IX Ogólnopolska Konferencja
Download
1 / 26

- PowerPoint PPT Presentation


  • 140 Views
  • Uploaded on

IX Ogólnopolska Konferencja Automatyzacja bibliotek publicznych Regionalne sieci współpracy Strategie, narzędzia, realizacje Warszawa, 25-26 listopada 2010 r. Problemy współpracy bibliotek w zakresie współkatalogowania i tworzenia katalogów centralnych na świecie Marta Grabowska

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about '' - isabel


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Ix og lnopolska konferencja automatyzacja bibliotek publicznych regionalne sieci wsp pracy

IX Ogólnopolska Konferencja

Automatyzacja bibliotek publicznych

Regionalne sieci współpracy

Strategie, narzędzia, realizacje

Warszawa, 25-26 listopada 2010 r.

Problemy współpracy bibliotek

w zakresie współkatalogowania

i tworzenia katalogów centralnych na świecie

Marta Grabowska

Instytut Informacji Naukowej i Studiów Bibliologicznych

Uniwersytet Warszawski

mgrabowska@uw.edu.pl


Biblioteki publiczne w polsce
Biblioteki publiczne w Polsce

Ustawa z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach

Dz.U.nr 85 poz. 539 z późn. zm.

Biblioteki publiczne:

- wojewódzkie biblioteki publiczne

- powiatowe biblioteki publiczne

- gminne biblioteki publiczne

Biblioteka Narodowa


Region
Region

Region administracyjny - kompetencje władzy centralnej

Region samorządowy - kompetencje samorządu

Biblioteki publiczne rozumiane w sposób instytucjonalny

województwo(region) samorządowe - biblioteka publiczna

powiat samorządowy - biblioteka publiczna

gmina samorządowa - biblioteka publiczna


P aszczyzny wsp pracy bibliotek w zakresie katalogowania
Płaszczyzny współpracy bibliotek w zakresie katalogowania

płaszczyzna

organizacyjno-systemowa

płaszczyzna

technologiczna


Biblioteki naukowe i akademickie
Biblioteki naukowe i akademickie katalogowania

podlegają najczęściej

władzom centralnym

w danym państwie


Automatyzacja
Automatyzacja katalogowania

Mechanizacja – zastępuje pracę człowieka

Automatyzacja- eliminujepracę człowieka


Katalogowanie
Katalogowanie katalogowania

jedna z najdroższych czynności

wykonywanych w bibliotece


Bibliographic utility np oclc inc
Bibliographic utility katalogowanianp. OCLC, Inc.

baza ulokowana centralnie-katalog wspólny

zbiory rozproszone - „master record”

katalog usługi dla

centralny bibliotek

Najpierw terminale – potem zintegrowane systemy biblioteczne


Oclc inc
OCLC, Inc. katalogowania

struktura organizacyjna:

korporacja non-profit

dobrowolne uczestnictwo podmiotów krajowych,

jak i zagranicznych

*

warunki techniczne:

unikalne oprogramowanie stworzone tylko dla tego systemu


Centralne katalogi narodowe
Centralne katalogi narodowe katalogowania

uwzględniające wszystkie rodzaje bibliotek

*

uwzględniające niektóre rodzaje bibliotek


Centralne katalogi narodowe z baz centraln uwzgl dniaj ce wszystkie rodzaje bibliotek
Centralne katalogi narodowe katalogowaniaz bazą centralną uwzględniające wszystkie rodzaje bibliotek

struktura organizacyjna:

nadzór, finansowanie, koordynacja najczęściej

przez centralne instytucje publiczne

*

warunki techniczne:

oprogramowania unikalne albo moduły katalogów centralnych zintegrowanych systemów bibliotecznych

(opis wykonywany tylko jeden raz,

przeładowywanie rekordów do baz lokalnych)


W oski centralny katalog narodowy
Włoski centralny katalog narodowy katalogowania

Źródło: http://opac.sbn.it/opacsbn/opac/iccu/change.jsp;jsessionid=1F472439BE33D3C486A58DD52C48B388.ha1?language=en


