Vurdering for l ring
Download
1 / 42

- PowerPoint PPT Presentation


 • 202 Views
 • Uploaded on

Vurdering for læring. Oktober 2013 Læringsdagene i Alta Line Tyrdal. Sarah. Hva gjør Sarah i stand til å snakke slik hun gjør? Hvilke elementer fra vurdering for læring kjenner dere igjen her?. Bevis på læring. Når? Hvordan? Hvorfor?. Bevis på læring. Spørsmål som stilles

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about '' - herne


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Vurdering for l ring
Vurdering for læring

Oktober 2013

Læringsdagene i Alta

Line Tyrdal

Line Tyrdal 2013


Sarah
Sarah

 • Hva gjør Sarah i stand til å snakke slik hun gjør?

 • Hvilke elementer fra vurdering for læring kjenner dere igjen her?

Line Tyrdal 2013Bevis p l ring
Bevis på læring

 • Når?

 • Hvordan?

 • Hvorfor?

Line Tyrdal 2013


Bevis p l ring1
Bevis på læring

 • Spørsmål som stilles

 • Dialog i klasserommet mellom elever og mellom lærer og elever

 • Kroppsspråk

 • Underveistester

 • Utsjekk og innsjekk

 • Logg

 • Oppsummeringer

 • Prøver og andre vurderingssituasjoner ( eks. foredrag, innleveringer)

(Trude Slemmen)

Line Tyrdal 2013


Elevinvolvering i vurdering
Elevinvolvering i vurdering

 • Pakke ut mål sammen, hva betyr dette egentlig?

 • Hvilken vurderingsform egner seg

  ( hvordan kan du vise at du kan dette)?

 • Hva skal vi øve på og hvordan?

 • Hva trenger vi kriterier for?

 • Egenvurdering og kameratvurdering

Line Tyrdal 2012


Elevene kan bare n et m l hvis de forst r m let og vet hva de m gj re for n det black and wiliam
Elevene kan bare nå et mål hvis de forstår målet og vet hva de må gjøre for å nå det. Black and Wiliam

Alice spurte:

Kan du være så snill å si meg

hvilken vei jeg skal gå? Det

kommer an på hvor du skal, sa

katten. Det spiller ingen rolle,

sa Alice. Da spiller det heller

ingen rolle hvor du går, sa

katten.

Lewis Carroll: Alice i eventyrland

Line Tyrdal 2013


Hvor kommer m lene v re fra
Hvor kommer målene våre fra? hva de må gjøre for å nå det.

 • fra LK 06?

 • fra den lokale læreplanen?

 • fra læreboka?

Line Tyrdal 2012


Vurdering for l ring

 • LK 06: hva de må gjøre for å nå det.

  - å kunne samle informasjon om og diskutere helseskader som kan oppstå ved bruk av ulike rusmidler

 • Læreboka:

  - å lære om alkohol, narkotika og tobakk

Line Tyrdal 2012


Elevinvolvering i m l
Elevinvolvering i mål hva de må gjøre for å nå det.

 • gi eksempler på hvordan samer utnytter ressurser i naturen

 • forklare hvordan kroppen beskytter seg mot sykdom

  Hva betyr dette for oss, akkurat nå?

  Hva vet vi om dette fra før?

  Er det ukjente ord og begreper?

”Pakke ut” målene sammen.


Ulike m l ulike vurderingsformer
Ulike mål-ulike vurderingsformer hva de må gjøre for å nå det.

Kan forklare fotosyntesen.

Kan skrive fagartikkel.


Variasjoner i vurderingsformene
Variasjoner i vurderingsformene hva de må gjøre for å nå det.

Hva skal vurderes ?

Hva skal vi ha kriterier for?

 • Tekster i ulike sjangre

 • Film

 • Rollespill

 • Fagsamtaler

 • Deltakelse i diskusjoner

 • Framlegg en eller flere i gruppe

 • Tegneserie

 • Fotofortelling

 • Bygge en modell

Line Tyrdal 2013


For vise at jeg kan har jeg lyst til
For å vise at jeg kan______________ hva de må gjøre for å nå det. har jeg lyst til å

-skrive en rapport □

-lage en fotofortelling □

-samle en utklippsbok □

-bygge en modell □

-lage en dans □

-lage et tankekart □

-snakke inn på bånd □

-lage en tegning □

(Se for eksempel Armstrong, Thomas (2003): Mange intelligenser i klasserommet, Abstrakt forlag, Oslo)

Line Tyrdal 2013


Veien til m let
Veien til målet hva de må gjøre for å nå det.

Line Tyrdal 2013


Vurdering for l ring

Hva øver vi på og hva vurderer vi? hva de må gjøre for å nå det.

Line Tyrdal 2012


Vurdering for l ring

Kan fortelle om Roald Amundsen. hva de må gjøre for å nå det.

Line Tyrdal 2012


Verb i lk 06 eksempler
Verb i LK 06 (eksempler): hva de må gjøre for å nå det.

 • Bruke et begrep

 • Vise sammenhenger

 • Presentere

 • Skape fortellinger

 • Skildre

 • Drøfte

 • Fortelle

 • Sammenlikne

 • Registere

 • Beskrive

 • Samtale

 • Vise eksempler på

 • Gjøre greie for

 • Forklare

Line Tyrdal 2010


Oppgave
OPPGAVE hva de må gjøre for å nå det.

