acts action v n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
ACTS ACTION V. PowerPoint Presentation
Download Presentation
ACTS ACTION V.

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 14

ACTS ACTION V. - PowerPoint PPT Presentation


  • 168 Views
  • Uploaded on

ACTS ACTION V. Hd 2:42 . ‘ En hulle het volhard in die leer van die apostels en in die gemeenskap en in die breking van die brood en in die gebede . ’.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'ACTS ACTION V.' - jillian-bauer


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
slide2

Hd 2:42. ‘En hulle het volhard in die leer van die apostels en in die gemeenskap en in die breking van die brood en in die gebede.’

slide3

Hd 13:1-5. ‘En daar was in die plaaslikegemeente in Antiochíësekereprofete en leraars, naamlikBárnabas en Símeonwat Niger genoem word, en Lúcius, die Cirenéër, en Manáen, watsaam met Herodes, die viervors, grootgeword het, en Saulus.

slide4

En terwylhullebesig was om die Here tedien en te vas, het die Heilige Gees gesê: SondernouBárnabas en Saulusvir My afvir die werkwaarvoorEkhullegeroep het.

slide5

En toe hullegevas en gebid het en hulle die handeopgelê het, laathullehulgaan. So het hulledan, deur die Heilige Gees uitgestuur,afgegaannaSeleúcië en daarvandaanweggevaarnaCiprus.

slide6

En toe hulle in Sálamiskom, het hulle die woord van God in die sinagoges van die Jodeverkondig; en hulle het ook Johannes as helper gehad.’

slide7

Hd 5:42. ‘En hulle het nieopgehouomelke dag in die tempel en van huis tot huiste leer nie, en die evangelieteverkondigdat Jesus die Christus is.’

slide8

#1, Daar was nie SPESIFIEKE KERKGEBOUE nie.

#2, Daar was geen PROFESSIONEEL-LEKE onderskeidnie.

#3, Daar was geen HIERARGIE nie.

#4, Daar was geenHOOFKWARTIERE nie.

#5, Daar was geen DENOMINASIES nie.

#6, Daar was geen VASTE LITURGIE nie.

#7, Daar was geen BABA DOOP nie.

#8, Die apostels het nie SKOLE, HOSPITALE, KLINIEKE of enigeander ORGANISASIES begin nie.

slide9

1. HOEKOM HET PAULUS TIMOTEUS BESNY VOORDAT HY HOM VERDER SAAMGENEEM HET OP SENDING REISE? (Hd 16:1-3)

slide11

Paul was a Jew. So when he cut his hair at Cenchrea after taking a vow it was nothing more than an outward sign showing his devotion coming from a Jewish background. It also communicated something to his Jewish friends. He understood that we are all now called to be Nazarites and priests of God in the new covenant.

slide12

Paul’s behaviour in this situation illustrates one of his ministry’s main thrusts: he would go to great lengths within the boundaries of gospel truths and principles to win people to Christ. Here that meant accommodating Jewish culture. We must bear in mind that keeping or practicing Jewish customs as an addition to grace for salvation is a gross error. Paul taught vehemently against that. The Old Testament customs and laws pointed to Christ, it was shadows and symbols while Christ is the substance.

slide13

HOEKOM HET DIE HEILIGE GEES PAULUS HULLE VERHINDER OM IN ASIë & BITHINIë DIE WOORD TE VERKONDIG? (Hd 16:6-7)

slide14

Hd 10:38. ‘…met betrekking tot Jesus van Násaret, hoe God Homgesalf het met die Heilige Gees en met krag. Hy het die land deurgegaan, goedgedoen en almalgeneeswatonder die mag van die duiwel was, omdat God met Hom was.’