Download
us ugi publiczne jako istotny czynnik rozwoju lokalnego w gminach aglomeracji wa brzyskiej n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
" Usługi publiczne jako istotny czynnik rozwoju lokalnego w gminach Aglomeracji Wałbrzyskiej” PowerPoint Presentation
Download Presentation
" Usługi publiczne jako istotny czynnik rozwoju lokalnego w gminach Aglomeracji Wałbrzyskiej”

" Usługi publiczne jako istotny czynnik rozwoju lokalnego w gminach Aglomeracji Wałbrzyskiej”

142 Views Download Presentation
Download Presentation

" Usługi publiczne jako istotny czynnik rozwoju lokalnego w gminach Aglomeracji Wałbrzyskiej”

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. "Usługi publiczne jako istotny czynnik rozwoju lokalnego w gminach Aglomeracji Wałbrzyskiej” Konferencja Konsultacyjna dotycząca raportu na temat jakości i  dostępności usług publicznych świadczonych w gminach Aglomeracji Wałbrzyskiej 13.12.2013 Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i budżetu państwa, Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2007-2013 Priorytet 4, działanie 4.2 w ramach projektu nr POPT.04.02.00-00-318/12 realizowanego zgodnie z decyzją Ministra Rozwoju Regionalnego nr UDA-POPT.04.02.00-00-318/12-00.

 2. "Usługi publiczne jako istotny czynnik rozwoju lokalnego w gminach Aglomeracji Wałbrzyskiej” Konferencję poprowadzą: • dr Maria Buszman-Witańska- ekspert i doradca instytucji publicznych i firm m.in. w zakresie usług, komunikacji, promocji i relacji z otoczeniem. Pracownik naukowy Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, członkini Zespołu Edukacji Rady ds. Społecznej Odpowiedzialności Biznesu przy Marszałku Województwa Śląskiego, przewodnicząca Polskiego Stowarzyszenia Public Relations Oddział Śląsk. • mgr Dariusz Gawlik – autor i współautor ponad 150 studiów wykonalności dla projektów finansowanych z funduszyeuropejskich, specjalista w zakresie doradztwa inwestycyjnego, ekspert w zakresie analiz ekonomiczno-społecznych, właściciel firmy doradczej. Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i budżetu państwa, Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2007-2013 Priorytet 4, działanie 4.2 w ramach projektu nr POPT.04.02.00-00-318/12 realizowanego zgodnie z decyzją Ministra Rozwoju Regionalnego nr UDA-POPT.04.02.00-00-318/12-00.

 3. "Usługi publiczne jako istotny czynnik rozwoju lokalnego w gminach Aglomeracji Wałbrzyskiej” Plan prezentacji 10:30 – 12:30 • Diagnoza jakości, dostępności oraz społecznego zapotrzebowania na usługi publiczne na terenie Aglomeracji Wałbrzyskiej. • Identyfikacja sposobów zwiększenia koordynacji działań  w zakresie usług publicznych pomiędzy JST na terenie Aglomeracji Wałbrzyskiej. Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i budżetu państwa, Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2007-2013 Priorytet 4, działanie 4.2 w ramach projektu nr POPT.04.02.00-00-318/12 realizowanego zgodnie z decyzją Ministra Rozwoju Regionalnego nr UDA-POPT.04.02.00-00-318/12-00.

 4. "Usługi publiczne jako istotny czynnik rozwoju lokalnego w gminach Aglomeracji Wałbrzyskiej” Plan prezentacji • Ocena aktywności lokalnych partnerów społeczno-gospodarczych w kontekście możliwości powierzenia do realizacji zadań publicznych. • Prezentacja najważniejszych wniosków i rekomendacji działań zaradczych, naprawczych w zakresie świadczenia usług publicznych. • Przedstawienie propozycji finansowania rozwoju usług publicznych z Funduszy Europejskich na lata 2014-2020. 12:30 – Dyskusja Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i budżetu państwa, Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2007-2013 Priorytet 4, działanie 4.2 w ramach projektu nr POPT.04.02.00-00-318/12 realizowanego zgodnie z decyzją Ministra Rozwoju Regionalnego nr UDA-POPT.04.02.00-00-318/12-00.

 5. "Usługi publiczne jako istotny czynnik rozwoju lokalnego w gminach Aglomeracji Wałbrzyskiej” Informacja o projekcie Tytuł projektu: „Usługi publiczne jako istotny czynnik rozwoju lokalnego w gminach Aglomeracji Wałbrzyskiej”, Finansowanie: projekt współfinansowany przez UE w ramach PO Pomoc Techniczna 2007-2013 - konkurs dotacji dla JST oraz zrzeszeń jednostek samorządu terytorialnego na działania wspierające podnoszenie dostępności, jakości i efektywności usług publicznych. Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i budżetu państwa, Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2007-2013 Priorytet 4, działanie 4.2 w ramach projektu nr POPT.04.02.00-00-318/12 realizowanego zgodnie z decyzją Ministra Rozwoju Regionalnego nr UDA-POPT.04.02.00-00-318/12-00.

