Download
riasy a sinice ako najv ie producenty kysl ka n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Riasy a sinice ako najv äčšie producenty kyslíka PowerPoint Presentation
Download Presentation
Riasy a sinice ako najv äčšie producenty kyslíka

Riasy a sinice ako najv äčšie producenty kyslíka

290 Views Download Presentation
Download Presentation

Riasy a sinice ako najv äčšie producenty kyslíka

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Riasy a siniceakonajväčšieproducenty kyslíka Katarína Vojtášová Katarína Kuchtová

 2. Fotosyntéza • Ročnesavďakafotosyntézeviaže1,5.10ˉ¹⁴ kg uhlíka(čopribližnezodpovedásvetovýmzásobámropy)a uvoľňujesa4.10ˉ¹⁴ kg kyslíka. • Asi 10% uvedenýchmnožstievpripadánasuchozemskézelenérastliny a až 90% nazelenériasysvetovýchmorí a oceánov.

 3. Sinice: • Sú jedným z najdôležitejšíchproducentovkyslíkanasvete. • Fotosyntetickéštruktúrysinícpredstavujútylakoidy (vnútornémembránychloroplastov) obsahujúceasimilačnéfarbivá(pigmenty). • Fotosyntetickýmifarbivamisinícsúchlorofyl a, ktorý je hlavný. Ten je modrozelený a je to tzv.aktívnychlorofyl,pretožeabsorbujenajúčinnejšielátkysvetelnéhožiarenia. • Ostatnépigmentysúdoplnkové, pričomnajdôležitejšiesúmodrýfykocyanín a červenýfykoerytrín. • V dôsledkutýchtoprídavnýchpigmentovsúbunkymodrozelené, hnedozelené, fialové, ružové, červené, ale nikdynemajúfarbulistovejzelene. • Vždysavyskytujúajkarotenoidy(oranžový beta-karotén, žltohnedéxantofyly). • Fotosyntetickéfarbivániesúzabudované do chloroplastov, ako je to prieukaryotickýchfotosyntetizujúcichfarbivách, ale súkoncentrované do tylakoidovchromatoplazmy.(vonkajšiačasťcytoplazmy)

 4. Faktory ovplyvňujúce fotosyntézu • Voda • Ak je v rastlinenedostatok vody, zatvoriasaprieduchy, ktorými do rastlinyvnikáCO₂ a spomalísafotosyntéza. • Teplota • Optimálnateplota na priebehfotosyntézy je 37°C. • Fotosyntézadobreprebieha v rozmedzíteplôt 10- 40°C • Ak je teplotavyššiaalebonižšiafotosyntézaneprebiehatakefektívne.

 5. Vlnovádĺžka a intenzitasvetla. • Slnečné žiarenie je nevyčerpateľnýmzdrojomenergie pre tietoprocesy • Energiažiareniavlnovejdĺžky v intervale 400-700 nm - zelenérastliny, sinice, riasy a 300-950 nm - baktérie. • Najvýhodnejšouzložkousvetla pre fotosyntézu je červené a modrofialovésvetlo. • Rastlinadokážezosvetla, čonaňudopadnevyužiťasi 2%. Ostatnésvetlosaodráža, aleboprepúšťa. • Prizvyšovaníintenzitysvetlafotosyntézastúpa, ale zvyšovanienadhranicuďalšiezvyšovaniefotosyntézyneprináša.

 6. Oxiduhličitý. • Z jednéhogramuoxiduuhličitéhosavytvoríasi 0,5 g sušiny. • V atmosfére je koncentrácia CO₂ 0,03%. • Veľkézvýšenie, alebozníženiekoncentráciespomaľujeažzastavujefotosyntézu, menšiezmenyjuneovplyvňujú.

 7. Rozsievky • mikroskopickéjednobunkovériasyžijúcejednotlivoalebo v kolóniach • vovodeproducentamiorganickejhmoty.

 8. Chaluha bublinatá: -napalístkochsavytvárajúmechúrikyvyplnenéplynom, ktoréjunadľahčujú.

 9. Štruktúra sinice

 10. Použitá literatúra • http://www.oskole.sk/pages/printpage.php?clanok=10887 • http://www.bioweb.genezis.eu/index.php?cat=3&file=vyziva • http://cs.wikipedia.org/wiki/Bakteriochlorofyl • http://www.fotosynteza.host.sk/efektivnost.html • http://www.google.sk/search?hl=sk&gs_nf=1&cp=4&gs_id=e&xhr=t&q=riasy&bav=on.2,or.r_gc.r_pw.r_qf.,cf.osb&biw=1680&bih=862&um=1&ie=UTF-8&tbm=isch&source=og&sa=N&tab=wi&ei=EMhcT_7PMuvb4QThm-nbDw

 11. Ďakujeme za pozornosť 