Download
ko ko n s stoj fico v roku 2013 n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Koľko nás stojí Fico v roku 2013 PowerPoint Presentation
Download Presentation
Koľko nás stojí Fico v roku 2013

Koľko nás stojí Fico v roku 2013

117 Views Download Presentation
Download Presentation

Koľko nás stojí Fico v roku 2013

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

  1. Koľko nás stojí Fico v roku 2013 mil.eur Sporitelia 701 Dohodári 134 Zamestnanci a živnostníci 130 SZČO 52 Pracujúci s odpoč.položkou 6 Platitelia konces.poplatkov 84 Majitelia nových áut 30 Spolu 1,137

  2. Koľko nás stojí Fico v roku 2013 Spolu 1,137 mil.eur Na občana 210 eur Na 4-člennú rodinu 840 eur

  3. Koľko nás stojí Fico v roku 2013Ďalšie dôsledky menej práce a vyššia nezamestnanosť nižší rast miezd vyššie ceny

  4. Koľko nás stojí Fico v roku 2013 Ak existuje občan, ktorého sa netýkajú Ficove opatrenia, prihláste sa prosím! sdku@sdku-ds.sk

  5. Náš prístup zodpovedné hospodárenie s verejnými zdrojmi reforma verejných výdavkov transparentnosť v narábaní s verejnými zdrojmi spravodlivejší sociálny systém podpora nových pracovných miest nezvyšovanie priamych daní a odvodov znižovanie administratívy zjednodušovanie legislatívy podpora vzdelávania zvyšovanie vymožiteľnosti práva