slide1 l.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
KURS STRAŻAKÓW RATOWNIKÓW OSP część II TEMAT 1: Organizacja ochrony ludności, w tym ochrony przeciwpożarowej PowerPoint Presentation
Download Presentation
KURS STRAŻAKÓW RATOWNIKÓW OSP część II TEMAT 1: Organizacja ochrony ludności, w tym ochrony przeciwpożarowej

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 11

KURS STRAŻAKÓW RATOWNIKÓW OSP część II TEMAT 1: Organizacja ochrony ludności, w tym ochrony przeciwpożarowej - PowerPoint PPT Presentation


 • 243 Views
 • Uploaded on

KURS STRAŻAKÓW RATOWNIKÓW OSP część II TEMAT 1: Organizacja ochrony ludności, w tym ochrony przeciwpożarowej. Autor: Robert Łazaj. Ochrona Przeciwpożarowa.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'KURS STRAŻAKÓW RATOWNIKÓW OSP część II TEMAT 1: Organizacja ochrony ludności, w tym ochrony przeciwpożarowej' - jacques


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
slide1

KURS STRAŻAKÓW RATOWNIKÓW OSP część II TEMAT 1: Organizacja ochrony ludności, w tym ochrony przeciwpożarowej

Autor: Robert Łazaj

ochrona przeciwpo arowa
Ochrona Przeciwpożarowa

Ochrona przeciwpożarowa polega na realizacji przedsięwzięć mających na celu ochronę życia, zdrowia, mienia lub środowiska przed pożarem, klęską żywiołową lub innym miejscowym zagrożeniem poprzez:

1) zapobieganie powstawaniu i rozprzestrzenianiu się pożaru, klęski żywiołowej lub innego miejscowego zagrożenia,

2) zapewnienie sił i środków do zwalczania pożaru, klęski żywiołowej lub innego miejscowego zagrożenia,

3) prowadzenie działań ratowniczych.

jednostki ochrony przeciwpo arowej
Jednostki Ochrony Przeciwpożarowej

Zadania ochrony przeciwpożarowej realizują jednostki ochrony przeciwpożarowej, którymi są:

 • jednostki organizacyjne Państwowej Straży Pożarnej,
 • jednostki organizacyjne wojskowej ochrony przeciwpożarowej,
 • zakładowa straż pożarna,
 • zakładowa służba ratownicza,
 • gminna zawodowa straż pożarna,
 • powiatowa (miejska) zawodowa straż pożarna,
 • terenowa służba ratownicza,
 • ochotnicza straż pożarna,
 • związek ochotniczych straży pożarnych,
 • inne jednostki ratownicze.
wiadczenia rzeczowe i finansowe
Świadczenia Rzeczowe i Finansowe

Koszty funkcjonowania jednostek ochrony przeciwpożarowej pokrywane są na mocy zapisów ustawy o ochronie przeciwpożarowej z:

 • budżetu państwa,
 • budżetów jednostek samorządu terytorialnego,
 • dochodów instytucji ubezpieczeniowych, ubezpieczających osoby prawne i fizyczne,
 • środków własnych podmiotów, które uzyskały zgodę Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji na utworzenie jednostki ochrony przeciwpożarowej.
wiadczenia rzeczowe i finansowe5
Świadczenia Rzeczowe i Finansowe

Koszty wyposażenia, utrzymania, wyszkolenia i zapewnienia gotowości bojowej ochotniczej straży pożarnej ponosi gmina.

 • Gmina ma również obowiązek:
 • bezpłatnego umundurowania członków ochotniczej straży pożarnej,
 • ubezpieczenia w instytucji ubezpieczeniowej członków ochotniczej straży pożarnej i młodzieżowej drużyny pożarniczej.
 • Gmina może zatrudnić komendanta gminnego ochrony przeciwpożarowej
krajowy system ratowniczo ga niczy
Krajowy System Ratowniczo-Gaśniczy

Krajowy System Ratowniczo-Gaśniczy jest integralną częścią organizacji bezpieczeństwa wewnętrznego państwa, obejmującą, w celu ratowania życia, zdrowia, mienia lub środowiska, prognozowanie, rozpoznawanie i zwalczanie pożarów, klęsk żywiołowych lub innych miejscowych zagrożeń.

System ten skupia jednostki ochrony przeciwpożarowej, inne służby, inspekcje, straże, instytucje oraz podmioty, które dobrowolnie w drodze umowy cywilnoprawnej zgodziły się współdziałać w akcjach ratowniczych.

slide7

Krajowy System Ratowniczo-Gaśniczy

Krajowy system ratowniczo-gaśniczy ma na celu ochronę

życia, zdrowia, mienia lub środowiska poprzez:

1) walkę z pożarami lub innymi klęskami żywiołowymi,

2) ratownictwo techniczne,

3) ratownictwo chemiczne,

4) ratownictwo ekologiczne,

5) ratownictwo medyczne.

slide8

Krajowy System Ratowniczo-Gaśniczy

Współdziałanie jednostek ochrony przeciwpożarowej biorących udział w działaniu ratowniczym polega na:

 • wzajemnej pomocy w celu zachowania ciągłości i skuteczności procedur ratowniczych,
 • powiadamianiu o występujących zagrożeniach oraz zastosowanych i wymaganych środkach ochrony osobistej ratowników i zabezpieczeniu terenu działań ratowniczych,
 • informowaniu o stosowanych technikach ratowania życia, zdrowia, środowiska i mienia oraz sposobach ewakuacji poszkodowanych i zagrożonych ludzi oraz zwierząt ze strefy zagrożenia,
 • wzajemnym wsparciu logistycznym prowadzonych działań ratowniczych,
 • zapewnieniu łączności i ciągłości wymiany informacji z powiatowym (miejskim) stanowiskiem kierowania.
system ochrony ludno ci
System Ochrony Ludności

Rola jednostek samorządu terytorialnego w realizacji zadań związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa społeczności lokalnych powinna polegać w szczególności na:

 • koordynowaniu działań związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa na danym terenie i w danym czasie,
 • organizacji życia społecznego i jego warunków, by nie powstawały sytuacje zagrożeniowe, czy też prowokujące zagrożenie,
 • organizacji czasu wolnego młodzieży,
 • współpracy ze środkami masowego przekazu.
wykorzystano
Wykorzystano:
 • Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 roku o ochronie przeciwpożarowej (Dz.U. Nr 81, poz. 351 z 1991 r. Art.1).
 • Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 31 lipca 2001 roku w sprawie szczegółowych zasad kierowania i współdziałania jednostek ochrony przeciwpożarowej biorących udział w działaniu ratowniczym (Dz. U. Nr 82, poz. 895 z 2001 r. Art.5).
 • www.cspsp.pl