Kulturmøder Islam – Kristendom - PowerPoint PPT Presentation

kulturm der islam kristendom n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Kulturmøder Islam – Kristendom PowerPoint Presentation
Download Presentation
Kulturmøder Islam – Kristendom

play fullscreen
1 / 24
Kulturmøder Islam – Kristendom
369 Views
Download Presentation
judson
Download Presentation

Kulturmøder Islam – Kristendom

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Kulturmøder Islam – Kristendom - Debatter og konfrontationer i det danske samfund.

 2. Dagsorden • Forskelle og ligheder mellem islam og kristendom • Kulturmøder

 3. Forskelle Gud/Allah Åbenbaring Jesus/Muhammed Frelse Ligheder Gud/Allah Profeterne Dommedag Grundlæggende forskelle og ligheder mellem islam og kristendom

 4. Ligheder Gud - Allah • Der findes kun én Gud/Allah. • Gud/Allah er verdens skaber, og menneskene er sat i verden for at forvalte den. • Gud/Allah anvender profeter til at ageren i menneskenes verden.

 5. Gud Personlig relation. Fader – børn. Kærligt frelserforhold. Allah Kommunikation via engle. Venlighed betinget af menneskenes handlinger. Dommer. Forskelle Gud - Allah

 6. Åbenbaring

 7. Profeterne • Muhammed fortsættelse af eksisterende profettradition kendt fra jødedommen og kristendom. • Jesus anerkendes af islam som en profet, men ikke som Guds søn.

 8. Jesus I Koranen Guddommelighed. Jesus soningsdød. Barmhjertighed og næstekærlighed. Muhammed Ingen på siden af Allah. Den sidste profet. Militær og politisk magt. Jesus - Muhammed

 9. Kristendom Jesus kommer tilbage og frelser menneskene. Jesus tilgiver menneskene. Islam Jesus kommer tilbage og dømmer. Jesus forbander de mennesker der ikke lader sig omvende. Dommedag

 10. Kristendom Via Jesus soningsdød Guds gave til menneskene hvis man tror Islam Frelse gennem ret levevis De 5 søjler Troserklæring (Shahadah) Pilgrimsrejse (Hajj) Faste Almisse (Zakat) Bøn (Salat) Frelse

 11. Kulturmøder • Negative kulturmøder • Fostrer konflikter og debatter • Baserer sig ofte på fejltolkninger og misforståelser • Positive kulturmøder • Integration • Multikulturalisme

 12. Når kulturmøder fører til debat... Skal burka og tørklæder være en del af det offentlige rum?

 13. Når kulturmøder fører til debat… Det vestlig kultursyn: • Tørklæder er et symbol på undertrykkelse. • Kvinderne er frigjorte og burde selv kunne bestemme hvilket tøj de ønsker at gå i. • Påklædningsdebatten er et religiøst apartheid.

 14. Når kulturmøder fører til debat… Det muslimsk kultursyn: • Tørklæde og burka er udtryk for en rettroende kvindes fromhed. • ”Profet! Sig til dine hustruer og dine døtre og til de troendes kvinder, at de skal trække noget af deres overklædning ned over sig. Således vil de lettest blive genkendt og ikke blive forulempet. Gud er tilgivende og barmhjertig” Sura 33, vers 59. • Moderne kvindebevægelse indenfor islam: Burka og tørklæder er en fastholdelse af et traditionelt undertrykkende patriarkalsk samfund.

 15. Når kulturmøder fører til debat… • Men… Andre moderne bevægelser indenfor islam anser tørklæder og burka som noget de påtager sig for at fremstå som ægte moderne muslimske kvinder, der har tage stilling i debatten.

 16. Når kulturmøder går galt…

 17. Når kulturmøder går galt… Det vestlige kultursyn: • Vi lever i et moderne demokratisk samfund med ytringsfrihed, og vil ikke lade os diktere og censurere af religiøse følelser og holdninger.

 18. Når kulturmøder går galt… Det muslimske kultursyn: • Kurt Westergaard, Danmark og Jyllandsposten respekterer ikke vores religiøse overbevisning og provokerer os unødvendigt ved at gå imod vores billedforbud og afbillede Profeten satirisk.

 19. Når kulturmøder går galt… Resultatet 5 år efter: • Tegnerne lever under jorden og har fået livvagter. • Gentagne overfald mod Kurt Westergaard og planlagde terrorangreb mod Danmark og Jyllandsposten. • Danmarks rygte har lidt stor skade i den arabiske verden - økonomisk

 20. Når kulturmøder bliver til krig…

 21. Når kulturmøder bliver til krig… • Kun 0,001% af alle muslimer er voldelige, men de fylder næsten 100% af vores bevidsthed. • Krigen mod terror. • Jihad: Dar al-Islam (troens hus) >< Dar al-Harb (sværdets hus). • Den lille jihad • Den store jihad

 22. Kulturmøder er også positive…

 23. Kulturmøder er først og fremmest positive… • Horisontudvidelse • Sameksistens • Glæde • Multikulturelt samfund bidrager til et rigt samfund med mange forskellige tilbud og udfordringer

 24. Konklusion • Kulturmøder involverer altid to parter. • Åbenhed overfor den anden part medbringer positive kulturmøder, mens misforståelser, fejltolkninger og manglende respekt for den anden part medfører negative kulturmøder, konflikter og krig.