 6. "Usługi publiczne jako istotny czynnik rozwoju lokalnego w gminach Aglomeracji Wałbrzyskiej” Informacja o projekcie Zamawiający: Gmina Wałbrzych Wykonawca: „EU-CONSULT” Sp. z o.o. www.eu-consult.pl Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i budżetu państwa, Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2007-2013 Priorytet 4, działanie 4.2 w ramach projektu nr POPT.04.02.00-00-318/12 realizowanego zgodnie z decyzją Ministra Rozwoju Regionalnego nr UDA-POPT.04.02.00-00-318/12-00.

 7. "Usługi publiczne jako istotny czynnik rozwoju lokalnego w gminach Aglomeracji Wałbrzyskiej” Cel główny projektu Poprawa jakości i dostępności usług publicznych w Aglomeracji Wałbrzyskiej poprzez usprawnienie systemu ich dostarczania mieszkańcom Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i budżetu państwa, Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2007-2013 Priorytet 4, działanie 4.2 w ramach projektu nr POPT.04.02.00-00-318/12 realizowanego zgodnie z decyzją Ministra Rozwoju Regionalnego nr UDA-POPT.04.02.00-00-318/12-00.

 8. "Usługi publiczne jako istotny czynnik rozwoju lokalnego w gminach Aglomeracji Wałbrzyskiej” • Informacja o projekcie Projekt skierowany jest do 10 z 23 gmin, które są członkami Aglomeracji Wałbrzyskiej. Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i budżetu państwa, Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2007-2013 Priorytet 4, działanie 4.2 w ramach projektu nr POPT.04.02.00-00-318/12 realizowanego zgodnie z decyzją Ministra Rozwoju Regionalnego nr UDA-POPT.04.02.00-00-318/12-00.

 9. "Usługi publiczne jako istotny czynnik rozwoju lokalnego w gminach Aglomeracji Wałbrzyskiej” Diagnoza jakości, dostępności oraz społecznego zapotrzebowania na usługi publiczne na terenie Aglomeracji Wałbrzyskiej Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i budżetu państwa, Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2007-2013 Priorytet 4, działanie 4.2 w ramach projektu nr POPT.04.02.00-00-318/12 realizowanego zgodnie z decyzją Ministra Rozwoju Regionalnego nr UDA-POPT.04.02.00-00-318/12-00.

 10. FGI Wnioski i mierniki, Drzewo problemów i drzewo celów Analiza deskresearch CATI, CAPI Etap wnioskowania i weryfikacji Etap opisowy Etap eksploracyjny Obszary analityczne Obszary badawcze "Usługi publiczne jako istotny czynnik rozwoju lokalnego w gminach Aglomeracji Wałbrzyskiej” Proces badawczy Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i budżetu państwa, Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2007-2013 Priorytet 4, działanie 4.2 w ramach projektu nr POPT.04.02.00-00-318/12 realizowanego zgodnie z decyzją Ministra Rozwoju Regionalnego nr UDA-POPT.04.02.00-00-318/12-00.

 11. "Usługi publiczne jako istotny czynnik rozwoju lokalnego w gminach Aglomeracji Wałbrzyskiej” Usługi publiczne – definicja • Pojęcie – usługi niezbędne z punktu widzenia bieżących potrzeb obywateli. • Zadania służące mieszkańcom danej jednostki samorządu terytorialnego. • Cechy: • Powszechność (obowiązkowy charakter dla wszystkich odbiorców), • Ciągłość świadczenia, • Równość traktowania odbiorców, • Świadczenie przy jak najniższym poziomie kosztów. Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i budżetu państwa, Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2007-2013 Priorytet 4, działanie 4.2 w ramach projektu nr POPT.04.02.00-00-318/12 realizowanego zgodnie z decyzją Ministra Rozwoju Regionalnego nr UDA-POPT.04.02.00-00-318/12-00.

 12. "Usługi publiczne jako istotny czynnik rozwoju lokalnego w gminach Aglomeracji Wałbrzyskiej” Usługi publiczne – społeczne Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i budżetu państwa, Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2007-2013 Priorytet 4, działanie 4.2 w ramach projektu nr POPT.04.02.00-00-318/12 realizowanego zgodnie z decyzją Ministra Rozwoju Regionalnego nr UDA-POPT.04.02.00-00-318/12-00.

 13. "Usługi publiczne jako istotny czynnik rozwoju lokalnego w gminach Aglomeracji Wałbrzyskiej” Usługi publiczne – techniczne Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i budżetu państwa, Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2007-2013 Priorytet 4, działanie 4.2 w ramach projektu nr POPT.04.02.00-00-318/12 realizowanego zgodnie z decyzją Ministra Rozwoju Regionalnego nr UDA-POPT.04.02.00-00-318/12-00.

