Systemy zarz dzania bazami danych 1 wst pik
Download
1 / 13

Systemy zarządzania bazami danych 1. Wstępik - PowerPoint PPT Presentation


 • 101 Views
 • Uploaded on

Systemy zarządzania bazami danych 1. Wstępik. Tematyka. Teoretyczna: jak zbudować (jak zbudowany jest) SZBD? Praktyczna: jak wykorzystać tę wiedzę w strojeniu baz danych. SZBD się nie pisze, SZBD się kupuje. Literatura.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' Systemy zarządzania bazami danych 1. Wstępik' - howard


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

Tematyka
Tematyka

 • Teoretyczna: jak zbudować (jak zbudowany jest) SZBD?

 • Praktyczna: jak wykorzystać tę wiedzę w strojeniu baz danych

 • SZBD się nie pisze, SZBD się kupuje


Literatura
Literatura

 • Hector Garcia-Molina, Jeffrey D. Ullman, Jennifer Widom, Implementacja systemów baz danych, WNT, 2003.

 • [ też Pełny wykład, WNT 2006]

 • Philippe Bonnet. Database Tuning: principles, experiments, and troubleshooting techniques. Elsevier, 2003

 • Oracle. Database Performance Tuning Guide10g Release 1 (10.1).


Literatura uzupe niaj ca
Literatura uzupełniająca

 • E. Whalen, M. Schroeder, Oracle - Optymalizacja wydajności, Helion 2003.

 • K. Loney, M. Theriault, Oracle 9i - Podręcznik administratora baz danych. Helion 2003.

 • M. Lentner, Oracle 9i. Kompletny podręcznik użytkownika, Warszawa: PJWSTK2003.


Stru ktura szbd

Optymalizator

Parser zapytań

Użytkownik

Transakcja

Menedżer transakcji

Sterowanie współbież.

Menedżer buforów

Menedżer odtwarzania

Tablica zamków

Menedżer plików

Bufory RAM

Dziennik

Struktura SZBD

Dane statystyczne

Indeksy

Dane użytkownika

Dane systemowe


Ilustracja szbd oracle

SGA

Ilustracja – SZBD Oracle

 • Instancja bazy danych

Globalny Obszar Systemu (SGA)

Procesy systemu: serwera i drugoplanowe


Globalny obszar system u sga
Globalny Obszar Systemu (SGA)

 • Bufory bazy danych zawierają bloki danych z bazy danych.

 • Bufor dziennika powtórzeń zawiera dziennik zmian wykonanych ostatnio na bazie danych. Pozycje dziennika zapisane w buforze dziennika powtórzeń są przepisywane do plików dziennika powtórzeń.

 • Pula dzielona to obszary pamięci wspólnie używane przez procesy:

  • Dzielony obszar SQLzawiera informacje o ostatnio wykonanych zdaniach SQL: drzewo analizy składniowej i plan wykonania odpowiedniej instrukcji. Pozwala na wielokrotne wykorzystanie planu. [ hard parse, soft parse, cursor reuse ]

  • Bufor słownika danych zawiera obraz fragmentów słownika danych.

   Kolejki zleceń do bazy danych i kolejki odpowiedzi z bazy danych.


Procesy
Procesy

 • Procesy serwera są tworzone przez system do obsługi zleceń od zgłaszających się przez sieć procesów użytkowników.

 • Procesy drugoplanowe są to stałe procesy tworzone przez Oracle dla każdej instancji przeznaczone do wykonywania rutynowych zadań systemu zarządzania bazą danych.


Procesy drugoplanowe
Procesy drugoplanowe

 • Dyspozytor(D) – przekazywanie zleceń od połączonych procesów użytkowników do kolejki zleceń, z której są one pobierane przez dostępne procesy dzielone serwera oraz za zwracanie wyników/odpowiedzi z powrotem do odpowiednich procesów użytkowników.

 • Pisarz bazy danych (DBWR) - przepisuje zmodyfikowane bloki danych z buforów bazy danych w SGA do plików na dysku. DBWR niezapisuje bloków w chwili, gdy transakcja kończy się zatwierdzeniem, co pozwala minimalizować liczbę zapisów na dysk. DBWR zapisuje zmienione bloki na dysk tylko wtedy, kiedy inne dane muszą zostać sprowadzone do SGA i za mało jest wolnych buforów danych, aby je pomieścić. Realizuje punkty kontrolne - chyba, że system powoła do tego specjalny proces CKPT.


