Download
systemy ze zwielokrotnieniem falowym dwdm n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Systemy ze zwielokrotnieniem falowym DWDM PowerPoint Presentation
Download Presentation
Systemy ze zwielokrotnieniem falowym DWDM

Systemy ze zwielokrotnieniem falowym DWDM

206 Views Download Presentation
Download Presentation

Systemy ze zwielokrotnieniem falowym DWDM

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Systemy ze zwielokrotnieniem falowymDWDM • I. Wprowadzenie • II. Budowa systemów DWDM • III. Elementy składowe systemu DWDM • IV. Ograniczenia transmisji w systemach DWDM i sposób ich eliminacji lub minimalizacji • V. Standaryzacja systemów DWDM

 2. Budowa i zasada działania systemu WDM

 3. Elementy składowe systemu DWDM

 4. Krotnice falowe

 5. Krotnice transferowe

 6. Przełącznice optyczne

 7. Wzmacniacze optyczne

 8. Wzmacniacze optyczne domieszkowane pierwiastkami ziem rzadkich

 9. Budowa i zasada działania

 10. Parametry

 11. Wzmacniacze Ramana