Die infertiele egpaar - PowerPoint PPT Presentation

slide1 n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Die infertiele egpaar PowerPoint Presentation
Download Presentation
Die infertiele egpaar

play fullscreen
1 / 62
Die infertiele egpaar
221 Views
Download Presentation
sachi
Download Presentation

Die infertiele egpaar

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Die infertiele egpaar T F Kruger

 2. INFERTILITEIT - DOELWIT • Benadering tot die infertiele egpaar • Semen interpretasie • Nuwe onwikkelinge in infertliteit

 3. Inleiding • 2 uit 6 egpare - subfertiel • Ondersoek na 1 jaar as vrou jonger is as 35 jaar • Ondersoek na 6 maande as ouer as 35 jaar • Ondersoek gouer indien bewus is van enige ander faktore

 4. Wie moet gouer ondersoek word? • Geskiedenis van endometriose of vorige pelviese infeksie • Ongereelde menstruele siklusse

 5. BENADERING • GESKIEDENIS • OORSAKE VAN INFERTILITEIT • SISTEMATIESE BENADERING

 6. Vrou buis 4 3 uterus 5 ovaruim 6 bekken Cx 2 8 Man 7 ander 1vag

 7. Benadering • Die geskiedenis en fisiese ondersoek word gedoen in poging om infertiliteitsfaktore te identifiseer

 8. Uiteensetting • 1ste Konsultasie - Geskiedenis man en vrou saam • Vrou – korrigeer/herstel abnormaliteite • Vrou – ongereelde siklusse • Man – SA • Nuwe ontwikkelinge

 9. BENADERING GESKIEDENIS Vorige pelviese chirurgie VERWYS AS GESK. ABNORMAAL

 10. BENADERING • Neem altyd die stresvlakke in ag • Soms huwelikspanning • Neem tyd met eerste konsultasie • Gee voldoende/volledige inligting

 11. Geskiedenis - Ouderdom Beroep Oefening Spanning Gewig/ verandering in gewig Rook Alkohol gebruik KAN BAIE VAN BG. SELF KORRIGEER

 12. Geskiedenis • Seksuele geskiedenis.

 13. BENADERING GESKIEDENIS VERWYS AS GESK. ABNORMAAL OVULATORIES SA VERWYS

 14. Uiteensetting • 1ste Konsultasie - Geskiedenis man en vrou saam • Vrou /man– korrigeer/herstel abnormaliteite • Vrou – ongereelde siklusse • Man – SA • Nuwe ontwikkelinge

 15. Uiteensetting 1ste Konsultasie Geskiedenis man en vrou saam Vrou – korrigeer abnormaliteite – Vrou – ongereelde siklusse Man – SA Nuwe onwikkelinge

 16. Benadering – ongereelde siklusse Evalueer hierdie groep gouer – ongereelde siklusse 4/>33 4/23 – 4/30 4/>35

 17. BENADERING GESKIEDENIS Ongereelde periodes ANOVULASIE: TSH PROL. SA VERWYS AS GESK. ABNORMAAL OVULATORIES VERWYS

 18. BENADERING ANOVULASIE TSH PROL SA NORMAAL CLOM. SITRAAT 25 Mg. dag 3-7

 19. BENADERING ANOVULASIE TSH PROL. SA - ABNORMAAL VERWYS SPESIALIS

 20. BENADERING GESKIEDENIS ANOVULASIE: TSH PROL. SA VERWYS AS GESK. ABNORMAAL OVULATORIES VERWYS

 21. Beginsels v hantering • Vroue 35 jaar en ouer – FSH dag 3 (AMH) • Geskiedenis van endometriose, pelviese infeksie - diagnostiese laparoskopie • Chlamydia positief – aanduidend van pelviese- faktor – laparoskopie • HSG om uterienefaktor en buisfaktore na te gaan (Foutfaktor 25%) • Histeroskopie - uterienefaktor

 22. Toetse • Alle egpare: •   (1) - Semenanalise •   (2) – Evalueer ovulatoriese funksie – laboratoruim toetse (LH midsiklies, Progesteroon dag 24)

 23. Uiteensetting 1ste Konsultasie Geskiedenis man en vrou saam Vrou – korrigeer abnormaliteite – Vrou – ongereelde siklusse Man – SA Nuwe onwikkelinge

