Schenker ab lars andreen trafiks kerhetsansvarig
Download
1 / 13

- PowerPoint PPT Presentation


 • 160 Views
 • Uploaded on

Schenker AB Lars Andreen - Trafiksäkerhetsansvarig. Sveriges ledande transport - och logistikf ö retag. Schenker AG - ledande leverant ö r av integrerade logistiktj ä nster.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about '' - iolana


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Schenker ab lars andreen trafiks kerhetsansvarig
Schenker AB Lars Andreen - Trafiksäkerhetsansvarig

Sveriges ledande transport- och logistikföretag.

Schenker AB, Januari 18, 2006


Schenker ag ledande leverant r av integrerade logistiktj nster
Schenker AG - ledande leverantör avintegrerade logistiktjänster

Med en omsättning på 6,225 miljoner Euro, 36 000 medarbetare och 1 100 kontor är Schenker en av världens ledande leverantörer av integrerade logistiktjänster.

Schenker, som är ett dotterbolag till Stinnes, erbjuder land-, flyg- och sjötransporter samt globala logistik- och supply chain management lösningar.

Schenker AB, Januari 18, 2006


Ett av europas ledande landtransportn tverk
Ett av Europas ledande landtransportnätverk

 • 30 länder

 • 35,5 miljarder SEK i omsättning

 • 25 200 medarbetare

 • 700 kontor

Schenker AB, Januari 18, 2006


Schenker ab i siffror
Schenker AB i siffror

 • 10 miljarder kronor i omsättning

 • 4 200 anställda

 • 4 200 lastbärare

 • 7 000 anställda i 400 samverkande åkerier

 • 42 000 avtalskunder

 • Drygt 18 miljoner gods- och paketsändningar hanteras per år = 16 miljoner ton

Schenker AB, Januari 18, 2006


Trafiks kerhetspolicy
Trafiksäkerhetspolicy

 • Vi - Schenker AB och samverkande åkerier - ska verka för

 • varaktigt hög trafiksäkerhet i våra verksamheter som medför

 • att våra chaufförer, medtrafikanter, kunder mfl upplever

 • säkerhet och trygghet.

 • Våra ansatser, åtgärder och vårt beteende i trafiken ska

 • som konsekvens bidra till att förverkliga nollvisionen.Det innebär att:

 • fordonen ska vara väl underhållna i gott och trafiksäkert skick

 • lagar och förordningar ska vara väl kända och efterlevas vid utnyttjande av fordonen

 • fordonen ska framföras med största hänsyn till medtrafikanter så vi betraktas som föredöme i trafiken

 • bilbälte alltid användes vid framförande av såväl lastbilar som personbilar

 • system och rutiner för rapportering av fel på fordon och återrapportering ska finnas

 • vid inköp av fordon och utrustning ska faktorer som förbättrar trafik- och personalsäkerhet särskilt beaktas

 • trafikerna ska utövas av drogfri personal

Schenker AB, Januari 18, 2006Sex steg f r s krare trafik p svenska v gar
Sex steg för säkrare trafik på svenska vägar

 • Mål 1:

  • Tillåten hastighet ska aldrig överskridas av Schenkers anställda eller anlitade transportörer i sin yrkesutövning.

 • Status januari 2006:

  • NTF:s mätningar i december visar att vi är på rätt väg. Dubbelt så många höll rätt hastighet i år jämfört med förra året. Fortfarande kör dock de flesta för fort på 30- och 50 sträckor.

  • Vi jobbar på bred front att påverka chaufförer och åkerier. En effektiv metod är att visa åkare vad höga hastigheter kostar i form av bränsleförbrukning. Om chaufförerna sänker hastigheten och får vara med och dela på pengarna som åkeriet sparar är det något alla tjänar på.

  • Schenker åkeri och flera andra åkerier testar olika system för hastighets- och bränsleövervakning.

