35 jaar VVV en Toerisme Brakel - PowerPoint PPT Presentation

35 jaar vvv en toerisme brakel n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
35 jaar VVV en Toerisme Brakel PowerPoint Presentation
Download Presentation
35 jaar VVV en Toerisme Brakel

play fullscreen
1 / 80
35 jaar VVV en Toerisme Brakel
118 Views
Download Presentation
cade
Download Presentation

35 jaar VVV en Toerisme Brakel

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. 35 jaar VVV en Toerisme Brakel Eric Van Cauwenberge 28 januari 2011

 2. Beste wensen voor 2011! • Leden van de Raad van Bestuur • Leden • Peters en meters wandel- en fietsnet • Vertegenwoordigers gemeentebestuur • Genodigden uit de toeristische sector • De media • Speciale gasten Welkom

 3. Het verleden • Het heden • De toekomst • Uitsmijters • Dank • Proost Inhoud

 4. 1974: Chiro Opbrakel maakt wandelpaden en toeristische drukwerken Het verleden – watvoorafging

 5. Sport & Groen Opbrakel vzw ontstaat en neemt die wandelpaden over • Organiseert een inwandeling nadat TOV het Zwalmbronnenpad had overgenomen (op de Pullemfeesten) • Sp & Gr organiseert gezamelijke activiteiten met VVV (o.a. tentoonstelling “Paden in Brakel”) Het verleden – watvoorafging

 6. 1975 Sport & Groen Opbrakel geeft brochures uit over Het Brakelbos Het Verleden – watvoorafging

 7. Sport & Groen vergadert met het college en dringt aan op de oprichting van een VVV • Schepen Michel Minnaert roept een vergadering samen (22 januari 1976) • Advies van VVV Zottegem en VVV Zwalm • Opstellen van type-statuten Het verleden – de start

 8. Artikelverwijzendnaar het onderhoud

 9. Vergadering 22 januari 1976 Aanwezigen: Marcel Van Den Dooren, Michel Minnaert, Marnix De Groote, Pros Broeckaert, Victor Everaert, Marcel Van Snick, Sylvain De Lange, Marc Flamee, Frans Vandemenschbrugge, Daniel Schiettecatte, Frans Vande Mergel, Eric Van Cauwenberge, Luc Coppens, Ghislain Heyse, Freddy Seghers, Jacqui Pieteraerents, Paul De Wolf, Paul Carlier, Etienne Heyse, Armand Schautteet Het verleden – de start

 10. Stichtingsvergadering 18 maart 1976 Het verleden – de oprichting

 11. Dagorde stichtingsvergadering: • Opstelling definitieve statuten (17 juni 1976 - BS) • Samenstelling Raad van Beheer • Verkiezing voorzitter, 2 ondervoorzitters, secretaris, penningmeester • Bij wie aansluiten? VVV Zottegem of VVV Vlaamse Ardennen Het verleden – de oprichting

 12. Paul Baguet, Pros Broeckaert, Luc Coppens, Robert Cordonnier, Georges De Cubber, Marnix De Groote, Sylvain De Lange, Ludwig De Temmerman, Paul De Wolf, Julien D’Haeyer, Adrienne Donckerwolke, Victor Everaert, Adelin Heyse, Etienne Heyse, Ghislain Heyse, Jacqui Piteraerents, Frans Leleu, Nelly Minnaert, Daniel Robberechts, Freddy Seghers, Norbert Uytterhaegen, Eric Van Cauwenberge, Frans Vandemenschbrugge, Frans Van De Mergel, Frans Vanden Broeke, Johan Vandewalle, Marcel Van Snick Het verleden – de stichters

 13. Voorzitter: Sylvain De Lange • Ondervoorzitter: Jacqui Piteraerents • Ondervoorzitter: Pros Broeckaert • Secretaris: Marcel Van Snick • Pennigmeester: Nobert Uytterhaegen. • Merkwaardig was dat in die raad van bestuur geen officiële vertegenwoordiger van het schepencollege zat Het verleden – de raad van bestuur

 14. Doelstelling: het plaatselijk toeristische bedrijf te "verdedigen en te bevorderen, evenals ervoor te zorgen dat de toerist uitstekend onthaald wordt" • Een lid van het schepencollege wordt uitgenodigd op elke vergadering • De vereniging bestaat uit gewone, beschermende en ereleden • Eerste algemene vergadering: 22 december 1977 Het verleden – de start

 15. Wijzigingen in 1977 (BS 30 maart 1978) • Frans Vande Mergel wordt lid van de raad van beheer • Eric Van Cauwenberge wordt penningmeester • Aanduiding van een dagelijks bestuur • Leden: Sylvain De Lange, Jacqui Piteraerents, Pros Broeckaert, Marcel Van Snick, Eric Van Cauwenberge • José Deprez wordt gemeentelijke medewerker Het verleden – wijzigingen

 16. Wijzigingen in 1990 (BS 15/11/1990) • Toetreding van José Deprez, Noel Morreels, Annette Van Wambeke, Robert Gabriels • Dagelijks bestuur: Sylvain De Lange, Annette Van Wambeke (Ondervoorz), De schepen van toerisme (Ondervoorz), José Deprez, Eric Van Cauwenberge, Robert Gabriels • Gary De Nooze wordt toeristische ambtenaar • Een reeks stichters verdwijnen Het verleden - wijzigingen

 17. Wijzigingen in 1996 (BS 8 augustus 1996) • Nieuwe leden en raad van beheer • Voorzitter: Eric Van Cauwenberge • Ondervoorzitters: Marc Carlier – Noel Morreels • Penningmeester: Gary De Nooze • Secretaris: José Deprez • Leden: Carla Schollier, Roland Sonck, Frank Dendauw, Hilde D’Haeyer, Johan De Koekelaere, Peter Bauters • Erevoorzitter: Sylvain De Lange Het verleden - wijzigingen

