slide1 n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
LASTEVANEMATE ÜLDKOOSOLEK * 10. MAI 2013 * PÄEVAKORD: Tervituskontsert emadepäevaks PowerPoint Presentation
Download Presentation
LASTEVANEMATE ÜLDKOOSOLEK * 10. MAI 2013 * PÄEVAKORD: Tervituskontsert emadepäevaks

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 20

LASTEVANEMATE ÜLDKOOSOLEK * 10. MAI 2013 * PÄEVAKORD: Tervituskontsert emadepäevaks - PowerPoint PPT Presentation


 • 234 Views
 • Uploaded on

LASTEVANEMATE ÜLDKOOSOLEK * 10. MAI 2013 * PÄEVAKORD: Tervituskontsert emadepäevaks Kokkuvõtted 2012/13. õppeaastast Hoolekogu Mõttetalgud „Meie kool “. LASTEAIARÜHMAD. 2011. 2013. 1.-3. KLASS. 2011. 2013. 4.-6. KLASS. 2011. 2013. 7.-9. KLASS. 2011. 2013.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

LASTEVANEMATE ÜLDKOOSOLEK * 10. MAI 2013 * PÄEVAKORD: Tervituskontsert emadepäevaks


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
slide1

LASTEVANEMATE ÜLDKOOSOLEK

 • * 10. MAI 2013 *
 • PÄEVAKORD:
 • Tervituskontsert emadepäevaks
 • Kokkuvõtted 2012/13. õppeaastast
 • Hoolekogu
 • Mõttetalgud „Meie kool“
slide3

1.-3. KLASS

2011

2013

slide4

4.-6. KLASS

2011

2013

slide5

7.-9. KLASS

2011

2013

slide7

MIS ON ÕPETAJAL MUREKS?

ÜHISKONNA OOTUSED

ÕPPEKAVA

TASEME- JA EKSAMITÖÖD

AEG

PALK

slide11

KLASSIVÄLINE AINETEGEVUS:

 • LAHE VÕISTLUS: matemaatika, loodus, kunst, muusika, inglise keel, arvuti, sport, eesti keel, Eestimaa, tähtpäevad
 • SUPERSTAR – 3 erinevat vooru
 • RMK-ga koostöös metsaprogrammid lasteaia- ning algklassilastele;
 • SUUSAPÄEV-VASTLAPÄEV;
 • ALGKLASSILASTE ning LASTEAIARÜHMADE SÕBRAPÄEV;
 • EV 95. AASTAPÄEVA TÄHISTAMINE – AASTA TEGIJA;
 • KEAT-iks valmistumine;
 • EMAKEELEPÄEV;
 • JÄNEDA 660;
 • 26. KUNSTINÄDAL;
 • JÜRIPÄEVAJOOKS
slide12

AINEvõistlused:

 • MATEMAATIKA: Martin Mõtlik (49.) ; Rando Timusk (24.), Liisa Vassiljeva (25.); Joosep Perandi (20.); Feliks Vassiljev (14.), Liana Sepamäe (28.);
 • TÖÖ- JA TEHNOLOOGIAÕPETUS: Joosep Perandi (6.), Lauri Ries (10.);
 • INGLISE KEELE OLÜMPIAAD: Liisa Vassiljeva (8.-9.), Annika Tamme (32.); Joosep Perandi (23.), Hanna Jairus (25.); Janar Aesma (5.), Feliks Vassiljev (19.), Liana Sepamäe (33.)
 • PRANGLIMINE: Kendra Piirmets (oskajad 35.), Janar Aesma (7.-9.kl. 29.), Liana Sepamäe (7.-9.kl. 35.);
 • WORLDMATHSDAY – osaleti Guinessi rekordi püstitamisel;
 • KODU-UURIMISTÖÖD - 4. klass;
 • TIKITIIGER (6) – Eliisa Lest 1.; Greete Saareoks 3.
j neda kooli visioon ja missioon
Jäneda Kooli visioon ja missioon

KOOLI VISIOON

 • Jäneda Kool on kaasaegne ja arenev, loodussõbraliku ja hooliva õpi- ja kasvukeskkonnaga haridusasutus.

KOOLI MISSIOON

 • Oleme hea õpikeskkonnaga kool. Õpilastel ja lastel on igakülgsed võimalused arenemiseks ja õppimiseks; edendatakse õppija tervist ning arendatakse tema loovust. Kooli personal on kujundanud õppijatele vaimse, turvalise ja nägusa töö- ja õpikeskkonna. Õppe- ja kasvatustegevuses toetatakse laste, õpilaste ja töötajate omaalgatust ning koostööd, arvestatakse õppija individuaalsusega.
meie p hiv rtused
Meie põhiväärtused
 • ühise eesmärgi nimel toimuv koostöö, millesse on kaasatud kõik Jäneda Kooli lapsed, õpilased, töötajad, kodu, omavalitsus;
 • lugupidamine ja austus enda ja teiste suhtes, viisakus, sõbralikkus, hoolivus;
 • märgatakse, aidatakse ning tunnustatakse kollektiivi ja kogukonna liikmeid;
 • „MEIE KOOL“ – meeldiv õpi- ja töökeskkond, kus igaühel on oma osa terviku loomisel, jagatakse ideid, oskusi, julgetakse katsetada, eksida, muuta ja muutuda;
 • lapse (1,5–16 a) arengu jälgimine, toetamine, tema eripäraga arvestamine, et kujuneks positiivne mina-pilt.
miks me korraldame lastevanemate ldkoosolekuid
Miks me korraldame lastevanemate üldkoosolekuid?

