systemansvarlig kurs for vigo gardermoen 18 19 november 2013 n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Systemansvarlig kurs for Vigo Gardermoen 18.-19. november 2013 PowerPoint Presentation
Download Presentation
Systemansvarlig kurs for Vigo Gardermoen 18.-19. november 2013

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 88

Systemansvarlig kurs for Vigo Gardermoen 18.-19. november 2013 - PowerPoint PPT Presentation


 • 284 Views
 • Uploaded on

Systemansvarlig kurs for Vigo Gardermoen 18.-19. november 2013. Trude Riple - Kjartan Sande - Bjørn Bergan Vigo IKS Gunn Myhrvold – Ola Schøyen IST. Velkommen til kurs for systemansvarlige i «Vigo familien» Hvorfor kurs? Hva er «Vigo familien»?

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

Systemansvarlig kurs for Vigo Gardermoen 18.-19. november 2013


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
  Presentation Transcript
  1. Systemansvarlig kurs for VigoGardermoen 18.-19. november 2013 Trude Riple - Kjartan Sande - Bjørn Bergan Vigo IKS Gunn Myhrvold – Ola Schøyen IST

  2. Velkommen til kurs for systemansvarlige i «Vigo familien» Hvorfor kurs? Hva er «Vigo familien»? Ønske fra Vigo IKS om at systemansvarlige er en bruker med oversikt over hele «Vigo familien» Sørge for gode rutiner i fylkene ved nye versjoner av de forskjellige applikasjonene Være pådriver for å ta i bruk nytt i programmene

  3. «Vigofamiliens» samhandling, internt og med eksterne

  4. Vigo IKS • Representantskapet for Vigo IKS En representant for hvert fylke Møte to ganger pr år • Styret for Vigo IKS Styreleder + 4 styremedlemmerca 5 møter pr år • Ansatte Daglig leder En heltid Fire deltid som er frikjøpt fra fylkene

  5. Vigo IKS, forts • Faggrupper for Vigo fagopplæring Vigo Inntak Vigo Web Vigo Kodeverk Vigo Hyperion (Brio) Teknisk og Vigo Voksen, OTTO og vilbli

  6. VigoOpplæring er en fellesbetegnelse for Vigo Inntak og Vigo Fag. Dette er dataverktøyet fylkene har for administrasjon av inntak til videregående skoler og opplæring i bedrift (fagopplæring). Produktet eies av fylkene. Menystruktur og oppbygning VigoOpplæring bruker et Utforskergrensesnitt de fleste kjenner fra andre Windows-programmer. Mappekortene (fanebladene) øverst på venstre side av Utforskeren utgjør ”hovedmenyen”. VigoOpplæring består av 20 hovedmoduler. Noen moduler er felles for inntak og fag, mens enkelte er knyttet til fagopplæringsdelen alene og andre til inntaksdelen. Inntak og fag jobber mot en felles database. Det vil si at elever/personer i opplæring, skoler og bedrifter ligger registrert i samme tabell, slik at opprettelser, endringer og eventuelle slettinger vil kunne ses både av fag og inntak.

  7. Generelt Bilder (S) skjermbilder Rapporter (A) applikasjonsrapporter (laget i delphi/ exe-fila) Rapporter (R) rapporter utenom applikasjonen (std.dok) Dokumenter (D) dokumenter (std.dok) Utvalgsdialog Søkebilde med muligheter for å filtrere på gitte verdier fra hovedtabell. Eks. verdier fra søker, men ikke ønske • Fagopplæring > Flere seleksjoner gir mulighet for å søke også fra undertabeller. Eks. Person i opplæring, også ønsker og/eller kontrakt. Problemstilling: Utvalgsdialogen åpnes i noen situasjoner utenfor skjermen (2 skjermer ?).

  8. 0 IST Dette mappekortet er forbeholdt IST og ingen brukere skal ha tilgang til denne.

