Ko saka draugiem lv
Download
1 / 23

Ko saka draugiem.lv? - PowerPoint PPT Presentation


 • 182 Views
 • Uploaded on

Ko saka draugiem.lv?. administratīvajā tiesā piedzīvosiet visbrīnišķīgākās dēkas jo zemāka instance, jo biežāk pārņem sajūta, ka vairs nav objektīvās izmeklēšanas spriedumā neparādās argumentācija būtiskām lietām; kāpēc – atliek tikai minēt

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Ko saka draugiem.lv?' - nitsa


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Ko saka draugiem lv
Ko saka draugiem.lv?

.

 • administratīvajā tiesā piedzīvosiet visbrīnišķīgākās dēkas

 • jo zemāka instance, jo biežāk pārņem sajūta, ka vairs nav objektīvās izmeklēšanas

 • spriedumā neparādās argumentācija būtiskām lietām; kāpēc – atliek tikai minēt

 • tiesvedība ir nelabvēlīga uzņēmējam lielā laika zaudējuma dēļ – neefektivitāte

 • žēl zaudētā laika

a D


Ko saka draugiem lv1
Ko saka draugiem.lv?

 • būtu stulbi tiesāties savā pilsētā, bet dažas lietas Rīgā patika brīvā procesa dēļ

 • varēja jauki padiskutēt, bet formālā puse spēlē daudz lielāku lomu nekā būtība

 • pirmajā instancē trūkst izpratnes par publisko un privāto tiesību nošķiršanu

 • administratīvā tiesa ir pārvaldes mazspējas radīta juridiski ģenētiska kļūda

 • vienaldzība

a D


Ko saka draugiem lv2
Ko saka draugiem.lv?

 • kamēr izskata vienu lietu līdz kasācijai, normatīvais regulējums jau mainīts

 • vismaz dažās sēžu zālēs žalūzijas prasās

 • neviennozīmīgās lietās nevaru sagaidīt ko saka tiesa un esmu spiesta turpināt tādus pieņemt

 • dažādu principu neviennozīmīga piemērošana

 • cilvēki par maz zina kā ar šīm tiesām apieties

 • valsts tiesības stāv augstāk par cilvēka tiesībām

a D


Ko saka draugiem lv3
Ko saka draugiem.lv?

 • mediācija noteikti labāka

 • mans tiesu nams man ir tālāk nekā Rīga

 • noslogotība valsts pārvaldes masveida debīlisma dēļ

 • par to es domāšu rīt, labi? (šodien, te?)

 • liekas, ka tiesa pirms sēdes vispār nav iepazinusies ar lietu, jo ātrāk beigsi, jo labāk

 • vajadzētu ātrāk dabūt 1.instanci

a D


Ad atruna
aD atruna

 • Nekas no šajos slaidos minētā nav attiecināms uz konkrētu administratīvās tiesas spriedumu vai kādu administratīvās tiesas amatpersonu.

 • Visas iespējamās sakritības ir nejaušas un tikai šķietamas.

 • Nekā personīga.


Administrat vo tiesu procesa attiecin m ba
Administratīvo tiesu procesa attiecināmība

 • jeb

 • paralēlās jurisdikcijas,

 • “pelēkās zonas” &

 • “melnie caurumi”


Paral l s jurisdikcijas i sodi
Paralēlās jurisdikcijas I (sodi)

 • Administratīvais sods kā “mazais” kriminālsods

 • Kura procedūra sodīšanai piemērotāka:

  • nevainīguma prezumpcija vai

  • vainojamā pienākums sadarboties?

 • Kurš efektīvāk uzturēs valsts apsūdzību tiesā:

  • prokurors vai policists ?

 • Kāds ir soda mērķis? Vai tas var būt anonīms?

 • Administratīvais process un kriminālprocess?

a D


Paral l s jurisdikcijas i sodi1
Paralēlās jurisdikcijas I (sodi)

 • Administratīvā pārkāpumu kodeksa un administratīvā procesa likuma kolīzija

  • kura tiesību norma ir “stiprāka” ?