1. PGS § 56. Vanemate koosoleku kokkukutsumine: Kooli ja vanemate koostöö koordineerimiseks kutsub direktor kokku statsionaarses õppes õppivate õpilaste vanemate koosoleku arvestusega, et kõigile vanematele antakse vähemalt üks kord aastas võimalus osaleda vanemate koosolekul. Statsionaarse õppe puhul on direktor vähemalt ühe viiendiku klassi õpilaste vanemate nõudmisel kohustatud kutsuma kokku selle klassi õpilaste vanemate koosoleku

2. Kodu ja kooli positiivsete suhete loomiseks saab kool kasutada erinevaid suhtlusvõimalusi. Et tegutsetakse ühise eesmärgi nimel (lapse/õpilase arengu toetamine), vajatakse infovahetust, arutelusid ja üksteisemõistmist.

rahuloluk sitlused
Rahuloluküsitlused
 • Lasteaias – lastevanematele ja personalile psühhosotsiaalse keskkonna hindamine (terviseinfo.ee)
 • Koolis – õpilastele (49) ja vanematele (19) EIS keskkonnas, Innove ettevõtmisel koostatud keskkonnas.
m ttetalgud meie kool
Mõttetalgud „Meie Kool“
 • Millised on lapsevanema põhilised probleemid meie koolis?
 • Informatsiooni liikumine/jagamine/saamine –vajadus, suund (kodu-kool-kodu) ja viis – mis töötab, tagab igakülgse rahulolu?
 • Rahuloluküsimustiku mõnede vastuste suurte erinevuste võimalikud põhjused?
 • Kooli reeglite sisuline täitmine ja selle täitmise vajadus (puudumisest teatamine, kooli territooriumi tajumine ja sellelt lahkumise lubamine, telefonid)?
 • Kuidas peaks kool reageerime jalgratturitele, kes sõidavad kiivrita või hoolimatult kihutavad kooli ümbruses? Liikluskasvatuse järjepidevus – nii kodus kui koolis
 • Milline on minu laps 30-aastaselt (tööinimene, haridus, käitumine) ja mida meie (kodu ja kool) täna selleks teha saame?
 • Kodanikujulguse (nt. reeglite rikkumisest teavitamine) kasvatamine; vastutuse ja südametunnistuse kasvatamine nt. töötalgud, kodanikualgatus (ürituste ettevalmistamine)
 • Energiajoogid- kas lubada või mitte? Kuidas kool peaks suhtuma ja kuidas reageerima kui laps joob energiajooke?
 • Riietus koolis/lasteaias – kas ja milles on probleeme; kuidas neid lahendada?
veel sellel ppeaastal
Veel sellel õppeaastal
 • 14. ja 16.mai – tasemetööd 6.klassis
 • 15. ja 21.mai – tasemetööd 3.klass
 • 27.mai – lõpukell 9.klassile (eksamid 31.mai, 7.juuni ja 13.juuni)
 • 29.mai – lasteaia lõpupidu + kevadkontsert;
 • 30.-31.mai ekskursioonid, matkad;
 • 3.juuni – selle õppeaasta viimane koolipäev (valmistume suveks ja jagame tunnistusi);
 • 5.-7.juuni KEAT laager;
 • 7.juuni osaleme Rakveres ööjooksul
 • 9.klassi lõpuaktus on 15.juuni kell 14.00
mida uut uuel aastal
Mida uut uuel aastal?
 • Alustame 1.septembril 2013
 • Kõik klassid lähevad üle uuele õppekavale, kujundava hindamise kasutamise suurenemine – täpsemalt kooli- ja lasteaia õppekavast septembri koosolekul
 • Jätkame osalemist projektides „Targalt Internetis“ (ainuke maakool vabariigis) ja „Kiusamisest vaba lasteaed“
 • Oleme Kiusamisest Vaba Kooli (KiVa) projekti kontrollkool
 • Alustab tööd robootikaring, juhendajad Toivo Keller ja Natella Krigul
 • 9.klass hakkab õppima kitarri mängima (kui on olemas pillid, siis alustame 7.klassist)
 • Valmistume mudilaskooriga 2014 a. laulupeole minema
 • Laste soovil suurendame spordiringide ja -ürituste osakaalu.