 14. "Usługi publiczne jako istotny czynnik rozwoju lokalnego w gminach Aglomeracji Wałbrzyskiej” Główny problem w kwestii usług publicznych Niezadawalająca jakość i dostępność usług publicznych na terenie Aglomeracji Wałbrzyskiej Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i budżetu państwa, Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2007-2013 Priorytet 4, działanie 4.2 w ramach projektu nr POPT.04.02.00-00-318/12 realizowanego zgodnie z decyzją Ministra Rozwoju Regionalnego nr UDA-POPT.04.02.00-00-318/12-00.

 15. "Usługi publiczne jako istotny czynnik rozwoju lokalnego w gminach Aglomeracji Wałbrzyskiej” Zdiagnozowane problemy w zakresie jakości i dostępności usług publicznych Obszar: ochrona zdrowia • długi czas oczekiwania na wizyty do lekarzy specjalistów, • niesatysfakcjonujący poziom dostępu do usług lekarzy pierwszego kontaktu (z uwagi na zbyt dużą liczbę pacjentów w okresach zmożonej zachorowalności), • brak wystarczającej ilości lekarzy specjalistów przyjmujących w placówkach bezpośrednio na terenie gminy. Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i budżetu państwa, Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2007-2013 Priorytet 4, działanie 4.2 w ramach projektu nr POPT.04.02.00-00-318/12 realizowanego zgodnie z decyzją Ministra Rozwoju Regionalnego nr UDA-POPT.04.02.00-00-318/12-00.

 16. "Usługi publiczne jako istotny czynnik rozwoju lokalnego w gminach Aglomeracji Wałbrzyskiej” Zdiagnozowane problemy w zakresie jakości i dostępności usług publicznych Obszar: edukacja i szkolnictwo • niezadowalający poziom nauczania w szkołach podstawowych i gimnazjalnych, • kierunki kształcenia są niedostosowane do aktualnych potrzeb rynku pracy /zmniejszenie liczby szkół zawodowych/, • brak wystarczającej ilości miejsc w przedszkolach i żłobkach w części gmin Aglomeracji Wałbrzyskiej. Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i budżetu państwa, Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2007-2013 Priorytet 4, działanie 4.2 w ramach projektu nr POPT.04.02.00-00-318/12 realizowanego zgodnie z decyzją Ministra Rozwoju Regionalnego nr UDA-POPT.04.02.00-00-318/12-00.

 17. "Usługi publiczne jako istotny czynnik rozwoju lokalnego w gminach Aglomeracji Wałbrzyskiej” Zdiagnozowane problemy w zakresie jakości i dostępności usług publicznych Obszar: kultura (1) • brak dobrze rozpoznawalnego produktu kultury integrującego wszystkie gminy Aglomeracji Wałbrzyskiej, • spadek aktywności kulturalnej mieszkańców Aglomeracji Wałbrzyskiej (uczestnictwo w imprezach muzycznych, przedstawieniach teatralnych), • słaby zasięg oddziaływania wydarzeń kulturalnych i sportowych organizowanych indywidualnie przez poszczególne gminy Aglomeracji Wałbrzyskiej, Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i budżetu państwa, Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2007-2013 Priorytet 4, działanie 4.2 w ramach projektu nr POPT.04.02.00-00-318/12 realizowanego zgodnie z decyzją Ministra Rozwoju Regionalnego nr UDA-POPT.04.02.00-00-318/12-00.

 18. "Usługi publiczne jako istotny czynnik rozwoju lokalnego w gminach Aglomeracji Wałbrzyskiej” Zdiagnozowane problemy w zakresie jakości i dostępności usług publicznych Obszar: kultura (2) • brak wystarczającej/interesującej oferty kulturalnej skierowanej do młodzieży, • ograniczona oferta w zakresie możliwości skorzystania w sposób nieodpłatny przez osoby dorosłe. Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i budżetu państwa, Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2007-2013 Priorytet 4, działanie 4.2 w ramach projektu nr POPT.04.02.00-00-318/12 realizowanego zgodnie z decyzją Ministra Rozwoju Regionalnego nr UDA-POPT.04.02.00-00-318/12-00.

 19. "Usługi publiczne jako istotny czynnik rozwoju lokalnego w gminach Aglomeracji Wałbrzyskiej” Zdiagnozowane problemy w zakresie jakości i dostępności usług publicznych Obszar: gospodarka komunalna • zły stan komunalnych zasobów mieszkaniowych, • niewystarczający poziom wyposażenia w infrastrukturę wodno-kanalizacyjną oraz jej zły stan techniczny, • brak powszechnego dostępu do sieci gazowej. Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i budżetu państwa, Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2007-2013 Priorytet 4, działanie 4.2 w ramach projektu nr POPT.04.02.00-00-318/12 realizowanego zgodnie z decyzją Ministra Rozwoju Regionalnego nr UDA-POPT.04.02.00-00-318/12-00.