Schenker AB, Januari 18, 2006


Sex steg f r s krare trafik p svenska v gar1
Sex steg för säkrare trafik på svenska vägar

 • Mål 2:

  • 100 procent av Schenkers anställda och anlitade transportörer ska använda bilbälte i sin yrkesutövning.

 • Status januari 2006:

  • Vi fortsätter att informera våra åkare och chaufförer om vikten av att använda bälte – för deras egen skull.

  • Vi har varit i kontakt med fordonstillverkare och krävt att de ska installera bältespåminnare som standard i alla fordon – eller åtminstone som tillval istället för enbart eftermontering.

  • I vår nya konceptbil som går som distributionsbil i Stockholm testar vi orange bilbälten. Färgen gör att det blir mycket lättare att se om chauffören använder bälte eller ej.

Schenker AB, Januari 18, 2006


Sex steg f r s krare trafik p svenska v gar2
Sex steg för säkrare trafik på svenska vägar

 • Mål 3:

  • 100 procent av Schenkers anställda och anlitade transportörer ska vara alkohol- och drogfria i sin yrkesutövning.

 • Status januari 2006:

  • Schenker Sverige har beslutat att alla nya lastbilar som beställs från den 1 januari 2006 ska utrustas med alkolås. Flera åkerier har redan börjat installera alkolås, ytterligare andra testar olika fabrikat.

  • Fram till att våra fordon är utrustade med alkolås kommer vi att genomföra alkotester i egen regi. Vi har redan genomfört ett flertal tester och hittills har reaktionerna från alla inblandade enbart varit positiva.

  • Schenker Sverige har krävt ett stopp för all alkoholservering till yrkeschaufförer ombord på färjor till och från Sverige.

Schenker AB, Januari 18, 2006


Sex steg f r s krare trafik p svenska v gar3
Sex steg för säkrare trafik på svenska vägar

 • Mål 4:

  • 100 procent av transporterna med Schenker och anlitade transportörer ska vara lastsäkrad enligt gällande lagkrav.

 • Status januari 2006:

  • Utbildning av egen personal i lastsäkring är genomförd på samtliga distrikt

  • Införande av ”försäkran om lastsäkring” för egen personal är nu genomfört.

  • Rutiner för kontroll av lastsäkring vid koppling av löstrailer har införts.

  • Stickprovskontroller av lastsäkring vid lastning hos kund

Schenker AB, Januari 18, 2006


Schenker ab lars andreen trafiks kerhetsansvarig

Sex steg för säkrare trafik på svenska vägar

 • Mål 5:

  • All trafik på svenska vägar som beställs av Schenker AB ska omfattas av enhetliga transportöravtal.

 • Status januari 2006:

  • Enhetligt transportöravtal för utrikestransportörer är klart. Implementering skall vara genomförd första kvartalet i år. När det gäller inrikestransportör är målet att uppdatera avtalet under året.

 • Mål 6:

  • Schenker Åkeri och anlitade transportörer ska bedömas utifrån ett enhetligt uppföljningssystem.QIII

 • Status januari 2006:

  • Vårt transportöravtal för utrikestransportörer är nu bedömt och vi erhöll 2 stjärnor.

Schenker AB, Januari 18, 2006


Vrigt
Övrigt

 • Schenker Åkeri utvärderar just nu tio konceptfordon på olika orter i Sverige.

 • Bilarna har bland annat utrustats med extra förankringsöglor och lastlåsskenor för bättre lastsäkring samt backkameror och extra backspeglar för att ge föraren bättre överblick runt fordonet.

 • Åkeriet undersöker vilka kostnader det skulle innebära att föra in alkolås, bältespåminnare och ISA-anläggning i kravspecifikationen i samband med nybeställningar av fordon.

 • Man har också inlett ett arbete med att göra en skadeuppföljning vid varje olycka – stor som liten.

 • Vid åkeriet i Önnestad har man installerat två typer av alkolås i fyra fordon för utvärdering.

Schenker AB, Januari 18, 2006