Centralne katalogi grup bibliotek z baz centraln
Centralne katalogi grup bibliotek katalogowaniaz bazą centralną

struktura organizacyjna:

konsorcja

uczestnictwo dobrowolne, brak stałego finansowania ze środków publicznych, brak koordynacji przez centralne instytucje publiczne

*

warunki techniczne:

najczęściej moduły katalogu centralnego

zintegrowanych systemów bibliotecznych


Przyk ad katalogu centralnego bibliotek naukowych i akademickich finlandia
Przykład katalogu centralnego bibliotek naukowych i akademickich (Finlandia)

Źródło: http://linda.linneanet.fi/F/FYMD45GLPYVR4X5IQ6GA1B6CQ3XK4L28M1USJARS64211LXH7V-04681?func=option-update-lng&file_name=find-b&F2=pc-latin&P_CON_LNG=ENG&local_base=fin01


Narodowy uniwersalny katalog centralny nukat
Narodowy Uniwersalny Katalog Centralny akademickich (Finlandia)NUKAT

Źródło: http://www.nukat.edu.pl/


Polski narodowy katalog centralny nukat
Polski narodowy katalog centralny akademickich (Finlandia)NUKAT

struktura organizacyjna:

konsorcjum

pytanie:czy ta forma organizacyjna podoła zadaniom centralnego katalogu narodowego?

*

warunki techniczne:

katalog centralny na bazie zintegrowanego systemu bibliotecznego VTLS, Inc.


R d a czerpania opis w przez biblioteki publiczne
Źródła czerpania opisów przez biblioteki publiczne akademickich (Finlandia)

Katalog Biblioteki Narodowej

*

Polska Bibliografia Narodowa

*

NUKAT

*

biblioteki regionalne

*

inne źródła

*

wykonywanie opisów samodzielnie


Biblioteka narodowa
Biblioteka Narodowa akademickich (Finlandia)

Innovative Interfaces, Inc.

bardzo wiele bibliotek publicznych,

np. w USA czy Hiszpanii posiada „Millenium”

*

MAK

*

inne


Protok z39 50
Protokół Z39.50 akademickich (Finlandia)

PN-ISO 23950: Informacja i dokumentacja. Pobieranie informacji (Z39.50) –Definicja usługi aplikacyjnej i specyfikacja protokołu

okres przed Web-owy – Contextual Query Language

późniejsze wersje:

okres Web-owy –SOAP (W3C)


Protok z39 501
Protokół Z39.50 akademickich (Finlandia)

Układ szeregowy – katalog rozproszony

Różne rodzaje oprogramowania

KARO FIDKAR FIDSERW


W czenie do katalog w narodowych protoko u z39 50
Włączenie do katalogów narodowych protokołu Z39.50 akademickich (Finlandia)

Źródło: http://opac.sbn.it/opacsbn/opac/iccu/multicatalogo.jsp;jsessionid=1F472439BE33D3C486A58DD52C48B388.ha1


Katalog rozproszony bibliotek polskich karo
Katalog Rozproszony Bibliotek Polskich KARO akademickich (Finlandia)

Źródło: http://karo.umk.pl/Karo/


Katalogowanie w bibliotekach publicznych w polsce
Katalogowanie akademickich (Finlandia)w bibliotekach publicznych w Polsce

Płaszczyzna organizacyjna:

- współpraca bibliotek jedynie na drodze negocjacji

- wysokość budżetu w zależności od sytuacji finansowej samorządu

Płaszczyzna techniczna:

- różnorodność systemów i zasad opracowania


Modele wsp pracy
Modele współpracy akademickich (Finlandia)

Biblioteki publiczne w Nukacie

*

Biblioteki publiczne

we współpracy

z Biblioteką Narodową


Warunki automatyzacji katalogowania
Warunki automatyzacji katalogowania akademickich (Finlandia)

1.Posiadanie zintegrowanego systemu bibliotecznego

2. Eliminacja prac katalogowych lokalnie -przeładowywanie rekordów z „bibliographic utility”, udział w katalogu centralnym

3. Użytkowanie protokołu Z39.50


Dzi kuj za uwag
Dziękuję za uwagę akademickich (Finlandia)