  9. 1 Klasseordning (tilhører i hovedsak inntak) Inneholder tilbudsstrukturen for alle skoler i fylket. Her finnes oversikt over klasser og plasser for programområdene skolene tilbyr. Vi ser her også hvor mange plasser som er blitt solgt til andre fylker.

  10. 2 Søkere (tilhører i hovedsak inntak) Inneholder årets søkere med deres eventuelle ønsker. Modulen inneholder rapporter (lister) og dokumentmaler til utskrift i forbindelse med søknadsprosessen. Her vises også søkernes ønsker fra tidligere skoleår og i andre fylker.

  11. 3 Massereg (tilhører i hovedsak inntak) Inneholder skjermbilder for masseregistrering av data. F.eks avgangselever, ajourholdog rettskvoter for elever.

  12. 4 Elever (tilhører i hovedsak inntak) Inneholder personopplysninger og historikk for alle elever som finnes i VigoOpplæring.

  13. 5 Systemansvar (felles inntak/fag) Inneholder oversikt over lokalt og sentralt kodeverk, samt synkroniseringslogger til og fra sentralbasen. Kodeverkkan blant annet være oversikt over skoler, kommuner, statuskoder og internkoder. Rapport for konvertering av kodeverk lokalt (kjøres uten andre brukere pålogget – husk OTTO) F.eks endring av fnr.

  14. 6 Inn/utlasting (tilhører i hovedsak inntak) Her finnes rapporter for datautveksling med andre systemer. Den viktigste er nok data til og fra de skoleadministrative systemene. Data fra DSF oppdateres lokalt.

  15. 7 Fylkesavh Inneholder fylkesspesifikke rapporter.

  16. 8 Inntak (tilhører i hovedsak inntak) Inneholder alle rapporter i tilknytning til kjøring av inntakene til skole.

  17. 9 Statistikk (tilhører i hovedsak inntak) Inneholder rapporter for kjøring av statistikkgrunnlag som benyttes sammen med BRIO. Det kan kjøres statistikk over søker og over elever.

  18. StdDok (felles inntak/fag) Inneholder alle spørringer, rapporter og dokumentmaler laget i Std.dok. Mulighet for å lage egne fylkesvarianter. Modulen bruker Word for redigering av dokumentmaler og Report Builder for rapporter.

  19. Systemadministrasjon (felles inntak/fag) Inneholder et system for tilgangskontroll til VigoOpplæring. Her kan ulike brukere, brukergrupper (roller) og deres tilgang til skjermbilder og rapporter defineres. Denne delen av systemet er det systemadministrator som skal bruke og ikke den vanlige medarbeider.

  20. F Fagskolen Dette mappekortet er forbeholdt Fagskolen og skal ikke brukes av andre fylker. Ingen brukere skal ha tilgang til denne mappen.

  21. Person i opplæring (tilhører i hovedsak fag) Inneholder opplysninger og data på alle personer i opplæring. Bildet er tilpasset fagopplæring og legger vekt på data tilknyttet lærefagsøknader, kontrakter og prøver. Her finnes også funksjoner for utskrift av kontrakter og vitnemål/ kompetansebevis.

  22. Fagoppl.Adm (tilhører i hovedsak fag) Inneholder oversikt over noe kodeverk spesielt for fagopplæring. Det finnes her også rapporter som gjør oppdateringer i basen. Eks. Automatisk formidling, kontrakt- og prøveopprettelser, samt eksport til NVB kjøres herifra.

  23. Bedrift (tilhører i hovedsak fag) Inneholder opplysninger og data knyttet til lærebedrifter og opplæringskontor. Adresseopplysninger, bedriftskurs, intensjonsavtaler og ansatte. Kan gjøre oppslag og kjøre kontroller mot Bedrifts og Foretaksregisteret (BOF). Hvis behov, mulighet for å skrive ut brev til bedrifter med søkere.

