kas zina ko grib sp j ko grib rainis n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
“Kas zina, ko grib – spēj, ko grib” Rainis PowerPoint Presentation
Download Presentation
“Kas zina, ko grib – spēj, ko grib” Rainis

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 28

“Kas zina, ko grib – spēj, ko grib” Rainis - PowerPoint PPT Presentation


 • 457 Views
 • Uploaded on

“Kas zina, ko grib – spēj, ko grib” Rainis. KULTŪRA IDENTITĀTE ESAMĪBA. SATURS. Kultūra un fakti Kultūra un darbi: padarītie iesāktie plānotie Kultūra un komunikācija. KULTŪRAS RESURSI - fakti. 831 bibliotēka 141 muzejs

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about '“Kas zina, ko grib – spēj, ko grib” Rainis' - jaeger


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
saturs
SATURS
 • Kultūra un fakti
 • Kultūra un darbi:
  • padarītie
  • iesāktie
  • plānotie
 • Kultūra un komunikācija
kult ras resursi fakti
KULTŪRAS RESURSI - fakti
 • 831 bibliotēka
 • 141 muzejs
 • 165 kultūrizglītības skolas (3 augstskolas, koledža, 16 profesionālās vidējās mācību iestādes, 145 mākslas un mūzikas skolas)
 • 8 valsts un pašvaldību teātri
 • 5 valsts koncertorganizācijas
 • Latvijas Nacionālā opera
 • 18 700 kultūras jomā strādājošie publiskajā sektorā
 • 4000 māksliniecisko kolektīvu – Vispārējie Dziesmu un deju svētki
 • 520 pašvaldību kultūras centri
 • Latvijas Nacionālais arhīvs (17 struktūrvienības)
 • 8515valsts un vietējās nozīmes kultūras pieminekļi
 • 13 Kultūras nozares (bibliotēkas, muzeji, mūzika, vizuālā māksla, nemateriālais kultūras mantojums, teātris, literatūra, filmu māksla, kultūrizglītība, arhitektūra , pieminekļu aizsardzība, arhīvi, kultūras un radošās industrijas)
 • UNESCO
kult ras da a valsts bud et
KULTŪRAS DAĻA VALSTS BUDŽETĀ
 • 25% KM budžeta pieaugums 2013.gadā pret 2012.gada sākumu
uzdevumu izpildes termi i
Uzdevumu izpildes termiņi

63 KM atbildībā esoši VRP uzdevumi

Izpildes termiņi:

2012.gads – 8 uzdevumi

2013.gads – 13 uzdevumi

2014. gads- 42 uzdevumi

padar tie darbi1
Padarītie darbi
 • VKKF -stratēģija (*), papildu finansējums LVL 1 500 000, caurspīdīga līdzekļu piešķiršana
 • LNB -papildu finansējums LVL 9 072 423; darbam jaunajā ēkā LVL 1 147 588
 • Dziesmu un deju svētki

- atjaunota mērķdotācija 2012.gadā - LVL 491 396 un 2013.gadā - LVL 491 396

- sagatavots budžets, plāns un likuma izmaiņas, lai sarīkotu Dziesmu un deju svētkus 2013.gadā

(*) jauna KM iniciatīva

padar tie darbi2
Padarītie darbi
 • Piesaistīts resurss kultūrai 2012./2013.gadā

– LVL 29 700 000 (bez LNB un ES fondi)

 • Radošās industrijas

VKKF finansējums (LVL 100 000)*, uzsākta radošo industriju komunikācijas platformas izveide*, LVL 20 000 arhitektūras un dizaina eksportam*, RADI nedēļa*

 • NAP 2014 - 2020

iezīmēti konkrēti resursi kultūrai *, (t.sk. trīs nacionālas nozīmes būvēm: Laikmetīgās mākslas muzejs, koncertzāle un Dziesmu svētku stadions).

(*) jauna KM iniciatīva

padar tie darbi3
Padarītie darbi
 • KM un Kultūras alianses līgums* - demokrātiska diskusiju platforma
 • Papildu finansējums mākslas skolu pedagogu darba samaksai - LVL 4 437 149
 • Kultūras institūciju stratēģijas - Latvijas Mākslas akadēmijas, Latvijas Nacionālās Operas analīze* un stratēģija*(papildu LVL 1 300 000 , LNO likuma grozījumi)
 • Kultūras namu attīstība – forums, koordinācija, izglītība, kopīgs attīstības plāns

(*) jauna KM iniciatīva

padar tie darbi4
Padarītie darbi
 • MK lēmums par Jaunā Rīgas teātra telpu rekonstrukciju (LVL – 6 400 000 );
 • Panākts valsts un ES fondu atbalsts Nacionālā Mākslas muzeja rekonstrukcijai* (LVL -9 200 000)
 • Papildu finansējums literatūras nozarei LVL 300 000*
 • Uzsākts darbs pie Kultūras kanona aktualizēšanas LVL 50 000 2013.gadā un NAP LVL 890 000