 20. "Usługi publiczne jako istotny czynnik rozwoju lokalnego w gminach Aglomeracji Wałbrzyskiej” Zdiagnozowane problemy w zakresie jakości i dostępności usług publicznych Obszar: ochrona środowiska • zbyt mała liczba inicjatyw ekologicznych w gminach Aglomeracji Wałbrzyskiej oraz ich lokalny charakter, • występowanie w części miejscowości Aglomeracji Wałbrzyskiej dużego zanieczyszczenia powietrza (duży odsetek mieszkańców posiada piece węglowe), • brak wystarczającego zabezpieczenia przeciwpowodziowego we wszystkich miejscowościach Aglomeracji Wałbrzyskiej. Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i budżetu państwa, Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2007-2013 Priorytet 4, działanie 4.2 w ramach projektu nr POPT.04.02.00-00-318/12 realizowanego zgodnie z decyzją Ministra Rozwoju Regionalnego nr UDA-POPT.04.02.00-00-318/12-00.

 21. "Usługi publiczne jako istotny czynnik rozwoju lokalnego w gminach Aglomeracji Wałbrzyskiej” Zdiagnozowane problemy w zakresie jakości i dostępności usług publicznych Obszar: komunikacja (1) • zły stan techniczny dróg (w szczególności dotyczy to dróg powiatowych), • niezadawalająca jakość komunikacji publicznej (nie dotyczy Wałbrzycha i sąsiednich Gmin obsługiwanych przez „Komunikację Aglomeracyjną”), • brak nowoczesnego centrum przesiadkowego, zlokalizowanego w centrum Aglomeracji Wałbrzyskiej, Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i budżetu państwa, Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2007-2013 Priorytet 4, działanie 4.2 w ramach projektu nr POPT.04.02.00-00-318/12 realizowanego zgodnie z decyzją Ministra Rozwoju Regionalnego nr UDA-POPT.04.02.00-00-318/12-00.

 22. "Usługi publiczne jako istotny czynnik rozwoju lokalnego w gminach Aglomeracji Wałbrzyskiej” Zdiagnozowane problemy w zakresie jakości i dostępności usług publicznych Obszar: komunikacja (2) • zły stan infrastruktury kolejowej oraz skromna oferta transportowa, • brak obwodnic m.in. Wałbrzycha, Głuszycy, Świebodzic, Lubawki, Boguszowa-Gorc. Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i budżetu państwa, Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2007-2013 Priorytet 4, działanie 4.2 w ramach projektu nr POPT.04.02.00-00-318/12 realizowanego zgodnie z decyzją Ministra Rozwoju Regionalnego nr UDA-POPT.04.02.00-00-318/12-00.

 23. "Usługi publiczne jako istotny czynnik rozwoju lokalnego w gminach Aglomeracji Wałbrzyskiej” Identyfikacja sposobów zwiększenia koordynacji działań  w zakresie usług publicznych pomiędzy JST na terenie Aglomeracji Wałbrzyskiej Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i budżetu państwa, Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2007-2013 Priorytet 4, działanie 4.2 w ramach projektu nr POPT.04.02.00-00-318/12 realizowanego zgodnie z decyzją Ministra Rozwoju Regionalnego nr UDA-POPT.04.02.00-00-318/12-00.

 24. "Usługi publiczne jako istotny czynnik rozwoju lokalnego w gminach Aglomeracji Wałbrzyskiej” Aglomeracja Wałbrzyska - uwarunkowania prawne • Aglomeracja Wałbrzyska – w chwili obecnej brak zinstytucjonalizowanej formy partnerstwa, • obowiązujące obecnie formy rozwiązań organizacyjno-prawnych: • stowarzyszenie, • związek międzygminny, • spółka kapitałowa. Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i budżetu państwa, Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2007-2013 Priorytet 4, działanie 4.2 w ramach projektu nr POPT.04.02.00-00-318/12 realizowanego zgodnie z decyzją Ministra Rozwoju Regionalnego nr UDA-POPT.04.02.00-00-318/12-00.

 25. "Usługi publiczne jako istotny czynnik rozwoju lokalnego w gminach Aglomeracji Wałbrzyskiej” Aglomeracja Wałbrzyska - uwarunkowania prawne Prace nad nowymi regulacjami prawnymi • ustawa o poprawie warunków świadczenia usług przez jednostki samorządu terytorialnego /projekt rządowy/. • ustawa o współdziałaniu w samorządzie terytorialnym na rzecz rozwoju lokalnego i regionalnego oraz o zmianie niektórych ustaw /projekt prezydencki/, • ustawa o powiecie metropolitalnym /projekt poselski/. Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i budżetu państwa, Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2007-2013 Priorytet 4, działanie 4.2 w ramach projektu nr POPT.04.02.00-00-318/12 realizowanego zgodnie z decyzją Ministra Rozwoju Regionalnego nr UDA-POPT.04.02.00-00-318/12-00.

