slide1 n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Efectes de l’EDAT i la seva relació amb factors contextuals en l’aprenentatge d’una llengua estrangera T. Navés PowerPoint Presentation
Download Presentation
Efectes de l’EDAT i la seva relació amb factors contextuals en l’aprenentatge d’una llengua estrangera T. Navés

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 35

Efectes de l’EDAT i la seva relació amb factors contextuals en l’aprenentatge d’una llengua estrangera T. Navés - PowerPoint PPT Presentation


 • 108 Views
 • Uploaded on

Efectes de l’EDAT i la seva relació amb factors contextuals en l’aprenentatge d’una llengua estrangera T. Navés. GRAL Grup de Recerca en Adquisició de Llengües Coord: Carme Muñoz munoz@ub.edu www.ub.edu/filoan/BAF.html. GRAL Abstract-Resum.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

Efectes de l’EDAT i la seva relació amb factors contextuals en l’aprenentatge d’una llengua estrangera T. Navés


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
slide1

Efectes de l’EDAT i

la seva relació amb

factors contextuals

en l’aprenentatge

d’una llengua estrangera

T. Navés

slide2
GRAL
 • Grup de Recerca en
 • Adquisició de Llengües
 • Coord: Carme Muñoz
 • munoz@ub.edu
 • www.ub.edu/filoan/BAF.html
gral abstract resum
GRAL Abstract-Resum
 • “…presentarem els RESULTATS d’un projecte en el qual hem investigat els EFECTES de l‘EDAT en l’AQUISICIÓ de l’ANGLÈS a les ESCOLES catalanes”
 • “Aquests resultats ens portaran a REFLEXIONAR sobre la RELACIÓ entre EDAT i FACTORS CONTEXTUALS com ara el tipus i la qualitat INPUT i la METODOLOGIA d’ensenyament de llengües estrangeres”
gral membres
GRAL Membres

Coordinació: Carme Muñoz (UB)

 • Esther Álvarez (UB)
 • M Luz Celaya (UB)
 • Natàlia Fullana (UB)
 • Roger Gilabert (URL)
 • Imma Miralpeix (UB)
 • Joan Carles Mora (UB)
 • Teresa Navés (UB)
 • Laura Sánchez (UB)
 • Raquel Serrano (UB)
 • M. Rosa Torras (UB)
 • Elsa Tragant (UB)
 • Mia Victori (UAB)
5 raons per estudiar el factor edat
5 Raons per estudiar el factor edat
 • Consell Europa (1995): Aprendre 2 LLE: Mobilitat, Valoració de la diferència, etc.

1.1. Rebaixar l’edat inici

1.2. CLIL-AICLE

 • Input: Cummins (1990) BICS / CALP 2.500 h.

Curriculums europeus LLE < 1.000 h.

5 raons per estudiar el factor edat1
5 Raons per estudiar el factor edat

3. Currículums LOGSE 1990 vs LGE 1970

Edats inici: 8 vs. 11

4. Creences populars i pressió social

García, Torras & Tragant (1996)

5. “Quan abans millor” els estudis de ASL en contextos naturals sobre l’accent i pronúncia

Muñoz et al. (2002)

1 1 recerca en edat en contextos naturals
1.1. Recerca en edat en contextos naturals
 • Patkowsky (1980) ES>LS
 • Johnson & Newport (1989) ES>LS
 • Bialystok & Miller (1999) CPH
 • DeKeyser (2000) CPH
 • Birdsong & Molis (2001) CPH
 • Jia & Wu (2002) CPH
 • Jia & Aaronson (2003) CPH
 • Stevens (1999, 2004) CPH
1 2 estudis recents en neuroling stica
1.2. Estudis recents en neurolingüística
 • La competència assolida així com l’exposició a la llengua són tant importants com la edat d’adquisició
  • Abutalebi et al. (2001)
  • Perani & Abutalebi, (2005)
1 3 recerca en contextos formals ls es
1.3. Recerca en contextos formals: LS>ES
 • pel que fa a tasques cognitivament exigents (escriptura, narracions orals, gramàtica, clozes…)
 • a llarg termini i
 • després de la mateixa quantitat d’instrucció

LS>ES

2 la visi de consens dels 80
2. “La visió de consens” dels 80

Krashen, Long et al. (1978, 1982)

Long (1990)

 • En contextos naturals
 • a igualtat de quantitat d’exposició,
 • quan abans es comenci l’aprenentage de la L2
 • millors nivells de competència s’assoliran
krashen et al 1978 1982
Krashen et al. (1978, 1982)
 • En contextos naturals, els aprenents més joves,

[ES] són més lents al començament però acaben amb nivells de competència més alts a llarg plaç

r ellis 1994
R. Ellis (1994)

La visió de consens

és menys probable que passi en contextos d’instrucció formal

donada la insuficient quantitat d’exposició en LLE.

singleton 1995 161
Singleton (1995:161)

La visió de consens

és extensiva també pels contextos formals d’instrucció (LLE)

4 gral
4: GRAL

Carme Muñoz (Ed.) (UB)

Esther Álvarez (UB)

M Luz Celaya (UB)

Gisella Grañena (UB)

Natàlia Fullana (UB)

Imma Miralpeix (UB)

Joan Carles Mora (UB)

Carmen Pérez-Vidal (UPF)

Teresa Navés (UB)

Laura Sánchez (UB)

M. Rosa Torras (UB)

Elsa Tragant (UB)

Mia Victori (UAB)

els participants

EI: Edat d’inici aprenentatge

N: Nombre total alumnes

N2: Alumnes ‘curriculars’

