de abrahamitiska religionerna islam n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
De abrahamitiska religionerna: Islam PowerPoint Presentation
Download Presentation
De abrahamitiska religionerna: Islam

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 23

De abrahamitiska religionerna: Islam - PowerPoint PPT Presentation


 • 280 Views
 • Uploaded on

De abrahamitiska religionerna: Islam. Islam. Världens näst största religion (ca 1,4 miljarder utövare) 600 e.v.t. på den arabiska halvön Yngst av världsreligionerna Samma rötter som judendom och kristendom. Trosbekännelsen ( Shahada ).

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'De abrahamitiska religionerna: Islam' - astrid


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
islam
Islam
 • Världens näst största religion (ca 1,4 miljarder utövare)
 • 600 e.v.t. på den arabiska halvön
 • Yngst av världsreligionerna
 • Samma rötter som judendom och kristendom
trosbek nnelsen shahada
Trosbekännelsen (Shahada)
 • ”Det finns ingen gud utom Gud och Muhammed är hans sändebud.”
 • Vad kan man utläsa av trosbekännelsen om gudssyn och Guds sätt att kontakta mänskligheten?
slide4

Fortsätter i de abrahamitiska religionernas spår:

 • Monoteism
 • Profeter – Muhammed, men också Ibrahim (Abraham), Musa (Mose) Isa (Jesus)
islams grunder
Islams grunder
 • Islam betyder ungefär underkastelse eller hängivenhet
 • Hängivenheten i att följa Gud, Guds vilja och den för människorna utstakade vägen
gudssyn
Gudssyn
 • Gud (Allah) är:
 • En (monoteism)
 • Allsmäktig
 • Skaparen
 • Upprätthållare (av världen)
 • Domare (av människorna och deras synder)
 • Evig (bortom tid)
 • God och kärleksfull
 • Barmhärtig, förlåtande
m nniskosyn
Människosyn
 • Människan:
 • Är skapad av Gud
 • Har ansvar för skapelsen: Ta hand om jorden och medmänniskorna
 • Tilldelad fri vilja
 • Ska dömas av Gud på Domedagen
 • Har getts evigt liv
profeten muhammed 570 632 e v t
Profeten Muhammed (570-632 e.v.t.)
 • Arabiska halvön, nuvarande Saudiarabien
 • Föräldralös
 • Gifte sig med Khadidja, änka till en köpman
 • Fick i 40-årsåldern uppenbarelser från ängeln Djibril (Gabriel) med Guds vilja
slide9

Till en början motvillig, accepterade så småningom sin roll som Guds sändebud

 • Budskapet: Gud är en, domedagen kommer
muhammeds liv
Muhammeds liv
 • Levde i Mecka, tilldrog sig anhängare
 • Mötte motstånd av mäktiga män i Mecka (problem med budskapet om monoteism)
 • Utvandrade till Medina 622 e.v.t.
 • Bildade Umma (gemenskap/församling)
 • 622 motsvarar år 0 enligt muslimsk tideräkning
heliga texter koranen
Heliga texter: Koranen
 • Mohammeds uppenbarelser skrevs ner – Koranen
 • En kopia av den ursprungliga koranen, som finns hos Gud sedan skapelsen
 • Ursprungligen på arabiska
 • Skapelsen, etiska regler, visioner, tidens slut, paradiset/helvetet
 • Guds mening med skapelsen
 • Koranen ska följas som en vägvisare för det goda, kärleksfulla livet
slide12

Islam som en återställning av dem abrahamitiska religionerna

 • Tidigare religioner hade förvanskat Guds heliga ord
 • Exempelvis genom Treenigheten i kristendomen
sunna
Sunna
 • Muntliga berättelser (hadither) om Muhammeds levadsval och handlingar
 • Skrevs ned till en regelsamling – Sunna
 • Utifrån Muhammeds Sunna – hans föredöme – tolkas vad som är riktigt att göra i nutida händelser
de fem pelarna
De fem pelarna
 • Islams innehåll kan sammanfattas i fem pelare:
 • Trosbekännelsen – shahada
 • Bönen – salat
 • Allmosan – zakat
 • Fastan – sawn
 • Vallfärden - hadjj
trosbek nnelsen
Trosbekännelsen
 • ”Det finns ingen gud utom Gud och Muhammed är hans sändebud.”
 • Den som tror på detta och säger det inför två troende vittnen blir muslim
b nen salat
Bönen - salat
 • Anses stärka människan och gemenskapen med mänskligheten
 • Prisande av Gud och Guds storhet
 • Sker helst i en moské
 • Vänd mot Mecka
allmosan zakat
Allmosan - zakat
 • Skänka pengar till välgörande ändamål
 • Ett uttryck för människans ansvar att ta hand om Guds skapelse genom att hjälpa sina medmänniskor
fastan sawm
Fastan - sawm
 • Fastemånaden – Ramadan
 • Undvikande av mat, tobak, sex (och ibland drycker) under dagtid
 • Nattetid: måttligt ätande
 • Avslutningen firas med eid al-fitr: Fastebrytandets fest
 • Samlas med familj, gåvor och festmat
fastans syfte
Fastans syfte
 • Till åminnelse av Muhammeds första uppenbarelse
 • Renande av kropp och själ
 • För att tänka på fattiga och hungrande människor
vallf rden hadjj
Vallfärden - hadjj
 • En pilgrimsfärd till Mecka och Kaba
 • Minst en gång i livet
 • Kaba rensades ren på avgudabilder av profeten Muhammed
vad r sharia
Vad är Sharia?
 • Koranen + sunna utgör tillsammans grunden för Sharia:
 • Ungefär = den muslimska lagstiftningen
 • Regler för livets alla områden, inte bara straffrätt,

även regler för t.ex. kläder och mat

Finns inte EN sharia, tolkas olika beroende på inriktning

Ovanligt att det är den enda lagen i ett land

inriktningar sunni shia
Inriktningar: Sunni & Shia

Efter profeten Muhammeds död uppstod en dispyt om vem som skulle leda Ummah (samfundet/gemenskapen/församlingen)

Välja ställföreträdande ledare (kalif) genom lämplighet eller släktband?

Shiat Ali (Alis parti) föredrog Muhammeds kusin Ali (Shia)

De som valde Abu Bakr som kalif kom att kallas sunni (sunniter)

sunni shia
Sunni & Shia
 • Sunni utgör idag 85-90 % av världens muslimer
 • Sunni- och Shiamuslimer finns världen över
 • Shiamuslimer utgör en majoritet av befolkningen i Iran
 • Utgör också en stor andel av befolkningen i Irak, Azerbadzjanoch Bahrain