 • Satversmes tiesa ~ privātpersonai labvēlīgākā

 • APL 15 (9) = saduroties jaunākai visparējai un vecākai speciālai tiesību normai, piemēro to, kas atbilst tiesību sistēmai (kurai ☺/☻ ?)

 • Bet ja APK regulējums nonāk acīmredzamā pretrunā vispārējam tiesību principam?

a D


Paral l s jurisdikcijas ii priv tties bas
Paralēlās jurisdikcijas II (privāttiesības)

 • intelektuālā īpašuma strīdi (kurā pusē ir valsts?)

 • firmas nosaukums (arī partijas, biedrības u.c)

  • jāļauj komersantiem pašiem izstrīdēties vai

  • aizsargāt citu komersantu intereses?

 • Komersantu strīdi (daļas, paraksta tiesības u.c):

  • cik tālu var jaukties privāttiesiskos strīdos?

 • Vai ierobežot zaudējuma atlīdzinājuma prasību?

a D


Paral l s jurisdikcijas iii konstitucion l judikat ra
Paralēlās jurisdikcijas III (konstitucionālā judikatūra)

 • Vai Satversmes tiesai iespējama judikatūra?

 • Vai Satversmes tiesai var piederēt tiesību normu kolīziju izšķiršanas monopols?

 • Kā nošķirt tās ekskluzīvo kompetenci?

  • suverenitāte (Lisabonas līgums)?

  • globāla starptautiska paraža?

  • vispārējs tiesību princips?

a D


Pel k zona i
Pelēkā zona I judikatūra)

 • Tiesību zinātne kā viena no sociālām zinātnēm (teorijas un prakses vienotība)

 • Konstitucionālās un administratīvās tiesības

 • Administratīvās un valststiesības

  • kas nosaka “robežu”?

  • vai ir vienīgais pareizais risinājums?

  • kā noteikt blaknes?

a D


Pel k zona ii blakne
Pelēkā zona II (blakne) judikatūra)

 • disciplinārsodi

  • mazie (piezīme 4%, rājiens 86%)

  • “vidējie” sodi (pazeminājums, neatbilstība, algas samazināšana u.tml) 35%

  • lielie jeb bargie (atlaišana) 6%

 • Administratīvais akts vai iekšējs pārvaldes lēmums?

 • “totālās” cilvēktiesību aizsardzības sekas

a D


Pel k zona iii blakne
Pelēkā zona III (blakne) judikatūra)

 • Nekustamā īpašuma nodokļa administrēšana juridiskā forma

  • faktiskā rīcība (izziņa) vai

  • administratīvais akts ?

 • Vai privātpersonas procesuālā aizsargātība ir pieaugusi?

 • Vai valsts pārvalde tapusi efektīvāka?

a D


Privatiz cija varb t izmantot iesp ju paklus t
Privatizācija judikatūra)(varbūt izmantot iespēju paklusēt?)

 • Vai indivīds, kuram ir subjektīva tiesība uz gala rezultātu var pietiekami efektīvi sevi aizstāvēt? (Ventspils, bet ne tikai)

 • Vai privatizācijas procedūra ir godīga un vai tas vispār ir administratīvais process?

 • Vai ir prātīgi pēc šodienas spēles noteikumiem vērtēt vakardienas procesu?

 • Vai nekustamā īpašuma dāvināšana ir tikumiska ?

a D


Melnie caurumi i konkursi
Melnie caurumi I judikatūra)(konkursi)

 • Tiesiskā valstī valsts pārvalde pakļauta tiesu varas uzraudzībai

 • Vai administratīvais process aptver visu valsts pārvaldes darbību kas skar personu?

