Akut Nefritik Sendrom - PowerPoint PPT Presentation

jana
slide1 n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Akut Nefritik Sendrom PowerPoint Presentation
Download Presentation
Akut Nefritik Sendrom

play fullscreen
1 / 28
Download Presentation
Akut Nefritik Sendrom
971 Views
Download Presentation

Akut Nefritik Sendrom

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

  1. Akut Nefritik Sendrom dem Hipertansiyon Hematri Oligri

  2. Akut proliferatif glomerulonefrit gelisebilen enfeksiyz ajanlar Bakteriler A grubu b hemolitik streptokok Streptokok viridans Streptokok pnmonia Stafilakok aureus Stafilakok epidermitis Corynebacterium Propionibacterium Atipik mikobakteri Mikoplasma Brusella Meningokok Leptospira

  3. Akut poststreptokoksik glomerulonefrit Streptokoksik farenjit: 5-15 yasta Kis - ilkbahar aylarinda Asemptomatik okul ocuklarinin %20si strep. tasiyicisi Bu nedenle prodromal hastalik anemnezi Prodromal hastaligin tedavisi ile AGN nlenmez ancak strep. ile iliskili antikorlarin ykselmesini nler veya azaltir.

  4. Streptokoksik pyoderma: Farenjitten daha erken yasta sik grlr. Yaz aylarinda sik grlr. Tip 49 strep. ile pyoderma sonrasi AGN riski %25 <6,5 yasta %43 >6,5 yasta %5

  5. Herhangi bir nefritojenik susla enfeksiyon (farenjit + pyodermi) sonrasi AGN orani %15 Okul ncesi ve erken okul aginda en sik Siklik: <2 yasta <%5 >40 yasta %5-10

  6. Glomerulonefrit olusturan streptokok serotipleri (M - tipleri) Farenjit 1, 3, 4, 12, 25, 49 Pyoderma 2, 49, 55, 57, 60

  7. Patogenez Strep. antijenine yanitta genetik yapi HLA-D ve HLA-DR ile iliskili Strep. antijenleri glomerlde depolanir ve antikor ve komplemani fikse eder. Sitokin, oksijen radikalleri salinir.

  8. APSGN Patofizyolojisi Inflamatuar hcre infiltrasyonu Bazal membran geirgenliginde

  9. Patoloji Isik Mikroskopisi: Erken evre: Glomerller byk Kapiller lmenler oblitere (GFHinda azalma ile korele) Endokapiller ve mezansial alanda proliferatif ve eksudatif degisiklikler (Endokapiller = intrakapiller GN) PMN hcre egemenligi (Eksudatif GN) Crescent (yarim ay) olusumu ocuklarda %10-15

  10. Immn floresan mikroskopi: Kapiller loop ve mezasiumda Siklikla IgG, C3, C1q Daha az IgA, IgM, C4, properdin

  11. EM: Kapiller obliterasyon Kapiller duvarda subepitelial elektron dense depolanma Ge dnem: Subendotelyal hiperselllarite ve ntrofil infiltrasyonu kaybolur. 2 yila kadar srebilir.

  12. Klinik Bulgular Latent evre Akut farenjit sonrasi 7-10 gn Impetigo sonrasi 6 hafta

  13. APSGN klinik bulgulari Hematri %100 Makroskopik Hematri %25-33 Proteinri %80 dem %85-90 Hipertansiyon %60-80 Dispne/kalp yetmezligi <%5 Nefrotik dzeyde proteinri %4 Azotemi %25-40 SSS semptomlari %10

  14. Dizri, pollakiri Sirt agrisi - karin agrisi Bulanti - kusma Ortopne - takipne - dispne - ACde raller Takikardi - Gallop ritmi

  15. Idrar muayenesi: Erken evrede osmolarite Proteinri (Nefrotik dzeyde olmayan) Eritrosit, eritrosit silendiri, lkosit Hyalen ve granler silendirler Tam kan sayimi: Dilsyonel anemi Lkosit sayisi N. Kan: Isonatremi - hiponatremi Hiperpotasemi re N-, Creatinin N- Metabolik asidoz

  16. Farenjitte %95 ocukta multiple antijene antikor yaniti olur. ASO %80 ASO + Antihyaluronidaz (AHT) Streptozyme test (ASO + anti-DNAase B + antiNADase + AHT-1 + antistreptolizin)

  17. Immnolojik bulgular Total hemolitik kompleman (CH50) C3 (%11 normal) C4 genellikle normal C5 Properdin Hipergamaglobulinemi IgG IgM (%90) Cryoglobulinemi (%78) RF + (%50-100) C3 > 6-8 haftada normale dner.

  18. Hastaneye yatirma endikasyonlari Belirgin dem Hipertansiyon Diger volm yklenme bulgulari Bbrek fonksiyon testlerinin bozuk olmasi

  19. Hastayi izleme plani Yatak istirahati Su ve tuz kisitlamasi Hipertansiyon tedavisi Hiperpotasemi tedavisi Asidoz tedavisi Hiperfosfatemi tedavisi Streptokok enfeksiyonunun kanitlanmasi 7 gn iinde iyilesmeyi gzle Diger benzer hastaliklari dsn

  20. Su kisitlamasi Insensibl kayip + idrar miktari (400 cc/m2/gn) Tuz kisitlamasi (400 mg/gn) BFT bozuksa K ve P kisitlamasi

  21. Hipertansiyon tedavisi Hafif-Orta HT Siddetli HT Dikkat Diretik Furosemide IV-PO Furosemide IV Siddetli HTda tek basina etkisiz Vazodilatr Hydralazine Diazoxide IV Hiperglisemi izle Sodyum Nitroprusside Tiosiyanat dzeyini izle CCB Nifedipine P.O. Nifedipin SL b bloker ve/veya diretik ACE inhibitr Captopril P.O. K+ izle

  22. Hiperpotasemi IV ve PO alimi kisitla Diyetle 0,5 mEq/kg/gn K+ 5-6 mEq/L ise Diyet + Furosemide K+ 6-6,5 mEq/L ise Kayexelate + NaHCO3 K+ >6,5 mEq/L ise NaHCO3, Glukoz + inslin, diyaliz

  23. Volm ykne bagli kalp yetmezligi tedavisi Su - tuz kisitlamasi Diretik Diyaliz Digital yararli degil

  24. AGN tanisi 1. Sistemik hastalik dsndrmeyen tipik prezentasyon 2. Geirilmis strep. enfeksiyonu kanitlari Bogaz veya deri lezyonunda strep. remesi Antikor titrelerinin ykselmesi 3. Tipik kompleman degisiklikleri Akut dnemde CH50 , C3 C4 genellikle normal 6-8 haftada CH50 ve C3 dzeyi normale gelir.

  25. AGN tanisi 4. 1 haftada iyilesmenin baslamasi Direz demin dzelmesi Kan basincinin normale dnmesi BFT dzelmeye baslar. 5. Idrar bulgularinin dzelmesi 2-3 haftada gros hematri dzelir. 3-6 ayda proteinri dzelir. 1 yilda mikroskopik hematri dzelir.

  26. Ayirici tani MPGN Endokardit ile iliskili AGN HS Vasklitler HSP IgA nefropatisi Herediter nefritler

  27. Akut dnemde Bbrek biyopsisi endikasyonlari Nefrotik tablonun eslik etmesi GFN normalin %50sinden az olmasi

  28. Prognoz ocuklarda ok iyi