Download
riasy n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Riasy PowerPoint Presentation

Riasy

464 Views Download Presentation
Download Presentation

Riasy

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Riasy ako hospodárska surovina Dominik Pižem , Samuel sivák

 2. Využitie rias v priemysle • Teoreticky možno biopalivávyrábať z akýchkoľvekrastlín, ktoréobsahujú škrob, cukor, olej či tuky. V praxi sa však dnes stretnemenajmä s výrobou z kukurice, sóje, cukrovejrepy a trstiny. V budúcnosti by k nim mohla pribudnúť aj druhá generáciapalív z biomasy obsahujúcej odpad či vodné riasy. • Riasy by mohli predbehnúťvšetkyostatné zdroje biomasy pre pohonné hmoty akonajlacnejšia, najľahšia a environmentálnenajmenej škodlivá alternatíva. • Riasypotrebujú na rast ibaslnečnésvetlo, vodu a oxid uhličitý. Svoj objem biomasy dokážu zoštvornásobiť za jediný deň. A okrem toho počas rastu pohlcujú škodlivé znečisťujúce látky, ako je dusík, z odpadovej vody a oxid uhličitý. • Niektoré druhy riasobsahujúviacako 50% olejov a priemernýakerrias, ktoré sú dnes pestovanépre farmaceutické a potravinárske účely. Už je prakticky dokázané, že zatiaľčo z jednéhohektárakukurice možno vyrobiť 2 500 litrov bioetanolu ročne, zo sójových bôbov 560 litrov, tak z rias až 45-tisíc litrov. V pozadí riasa používaná na výrobu bionafty

 3. Riešením problému môžu byť obrovské fotobioreaktory – uzavreté systémy, ktoréprodukujúriasy v jednej vrstve nad druhou v uzavretýchrúrach, alebo plytkých nádržiach. Hoci je ich cena stále vysoká – od 3,5 milióna eur po 7 miliónov – ide o vysoko efektívnu výrobu a veľkémnožstvo získaných olejovpomáhajúvyvážiť náklady. • V tejto oblasti je ešte stále potrebnýrozsiahlyvýskum, no masové priemyselnévyužitieriasmôže byť vzdialené len niekoľkorokov. • Samotné pestovaniemorskýchriasnavyšepomôžebojovať proti globálnemuotepľovaniu. • Nevýhodou ale je, že v prípade masového pestovaniarias hladinu pokryjúriasy, ktorébránia kyslíku preniknnúť do vody. Neprežívajú v nejpretokôrovce ani ryby pohybujúcesa v hĺbkach. • Z riassatiežpriemyselnezískava jód, bróm, mangán a ďalšie látky. Riasy sú tiež využívané na odstraňovanieťažkýchkovov z vody. • V pozadí masové pestovanie mikrorias

 4. Červené riasy • Druh Porfyrasa v Áziipestuje na morskýchplantážach, a konzumuje pod názvom "hoši-nori" alebonori. Tiežsapoužívaako krmivo alebo hnojivo. Konzumuje sa aj druh Palmariapalmata. • Extrakciou v horúcejvodesa z červených riaszískava agar (hlavneGelidiumsp.) a karagén (Chondrussp.), ktorésavyužívajú v potravinárstve nebo v mikrobiológii. Sekundárne metabolity niektorchdruhoAgar-agar • Agar-Agar, známa najmä v Japonsku, je výborným prirodzenýmželírujúcimprostriedkom s veľmi jemnou chuťou. Mimo to je veľmi výživná, pretože obsahuje mnoho minerálov. Môže byť použitá na dezerty – želé alebokorenené zeleninové aspiky. Neutrálna chuť agar-agaru neovplyvníprirodzenúarómuovociaalebo zeleniny. • Agar-agar vytvárahutnejšie želé než komerčnáželatína a tak rýchlosa nerozpustí. Je čisto rastlinnéhopôvodu a bez kalórii. Agar-agar sapripravuje z červenej riasygelidium, v Japonsku známe akotengusa. Jej bunečné steny obsahujúkomplexné polysacharidové škroby, ktorésapodobajúcelulóze.vmajú antibiotické účinky.

