Download
mass media n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Mass media PowerPoint Presentation

Mass media

238 Views Download Presentation
Download Presentation

Mass media

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Mass media

 2. MEDIA – ŚRODKI MASOWEGO PRZEKAZU Środki masowego przekazu (mass media,publikatory) – środki społecznego komunikowania o szerokim zasięgu, czyli prasa, radio, telewizja, internet, a w szerszym znaczeniu także książka, film, plakat, kino. Środki masowego przekazu to element kultury masowej. Źródło: wikipedia

 3. Opracowanie własne

 4. KRÓTKA HISTORIA MEDIÓW:Prasa Początek regularnej działalności wydawniczej przypada na XVI i XVII w. O prawdziwym rozwoju prasy możemy mówić dopiero w XVIII w., w epoce Oświecenia.

 5. Radio Pierwsza regularna stacja radiofoniczna na świecie zaczęła nadawać w Pittsburgu w 1920r. W Polsce oficjalna stacja radiowa została uruchomiona w 1926 r.

 6. Telewizja W 1929 roku BBC rozpoczęła • eksperymentalne nadawanie • programu telewizyjnego  W 1940 roku w USA rozpoczęto nadawać eksperymentalne transmisje telewizyjnew kolorze,  w 1952 roku Telewizja Polska zaczęła regularnie nadawać programy telewizyjne. 

 7. Internet Pod koniec lat sześćdziesiątych w Stanach Zjednoczonych opracowano tajny projekt rządowy utworzenia globalnej, rozproszonej sieci Komputerowej. W 1983 roku sieć uległa rozgraniczeniu na część cywilną ARPANET i wojskową MILNET. Fakt podziału jest uważany za początek współczesnego Internetu.  20 grudnia 1991 roku jest datą uzyskania przez Polskę dostępu do Internetu,.

 8. Wady i zalety środków masowego przekazu

 9. PRASY Zalety Wady • Wzbogaca wiedzę człowieka • Rozwija wyobraźnię człowieka • Dosyć tania • Poszerza wyobraźnię człowieka • Pełni funkcję rozrywki • Pogłębia przekaz • Reklama w prasie żyje dłużej • Naciągane fakty • Czytanie prasy jest czasochłonne • Prasa jest nie zawsze osiągalna • Zaśmieca środowisko • marnowanie drzew • Często nieprawdziwe informacje • Zabiera czas • Gazetę można zniszczyć

 10. RADIA Wady Zalety • Brak wizji. • Zbyt częste reklamy. • Narzuca ono swoim słuchaczom czas przyjmowania informacji • Brak wizji • Radia można słuchać w każdej sytuacji. • Szybki przekaz informacji. • Rozwija wyobraźnie. • Można posłuchać muzyki. • Organizowane są często konkursy dla słuchaczy i quizy. • Informuje o odbywających się imprezach muzycznych. • Jest dostępne w każdym zakątku kraju.

 11. TELEWIZJI Zalety Wady • o określonej porze • Relacje na żywo • Rzetelne informacje • Rozwija wyobraźnię i zainteresowania • Relaks • Poznanie świata Edukacja • Szybki przekaz informacji • Informacje • Rozrywka • Konkursy dla widzów • Akcje charytatywne • Wady wzroku • Uzależnienie • Przemoc • Brak ruchu – otyłość • Zbyt dużo reklam • Brak wpływu na program

 12. INTERNETU Zalety Wady • Szybki dostęp do informacji 24h/dobę • Możliwość uzyskania zarówno bieżących jak i starszych informacji • Ułatwia kontakt z innymi ludźmi • Umożliwia poznanie świata • Bieżący dostęp do pomocy naukowych • Rozrywka • Możliwość robienia zakupów i przelewów • Uzależnia • Nieograniczony dostęp do „złych treści” np. pornografia • Nie zawsze sprawdzone treści • Powierzchowne kontakty międzyludzkie • Wady wzroku • Przemoc • Wirusy

 13. INTERNETU Zalety Wady • szybki przepływ informacji ze świata, • szybka komunikacja, • dokonywanie opłat bankowych, • edukacja, pomoce naukowe, • zwiększa kompetencje człowieka, • ściąganie plików muzycznych itd. • uzależnienie od portali społecznościowych, • agresja, • przepływ niepożądanych zdjęć i informacji, • szerzące piractwo, • hakerstwo.