 26. "Usługi publiczne jako istotny czynnik rozwoju lokalnego w gminach Aglomeracji Wałbrzyskiej” Aglomeracja Wałbrzyska - uwarunkowania prawne • w przypadku wejścia w życie ustawy prezydenckiej pojawi się kolejna zinstytucjonalizowana forma współpracy tj. zespół współpracy terytorialnej, • konstrukcja ZWT przypomina konstrukcję związków gmin lub powiatów (organy: zgromadzenie zespołu – organ stanowiący i kontrolny,  dyrektor wykonawczy – organ wykonawczy).  • w skład ZWT będą mogły wchodzić tak gminy, jak i powiaty. • zakres działania zespołu może też obejmować zadania publiczne oraz wykonywanie np. projektów infrastrukturalnych. Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i budżetu państwa, Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2007-2013 Priorytet 4, działanie 4.2 w ramach projektu nr POPT.04.02.00-00-318/12 realizowanego zgodnie z decyzją Ministra Rozwoju Regionalnego nr UDA-POPT.04.02.00-00-318/12-00.

 27. "Usługi publiczne jako istotny czynnik rozwoju lokalnego w gminach Aglomeracji Wałbrzyskiej” Aglomeracja Wałbrzyska - uwarunkowania prawne Główne cele proponowanych zmian w regulacjach prawnych • zwiększenia samodzielności i elastyczności działania jednostek samorządu terytorialnego, • ułatwienie możliwości podejmowania współpracy między jednostkami samorządu terytorialnego, • możliwości dobrowolnego łączenia się jednostek samorządu terytorialnego w celu poprawy procedur realizacji zadań. Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i budżetu państwa, Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2007-2013 Priorytet 4, działanie 4.2 w ramach projektu nr POPT.04.02.00-00-318/12 realizowanego zgodnie z decyzją Ministra Rozwoju Regionalnego nr UDA-POPT.04.02.00-00-318/12-00.

 28. "Usługi publiczne jako istotny czynnik rozwoju lokalnego w gminach Aglomeracji Wałbrzyskiej” Aglomeracja Wałbrzyska - uwarunkowania prawne Przykłady możliwych do realizacji działań w oparciu aktualny stan prawny i brak zinstytucjonalizowanej formy współpracy (1) • organizacja stałych, cyklicznych spotkań roboczych dyrektorów instytucji kultury i pracowników urzędów, odpowiedzialnych za obszar kultury, • organizowanie wspólnych szkoleń dla pracowników zajmujących się kulturą, • tworzenie stałych gremiów o charakterze konsultacyjnym w celu konsultowania działań z zakresu organizacji ochrony i promocji zdrowia, Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i budżetu państwa, Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2007-2013 Priorytet 4, działanie 4.2 w ramach projektu nr POPT.04.02.00-00-318/12 realizowanego zgodnie z decyzją Ministra Rozwoju Regionalnego nr UDA-POPT.04.02.00-00-318/12-00.

 29. "Usługi publiczne jako istotny czynnik rozwoju lokalnego w gminach Aglomeracji Wałbrzyskiej” Aglomeracja Wałbrzyska - uwarunkowania prawne Przykłady możliwych do realizacji działań w oparciu aktualny stan prawny i brak zinstytucjonalizowanej formy współpracy (2) • współpraca pomiędzy placówkami i samorządami w zakresie monitorowania możliwości rozwoju (np. wymiana informacji o konkursach, olimpiadach) i losów edukacyjnych najzdolniejszych uczniów, • utworzenie forum współpracy pracow. oświaty (z Zespołów Obsługi Szkół, Urzędów Gmin) z wszystkich gmin AW. Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i budżetu państwa, Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2007-2013 Priorytet 4, działanie 4.2 w ramach projektu nr POPT.04.02.00-00-318/12 realizowanego zgodnie z decyzją Ministra Rozwoju Regionalnego nr UDA-POPT.04.02.00-00-318/12-00.

 30. "Usługi publiczne jako istotny czynnik rozwoju lokalnego w gminach Aglomeracji Wałbrzyskiej” Ocena aktywności lokalnych partnerów społeczno-gospodarczych w kontekście możliwości powierzenia do realizacji zadań publicznych Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i budżetu państwa, Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2007-2013 Priorytet 4, działanie 4.2 w ramach projektu nr POPT.04.02.00-00-318/12 realizowanego zgodnie z decyzją Ministra Rozwoju Regionalnego nr UDA-POPT.04.02.00-00-318/12-00.

 31. "Usługi publiczne jako istotny czynnik rozwoju lokalnego w gminach Aglomeracji Wałbrzyskiej” Współpraca JST z NGO • Zadania publiczne zlecane przez samorząd do realizacji organizacjom mieszczą się w sferze zdań publicznych, wymienionych w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, • Korzyści wynikające ze współpracy JST z organizacjami pozarządowymi: • bardziej efektywne działanie – płynące z łączenia sił i zasobów, • partnerstwo jest sposobem osiągania celów rozwojowych, których gmina nie osiągnie działając w pojedynkę. Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i budżetu państwa, Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2007-2013 Priorytet 4, działanie 4.2 w ramach projektu nr POPT.04.02.00-00-318/12 realizowanego zgodnie z decyzją Ministra Rozwoju Regionalnego nr UDA-POPT.04.02.00-00-318/12-00.