 • Amata konkursā indivīdam ir tiesība uz procesuālo taisnīgumu

 • Kā tiesa var to vērtēt, ja nepieņem lietu izskatīšanai?

a D


Melnie caurumi ii pa vald bas
Melnie caurumi II judikatūra)(pašvaldības)

 • Pašvaldību izdoto vispārobligāto tiesību normu tiesiskuma pārbaude (pirmspārbaude, pēcpārbaude)

 • Kāpēc ne administratīvajā tiesā? (termiņi, pieteicēji, apturēšana)

 • Kas veic FKTK, SPRK, Latvijas Bankas, Rīgas ostas u.tml izdoto vispārobligāto tiesību normu tiesiskuma pēcpārbaudi?

a D


Melnie caurumi iii v l anas
Melnie caurumi III judikatūra)(vēlēšanas)

 • Vēlēšanu tiesību cenzi (pagaidu, dabiskie)

 • Vēlēšanu rezultātu pārsūdzēšana tiesā

 • Brīvas vēlēšanas = brīva gribas izpausme + brīva gribas formēšana (demokrātiska iekārta)

 • Aģitācijas ierobežojumi un to pārkāpumu novēršana (KNAB, policija, NRTP, LTV)

 • Kurš un kad var iesniegt pieteikumu tiesā un prasīt pagaidu noregulējumu?

a D


Galven probl ma laiks
Galvenā problēma (laiks) judikatūra)

 • Lietas (ne-)skatīšanas termiņi ir pārāk ilgi (sākotnējais ātrums cerēts max 1½ gadi)

 • Procesuālās ekonomijas robežas & riski

 • Tiesnešu skaits vai tiesnešu palīgu loma?

 • Rakstveida procesa veicināšana

 • Speciālās tiesas vai tiesnešu specializācija?

 • Nākotnes tiesu iestādījumu redzējums

 • Izmantot XXI gadsimta sakaru līdzekļus

a D


Ko saka draugiem lv

Tiesu izvietojums judikatūra)

a D


Ko saka draugiem lv4
Ko saka draugiem.lv? judikatūra)

.

 • administratīvajā tiesā piedzīvosiet visbrīnišķīgākās dēkas

 • jo zemāka instance, jo biežāk pārņem sajūta, ka vairs nav objektīvās izmeklēšanas

 • spriedumā neparādās argumentācija būtiskām lietām; kāpēc – atliek tikai minēt

 • tiesvedība ir nelabvēlīga uzņēmējam lielā laika zaudējuma dēļ – neefektivitāte

 • žēl zaudētā laika

a D


Ko saka draugiem lv5
Ko saka draugiem.lv? judikatūra)

 • būtu stulbi tiesāties savā pilsētā, bet dažas lietas Rīgā patika brīvā procesa dēļ

 • varēja jauki padiskutēt, bet formālā puse spēlē daudz lielāku lomu nekā būtība

 • pirmajā instancē trūkst izpratnes par publisko un privāto tiesību nošķiršanu

 • administratīvā tiesa ir pārvaldes mazspējas radīta juridiski ģenētiska kļūda

 • vienaldzība

a D


Ko saka draugiem lv6
Ko saka draugiem.lv? judikatūra)

 • kamēr izskata vienu lietu līdz kasācijai, normatīvais regulējums jau mainīts

 • vismaz dažās sēžu zālēs žalūzijas prasās

 • neviennozīmīgās lietās nevaru sagaidīt ko saka tiesa un esmu spiesta turpināt tādus pieņemt

 • dažādu principu neviennozīmīga piemērošana

 • cilvēki par maz zina kā ar šīm tiesām apieties

 • valsts tiesības stāv augstāk par cilvēka tiesībām

a D


Ko saka draugiem lv7
Ko saka draugiem.lv? judikatūra)

 • mediācija noteikti labāka

 • mans tiesu nams man ir tālāk nekā Rīga

 • noslogotība valsts pārvaldes masveida debīlisma dēļ

 • par to es domāšu rīt, labi? (šodien, te?)

 • liekas, ka tiesa pirms sēdes vispār nav iepazinusies ar lietu, jo ātrāk beigsi, jo labāk

 • vajadzētu ātrāk dabūt 1.instanci

a D