Procesy drugoplanowe lgwr
Procesy drugoplanowe (LGWR)

 • Pisarz dziennika (LGWR)- przepisuje pozycje bufora dziennika powtórzeń do pliku dziennika powtórzeń. W chwili gdy transakcja zostaje zatwierdzona lub gdy bufor dziennika powtórzeń się zapełni, LGWR zapisuje zawartość tego bufora do pliku dziennika powtórzeń razem z informacją COMMIT. Dopiero w chwili przesłania zawartości buforów dziennika powtórzeń do plików dziennika powtórzeń uważa się transakcję za zatwierdzoną (z możliwością odtworzenia stanu bazy danych w przypadku awarii dysku).

 • Działania procesów drugoplanowych DBWR i LGWR są niezależne od siebie.


Procesy drugoplanowe reszta
Procesy drugoplanowe (reszta)

 • Monitor systemu (SMON)– odtwarzanie instancji przy uruchamianiu, kompaktyfikacja wolnych obszarów na dysku (ekstentów) w celu uspójnienia wolnych obszarów i ułatwienia kolejnych alokacji miejsca na dysku.

 • Monitor procesów (PMON) – odtwarzanie procesuużytkownika po awarii, zwalnianie zasobów, których używał ten proces, kontrola działania dyspozytorów i procesów serwera i wznawianie ich, jeśli się zawiesiły.

 • Archiwizator (ARCH)- w chwili zapełnienia plików dziennika powtórzeń, kopiuje ich zawartość na nośnik archiwizacji.

 • Proces punktu kontrolnego (CKPT) - realizuje punkt kontrolny.

 • Procesy kolejek zadań (SNPn)- stałe zadania zaplanowane do wykonywania przez system jak odświeżanie migawek czyzadania tworzone za pomocą pakietu DBMS_JOB.

 • Odtwarzacz (RECO) – odtwarzanie transakcji rozproszonych przy awarii sieci lub systemu.


Ilustracja dzia ania
Ilustracja działania

 • Aplikacja kliencka ustanawia połączenie z serwerem za pomocą sterownika Oracle Net.

 • Serwer wykrywa żądanie przychodzące z aplikacji i tworzy dedykowany proces działający na serwerze w imieniu procesu użytkownika.

 • Użytkownik chce wykonać instrukcję SQL, np. zmienić adres osoby.

 • Proces serwera otrzymuje instrukcję i sprawdza czy w którymś z dzielonych obszarów SQL nie jest zapisana identyczna instrukcja SQL. Jeśli jest, proces serwera sprawdza uprawnienia użytkownika do żądanych danych i poprzednio używany obszar SQL zostaje jeszcze raz użyty do przetworzenia instrukcji; jeśli nie ma identycznej instrukcji, żądaniu zostaje przydzielony obszar pamięci w ramach dzielonego obszaru SQL, w którym instrukcja SQL zostaje poddana analizie składniowej i przetworzona.


Ilustracja dzia ania c d
Ilustracja działania (c.d.)

 • Proces serwera znajduje wszystkie potrzebne wartości danych lokalizując je od razu w SGA albo sprowadzając je z plików z danymi na dysku.

 • Proces serwera modyfikuje dane w SGA. Proces DBWR zapisze zmodyfikowane bloki na stałe na dysk, dopiero wtedy kiedy będzie to konieczne. Ponieważ transakcja zostaje zatwierdzona, proces LGWR natychmiast zapisuje zmiany dokonane przez transakcję do pliku dziennika powtórzeń.

 • Gdy transakcja kończy się pomyślnie, proces serwera wysyła odpowiedni komunikat poprzez sieć do aplikacji. Gdy nie kończy się pomyślnie, przesyła odpowiedni komunikat o błędzie.

 • W czasie całej tej procedury, procesy drugoplanowe działają w tle, obserwując czy czasem nie zaszły warunki wymagające ich interwencji.


ad