A quina edat hem de començar a ensenyar a llegir i a escriure? - PowerPoint PPT Presentation

a quina edat hem de comen ar a ensenyar a llegir i a escriure n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
A quina edat hem de començar a ensenyar a llegir i a escriure? PowerPoint Presentation
Download Presentation
A quina edat hem de començar a ensenyar a llegir i a escriure?

play fullscreen
1 / 20
A quina edat hem de començar a ensenyar a llegir i a escriure?
164 Views
Download Presentation
ivana-cummings
Download Presentation

A quina edat hem de començar a ensenyar a llegir i a escriure?

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. A quina edathem de començar a ensenyar a llegir i a escriure? Le philosophe lisant, Chardin

 2. A quina edat hem de començar a ensenyar a llegir i a escriure? • De quin concepte de lectura i d’escriptura partim? • Parlem d’ensenyar o d’aprendre? • Quina teoria d’aprenentatge adoptem? • Parlem de processos o de productes? • Qui decideix quan comença i quan acaba aquest aprenentatge? • És un aprenentatge només escolar?

 3. Models que expliquen l’acte lector • Model bottom-up • -La lectura és seqüencial. • - Grafies - Paraula -Text. • - El text és prioritari. • Aprendre a llegir és aprendre • a descodificar. • Però: com s’arriba a comprendre? Model top-down -La lectura és descendent. - La descodificació es troba sotmesa a processos inferencials de nivell superior. - És important l’aportació del lector. - Percepció de la globalitat. Però: on queda el text? Model Interactiu - S’utilitzen informacions diverses. - No se centra ni en el text ni en el lector. - Dóna gran importància als coneixements previs. - Cal fer intervencions en sentit ascendent i descendent.

 4. Processos cognitius per llegir TIPUS DE PROCESSAMENT I OPERACIONS MENTALS BÀSIQUES EN LA LECTURA PROCESSAMENT ASCENDENT (processos de baix nivell) TEXT PARÀGRAF FRASE PARAULA LLETRA • Accés lexical • Reconeixement de paraules • Descodificació Uri Ruiz Bikandi, 2000

 5. LES CARTILLES

 6. Processos cognitius per llegir TIPUS DE PROCESSAMENT I OPERACIONS MENTALS BÀSIQUES EN LA LECTURA PROCESSAMENT DESCENDENT PROCESSAMENT ASCENDENT (processos de baix nivell) (processos d’alt nivell) TEXT PARÀGRAF FRASE PARAULA LLETRA • Formulació i verificació d'hipòtesis • Anticipació • Construcció d’expectatives i inferències • Comprensió • Interpretació • Accés lexical • Reconeixement de paraules • Descodificació Uri Ruiz Bikandi, 2000

 7. Processos cognitius per escriure SITUACIÓ DE COMUNICACIÓ EL PROBLEMA RETÒRIC EL TEXT QUE ES VA REALIZANT • Tema • Audiència • Propòsits MEMÒRIA A LLARG TERMINI PLANIFICAR REDACTAR REVISAR g e n e r a r • Coneixement del tema i de l’audiència. organitzar llegir • Coneixement dels plans d’escriptura. refer formular objectius CONTROL Model de Hayes y Flower (1980)

 8. LA CAL·LIGRAFIA 2004-05 2004-05 1981-82

 9. EVOLUCIÓ DEL RELAT “El llop es va trobar una bruixa i la bruixa li va tirar un raig d’aquells i el llop se’n va anar” “Començava el crepuscle, no feia gaire fred. De sobte, entre els arbustos més espinosos, el llop es va trobar una bruixa. Ella no podia tolerar que algú tan fort rondés pels seus dominis i la bruixa li va tirar un raig d’aquells que havia aconseguit en l’última tempesta. I el llop se’n va anar. La bruixa se n’alegrà.”