 5. Využitie rias v lekárstve • Morskériasysavovýživepoužívajú celé tisícročia. Obsahujúviacvitamínov a minerálnychlátokakoktorékoľvekiné potraviny. Právepretosa v poslednýchrokoch často používajúakoprírodnýdoplnok stravy, s liečivýmiúčinkami. • Riasymajúveľmi vysoký obsah jódu a draslíka, preto je účinné podávaťichpacientomužívajúcimdiuretiká. Keďžeobsahujúprírodný jód, môžu v niektorýchprípadochnormalizovaťzníženúčinnosťštítnejžľazy. V komplexnejformesa v nich nachádza aj železo, preto sú jedným z najvhodnejšíchprírodnýchzdrojov na jeho doplnenie v organizme. • Riasy sú bohaté na vitamíny. Obsahujúvšetky vitamíny B, vitamín C a vitamín E. Sú prírodnýmzdrojom vitamínu A a kyseliny linolénovej. Voveľkommnožstvesa v nich nachádzajú nukleové kyseliny (RNK,DNK) a chlorofyl, ktorý je výborným regeneračným a dezodoračnýmprostriedkom. Má tiežantibakteriálne účinky. • Vynikajúce vlastnosti riassa ukázali ako účinné priliečbeniektorýchtypov herpetického vírusu a chrípkovéhovírusu typu A. Nedávno v Indii zistilipozitívne účinky riaspriprevencii a liečenízhubnéhoochorenia sliznice ústnej dutiny. V pozadí výživné tablety chlorelly

 6. Dokázalo sa, že komponenty riasmajú všeobecné priaznivé účinky, posilňujúimunitný systém a viažuvoľné radikály. Z tohtodôvodulekáričorazčastejšiepoužívajúriasy na doplnkovúliečbu nádorových ochorení. • Jednou zošpecifických vlastností rias je ichschopnosťeliminovať z telarádioaktívne a ťažké kovy. Riasyobsahujú nemalé množstvo kyseliny alginovej, húževnatej tekutiny, ktorá udržuje bunkypohromade a umožňuje imžiť v okolí s konštantnýmpohybom tekutiny. Štúdieukazujú, že kyselina alginová je schopná v ľudskom tele naviazaťspojenie s jedovatými látkami a nechať ichvylúčiťprirodzenoucestou.Kombu • Medzinajhodnotnejšiepatríriasa kombu, ktorározpúšťazostien hrubého čreva jedy a nechávaichprirodzenou cestou vylúčiť. Je to aj výborný posilňujúciprostriedok na črevá, v Japonsku sa používal prizápaloch v brušnejdutine. Kombu je jedna z riasnajbohatších na jód. Číňaniaju po stáročia používali priošetreniachštítnejžľazy. Tam, kde sa kombu konzumuje pravidelne, čo je predovšetkýmoblasťďalekého východu, netrebajodidovaťkonzumnúsoľ, tak ako je to bežné u nás. Cení sa aj ako ochrana pred vysokým krvnýmtlakom, hlavne u starších ľudí. A keďže kombu podporuje vstrebávanie potravy a rozdelenieživín v tele, jej pravidelná konzumáciaprispieva k normálnejtelesnej hmotnosti.

 7. Zelené riasy • Druhy rodu ChlorellaaleboDunaliellasaniekedypoužívajúako zdroj potravinárskychfarbívaleboako potrava preľudíalebohospodárskychzvierat. Niektorériasysa často pestujúako okrasné rastliny v akváriách. Využite rias v kozmetike V morskýchriasachsasústreďujeveľkémnožstvo stopových prvkov, proteínov a aminokyselín. Morskériasyzbavujútelo toxických látok, pomáhajúredukovaťhmotnosť, spevňujú tkanivo a úspešnebojujú proti celulitíde, vráskam a celkovému starnutiu pokožky. Kozmetické produkty s obsahommorskýchriasmajúdetoxikačné a spevňujúce účinky. Zvyšujúodolnosťkože, pomáhajúodvádzať vodu z tkanív a stimulujúodbúravanietukov, čím efektívnepodporujúzbavovaniesaprebytočnýchkilogramov. Výťažky z morskýchriasstimulujúprodukciukolagénu a urýchľujúspotrebukyslíka v bunkách. Pleťové krémy obsahujúcemorskériasyhydratujú pokožku a podporujú jej elasticitu, čím efektívnebojujú proti vráskam. Krémy na ruky s morskýmiriasami sú zas účinné akoprevencia proti tvorbe pigmentových škvŕn.