 14. Dlaczego media nazywane są „czwartą władzą” Jest to sformułowanie doskonale znane we wszystkich krajach, w których panuje ustrój demokratyczny. Określa tak zwane wolne media – wolne, czyli nie obłożone cenzurą, takie, gdzie panuje wolność słowa. Nie oznacza to oczywiście kompletnej samowolki w tym temacie, albowiem osoby zatrudnione w środkach masowego przekazu także są zobowiązane do przestrzegania przepisów prawa. Nie jest także żadną nowością, iż siły prasy nie należy lekceważyć, albowiem to ona przede wszystkim wpływa na kształtowanie postaw i poglądów tak społecznych, jak i politycznych. Nie ma z drugiej strony takiej możliwości, ażeby władza nie próbowała ingerować w działalność mediów – mamy z tym do czynienia także i w naszym kraju, co bardzo mocno widać zwłaszcza na poziomie prasy lokalnej. Wolność słowa w naszym państwie zagwarantowana jest uchwalona dwanaście lat temu Konstytucja, jednakże w praktyce wcale nie wygląda to tak wspaniale. Źródło: http://www.media.moje24.info

 15. Indoktrynacja w mediach. Powszechnie uważa się, że indoktrynacja w mediach to najlepszy sposób oddziaływania na gusta i preferencje polityczne. Takie mechanizmy wykorzystywano w polskich mediach w okresie PRL, m.in. w Polskiej Kronice Filmowej i Dzienniku Telewizyjnym (sztandarowy program informacyjnym państwowej telewizji). Istotnym elementem indoktrynacji była także propaganda sukcesu w latach 70.

 16. Wpływ mediów na politykę w państwach totalitarnych. Władze w państwach takich jak Rosja, Kuba, Korea Północna, Chiny dobrze zdają sobie z tego sprawę, iż media silnie działają na psychikę człowieka i starają się je kontrolować. Stosują również propagandę, aby kształtować określone poglądy ludności, przychylne do władz. Media są kontrolowane, aby obywatele żyli w przekonaniu, że mieszkają w krainie mlekiem i miodem płynącej. Przykładem takich zachowań jest usuwanie wszelkich informacji o masakrze na placu Tian’anmen w ChRL. Nie znajdziemy informacji na ten temat w wyszukiwarce chińskiej . Ta wiedzajest ściśle cenzurowana.

 17. Wolne media stoją na straży demokracji i praworządności. Sprawują funkcję kontrolną. Najlepszym przykładem takiej funkcji jest tzw. afera Watergate - skandal polityczny, ujawniony przez dziennikarzy Washington Post.

 18. Współczesne społeczeństwo nazywane jest informacyjnym co wskazuje na ogromną rolę mediów w życiu społecznym. Media budują i zacieśniają więzy społeczne. Portale społecznościowe tworzą nowe grupy społeczne. Ułatwiają kontakty między ludźmi z różnych kontynentów i kręgów kulturowych. Świat dzięki mediom staje się „globalną wioską”. Społeczeństwo informacyjne

 19. Portale społecznościowe

 20. Funkcja informacyjna Funkcja informacyjna, jak sama nazwa wskazuje polega na dostarczanie informacji dla społeczeństwa z wykorzystaniem różnorakich środków masowego przekazu. Środki masowego przekazu przekazują społeczeństwu wszystkie informacje oraz dane lokalne i globalne, na podstawie których wielu ludzi może podjąć działania w swoim życiu. Ponadto informują nas o sytuacji w kraju i na świecie.

 21. Funkcja opiniotwórcza Jest jedną z ważniejszych funkcji środków masowego przekazu .Kształtuje lub w zdecydowanym stopniu wpływa na poglądy i stanowisko opinii publicznej w zasadzie we wszystkich dziedzinach życia. Wpływ ten może być zarówno pozytywny jak i negatywny.

 22. Funkcja rekreacyjna Pozwala ona na rekreację oraz odpoczynek. Nie zmusza do myślenia. Funkcja rozrywkowa jest bardzo ważną funkcją środków masowego przekazu. To dzięki niej, wiele osób korzysta z mediów. Ponadto funkcja rozrywkowa pozwala na zredukowanie zaistniałego napięcia społecznego

 23. Tabloidy • To czasopisma zajmujące się plotkami i sensacjami.

 24. Media kształtują modę i gust, promują styl życia, stymulują popyt

 25. PODSTAWOWE BŁĘDY POPEŁNIANE PRZEZ MŁODYCH UŻYTKOWNIKÓW PORTALI SPOŁECZNOŚCIOWYCH Zamieszczanie danych, telefonów, numerów GG, zdjęć miejsca zamieszkania Zamieszczanie informacji o wyjazdach Wulgarne słownictwo docierające nie tylko do adresata Mniemanie, że Internet jest osobistym komunikatorem Nieodpowiednie zdjęcia – co to znaczy?