 10. Laura(mestra d’una aula de 5 anys, amb 15 anys d’experiència): “(...) quan encara no saben escriure jo combino moltes coses, dictats, còpies, bueno, escrivim tots junts a la pissarra i després copien, sí, això és el que faig més. Penso que el que li va bé a un nen potser a un altre no, per això combino activitats de tot tipus (...) Que escriguin com ells vulguin ho faig poc, només per avaluar ”

 11. “...el 63.24% de los profesores utilizan métodos combinados aunque por los datos que se aportan para la valoración de las habilidades lectoras se constatan determinados desconocimientos y/o confusión en las de una concreta metodología de desarrollo temprano bases y aspectos específicos que perfilan la aplicación de habilidades delectura y escritura.” El inicio de la lectoescritura en edades tempranas Estudio promovido por MECD, 2001

 12. Esquema de diferents perspectives sobre l’ensenyament de la lectura

 13. Consciència fonològica: Habilitat explícita per identificar, analitzar i manipular l’estructura sonora de les paraules. UN REQUISIT PREVI ? UNA HABILITAT CONCOMITANT ? Carlisle J. (1995). Morphological awareness and early reading achievements. L. Feldman ed. Morphological aspects of language processing. Hillsdale, NJ. Erlbaum (189-209)

 14. Gilles De Robien, ministre d’Educació Francès: …Le malaise dans l'apprentissage de la lecture a été révélé notamment par des rapports de scientifiques qui démontrent que commencer par la lecture globale est un nonsens scientifique. L'apprentissage se fait par l'hémisphère gauche du cerveau, on apprend par séquence et non en globalisant. C'est comme pour apprendre à conduire, on n'apprend pas en même temps à tenir le volant, allumer la radio et caresser éventuellement la cuisse de sa voisine (sic). On apprend d'abord que le volant fait bouger les roues, que le frein sert à s'arrêter et ainsi de suite : on apprend à conduire.Pour la lecture, il y a aussi un ordre : lettre-sonsyllabe- mot-sens. J'ai d'ailleurs reçu des monceaux de lettres qui me disent : « Merci M. le ministre, on ne savait plus quoi faire". Alors on a clarifié. D'ailleurs, tous les pays européens arrivent à la même conclusion...……" G .De Robien, "La Dépêche du Midi, 15/02/2006 »

 15. Relacions entre l’oral i l’escrit LLENGUATGE-PENSAMENT LLENGUATGE-PENSAMENT TEXT ORAL TEXT ORAL TEXT ESCRIT TEXT ESCRIT (Model dependent- tradicional) (Model equipol·lent- Cercle de Praga)

 16. CONTEXT D’APRENENTATGE ÉS COMPLEXL’aprenentatge del llenguatge escrit depèn: Els sabers, les representacions i les creences dels mestres. Les expectatives i les experiències anteriors dels aprenents. La comunicació en la situació d’aprenentatge. Les activitats Organització dels continguts, el paper del mestre, els agrupaments, l’espai, el temps, els materials, l’avaluació, etc.

 17. ACTUACIÓ DELS MESTRES A L’ AULA Sistema de CRS (creences, representacions y sabers) ·experiències anteriores ·expectatives ·comunicació Pensament crític (Interpretació-reflexió-decisió) · coneixements teòrico-pràctics Organització de l’acció (programació-actuació-gestió de l’aula) . Aprenentatge vicari

 18. Jean-Siméon ChardinLa maitresse d'école, 1736-37 Richard Wilson, 1950

 19. Potenciar la lectura i l’escriptura • Llegir per als altres • “L’única i més important activitat per tal de construir la comprensió i les habilitats essencials per a l’èxit en l’aprenentatge de la lectura sembla ser llegir en veu alta als nens“ • (IRA, 1998) • Escriure conjuntament • “L’escriptura conjunta és més útil que la lectura conjunta per augmentar les habilitats alfabètiques bàsiques que són immanents a l’adquisició de la lectura i de l’escriptura” • (Aram, D. i Levin, I. , 2005)

 20. APRENDRE A VIURE EN UNA SOCIETAT ALFABETITZADA “L’escriptura s’ensenya com una habilitat motora i no com una activitat cultural complexa.” “Als nens se’ls hauria d'ensenyar el llenguatge escrit, no l’escriptura de les lletres.” Vigotsky