Els participants
els instruments
Els Instruments

I. Qüestionari Bio data

II. Proves de competència global:

 • Test de gramàtica
 • Clozes en CAT, CAST, ANGLÈS
 • Dictats anglès en CAT, CAST, ANGLÈS
els instruments1
Els Instruments

III. Tasca escrita: Redacció en anglès (15’)

IV. Tasques Producció Orals:

 • Entrevista semiestructurada
 • Narrativa (vinyetes)
 • Donar direccions (mapa)
 • Joc de rol (festa)
els instruments2
Els Instruments

V. Prova de comprensió auditiva: ‘Listening’

VI. Proves de fonètica

 • Test de discriminació
 • Test d’imitació

VI. Qualificacions escolars

VII. Entrevistes amb professors i selecció alumnat

an lisis dades
Anàlisis dades
 • Qualitatiu (veure 2ª part)
 • Estadístic (quantitatiu)
   • Anàlisis multivariat
   • Correlacions
   • Regressions
   • Anàlisis factorial
   • Model Rasch
resultats per compet ncia global i escriptura sig per for p 001

(3x2)

Mesures menys sofisticades

Mesures més sofisticades

1. Comp. Glob

2. Comp. Esc.

LS

LS

3. Correcció

4. Fluïdesa

5. Var. Lèxica

6. Compl. Sint.

ES

ES

ES

ES

LS

LS

LS

LS

Resultats per Competència Global i Escriptura(Sig. per for p <.001)

ES alumnes més joves començaren 8 anys

LS alumnes més grans començaren 11 anys

resultats de gral
Resultats de GRAL

(I). A llarg termini i amb la mateixa quantitat d’instrucció

  • Els aprenents més grans [LS] obtenen millors resultats en
   • en la compentència global (proficiency)
   • en l’escriptura
   • en les tasques orals (receptius i productius)
 • GRAL: Muñoz (ed) (2006), Navés, Torras & Celaya (2003), Navés (2006), Navés, Miralpeix & Celaya (2005), Torras, Navés, Celaya & Pérez-Vidal (2006)
 • P Basc: Cenoz (2002, 2005), García Mayo et al. (ed) (2003), Lázaro (2002), Lasagabaster & Doiz (2003), Doiz & Lasagabaster (2004)
resultats i discussi
Resultats i discussió

(II ) Els components lingüístics no sembla que es desenvolupin en paral.lel.

(III) La competència global vs. competència escrita.

10 raons perqu ls es a t3
10 raons perquè LS > ES a T3
 • El llarg-llarg termini (estudi actual amb universitaris)
 • Maduresacognitiva aprenents més grans
 • Aprenentatge implicit-explicit
 • La variable metodologia: llengua objecte o vehicle comunicació
10 raons perqu ls es a t31
10 raons perquè LS > ES a T3
 • Quantitat d’input <1.000 h (2.500 h)
 • Qualitat de l’input (CLIL-AICLE?)
 • Influència del currículum:

La Intensitat

8. Diferència amb les tasques cognitivament exigents (vs. fonètiques per ex.)

9. Desenvolupament no uniforme components lingüístics?

10. Motivació i estratègies

projectes en curs factor edat
Projectes en curs Factor Edat
 • Comparació grups a igualtat edat amb AICLE…
 • Corpus oral i escrits d’aprenents amb CHILDES
 • Instruments medició IL: els millors indicadors (Les millors mesures analítiques per tasques orals i escrites i les bandes d’escales per narratives i redaccions) (TIRF)
 • Estudi edat a llarg-llarg termini (alumnes universitaris.)
 • Seqüències de desenvolupament IL
 • Desenvolupament components lingüístics
altres l nies de recerca
Altres línies de recerca
 • Estudi sobre motivació i estratègies d’aprenentatge de l’anglès a la ESO
 • Estudi qualitatiu longitudinal de 5 anys a Primària sobre l’inici de l’aprenentatge d’una lleng. estrang. a 6 països europeus
 • Estudi d'un grup de centres educatius de referència en l'aprenentatge de l'anglès a secundària
slide27

Moltes mercès

Muchas gracias

Thank you

Ezkerrikasko

Mahalo

G R A L

estudi sobre la motivaci
Estudi sobre la motivació

Objectius

 • Identificar factors principals
 • Relacionar el grau de motivació en funció del curs i del perfil de les escoles
 • Relacionar la motivació amb el nivell de llengua de l’alumne.
estudi sobre la motivaci1
Estudi sobre la motivació

Metodologia

- instruments: qüestionari 55 items i prova espais en blanc

- mostra: 63 escoles, 3.515 estudiants

- anàlisi: descriptiu, factorial, ANOVAs i correlacions

resultats descriptius
Resultats descriptius
 • Opinions generals

‘Realment vull aprendre anglès’

‘De gran voldré saber anglès’

‘ (Vull aprendre anglès) per estar més ben preparat pel futur’

 • Opinions dividides

‘M’agrada la classe d’anglès perquè és més distreta que les altres’

‘Trobo díficls la majoria de regles en anglès’

‘(Vull aprendre anglès) per entendre les notícies en anglès a la TV quan sigui gran’

‘(Vull aprendre anglès) perquè quan sigui gran m’agradaria llegir llibres en anglès’

factors actituds
Factors (actituds)
 • Valoracions sobre la necessitat de l’anglès i l’interès personal per aprendre’l
 • Atracció per les llengües i interès personal per aprendre anglès
 • Valoracions positives sobre la situació d’aprenentatge
 • Percepcions sobre la facilitat per aprendre anglès
factors motius
Factors (motius)

Orientació professional

Orientació personal (nivell bàsic)

Orientació personal (nivell avançat)

slide35

Moltes mercès

Muchas gracias

Thank you

Ezkerrikasko

Mahalo

G R A L