 26. NIEODPOWIEDNIE ZDJĘCIA?WŁASNE - KOLEGÓW Dodawanie prowokujących zdjęć, ukazujących nas nie takimi jakimi naprawdę jesteśmy, ale jakimi chcielibyśmy być – dziewczęta Zdjęcia prezentujące nas lub naszych kolegów w wyreżyserowanych sytuacjach np. z papierosem, butelką po wódce, w tolaecie PAMIĘTAJ! – Nigdy nie zamieszczaj zdjęć innych osób, gdy nie wyrazili oni na to wyraźnej zgody

 27. Badanie stronniczości polskich mediów. Przeprowadziliśmy doświadczenie. Każdy z nas wybrał sobie dowolną stację telewizyjną. Umówiliśmy się , że tego samego dnia o tych samych godzinach , obejrzymy wieczorne wiadomości. Każdy z nas je nagrywał a później zapisaliśmyje słowo w słowo. Na zajęciach każdy przeczytał wiadomości z wybranej stacji . Chcieliśmy zbadać selektywność i stronniczość stacji.

 28. Sprawdziliśmy: • TVP1 „Wiadomości” o godz.19:30, • TVN „Fakty” godz. 19:00, • Polsat „Informacje” • Telewizja : „Trwam”.

 29. Nasze obserwacje; Stacje przeprowadziły podobny dobór faktów. Informacją dnia były negocjacjemiędzy rządem a PSL w sprawie propozycji zmiany ustawy emerytalnej. Redaktorzy starali się przedstawić fakty, różnice były w doborze komentarzy. Jedynie stacja telewizji Trwam rozszerzyła swój serwis o badania w sprawie tragedii smoleńskiej Wniosek: Jeżeli chcemy być dobrze poinformowani warto oglądać informacje z kilku źródeł.

 30. ACTA Jestem za czy przeciw ?

 31. ACTA - (Anti-Counterfeiting Trade Agreement) umowa handlowa, której głównym założeniem jest walka z piractwem w sieci i ochrona właśności intelektualnej. Dokument ustanawia szereg regulacji prawnych o globalnym zasięgu. Do porozumienia może przyłączyć się każde państwo zainteresowane współpracą w ramach powstających struktur. Powołane do życia ciało administracyjne będzie zupełnie niezależne od istniejących obecnie międzynarodowych instytucji, zajmujących się dotychczas tymi zagadnieniami

 32. Pomysł międzynarodowego porozumienia był rozwijany przez Japonię i USA od 2006 roku. Kanada, Unia Europejska oraz  Szwajcaria  przyłączały się kolejno do rozmów wstępnych w latach 2006 i 2007. Oficjalne negocjacje, do których przystąpiły również Australia, Meksyk, Maroko, Nowa Zelandia, Korea Południowa oraz Singapur, otwarto w czerwcu 2008 r. Szczegóły dyskutowanych zmian miały pozostać tajne, co nie zapobiegło jednak serii przecieków w 2008, 2009 i 2010 r. Duży niepokój wśród mediów wzbudziła już pierwotna wersja robocza, opublikowana 22 maja 2008 r. przez serwis WikiLeaks.  Ostatecznie 20 kwietnia 2010 r. udostępniono publicznie wersję oficjalną projektu porozumienia. Spotkała się ona ze sprzeciwem środowisk akademickich, praktykujących prawników oraz organizacji pożytku publicznego.

 33. Zarówno niejawna forma negocjacji prowadzonych w sprawie porozumienia ACTA, jak i elementy jego treści, wzbudziły liczne głosy sprzeciwu. Oficjalne wnioski o odtajnienie treści umowy były konsekwentnie odrzucane przez organy rządowe państw zaangażowanych w rozmowy. Postulowane poprawki opierano w znacznej mierze na wiedzy uzyskanej z nieoficjalnych przecieków, które z opóźnieniem były ujawniane w sieci.