 32. "Usługi publiczne jako istotny czynnik rozwoju lokalnego w gminach Aglomeracji Wałbrzyskiej” Współpraca JST z NGO Formy zlecania realizacji zadań publicznych: • powierzanie wykonywania zadań publicznych, wraz z udzieleniem dotacji na finansowanie ich realizacji, • wspieranie takich zadań, wraz z udzieleniem dotacji na dofinansowanie ich realizacji. Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i budżetu państwa, Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2007-2013 Priorytet 4, działanie 4.2 w ramach projektu nr POPT.04.02.00-00-318/12 realizowanego zgodnie z decyzją Ministra Rozwoju Regionalnego nr UDA-POPT.04.02.00-00-318/12-00.

 33. "Usługi publiczne jako istotny czynnik rozwoju lokalnego w gminach Aglomeracji Wałbrzyskiej” Współpraca JST z NGO • NGO stwierdzają, że współpraca samorządu z NGO jest potrzebna, • Organizacje, które współpracują z samorządem regularnie i sporadycznie częściej oceniają udział w organizowanych przez samorząd konsultacjach jako potrzebny, • NGO zauważają pozytywne zmiany w zakresie nastawienia JST do podejmowania szeroko pojętej współpracy z NGO. Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i budżetu państwa, Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2007-2013 Priorytet 4, działanie 4.2 w ramach projektu nr POPT.04.02.00-00-318/12 realizowanego zgodnie z decyzją Ministra Rozwoju Regionalnego nr UDA-POPT.04.02.00-00-318/12-00.

 34. "Usługi publiczne jako istotny czynnik rozwoju lokalnego w gminach Aglomeracji Wałbrzyskiej” Współpraca JST z NGO Rozwój instytucjonalny NGO • największa liczba NGO działa na terenie Gminy Walim, Gminy Szczawno-Zdrój, Gminy Mieroszów, Gminy Wałbrzych – w przeliczeniu na 1 000 mieszkańców, • największą dynamikę przyrostu liczby NGO zanotowano w Gminie Mieroszów, Gminie Jedlina-Zdrój, Gminie Nowa Ruda – w przeliczeniu na 1 000 mieszkańców. Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i budżetu państwa, Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2007-2013 Priorytet 4, działanie 4.2 w ramach projektu nr POPT.04.02.00-00-318/12 realizowanego zgodnie z decyzją Ministra Rozwoju Regionalnego nr UDA-POPT.04.02.00-00-318/12-00.

 35. "Usługi publiczne jako istotny czynnik rozwoju lokalnego w gminach Aglomeracji Wałbrzyskiej” Współpraca JST z NGO Sugestie/propozycje NGO – przykłady (1) • zwiększenie nacisku na podejmowanie działań z zakresu opieki społecznej /w szczególności skierowanych do osób niepełnosprawnych oraz seniorów/, • wdrożenie kompleksowego programu wpływającego na wzrost aktywności zawodowej /w szczególności osób należących do grup społecznych najbardziej narażonych na wykluczenie społeczne/, Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i budżetu państwa, Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2007-2013 Priorytet 4, działanie 4.2 w ramach projektu nr POPT.04.02.00-00-318/12 realizowanego zgodnie z decyzją Ministra Rozwoju Regionalnego nr UDA-POPT.04.02.00-00-318/12-00.

 36. "Usługi publiczne jako istotny czynnik rozwoju lokalnego w gminach Aglomeracji Wałbrzyskiej” Współpraca JST z NGO Sugestie/propozycje NGO – przykłady (2) • wdrożenie kompleksowego programu wpływającego na wzrost aktywności mieszkańców (m.in. sfera kultury, sport i rekreacja), • realizacja projektów/programów wpływających na podniesienie jakości nauczania (np. problem stresu oraz procesów radzenia sobie z nim i jego skutkami). Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i budżetu państwa, Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2007-2013 Priorytet 4, działanie 4.2 w ramach projektu nr POPT.04.02.00-00-318/12 realizowanego zgodnie z decyzją Ministra Rozwoju Regionalnego nr UDA-POPT.04.02.00-00-318/12-00.

 37. "Usługi publiczne jako istotny czynnik rozwoju lokalnego w gminach Aglomeracji Wałbrzyskiej” Prezentacja najważniejszych wniosków i rekomendacji działań zaradczych, naprawczych w zakresie świadczenia usług publicznych Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i budżetu państwa, Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2007-2013 Priorytet 4, działanie 4.2 w ramach projektu nr POPT.04.02.00-00-318/12 realizowanego zgodnie z decyzją Ministra Rozwoju Regionalnego nr UDA-POPT.04.02.00-00-318/12-00.

