Download
pr sentation af rapit projektet n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Præsentation af RAPIT projektet PowerPoint Presentation
Download Presentation
Præsentation af RAPIT projektet

Præsentation af RAPIT projektet

137 Views Download Presentation
Download Presentation

Præsentation af RAPIT projektet

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Præsentation af RAPIT projektet Ved ph.d.-studerende, intensivsygeplejerske, cand.scient.san. Janet Froulund Jensen, Anæstesiologisk Afdeling, Hillerød Hospital

 2. Vejledere • Hovedvejleder professor Ingrid Egerod • Projektvejleder sundhedsfaglig forskningsleder Dorthe Overgaard • Medvejleder overlæge og lektor Morten Bestle • Medvejleder klinisk udviklingssygeplejerske og cand.scient.san. Doris Christensen

 3. Præsentation af projektet • Formål: • Undersøge effekten og betydningen af et standardiseret opfølgningsprogram bestående af skriftlig information, patientfotografier og samtaler efter aktuel indlæggelse på ITA sammenlignet med ingen opfølgning. • Mixed Methods

 4. Baggrund Symptombyrde Uvist i dansk kontekst Opfølgende samtaler -> begrænset evidens Mål på sigt: Målrette rehabiliteringsindsatsen. Gevinst: ↓genindlæggelser, ↓medicinudgifterne, ↓henvisninger, + påvirkning på patientens tilknytning til arbejdsmarkedet. Nyskabende at oprette en klinisk symptomdatabase -> kliniske retningslinjer og fremtidig forskning.

 5. Antagelser Opfølgningsprogrammet har en positiv effekt på patientens velvære og helbred det første år efter indlæggelse på intensivafdelingen Opfølgningsprogrammet har betydning for patient og pårørende i forhold til hverdagslivet efter indlæggelse på intensivafdeling

 6. Inklusions- og eksklusionskriterier Patientens pårørende inviteres til deltagelse. Den nærmeste pårørende defineres af patienten. Pårørende skal være ≥ 18 år, og underskrive informeret samtykke om egen deltagelse i projektet.

 7. Patientens forløb i studiet

 8. Implementering – Hvordan? http://posticu.wordpress.com/ Temadage Afdelinger Netværk

 9. Hjemmeside www.posticu.wordpress.com Posticu.wordpress.com

 10. ?

 11. Tak for Jeres opmærksomhed