 34. Argumenty na forach internetowych Za podpisaniem ACTA : - "Musimy wyeliminować cyberprzestępców" - "Będziemy chcieli wspólnie ze środowiskiem internautów przygotować przepisy , które dadzą pełną gwarancję wolności w internecie , co nie znaczy-gwarancję bezkarności dla tych , którzy brutalnie nadużywają tej wolności" - "Zostaliśmy z tej listy skreśleni i nie dopuszczę do tego , aby znowu Polska znalazła się w grupie innych państw , gdzie łamie się nagminnie prawa autorskie" - "Nie jest to akt prawny przygotowany przez stronę polską , ale to nie umniejsza w żaden sposób jego roli w ogólnoświatowych działaniach na rzecz wzmocnienia ochrony praw własności intelektualnej" - "Wolności jest aż za dużo , jest jej w nadmiarze i w najmniejszym, stopniu wolność nie jest zagrożona" - "Trzeba uspokoić internautów : żaden z przepisów nie powoduje zaostrzenia jakiegokolwiek przepisu w polskim prawie autorskim. Najważniejsze jest to , że umowa nie obejmuje osób fizycznych. Przepisy nie zmieniają niczego w sytuacji prawnej , swobód obywatelskich indywidualnych internautów"

 35. Przeciw podpisaniu ACTA : - "Żyjemy w państwie rzekomo demokratycznym gdzie mamy prawo głosu , ale nasz rząd nam te prawo odbiera , 97 % polaków jest za nie podpisaniem ACTA , a rząd to olewa" - "Szkoda trochę że tworzy się taki obraz ACTA kojarzący się tylko z internetem , który ściągnął tylko młodych. Myślę, że dla starszych ważniejszy byłby temat chociażby leków , które po tej umowie będą  drogie , nie będzie zamienników , to samo dotyczy się zamienników części samochodowych , chyba każdy kierowca wie ile kosztuje wizyta w ASO , można by wymieniać w nieskończoność" - " W chwili gdy usłyszałem o ACTA , przeszedł mnie dreszcz . Zrozumiałem , że to pierwszy krok rządów by nadzorować przepływ informacji w internecie. Cenzurować treść , która jest nie na rękę rządzącym . Nowy ład , nowy porządek świata" - "Rząd pokazał gdzie ma swoich obywateli w następnych wyborach obywatele powinni pokazać , gdzie mają taki rząd" - "Pierwszy raz młode pokolenie pokazało na co ich stać, miejmy nadzieje, że nie ostatni ! Trzeba zmienić ten kraj , jak my tego nie zrobimy , to nie zrobi tego nikt inny" - "Chyba Po załatwiło sobie odstawkę w następnych wyborach podpisaniem ACTA. Mogą się zdziwić frekwencją , za te parę lat przybędzie pełnoletnich tych co teraz mają po szesnaście lat. A to ludzie z grupy najbardziej zainteresowanych internetem bez ograniczeń" - "No tak nasz rząd nas sprzedał , będziemy niewolnikami korporacji"

 36. Ograniczy wolność słowa w sieci Zaszkodzi rozwojowi sieci porozumienie te szkodzi prywatności ACTA traktuje obywateli jak dzieci, którym trzeba mówić co mogą, a czego nie za naruszenie praw autorskich, kary będą równe lub większe od kar za morderstwo czy gwałt nie jest zgodna z konstytucją brak wolności w internecie Argumentyza: przeciw: • Walka z naruszeniem własności intelektualnej • Reguluje kwestie obrotu podrabianymi dobrami, • Zasady handlu lekami generycznymi • Problem rozpowszechniania dzieł prawnie chronionych poprzez internet

 37. Nie wiemy, jak się to skończy, ale protesty w Polsce – o skali oczywiście nieporównywalnej z tymi na świecie – są dowodem na to, że  stały się jednym z najważniejszych narzędzi społecznego zaangażowania w dzisiejszym życiu publicznym. Pokazały też, jaką siłą są media a złaszcza internet – tysiące młodych ludzi potrafiło się zmobilizować za jego pośrednictwem.

 38. Największe profile na facebooku mają setki tysięcy fanów. „Nie dla ACTA w Polsce” polubiło ponad 220 tys. internautów.

 39. Źródła informacji: • Wikipedia • Strony internetowe telewizji i prasy • Opracowania własne • Fora internetowe

 40. „Młodzi Przedsiębiorcy” ze Złocieńca