 38. "Usługi publiczne jako istotny czynnik rozwoju lokalnego w gminach Aglomeracji Wałbrzyskiej” Cel nadrzędny Wysoka jakość i dostępność usług publicznych na terenie Aglomeracji Wałbrzyskiej Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i budżetu państwa, Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2007-2013 Priorytet 4, działanie 4.2 w ramach projektu nr POPT.04.02.00-00-318/12 realizowanego zgodnie z decyzją Ministra Rozwoju Regionalnego nr UDA-POPT.04.02.00-00-318/12-00.

 39. "Usługi publiczne jako istotny czynnik rozwoju lokalnego w gminach Aglomeracji Wałbrzyskiej” Cele strategiczne Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i budżetu państwa, Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2007-2013 Priorytet 4, działanie 4.2 w ramach projektu nr POPT.04.02.00-00-318/12 realizowanego zgodnie z decyzją Ministra Rozwoju Regionalnego nr UDA-POPT.04.02.00-00-318/12-00.

 40. "Usługi publiczne jako istotny czynnik rozwoju lokalnego w gminach Aglomeracji Wałbrzyskiej” Cele strategiczne Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i budżetu państwa, Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2007-2013 Priorytet 4, działanie 4.2 w ramach projektu nr POPT.04.02.00-00-318/12 realizowanego zgodnie z decyzją Ministra Rozwoju Regionalnego nr UDA-POPT.04.02.00-00-318/12-00.

 41. "Usługi publiczne jako istotny czynnik rozwoju lokalnego w gminach Aglomeracji Wałbrzyskiej” Rekomendacje działań zaradczych i/lub naprawczych w podziale na 6 obszarów tj.: • edukacja i szkolnictwo, • ochrona zdrowia, • kultura, • gospodarka komunalna, • ochrona środowiska, • komunikacja. Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i budżetu państwa, Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2007-2013 Priorytet 4, działanie 4.2 w ramach projektu nr POPT.04.02.00-00-318/12 realizowanego zgodnie z decyzją Ministra Rozwoju Regionalnego nr UDA-POPT.04.02.00-00-318/12-00.

 42. "Usługi publiczne jako istotny czynnik rozwoju lokalnego w gminach Aglomeracji Wałbrzyskiej” Obszar edukacja i szkolnictwo (1) • Przygotowanie i realizacja programu szkoleniowego w zakresie podniesienia kompetencji nauczycieli. • Przeprowadzenie audytu kompetencyjnego kadry nauczycielskiej w szkołach podstawowych, gimnazjach, szkołach ponadgimnazjalnych. • Przygotowanie i wdrożenie programu dostosowania profilu szkolnictwa zawodowego Aglomeracji Wałbrzyskiej do potrzeb lokalnego rynku pracy (oferta kierunków przesyconych powinna zniknąć, powinny się pojawić kierunki pożądane lub prognozowane). Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i budżetu państwa, Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2007-2013 Priorytet 4, działanie 4.2 w ramach projektu nr POPT.04.02.00-00-318/12 realizowanego zgodnie z decyzją Ministra Rozwoju Regionalnego nr UDA-POPT.04.02.00-00-318/12-00.

 43. "Usługi publiczne jako istotny czynnik rozwoju lokalnego w gminach Aglomeracji Wałbrzyskiej” Obszaredukacja i szkolnictwo (2) • Realizacja projektów wyrównujących szanse edukacyjne dzieci i młodzieży. • Realizacja projektów wspierających dzieci szczególnie uzdolnione. • Wdrożenie w każdej z Gmin Aglomeracji Wałbrzyskiej sytemu dopłat do podręczników – osoby wielodzietne, w trudnej sytuacji finansowej. • Przygotowanie i wdrożenie systemu nagród dla wyróżniających się nauczycieli. Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i budżetu państwa, Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2007-2013 Priorytet 4, działanie 4.2 w ramach projektu nr POPT.04.02.00-00-318/12 realizowanego zgodnie z decyzją Ministra Rozwoju Regionalnego nr UDA-POPT.04.02.00-00-318/12-00.

 44. "Usługi publiczne jako istotny czynnik rozwoju lokalnego w gminach Aglomeracji Wałbrzyskiej” Obszaredukacja i szkolnictwo (3) • Realizacja inwestycji z zakresu modernizacji i budowy infrastruktury szkół podstawowych, gimnazjalnych. • Doposażenie bazy dydaktycznej i naukowej szkół i palcówek oświatowych. Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i budżetu państwa, Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2007-2013 Priorytet 4, działanie 4.2 w ramach projektu nr POPT.04.02.00-00-318/12 realizowanego zgodnie z decyzją Ministra Rozwoju Regionalnego nr UDA-POPT.04.02.00-00-318/12-00.