 24. Semen analiese • Wat wil ons bereik? Betroubare analise Om kliniese besluite te neem Konsentrasie/ml <15million Motiliteit < 30% VB < 2 Morfologie 0-4% (P patroon) (G = 5-14%) N = >14%)

 25. MORFOLOGIESE PATRONE (P patroon) 0% - 4% normale vorme - SUBFERTIEL (G patroon) 5% - 14% normale vorme - FERTIEL (N patroon) > 14% normale vorme Kruger et al 1988: Fertil. Steril

 26. Sperm-morfologieIVB Structured literature review (Coetsee K 1998: Hum Reprod., 4, 73 )

 27. Swangerskapppe/siklus 5% afsnypunt Morfologie SW/ % SW siklus < 5% 26 / 339 7.67 > 5% 238 / 1133 21.0

 28. MANLIKE FAKTOR -Rx • MEDIESE Rx • IUI (INTRAUTERIENE INSEMINASIE) • INTRASITOPLASMIESE SPERM INSPUITING (ISSI) (ICSI) • IMSI

 29. Uiteensetting 1ste Konsultasie Geskiedenis man en vrou saam Vrou – korrigeer abnormaliteite – Vrou – ongereelde siklusse Man – SA Nuwe onwikkelinge

 30. Genetika en die menslike embrio • Waarom is genetiese toetse nodig? • Beskikbare toetse • Die sperm • Die ovum • Die embrio • Toekoms

 31. Waarom is genetiese toetse nodig? • Hoe persentasie v embrios abnormaal • Deur geneties normale embrios te kan oorplaas –kan swangerskappe moontlik verbeter word PGS?

 32. Wat is PGS • Preimplasie genetiese sifting • Getiese toets uitgevoer op ‘n polaar liggaam van die ovum of ‘n sel (blastomeer) van die embrio • Doel: om embrio abnormaliteite te identifiseer voor embrio terugplasing

 33. Genetika en die menslike embrio • Waarom is genetiese toetse nodig? • Beskikbare toetse • Die sperm • Die ovum • Die embrio • Toekoms

 34. GENETIESE TOETSE • Fluoreserende in situ hibridisasie (FISH) 13, 16, 18, 21, 22 , X Y • ‘Comparative genomic hybridization’ (CGH) Stadige toets - al 23 pare • ‘Micro-array chips’ (array CGH) - nuut Vinnige toets – al 23 pare

 35. Genetika en die menslike embrio • Waarom is genetiese toetse nodig? • Beskikbare toetse • Die sperm • Die ovum • Die embrio • Toekoms

 36. Abnormale sperm vorm – 4x meer chromosomale abnormaliteite (Lee J et al 1996, Hum Rep 9:1942)

 37. A N • Ovaalvorme, geen vakuole – beter mitokondriale funksie en chromosomale status • (Garolla et al 2008 RMB online, Vanderzwalmen P 2008;17,5,617)

 38. Mitokondriale funksie, DNA status, spermchromosomale abn. Foresta C 2008: RMB online 17,5,610

 39. SPERM SELEKSIE- ICSI /IMSI • Prospektiewe gerandomiseerde studie • ICSI vs. IMSI • 219 vs. 227 • SS syfer: 59/219 (26.5%) ICSI vs. 89/227 (39.2%) IMSI (p=0.004) (Antinori et al 2008 RBM Online; 16,6,835)

 40. Genetika en die menslike embrio • Waarom is genetiese toetse nodig? • Beskikbare toetse • Die sperm • Die ovum • Die embrio • Toekoms

 41. Ovum – polaar liggaam 1 • Polaarliggaam biopsie – reflekteer die ovum se chromosome Polaarliggaam Ovum • Elke 2e ovum abnormaal (46.8%) Kuliev A RBM Online 2011;22;2-8

 42. Genetika en die menslike embrio • Waarom is genetiese toetse nodig? • Beskikbare toetse • Die sperm • Die ovum • Die embrio • Toekoms

 43. Preimplantasie diagnose Blastomeer biopsie FISH of aCGH

 44. Preimplantasie diagnose Trofektoderm biopsie aCGH

 45. Embrios en die toekoms • ‘Fish’ toets – antwoord? • - NEE (SS SYFER NIE VERBETER) • ‘Array CGH’ – antwoord? -MOONTLIK Toekoms – • evaluasie van die blastosist die nuutste (aCGH) • Resultate binne ure • Meer data benodig voor oordeel kan uitspreek

 46. Samevatting