 18. Wijzigingen in 2006 (BS 29 september 2006) • Aanpassen statuten aan de nieuwe vzw-wet • Voorzitter: Eric Van Cauwenberge • Ondervoorzitters: Marc Carlier – Daniel De Vuyst • Penningmeester: Gary De Nooze • Secretaris: José Deprez • Leden: Carla Schollier, Roland Sonck, Hilde D’Haeyer, Johan De Koekelaere, De Middeleer Paul, Roger D’Homme, Noel Morreels • Erevoorzitter: Sylvain De Lange Het verleden - wijzigingen

 19. Het verleden – publicatiesbeginperiode

 20. Het verleden – publicatiesbeginperiode

 21. Het verleden – publicaties 1983 - 1989

 22. Het verleden - publicaties

 23. Het verleden - publicaties

 24. Het verleden - publicaties

 25. Uitgave van diverse publicaties 1977 Theo Brakels’ boek “De geschiedenis…” en “De westelijke groene Gordel in het verLeden: de Opbrakelse en Vloesbergse bossen” Samenwerking met o.a. culturele raad Het verleden - activiteiten

 26. Verbroedering met Rinn (Tirol) Het verleden - activiteiten

 27. Het verleden - Rinn

 28. Het verleden - Rinn

 29. Het verleden - activiteiten

 30. 1986 Optreden Klapa Sibenik (Kroatië) ter gelegenheid van de septemberkermis. • Gevolg: 1992 en 1993 Humanitaire actie voor Sibenik Het Verleden - activiteiten

 31. Opendeuractie 24 mei 1987 – Huifkarrentocht te Everbeek Het verleden - activiteiten

 32. 1980 Installatie “toeristische balie” in de hall van het gemeentehuis 1991 Wandelen met Wies Anderson in Zegelsem Het verleden - activiteiten

 33. Trein-tram-busdag 1983 Het verleden - activiteiten

 34. Walibi april 1984 Het verleden - activiteiten

 35. December 80 – september 81 • Opstellen parcours en opmaken beschrijvingen • In elke deelgemeente 1 parcours • Project VVV-Vlaamse Ardennen • Uitvoerder: Christine De Geeter • Teksten: Sylvain De Lange • Coördinator: José Deprez Het verleden – wandelpaden

 36. Vanaf 1990: Bewegwijzering parcours en uitgave wandelbrochure Plaatsen startpanelen Begin: Opbrakel – Tweebossenpad Nadien om het jaar een nieuw startpaneel Wandelpaden

 37. Deelname aan “gastronomische beurs” in Ronse Het verleden - activteiten

 38. Het verleden - volksdans

 39. Realisatie Spotlight Video – Claude Dheedene • 2000 • Globale voorstelling toeristisch Brakel Het verleden – toeristische film

 40. Het verleden – recente publicaties Topografische kaart Horecagids Verrebeekmolen

 41. Speciale wandelfolder Dorp van de Ronde Het verleden – recente publicaties Brochure Brakelbos-Ned ,Fr

 42. Informatieve brochure versie Engels -Duits Het verleden – recente publicaties

 43. Informatieve brochure: rugzijde Franse versie – herdrukte Nederlandstalige versie Het verleden – recentepublicaties

 44. 29 januari 2000 – voorstelling video “Brakel Wandeloord” Het verleden – opening kantoor

 45. www.toerisme-brakel.be – viertalige website 2003 Het verleden – op het internet

 46. Idee: Ondervoorzitter Marc Carlier – Dorp van de Ronde Idee: Ondervoorzitter Marc Carlier Aanleiding: Dorp van de Ronde 2005 fietsen 2005 – Het fietsmonument

 47. 2006 – dertigjarig bestaan • Organisatie congres: toerisme…….economie • Topsprekers: Toerisme Vlaanderen, WES, Guidea.. • Cijfers bestedingen – motivatie toeristen • Netwerking…….. 2006 – Congres

 48. Voorzitter: Eric Van Cauwenberge • Ondervoorzitters: Marc Carlier – Johan Thomas • Secretaris: José Deprez • Schatbewaarder: Gary De Nooze • Leden: Roger D’Homme, Carla Schollier, Roland Sonck, Hilde D’Haeyer, Paul De Middeleer, Noel Morreels, Sylvain De Lange (erevoorzitter) Heden – Raad van bestuur

 49. De vereniging “Vereniging voor Vreemdelingenverkeer en Toerisme” te Brakel is een door Toerisme Vlaanderen erkende groepering van gewestelijk belang, aangesloten bij Toerisme Oost-Vlaanderen die ten doel heeft het plaatselijk toeristische bedrijf te verdedigen en te bevorderen evenals ervoor te zorgen dat de toerist uitstekend onthaald wordt. In de communicatie naar buiten toe zal de naam Toerisme Brakel gebruikt worden. • Zij heeft inzonderheid tot taak: 1. De monumenten, het natuurschoon, de kunstwerken, het landschap, de voetwegen en alles wat de toerist kan aantrekken te beschermen en te valoriseren. Heden - doelstellingen

 50. 2. Informatie betreffende toerisme en verblijfsmogelijkheden te verspreiden 3. Manifestaties, feesten en organisaties van derden te stimuleren en te steunen en/of zelf te organiseren; de plaatselijke historische, culturele, gastronomische, folkloristische en toeristische merkwaardigheden te promoten Heden - doelstellingen