Download
slide1 n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Źródła informacji PowerPoint Presentation
Download Presentation
Źródła informacji

Źródła informacji

162 Views Download Presentation
Download Presentation

Źródła informacji

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Wyszukiwanie informacji na dany temat w oparciu o warsztat informacyjny Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Warszawie(materiały pomocnicze do lekcji)

 2. Pośrednie – znajdziemy w nich tylko informację, gdzie szukać konkretnej informacji! Źródła informacji • Bezpośrednie – znajdziemy w nich konkretną informację, której szukamy!

 3. Warsztat informacyjny biblioteki • Katalogi • Kartoteki • Księgozbiór podręczny

 4. Pośrednie Katalogi alfabetyczny rzeczowy komputerowy Kartoteki osobowa Źródła informacji Bezpośrednie • Księgozbiór podręczny

 5. Katalog alfabetyczny • Jest to zbiór kart katalogowych z opisem „wszystkich” książek, które znajdują się w danej bibliotece. • Karty katalogowe ułożone są alfabetycznie według hasła autorskiego (czyli nazwiska i imienia autora) – tylko w wyjątkowych przypadkach wykorzystywane jest tu hasło tytułowe (czyli tytuł książki): • książka napisana anonimowo; • praca napisana pod redakcją; • praca zbiorowa, gdzie autorów książki jest więcej niż 3. • Z katalogu alfabetycznego korzystamy, gdy znamy autora lub tytuł książki.

 6. Katalog rzeczowy • Czytelnik sięga do katalogu rzeczowego, grupującego książki według ich treści, jeśli potrzebuje książki z określonej dziedziny wiedzy na określony temat, a nie wie lub nie pamięta, kto taką książkę napisał i nie zna jej tytułu. • Podstawą opracowania katalogu rzeczowego jest Uniwersalna Klasyfikacja Dziesiętna (UKD) - system uniwersalny obejmujący całość wiedzy ludzkiej. Podstawową cechą jest podział dziesiętny. Całą wiedzę podzielono na 10 działów głównych. Każdy z tych działów może być podzielony na działy podrzędne, drugiego, trzeciego lub nawet czwartego stopnia rozbudowy.

 7. Katalog komputerowy

 8. Karta katalogowa Zawiera najważniejsze informacje o książce pochodzące ze strony tytułowej oraz informacje biblioteczne.

 9. Krasicki Ignacy 63378 (hasło autorskie)(sygnatura) Bajki, przypowieści, satyry / Ignacy Krasicki. - Wyd. 2 Rzeszów : Krajowa Agencja Wydawnicza, 1986. - 102 s. : il. ; 21 cm ISBN 83-03-01386-6 (opis bibliograficzny książki) 63378 821.162.1-1 (numer inwentarzowy) (znak klasyfikacji UKD)

 10. Krasicki Ignacy Pokrzywniak Józef Tomasz 69806, 70515(hasło autorskie)(sygnatura) Ignacy Krasicki / Józef Tomasz Pokrzywniak. Poznań : „Rebis”, 1995. - 153 s. ; 17 cm. (Czytani Dzisiaj) ISBN 83-7120-190-7 (opis bibliograficzny książki) 69806, 70515 821.162.1-1 (numer inwentarzowy)(znak klasyfikacji UKD)

 11. Kartoteka • Uporządkowany zbiór kart zawierających informacje na określony temat, pełni rolę ewidencji informacji o zawartości czasopism, fragmentów książek i innych materiałów; stanowi ważne uzupełnienie katalogu rzeczowego.

 12. Krasicki Ignacy Ignacy Krasicki / Joanna Zajkowska // Cogito. - (tytuł artykułu)(autor artykułu)(tytuł czasopisma) 1998, 14, s. 63-67 (rocznik i numer czasopisma) Krasicki Ignacy

 13. Krasicki Ignacy 65702 P Pokrzywniak Józef Tomasz (autor fragmentu książki) Ignacy Krasicki : (1735-1801). (tytuł fragmentu książki) W: Pisarze polskiego oświecenia. T. 1. Warszawa, 1992. - s. 432-483 (opis książki, z której pochodzi dany fragment)

 14. Rewers Kowalski Jan Kowalski Jan 2098 2098 Cogito 69806 70515 1998, nr 14 X Pokrzywniak J. Ignacy Krasicki Kowalski 21.01.2011 r. 21.01.2011 r. Kowalski

 15. Księgozbiór podręczny Księgozbiór podręczny to celowo dobrana i wydzielona część zbiorów bibliotecznych, składająca się głównie z wydawnictw informacyjnych, a więc encyklopedii, słowników i leksykonów, udostępnianych wyłącznie w czytelni.

 16. Aparat pomocniczy książki • Indeks (skorowidz) – spis terminów, miejscowości, autorów, tematów przytoczonych lub omówionych w dziele, wskazujący strony, na których termin jest wspomniany. • Odsyłacz – odesłanie od jednego hasła do drugiego (np.: zob. str. 14).

 17. Żywa pagina Żywa pagina – informacja drukowana u góry strony nad tekstem: głównie tytuł dzieła lub rozdziału, w encyklopedii pierwsze lub ostatnie słowo (lub jego pierwsza sylaba) na stronie.

 18. Zasady korzystania z encyklopedii i słowników • Zapoznanie się z uwagami i objaśnieniami wstępnymi • Dobra znajomość alfabetu • Wybranie właściwego tomu (w wyd. wielotomowych) – oznaczenie na grzbiecie • Umiejętność posługiwania się żywą paginą • Umiejętność posługiwania się spisem treści i indeksami • Umiejętność korzystania z wykazu skrótów i objaśnień

 19. Karty pracy GRUPA 1 Korzystając z wybranych źródeł informacji (katalog alfabetyczny, katalog rzeczowy, kartoteka osobowa, pozycje z księgozbioru podręcznego), wykonajcie następujące polecenia. Przy każdym poleceniu zaznaczcie z jakiego źródła informacji skorzystaliście. 1. Znajdźcie dzieło autorstwa Józefa Piłsudskiego, które znajduje się w zbiorach PBW w Warszawie i wypełnijcie rewers. Źródło informacji: ..................................................................

 20. Karty pracy c. d. 2. Znajdźcie książkę biograficzną o Józefie Piłsudskim, która znajduje się w zbiorach PBW w Warszawie i wypełnijcie rewers. Źródło informacji: ................................................................

 21. Karty pracy c.d. 3. Znajdźcie artykuł z czasopisma dotyczący życia i twórczości JózefaPiłsudskiego i wypełnijcie rewers. Źródło informacji: .....................................................................................

 22. Karty pracy c.d. 4. Wyszukajcie następujące informacje o Józefie Piłsudskim. Józef Piłsudski urodził się .............................................. w .......................................... Józef Piłsudski został pochowany w ............................................................................. Źródło informacji: ........................................................................................................ Agnieszka Zdrojewska PBW w Warszawie Wydział Informacyjno-Bibliograficzny Oprac. czerwiec 2011 r.