Download
moja asystentura w ramach programu grundtvig w n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Moja asystentura w ramach programu Grundtvig w PowerPoint Presentation
Download Presentation
Moja asystentura w ramach programu Grundtvig w

Moja asystentura w ramach programu Grundtvig w

92 Views Download Presentation
Download Presentation

Moja asystentura w ramach programu Grundtvig w

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Moja asystentura w ramach programu Grundtvig w

 2. Moja organizacja goszcząca • Her&Der flamandzką jest organizacją zajmującą się wysyłaniem wolontariuszy za granicę • Oferujemy projekty: budowlane (grupa wolontariuszy ma za zadanie wykonać drobne i niewymagające szczególnych umiejętności prace remontowe), socjalne (np. opieka nad dziećmi w domach dziecka) i ekologiczne (kładące nacisk na edukację proekologiczną) • Nasze projekty są rozsiane po całym świecie, m.in: Senegal, Maroko, Indie, Francja, Włochy, także Polska • Wyjazdy te w 100% są finansowane przez uczestników, praca typowo charytatywna • Naszą grupą docelową są dorośli powyżej 30 roku życia

 3. Moja asystentura • Rozpoczęła się 1 sierpnia 2011 i potrwa do 13 maja 2012 • Na co dzień zajmuje się typowym obiegiem dokumentów w biurze, kontaktami z naszymi partnerami, szczególnie z polskim partnerem: IBO Polska, z którym mamy wspólny projekt SVP • Nadzoruję nasz obecny projektem wolontariatu seniorów: projekt z IBO Polska, w tej chwili polska grupa jest w Belgii • Uczestniczyłam w redagowaniu następnego projektu wolontariatu seniorów • Organizuję spotkania ewaluacyjne po powrocie wolontariuszy zza granicy • Organizuję szkolenia o Polsce, o języku polskim i o Europie wschodniej • Zredagowałam broszurę języka polskiego z myślą o wolontariuszach wybierających Polskę • Propaguję ideę uczenia się przez całe życie i program Grundtvig poprzez publikacje na stronach internetowych i poprzez prezentacje podczas spotkań z wolontariuszami

 4. Spotkanie ewaluacyjne projektu SVP • Oto zdjęcie ze spotkania wolontariuszy, którzy wzięli udział w naszym projekcje wolontariatu seniorów w ramach programu Grundtvig • Ten projekt był dla mnie szczególnie ważny, ponieważ dzięki poznałam projekty Komisji Europejskiej, w szczególności program Grundtvig • Spotkania tego typu to nic innego jak omówienie projektu, podsumowanie naszych działań i działań naszego partnera, ocena zadowolenia uczestników, ocena projektu w końcu dzielenie się wrażeniami i zdjęciami

 5. Szkolenia i wykłady • Dla wyżej wspomnianej grupy wolontariuszy przygotowałam sesję wykładów i ćwiczeń o Polsce i języku polskim • Szkolenie odbyło się w połowie sierpnia w Genk • Nie brakowało interakcji i ciekawych pytań o Polskę • Przygotowując to szkolenie położyłam nacisk na język: podstawowe zwroty, oraz na najbardziej chwalone aspekty naszego kraju, takie jak turystyka, kuchnia; nie pomijałam jednak tematów trudnych, takich jak stereotypy o Polakach, sytuacja gospodarcza i polityczna etc.

 6. Nasze działania spotkały się z zainteresowaniem lokalnej prasy…

 7. jak również Narodowej Agencji Grundtvig w Belgii

 8. 10 kwietnia miałam przyjemność powitać polską grupę wolontariuszy seniorów • Moim głównym zadaniem jest regularny kontakt z grupą, rozwiązywanie problemów, przybliżenie im kultury Belgii (planowania jest wizyta w Leuven, spotkanie ewaluacyjne połączone ze zwiedzaniem miasta), oraz ułatwienie kontaktu pomiędzy grupą polską a flamandzką poprzez pracę w charakterze tłumacza

 9. Oto kilka tytułów moich szkoleń i wykładów o Polsce:

 10. Przygotowałam również broszurę języka polskiego

 11. Założony i uaktualniany przeze mnie profil na facebooku pozwala nam na ciągły kontakt z naszymi wolontariuszami

 12. Wrażenia z mojej asystentury opublikował Epos na swojej stronie

 13. Wolny czas poświęcam na • Podróżowanie i • na naukę języków: francuskiego, niderlandzkiego i rosyjskiego • W językach obcych upatruję możliwość rozwoju i zdobycia ciekawej i satysfakcjonującej pracy

 14. Podsumowanie • Dzięki asystenturze nauczyłam się jak samodzielnie planować i wprowadzać w życie swoje własne projekty, w moim odczuciu, właśnie to powinno być propagowane – samodzielna przedsiębiorczość i zaradność • Miałam szansę sprawdzić się w pracy o zupełnie innym profilu, co zainspirowało mnie do zmiany wykonywanego zawodu i dostosowania się do rynku pracy • Poznałam wielu ciekawych ludzi, którzy pokazali mi jak wiele mogę zrobić i nauczyć się sama • Uświadomiłam sobie konieczność ciągłego rozwoju który oprzeć trzeba na własnych poszukiwaniach • Poznałam projekty unijne i nowy kraj • Poprzez wykłady o Polsce poznałam i zrozumiałam swój kraj o wiele bardziej niż wcześniej