 8. Využitie rias v potravinárstve • Táto morská zelenina je vhodná ako delikatesa. U nás ichpoznajúväčšinouiba znalci, pritom sú ľahko dostupné v špecializovanýchobchodoch. Obsahujú plnohodnotné bielkoviny, čo je dôvodom, že vegetariáni ichvyužívajúvosvojejstraveako náhradu za aminokyseliny. Môžuobsahovať až o 25% viacbielkovínako kravské mlieko, obsahujú málo kalórií, pretožeobsahujú málo tuku. • Morskériasy sú bežnou surovinou japonskejkuchyne. Riasysapoužívajú do polievok i v kombinácii s ryžou a sú temerdennousúčasťoujaponskejkuchyne. Morskérastlinysapredávajú sušené a lisované. Sú veľmi zdravé presvoj vysoký obsah jódu. Obsahujú výživné látky vynikajúcehozloženia - 46% obsahu sušiny tvoria malé molekuly, preto sú ľahkostráviteľné.

 9. Chlorella • Zásaditá, je výborná priprekyslení organizmu. Má širokozáberový očistný prostriedok a prípravok na celkové zlepšenie zdravotného stavu. • Chlorella je najlepšímzdrojom chlorofylu zovšetkýchznámychrastlín na Zemi. Jeho molekula je veľmi podobná molekule hemoglobínu. • Obsahuje chorofyl a ten: • Pôsobíakovynikajúci čistič čriev, ľadvín, pečene a krvnéhoriečišťa • Pomáha rastu užitočných baktérií v črevách a znižuje počet hnilobných baktérií • Zlepšuje vylučovaniežlče a trávenietukov • V lekárstvesapoužívaakoprotizápalovýprostriedok a deodorant • Urýchľujehojenie a podporuje regeneráciubuniekChlorella obsahuje 20 rôznychvitamínov a minerálov – hlavne beta-karotén, vitamíny radu B, C, E, K, železo, horčík, draslík, zinok a kobalt. Je cenným zdrojom vlákniny, ktorá podporuje očistu organizmu. • K jej mimoriadnymvlastnostiampatrí vysoký a vyvážený obsah bielkovín s vysokou vstrebateľnosťou. • Obsahuje 19 aminokyselín, vrátanevšetkýchesenciálnych. • Chlorella posilňuje imunitný systém, napomáhavylučovaniuťažkýchkovov z tela, ako je napríklad kadmium a znižuje hladinu cholesterolu, podporuje črevnú peristaltiku a znižujekrvný tlak.

 10. Zdroje informácií a použité obrázky http://www.akva.sk/riasa-menom-zabi-vlas-t1448.htmlhttp://www.zdraveriasy.sk/wellstarhttp://www.dipity.com/tickr/Flickr-red-algae/http://referaty.atlas.sk/prirodne-vedy/biologia-a-46335/?print=1&fb_source=messagehttp://www.elephantseal.org/Rookery/kelp.htmhttp://zelene-potraviny.com/Chlorella_pyrenoidosa.htmhttp://inhabitat.com/researchers-use-algae-to-treat-wastewater-and-generate-biofuel/http://en.hairdresser-models.eu/gallery/cosmetics/algae-cosmetics.htmlhttp://varimevegansky.blogspot.com/2008/03/morsk-riasy-na-tanieri-prebrat-z.htmlhttp://www.wellstar-company.com/Chlorella-Vuglaris.2941.0.html?&lang=enhttp://www.rawfor30days.com/blog/?p=1339

 11. Ďakujeme za pozornosťS.Sivák , D.Pižem