  24. Ansatt (tilhører i hovedsak fag) Oversikt over ansatte i bedrift og/eller prøvenemnd. Inneholder personopplysninger, roller og gyldighet. Nemnd (tilhører i hovedsak fag) Inneholder prøvenemndsdata som kursgodkjenninger, medlemmer og tilknyttede prøver. Sammendragsrapport av nemndsopplysninger. Mulighet for å duplisere eksisterende nemnd ved nyopprettelse.

  25. StdDok Fag (tilhører i hovedsak fag) Inneholder alle StdDok rapportene og malene som er laget for fagopplæring. Utskriftsmuligheter for Fag- og svennebrev.

  26. Revitalisering av Vigo Opplæring • Dagens Vigo benytter et programmeringsspråk som ikke supporteres lenger, det må derfor av sikkerhetsårsaker skrives i/ konverteres til en nyere versjon. • Faggruppene har fått i oppdrag å gjennomgå Vigo grensesnittene for en samtidig oppgradering • IST har startet på grunnlagsarbeidet • Planlagt ferdig til inntaket 2015

  27. Revitalisering forts…. Overgang til Ny Delphi – forlenger "levetiden" med flere år Ikke nytt program i denne omgang Revitalisering • Ombygging av meny-/mappestrukturen • Mer prosessorientert – dvs. mer logisk oppbygging ut fraoppgaver => mindre hopp i mappestrukturen • Fjerne det som ikke lenger er aktuelt (rapporter/rutiner/etc.) • Mer brukervennlige logger for bruk i andre programmer • CSV-format ?

  28. Revitalisering forts…. Tenker oss inntil 3 nivå i mappestrukturen (mot dagens 2) • Dvs. inntil 3 nivåer inklusiv undernivåer 3 Menymapper: • Registreringsbilder – ren registrering, ingen rutiner som oppdatererdata i databasen, kun lagring av manuell registrering • Prosesser (Rutiner) – oppgaver som oppdaterer data i databasen • Bla.: Rapporter (A) • Inntakskjøring • Utskrifter – kun rapporter og dokumenter – ingen oppdatering idatabasen (dagens Rapporter (R) og Standarddok.)

  29. Innføring av sentraldatabase Alle fylker har sin lokale Vigodatabase. Dette byr på utfordringer ved oppdateringer i forhold til hvilke databaseversjoner det enkelte fylke benytter. I 2007 ble en sentraldatabase tatt i bruk. Denne synkroniseres en gang pr døgn, pluss ekspressynkroniseres på enkelte felt. Denne databasen vil videreutvikles til å gjelde alle felter, og bli den nye sentraldatabasen. Det blir en Citrix tilkopling til sentraldatabasen fra den enkelte bruker i fylkene, på samme måte som de fleste fylkene her mot som lokale database i dag. Dette blir ikke en WEB utgave av Vigo, kun en lenger vei fra bruker til databasen. Det skal gjøres tester på linjehastighet rundt i landet.

  30. Vigo og arkiv De fleste fylker brøt/bryter arkivloven!! Startet opp med fylkene som benytter arkivprogrammet «360» Sør-Trøndelag er en pilot Det er etablert automatisk opprettelse av arkivmapper Søknad og behandlingsresultat overføres automatisk Hendelser/dokumenter fra skoleadm. systemer implementeres Fagopplæring har starter med planarbeidet vinteren 2013/2014 Andre arkivløsninger vil følge etter - neste ut er ePhorte Følg med på oppdatering på www.vigoiks.no

  31. OTTO – program for Oppfølgingstjenesten • Programmet er bygget med samme arkitektur som Vigo Opplæring • Samme tilgangskontroll • Samme funksjonalitet • Samme grensesnitt • Åpen og sensitiv sone • Hver sin tilgangskontroll