 45. "Usługi publiczne jako istotny czynnik rozwoju lokalnego w gminach Aglomeracji Wałbrzyskiej” Ochrona zdrowia (1) • Opracowanie i wdrożenie projektów profilaktycznych dot. chorób będących istotnym problemem zdrowotnym regionu. • Opracowanie i wdrożenie populacyjnych programów profilaktycznych w kierunku wczesnego wykrywania nowotworu jelita grubego, piersi i szyjki macicy. • Opracowanie i wdrożenie programów rehabilitacji leczniczej ułatwiających powroty do pracy. Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i budżetu państwa, Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2007-2013 Priorytet 4, działanie 4.2 w ramach projektu nr POPT.04.02.00-00-318/12 realizowanego zgodnie z decyzją Ministra Rozwoju Regionalnego nr UDA-POPT.04.02.00-00-318/12-00.

 46. "Usługi publiczne jako istotny czynnik rozwoju lokalnego w gminach Aglomeracji Wałbrzyskiej” Ochrona zdrowia (2) • Opracowanie i wdrożenie programów ukierunkowanych na eliminowanie zdrowotnych czynników ryzyka w miejscu pracy. • Zwiększenie liczby lekarzy specjalistów przyjmujących bezpośrednio na terenie Gminy. • Realizacja programów zdrowotnych dla osób zagrożonych przerwaniem aktywności zawodowej ze względów zdrowotnych, w zakresie wykraczającym poza finansowanie w ramach systemu powszechnych świadczeń zdrowotnych. Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i budżetu państwa, Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2007-2013 Priorytet 4, działanie 4.2 w ramach projektu nr POPT.04.02.00-00-318/12 realizowanego zgodnie z decyzją Ministra Rozwoju Regionalnego nr UDA-POPT.04.02.00-00-318/12-00.

 47. "Usługi publiczne jako istotny czynnik rozwoju lokalnego w gminach Aglomeracji Wałbrzyskiej” Ochrona zdrowia (3) • Prowadzenie działań lobbingowych w zakresie zwiększenia liczby świadczonych usług medycznych w miejscu zamieszkania /na terenie danej Gminy/. Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i budżetu państwa, Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2007-2013 Priorytet 4, działanie 4.2 w ramach projektu nr POPT.04.02.00-00-318/12 realizowanego zgodnie z decyzją Ministra Rozwoju Regionalnego nr UDA-POPT.04.02.00-00-318/12-00.

 48. "Usługi publiczne jako istotny czynnik rozwoju lokalnego w gminach Aglomeracji Wałbrzyskiej” Kultura (1) • Podjęcie działań zmierzających do wykreowania imprez kulturalnych, sportowych i rekreacyjnych integrujących gminy Aglomeracji Wałbrzyskiej. • Integrowanie wydarzeń kulturalnych, sportowych i rekreacyjnych z ofertą szlaków tematycznych Aglomeracji Wałbrzyskiej. • Wspieranie tworzenia lokalnych produktów turystycznych łączących potencjały kilku gmin Aglomeracji Wałbrzyskiej, w tym inicjatyw klastrowych. Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i budżetu państwa, Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2007-2013 Priorytet 4, działanie 4.2 w ramach projektu nr POPT.04.02.00-00-318/12 realizowanego zgodnie z decyzją Ministra Rozwoju Regionalnego nr UDA-POPT.04.02.00-00-318/12-00.

 49. "Usługi publiczne jako istotny czynnik rozwoju lokalnego w gminach Aglomeracji Wałbrzyskiej” Kultura (2) • Podjęcie działań zmierzających do wykreowania imprez kulturalnych, sportowych i rekreacyjnych integrujących gminy Aglomeracji Wałbrzyskiej. • Wykreowanie rozpoznawalnego produktu kultury integrującego wszystkie gminy Aglomeracji Wałbrzyskiej. • Opracowanie i wdrożenie wzorcowego modelu działań motywacyjnych skierowanych do młodzieży w zakresie zwiększenia udziału w różnego rodzaju przedsięwzięciach kulturalnych. Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i budżetu państwa, Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2007-2013 Priorytet 4, działanie 4.2 w ramach projektu nr POPT.04.02.00-00-318/12 realizowanego zgodnie z decyzją Ministra Rozwoju Regionalnego nr UDA-POPT.04.02.00-00-318/12-00.

 50. "Usługi publiczne jako istotny czynnik rozwoju lokalnego w gminach Aglomeracji Wałbrzyskiej” Kultura (3) • Opracowanie i wdrożenie programu wpływającego na wzrost aktywności kulturalnej mieszkańców Aglomeracji Wałbrzyskiej. • Przygotowanie wspólnych materiałów promocyjnych, wspólna dystrybucja materiałów. • Podejmowanie działań zmierzających do zsynchronizowania kalendarza wydarzeń kulturalnych odbywających się na terenie Aglomeracji Wałbrzyskiej. • Wprowadzenie Karty Dużej Rodziny /system zniżek, wsparcia rodzin wielodzietnych/. Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i budżetu państwa, Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2007-2013 Priorytet 4, działanie 4.2 w ramach projektu nr POPT.04.02.00-00-318/12 realizowanego zgodnie z decyzją Ministra Rozwoju Regionalnego nr UDA-POPT.04.02.00-00-318/12-00.