Velkommen til n ringsseminar
Download
1 / 16

- PowerPoint PPT Presentation


  • 90 Views
  • Uploaded on

Velkommen til næringsseminar. 01. November 2011. Velkommen til næringsseminar. Presentasjon Kort om Luster Sparebank Luster Sparebank sin rolle i næringsutviklinga Spørsmål. Presentasjon. Gunnar Ruud, -jostedøl -gift, 3 barn,

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about '' - chinara


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

Velkommen til n ringsseminar1
Velkommen til næringsseminar

Presentasjon

Kort om Luster Sparebank

Luster Sparebank sin rolle i næringsutviklinga

Spørsmål


Presentasjon
Presentasjon

Gunnar Ruud, -jostedøl -gift, 3 barn,

Utdanning -første kulle på økonomi og adm. DH (Jon Gunnar)-etterutdanning div. kurs på BI

-autorisert finansiell rådgivar -jobba i Luster Sparebank heile yrkeskarrieren -rekneskapsmedarbeidar -edb-ansvarleg -kontorsjef (kunderetta/personal) -NK/leiar næringsliv


Kort om luster sparebank
Kort om Luster Sparebank

Hovudkontor i Gaupne, filial på Hafslo

31 faste tilsette, 1 Trainee (22 årsverk)

Forvaltningskapital 2,5 mrd. Eigenkapital 276,0 mill.

Ca. 7.500 kundar

Personkundebank for heile landet (auken utanfor fylke)

Næringslivskundar ca 20%

Næringslivsbank for:-primært kundar i Luster kommune-kundar frå nabo kommunane-utflytte Lustringar


Kort om luster sparebank1
Kort om Luster Sparebank

Kven eig Luster Sparebank?

Kva er høgste styringsorganet i Luster Sparebank?-Forstandardskapet (leiar Arne Johannesen) -kundar -representantar valt av Luster kommune -tilsette


Kort om luster sparebank2
Kort om Luster Sparebank

Del av forretnings ide…..-være ein aktiv aktør i utviklinga av

lokal samfunnet


Kort om luster sparebank3
Kort om Luster Sparebank

Døme på konkrete tiltak for å auke aktivteten i lokal samfunnet:-delfinansiering av prosjektstilling ”Småkraft”-årlege gåve tildeling til frivillige lag og organisasjonar-sponsing av frivillige lag og organisasjonar

sponsing av tilbod som dekkar heile kommunen/region: -Sogn Skisenter (ca. 2,0 mill) -Luster Bad (ca. 2,0 mill)


Luster sparebank sin rolle i n ringsutviklinga
Luster Sparebank sin rolle i næringsutviklinga

Delta i finansieringa (Finansaktør)

Samtalepartnar-Etableraren -Luster kommune -Innovasjon Norge -Andre bankar


Luster sparebank sin rolle i n ringsutviklinga1
Luster Sparebank sin rolle i næringsutviklinga

Samtale partnar for etableraren: (ulike)(engasjert, stille spørsmål, har du tenkt på……, har du undersøkt ……, motivere, samarbeidspartnar)

-Forretningside (det unike) -kva går ideen ut på-Forretningsplan (døme) -korleis gjennomføre får ide til praksis? -kven er kundane -kven er konkurrentane -korleis marknadsføre det nye produktet/tenesta

-lokal, kva skal du drive verksemda frå-


Luster sparebank sin rolle i n ringsutviklinga2
Luster Sparebank sin rolle i næringsutviklinga

Neste steg…….

Investeringsplan (kva må kjøpast inn?) døme:-maskiner -tilrettelegging av lokal-opplæring

Finansieringsplan (korleis skal investeringa betalast)-lån/tilskot Luster kommune-lån/tilskot Innovasjon Norge-lån Luster Sparebank-eigenkapital


Luster sparebank sin rolle i n ringsutviklinga3
Luster Sparebank sin rolle i næringsutviklinga

Driftsbudsjettdriftsinntekter

driftsutgifter (Oppstart kostn.) -innkjøp av varer-lønn-leige av lokaldriftsresultat-finanskostnaderårsresultat før skatt


Luster sparebank sin rolle i n ringsutviklinga4
Luster Sparebank sin rolle i næringsutviklinga

Likviditetsbudsjett (NB! NB!)-innbetalingar -betalingsvilkår (for eksempel inneverande mnd + 30 dgr)

-utbetalingar

-betaling for varer (betalingsvilkår for eksempel 15 dgr) -lønn (avtalt dato i mnd) -husleie (avtalt dato i mnd)


Luster sparebank sin rolle i n ringsutviklinga5
Luster Sparebank sin rolle i næringsutviklinga

Finansiering -total vurdering av: -personen (NB! NB!) -forretningsplanen

-budsjett -vurdering av total økonomien i prosjektet -sikkerheit


Luster sparebank sin rolle i n ringsutviklinga6
Luster Sparebank sin rolle i næringsutviklinga

Etablerar må vidare bestemme seg for:-selskapsform -lage vedtekter for selskapet

-velje styre NB! -skaffe seg rekneskapsførar/revisor -skaffe/innbetale eigenkapital - registrere selskapet i Brønnøysundregiseret


Luster sparebank sin rolle i n ringsutviklinga7
Luster Sparebank sin rolle i næringsutviklinga

DET ER BERRE DETTE SOM SKAL TIL

OG

SÅ ER DU DIN EIGEN

SJEF!