  32. OTTO – program for Oppfølgingstjenesten forts. • Samhandling med VigoOpplæring Brannmur Åpen sone Sensitiv sone VigoOpplæring Lokal • fnr • elevnavn • adresse • telefon • mm OTTO • fnr • ot-enhet • ot-status • aktiviteter • tilgangs- • kontroll • mm OTTO • fritekster • tilgangs- • kontroll Database link

  33. OTTO – program for Oppfølgingstjenesten forts. • OTTO har lesetilgang til data i VigoOpplæring • OTTO har skrivetilgang til felter i VigoOpplæring • Nye versjoner samtidig med VigoOpplæring • Endringer i VigoOpplæring kan påvirke OTTO • Er VigoOpplæring nede er OTTO nede

  34. Hyperion (BRIO) – vårt rapporteringsverktøy Ikke lenger support på verktøyet, heller ikke mulig med flere lisenser Brukes daglig til ulike oppgaver • Lokale statistikker/ad-hocoppgaver • SSB-rapportering • Feilsøking På jakt etter tilsvarende verktøy - skal være en markedskonferanse der BTV innkjøp er med – må på anbud - på plass innen 1. halvår 2014 ? Må kunne yte tilsvarende som BRIO • Enkelt og ikke for høy brukerterskel • Må enkelt kunne kobles mot ulike databaser – VIGO/SAS Presentasjon av 2 erstatninger så langt • IST – Qlickview • Østfold fylkeskommune - OBI (Oracle Business Intelligence)

  35. BRIO forts. Eksempel på bruk mot flere databaser Programområde i VIGO motProgramområde i SATS – hindredubletter ved import

  36. BRIO forts. Grunnskoleelever fra VIGOvåren 2013 motSATS Vg høsten 2013 Avdekke feil bruk av koderfor fremmedspråk for de medNorsk/Engelsk fordypn i gr.skolen Kode for I+II 1.år Feil fagkode

  37. Ny felles innloggingsportal for Vigo IKS www.vigoportalen.no Herfra er det mulig å gå videre til alle andre vigo- nettsteder.

  38. Vigo Søknad

  39. VigoSøknad forts. • Første versjon i 2002 • Ny oppgradert versjon i 2013 • Benyttes for søknad til • Videregående opplæring (skole/bedrift) • Fagskoleutdanning • Voksenopplæring/realkompetansevurdering • Benyttes for svar på tilbud om skoleplass • Pålogging med MinID

  40. Vigo Søknad forts.

  41. Vigo Søknad forts.

  42. Vigo Søknad forts.

  43. Vigo Søknad forts.

  44. Vigo Skole

  45. Vigo Skole forts. • Benyttes av skolene til • Oversikt over egne elevers søknad • Oversikt over inntak til egen skole • Statistikk • Innsending av filer (grunnskolen) • Benyttes av fylkene til • Hjelpetekster til VigoSøknad • Meldingsutsendelse • Innhenting av filer fra grunnskolen

  46. Vigo Skole forts. • Pålogging med brukernavn og passord • Planlegger ny oppgradert versjon i 2014

  47. Vigo Bedrift

  48. Vigo Bedrift forts. • Brukes av lærebedrifter, opplæringskontor og medlemsbedrifter i kommunikasjon med fylkene • Første versjon i 2008 • Formidling, søkerlister • Versjon pr. 2013 • Bedriftsinformasjon og kursgodkjenning • Formidling, søkerlister • Kontraktsbehandling, løpende og avsluttede kontrakter • Oppmelding og prøveoversikt • Oppdatering av ansatte, roller og gyldighet • Medlemsbedrifter, opprette og oppdatere • Tilskudd • Rapportering (Årlig rapportering)

  49. Vigo Bedrift forts. • Pålogging bedrift • Ansatt registrert VigoOpplæring • Gyldig rolle i lærebedrift • Brukernavn(fnr) og passord • Administrator (alle rettigheter) • Kan tildele rettigheter til øvrige ansatte i sin bedrift • Pr modul • Lese og/eller skriverettigheter

  50. Vigo Bedrift forts.