(*) jauna KM iniciatīva

ies ktie un 2013 g turpin mie darbi
Iesāktie un 2013. g. turpināmie darbi
 • Dziesmu un deju svētku process un finansējums
 • VKKF finansējuma palielināšana 6/8/10
 • Krīzes seku likvidēšana kultūras nozarē:
  • Darba algu palielināšana
  • Finansējums būtiskām kultūras funkcijām
 • Nacionālais kino pasūtījums
priorit tes 2013 saska ots ar ka
PRIORITĀTES 2013Saskaņots ar KA
 • Kultūrpolitikas pamatnostādņu „Radošā Latvija 2014 –2020”* izstrāde:
  • Kultūras nozaru attīstības stratēģiju izstrāde 2014.-2020. gadam (marts)
  • kultūras darbinieku konference – “Radošā Latvija” projekta apspriešana (marts)
  • Pamatnostādņu projekta iesniegšana MK (1.pusgads)
 • KM 2014.g. budžets un algas, radošo personu statuss
 • Kultūrbūves: JRT, LNMM, koncertzāle, Laikmetīgās mākslas muzejs, muzeju krātuve, Dziesmu svētku stadions, Nacionālais teātris
slide17

XXV Vispārējie latviešu Dziesmu un XV Deju svētki (30.06. – 07.07.)

 • Pieejamība - koncertu translēšana tiešraidē Esplanādē* un Doma laukumā
 • Jauniešu iesaiste – digitāli risinājumi
 • Zaļi – riteņu stāvlaukums Mežaparkā
 • Ilgtspēja - Pēcsvētku konference (oktobris)

(*) jauna KM iniciatīva

slide19

Latvijas Nacionālās bibliotēkas jaunās ēkas būvniecības pabeigšana

 • Godam pabeigt
 • Efektīvi pārvākties
 • Pasaules saturs - LNB darbības stratēģijas* izstrāde 2014.-2020. gadam
 • Sadarbība ar Rīga 2014
 • Ēkas sagatavošana ES prezidentūras gadam

(*) jauna KM iniciatīva

slide21

Radošo industriju attīstība

 • Komunikācijas platformas izveide*
 • VKKF pilota mērķprogramma radošo industriju atbalstam – LVL 100 000*
 • Kultūras eksporta veicināšanas pasākumi*
 • Radošās darbības nedēļa 22.-28. aprīlis
 • Pasaules latviešu ekonomikas un inovāciju forums 3.jūlijā*

(*) jauna KM iniciatīva

slide22

Kultūrizglītības kvalitāte un ciešāka sasaiste ar darba tirgu

 • Kompetenču centru izveides koncepcija*
 • Trīs mākslas un kultūras augstskolu nacionālās identitātes stiprināšana un konkurētspēja

(*) jauna KM iniciatīva

slide23

Kultūras reģionālā pieejamība

 • Profesionālās mākslas pieejamības palielināšana (īpaši jaunajos centros -Rēzeknē un Daugavpilī)
 • Kultūras centru attīstība
 • Digitālā satura pieejamība kultūras institūcijās
 • Reģionālās kultūras programmas VKKF
slide24

Piederības Latvijai stiprināšana

 • Kultūras kanona aktualizēšana un iedzīvināšana*
 • Gada jubilāru (R.Blaumanis, J.Vītols, I.Ziedonis, O.Vācietis, P.Pētersons, P. Valdens) godināšana
 • Iestrādes nākamo gadu lielajām jubilejām (Rainis, Aspazija)
 • VKKF Nacionālās identitātes mērķprogramma*
 • Aktīva sadarbība ar diasporām
 • Latvijas Tautas frontes 25. gadadiena
 • Latvijas Republikas 95. gadadiena

(*) jauna KM iniciatīva

slide25

Aktīva gatavošanās nākamo gadu

 • nozīmīgajiem pasākumiem
 • Eiropas kultūras galvaspilsēta - Rīga2014
 • Latvijas prezidentūra Eiropas Savienībā 2015. gada 1.pusgadā
 • Latvijas Republikas simtgade - 2018
slide26

Kultūra un komunikācija

 • Sadarbība ar Kultūras Aliansi
 • NVO kapacitātes stiprināšana
 • Kultūras nozaru padomju un Nacionālās Kultūras padomes atjaunošana
 • Sadarbība ar 11 kultūras medijiem
 • Sadarbība ar medijiem

(*) jauna KM iniciatīva

slide28

Māksla nav bauda, bet darbs,

Nedod mieru, bet ciešanas,

Nealgo ar laimi, bet ar dvēseles cēlumu.

Ja tev ar to pietiek, topi mākslinieks.

Rainis