zieuwent 100 jaar burger aan zet n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Zieuwent, 100 jaar burger aan zet ! PowerPoint Presentation
Download Presentation
Zieuwent, 100 jaar burger aan zet !

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 35

Zieuwent, 100 jaar burger aan zet ! - PowerPoint PPT Presentation


 • 113 Views
 • Uploaded on

Zieuwent, 100 jaar burger aan zet !. Zieuwent?. 1 van de 6 dorpen in gemeente Oost Gelre , Achterhoek Ca 2100 inwoners Ca 800 huishoudens Sociaal , actief betrokken gemeenschap op zowel maatschappelijk , sportief cultureel vlak ! Winnaar dorpsvernieuwingsprijs 2013!.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

Zieuwent, 100 jaar burger aan zet !


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
  Presentation Transcript
  1. Zieuwent, 100 jaar burger aan zet !

  2. Zieuwent? 1 van de 6 dorpen in gemeente OostGelre, Achterhoek Ca 2100 inwoners Ca 800 huishoudens Sociaal, actiefbetrokken gemeenschapopzowel maatschappelijk, sportiefcultureelvlak! Winnaardorpsvernieuwingsprijs 2013!

  3. Dorpsplan Zieuwent 2005-2015 • 2004 opgesteldmetbevolking • Lange termijnvisieopontwikkeling van Zieuwent mbtleefbaarheid en versterkingsocialecohesie van hetdorp • Hoofdthema‘s: - wonen - voorzieningen - infrastructuur • Doorrealiserenuitwerkgroependorpsbreed samen plannenmaken

  4. Woningbouw:actief sturen woningbouw

  5. 2011: Realisatiewoningen

  6. Voorzieningen:Peuterzaal De Waareiseoud

  7. MFA de Waareisenieuw

  8. Infrastructuur:Oude kern Zieuwent

  9. Infrastructuur • Knelpunten uit Dorpsplan Zieuwent 2005: - kern is geen eenheid - veel hoogteverschillen - slechte bestrating - gevaarlijke kruising Dorpsstraat- Harreveldseweg- Pastoor Zanderinkstraat - geen sfeer, ongezellig, geen samenhang

  10. Wensbevolking • Dorpskernmetoplossingvoorknelpunten • Dorpshartwatbij de actieve, sociaal en betrokkenbevolkingpast • Gelijkvloersontmoetingsplein, voorjong, oud en mindervaliden • Versterkenkerkepadennetwerk • Duurzame kern • Kwalitiatiefgoed, voorkomende 40 jaar

  11. Proces • 2007 Klankbordgroep herinrichting dorpskern • Juni 2010: College toezegging ambtelijke medewerking maken schets • Voorwaarden: • Accepteren dat er geen zekerheid is dat het kan worden uitgevoerd • Inbreng en draagvlak gemeenschap • Helpen met zoeken en inbrengen middelen gemeenschap

  12. Samenstellen Uitwerkgroep • Sept. 2010 Kleine werkgroep: • Jan te Bras (materiedeskundige) • Jan Nijenhuis (betrokken bij dorpsplan) • Ferdinand Domhof (namens locatieraad) • Jos Kolkman (ZB en historische kennis) • Angela Krabbenborg (projectleider ZB) Ondersteuning • Vincent Lette (projectleider gemeente) • Douwe Wessels ( landschapsarchitect)

  13. Processtappen • Oktober 2010: Opstellen stappenplan: • Stappen nov. 2010 t/m juni 2011: • Beoordelen kwaliteiten gebied • Maken conceptschetsen • Inventariseren wensen belangengroepen Zieuwent en direct belanghebbenden • Aangepast schetsontwerp en draagvlak • Onderzoek middelen

  14. 1 Beoordelen gebied

  15. Sfeer en uitstraling ?

  16. Ruimtelijke analyse

  17. Stap 3: Voorlopig schetsen ontwerp

  18. 3 Belangengroepen

  19. Stap 3: Geïnventariseerde wensen

  20. Schetsontwerp

  21. 5 Draagvlak? • Parochiebestuur/Bisdom akkoord bij draagvlak • 9 mei 2011: Geloofgemeenschap geïnformeerd • Alle bewoners persoonlijk uitgenodigd • 30 mei 2011: Informatie bijeenkomst • Conclusie: - Groot Draagvlak - Enkeling moeite met veranderingen begraafplaats - Bewoners enthousiast!

  22. Vervolgstappenjuni 2011-2013 • Raadjuni 2011 geinformeerdoverproces • Sept verzoekRaadommiddelen ter beschikking te stellen vooruitvoeringsplan en € 117.00 toegekendgekregen! • Middelennietingezet, maarcontactcombinatieplaatselijkeaannemer: nocurenopay • Conceptuitvoeringsplannaarklankbordgroep en bevolking

  23. Jaarvergadering Zieuwents Belang

  24. Bevolkingvoorgelegd • Keuzeverschillendesoortengroen • Banken • Afvalbakken

  25. Middelen en realisatie • Onderzoekmiddelen: • Kosten besparendoorhergebruikmateriaal • Uitvoeringsplanopbasis van nocurenopay • Scherpeaanbesteding • Subsidieprovincie • Juni 2012 ; Goedkeuringraad • Bijplanning en uitvoeringbevolkingbetrokken: bouwteamsamengesteld • Jan t/m mei 2013: realisatie

  26. Zieuwent zelf • Vastleggenhuidige en toekomstigesituatie • Binnenhalensubsidie • Aanleggentoeristischinformatiepunt en kerkepad • Metselen van de poort van het gedenkpark • Installeren van verlichtingbij de gracht en gedenkpark • Aanleggenwatertappuntjointhepipe

  27. NieuweDorpskern

  28. NieuweDorpskern

  29. Zieuwent dorpsvernieuwingsprijs? • Met nameHerinrichtinguniekproject, nietburgerparicipeert, maaroverheid! Voorbeeld! • In 10 jaaronzettendveelbereikt! • Het samen plannen, uitvoerenheeftgeleid tot versterking van de leefbaarheid en socialecohesie! • Voldoetaan alle criteria! • Als dank en beloningvoorinwoners!

  30. Tips • Mensen moeten het zelf doen • Er zijn altijd tegenstanders; blijf daarmee in overleg • Maak realistisch en haalbare plannen • Blijf creatief en laat je niet afschrikken door regeltjes • Maak gebruik van ieders talenten. • Wees open en blijf communiceren • Het project is nooit klaar, houdt de kracht vast.

  31. Wijzijntrotsopbereikteresultaat ! U ook ?