

Vårt felles mål er å øke elsikkerheten i Norge!


Dle kontaktinformasjon
DLE - Kontaktinformasjon på DSB sine

 • Fortum:

  • E-post: dle@fortum.com

  • Telefon: 815 444 99

  • DLE Saksbehandler: 948 843 46

 • Nettpartner Arena:

  • E-post: post@nettpartner.no

  • Telefon: 400 048 00


Informasjon fra Nettpartner Arena på DSB sine - Hva som vektlegges ved revisjon av installatører- Kort om ny NEK 400

Hans Rokke

29


Hva er v r oppmerksomhet spesielt rettet mot under en revisjon
Hva er vår oppmerksomhet spesielt rettet mot under en revisjon

 • Faglige kvalifikasjoner (spesielt faglig ansvarlig)

 • Nødvendige prosedyrer  i henhold til FSE-forskriften (sikker jobbing)

 • Rutiner for å levere sikre anlegg i forhold til FEL,  5 sikre for standard boliginstallasjon

30


Hjemmel for krav
Hjemmel for krav revisjon

 • Internkontrollforskriften

 • Registreringsforskriften

 • Sikkerhet ved arbeid i eller ved drift av elektriske anlegg

 • Forskrift om kvalifikasjoner for elektrofagfolk

 • Forskrift om elektriske lavspenningsanlegg

 • 5 sikre eller tilsvarende er beskrevet i instruks fra DSB.

31


Internkontrollforskriften 5
Internkontrollforskriften § 5 revisjon

§ 5. Innholdet i det systematiske helse-, miljø- og sikkerhetsarbeidet. Krav til dokumentasjon

Internkontrollen skal tilpasses virksomhetens art, aktiviteter, risikoforhold og størrelse i det omfang som er nødvendig for å etterleve krav i eller i medhold av helse-, miljø- og sikkerhetslovgivningen.

32


Registreringsforskriften 4
Registreringsforskriften § 4 revisjon

§ 4. Registreringsplikt - opplysninger om virksomheten - dokumentasjonskrav

Virksomheten skal sende registreringsmelding til sentral tilsynsmyndighet.

Registreringsmeldingen skal innholde opplysninger om:

1. Virksomhetens navn, adresse, selskapsform, avdelinger (som ikke er selvstendige virksomheter), foretaksnummer

2. Navn på faglig ansvarlig(e), dvs. den/de som iht. gjeldende kvalifikasjonskrav for elektrofagfolk forestår utførelse og vedlikehold

3. Faglig virkeområde

4. Antall ansatte elektrofagarbeidere

5. Antall lærlinger og hjelpearbeidere innen virkeområdet til forskriften.

Det totale antall ansatte elektrofagarbeidere i den registreringspliktige virksomheten skal oppgis innenfor intervaller på 5 ansatte (eks. 0-5, 6-10, 11-15 osv.), hvis antallet ansatte er over 30 skal de oppgis innenfor intervaller på 15 ansatte (eks. 31-45, 46-60 osv.). Det samme gjelder for det totale antall ansatte lærlinger og hjelpearbeidere innenfor det registrerte virkeområdet til virksomheten. For prosjekterende skal det på tilsvarende måte opplyses om det totale antallet ansatte med elektrokompetanse.

Virksomheten skal uten opphold melde fra til sentral tilsynsmyndighet om enhver endring i innmeldte opplysninger som er nevnt i annet og tredje ledd. Likeledes skal det meldes fra om opphør av virksomhet.

Sentral tilsynsmyndighet skal overfor avsender bekrefte at registreringsmelding er mottatt.

33


Sikkerhet ved arbeid i eller ved drift av elektriske anlegg
Sikkerhet ved arbeid i eller ved drift av elektriske anlegg revisjon

I FSL er det oppmerksomhet om:

§ 7 - Overordnet planlegging

§ 8 – Melding av ulykker / uhell

§ 10 - Planlegging av arbeid

§ 16 – Arbeid under spenning

34


Forskrift om kvalifikasjoner for elektrofagfolk
Forskrift om kvalifikasjoner for elektrofagfolk revisjon

35

I FKE er det oppmerksomhet om

§7 Pliktsubjekter – Plikt til å sørge for at kvalifikasjonskrav overholdes

§ 8 Dokumentasjon

§ 11 Kvalifikasjoner for den som skal forestå utførelse og vedlikeholde herunder reparasjon av elektriske anlegg

§ 13 Kvalifikasjoner for den som skal arbeide selvstendig med utførelse og reparasjon av elektriske anlegg

§ 17 Kvalifikasjoner for elektrofagfolk med utdanning fra utlandet


FEL revisjon

36

I FEL er det oppmerksomhet om

§ 12 - Kontroll. Erklæring om samsvar. Dokumentasjon

§ 13 - Oppbevaring av dokumentasjon

§ 14 - Melding

§ 16 - Planlegging og vurdering av risiko

§ 36 – Anlegg og tilkoblinger(følges monteringsanvisninger)


Hva er nytt i nek 400 2010
Hva er nytt i NEK 400: 2010 revisjon

 • NEK 400 – 8 – 823 : 2010

 • NEK 400 : 2010

  Kilde DSB.

37


Nek 400 8 823 2010 installasjoner i boliger
NEK 400-8-823:2010 revisjonInstallasjoner i boliger

Ved utarbeidelsen av NEK 400-8-823:2010 har NK64 hatt

fokus på tre elementer hvor elrisikoen etter komiteens mening er større enn hva som bør være tillatelig boliger.

 • Langvarige høye belastninger og varmgang i kontaktpunkter

 • Boligbranner med elektrisk årsak, enten det er feil i installasjon/utstyr eller som følge av feil bruk, utgjør en stor andel av det totale antall boligbranner

 • Utstrakt bruk av skjøteledninger er et elsikkerhetsmessig problem, både med hensyn til varmgang/overbelastning, men også i forhold til andre følgeskader.

38


Nek 400 2010 gjeldende fra 01 07 2010 nyheter
NEK 400-2010, gjeldende fra 01.07.2010, nyheter revisjon

 • Fokus:

  • Redusere branner

  • Redusere muligheten for overbelastning

 • Nye tiltak

  • Overspenningsvern

  • Komfyrvakt som del av fastinstallasjonen

  • Definisjon av antall stikkontakter i rom

  • Strengere krav til merkestrøm for overbelastningsvern ( mindre sannsynlighet for å overbelaste kabler)

39


Dokumentasjon nek 400 2010
Dokumentasjon (NEK:400 2010) revisjon

Standard boligdokumentasjon

5 sikre eller tilsvarende

 • Erklæring om samsvars

 • Rapport fra risikovurdering

 • Kursfortegnelse

 • Rapport fra sluttkontroll

 • Utstyrsdokumentasjon

 • (Tegninger over installasjonen)

40


Oppsummering og evaluering
Oppsummering og evaluering revisjon

 • Tidspunkt for møte

  • Innenfor arbeidstid?

  • Utenfor arbeidstid?

 • Varigheten på møtet

  • Passe varighet

  • For langt

 • Evaluering med forslag til forbedring tas på neste samarbeidsmøte med Nelfo Østfold

 • Takk for fremmøte!