På gule lapper:

Skriv 3 eksempler på læringsmål til et tema

du holder på med nå.

Line Tyrdal 2012


Lukkede l ringsm l
Lukkede læringsmål hva de må gjøre for å nå det.

 • kan konstruere en 60 graders vinkel

 • kan plassere alle fylkene i Norge på et kart

 • kan bruke spørsmålstegn riktig

 • kan nevne eksempler på engelskspråklige land

 • kan forklare hvordan man ser forskjell på gran og furu

 • kan forme bokstaven E

 • Kjennetegnet av :

 • enten så kan du eller så kan du ikke

 • uttrykker ikke kvalitet

 • kan ikke forbedres kontinuerlig

Line Tyrdal 2013


Pne l ringsm l
Åpne læringsmål hva de må gjøre for å nå det.

 • kan skrive en fagartikkel

 • kan drøfte årsakene til at det ble revolusjon i Frankrike

 • kan gjennomføre en undersøkelse og framstille resultatet i et diagram

 • Kjennetegnes av :

 • kan alltid bli enda bedre

 • kan nås med ulik grad av kvalitet

 • viktig å se eksempler

Line Tyrdal 2013


Vurdering for l ring

I grupper: hva de må gjøre for å nå det.

Sorter lappene i to grupper, en med åpne og

en med lukkede læringsmål.

Line Tyrdal 2012


Noen feller
Noen feller hva de må gjøre for å nå det.

 • Kunne bruke historiske kart og framstille oppdagingsreiser som europearar gjorde, skildre kulturmøte og samtale om korleisdei ulike kulturane opplevde møtet. ( LK 06, samf. etter 7.trinn)

 • for mye fokus på innhold framfor ferdigheter og læringsstrategier

 • for detaljert?

 • for mange?

 • kvantitet framfor kvalitet?

Line Tyrdal 2013


Kriterier
Kriterier... hva de må gjøre for å nå det.

 • beskriver hva som må til for å nå et mål

 • beskriver hva som er viktig nå

 • beskriver av hva som kjennetegner god kvalitet

 • skal være synlige og kjente for elevene

 • uttrykker mestring og forventninger

Line Tyrdal 2013


Hva er hva
Hva er hva? hva de må gjøre for å nå det.

 • Kriterier:

 • snakker høyt og tydelig

 • tar pauser

 • har øyekontakt med

 • publikum

 • snakker fritt fra stikkord

 • har relevante stikkord i

 • presentasjonen

 • Sjekkliste?

 • Kriterier?

 • Kjennetegn?

 • Sjekkliste:

 • overskrift

 • marg

 • nummer på alle

 • oppgavene

 • mellomrom

Line Tyrdal 2013


Kriterier med utgangspunkt i eksempler
Kriterier med utgangspunkt i eksempler hva de må gjøre for å nå det.

 • se flere eksempler på arbeider i samme sjanger som de jobber med

 • gjerne flere ulike måter å løse samme oppgave på, men samme kvalitet

 • eksempler på gode og mindre gode

 • diskutere med utgangspunkt i eksemplene. Hva gjør at noe er bedre enn noe annet?

Line Tyrdal 2013


Vurdering for l ring

Vise med modeller- hva de må gjøre for å nå det.

kriterier blir mer enn ord

Line Tyrdal 2013


Innholds eller kvalitetskriterier
Innholds- eller kvalitetskriterier? hva de må gjøre for å nå det.

Jeg viser respekt for andres meninger.

Jeg ser på publikum

Jeg har med et flagg

Jeg får fram flere argumenter som belyser flere sider

Teksten har overskrift

Jeg har med minst 3 opplysninger om personen jeg har valgt

Teksten er delt i avsnitt.

Jeg kan si hva klokka er når den er hel og halv.

Innledningen gjør leseren nysgjerrig

Line Tyrdal 2012


Create nowhere to hide in order to get high quality information
”create nowhere to hide in order to get high quality information”…

( Dylan Wiliam )

(Skøyen skole)

Line Tyrdal 2011


Vurdering for l ring

To ting jeg har lært: information”…

Et spørsmål jeg har:

Utsjekk

HUSKEKORT:

Skriv 3 ting du lærte i forrige time

Trafikklys som avslutning på timen

Line Tyrdal 2013


Sp rsm l som fremmer refleksjon
Spørsmål som fremmer refleksjon information”…

 • De planlagte spørsmålene

  er ofte de beste

 • Åpne spørsmål fremmer refleksjon

  i større grad enn lukkede spørsmål

 • 10 sekunder tenketid

 • ”Think-pair-share”

 • ”No hands”

Line Tyrdal 2013


Effekt av vente lenger
Effekt av å vente lenger information”…

Rowe (1974 i Black mfl 2006:33) studerte effekten av at lærere ventet lengre på svar når spørsmål blir stilt i klassen og hun observerte følgende:

Svarene ble lengre

Frykten for å svar feil ble mindre

Elevene ble mer sikre i sine svar

Elevene utfordret eller forbedret svarene til andre elever

Flere svaralternativer kom frem

Trude Slemmen

Line Tyrdal 2013

31


Elever som l ringspartner for hverandre
Elever som læringspartner for hverandre information”…

 • En fast samarbeidspartner i en periode ( 1-2 uker)

 • Faste par/grupper som skal diskutere og løse oppgaver sammen

 • Ha kriterier og vurdere hverandre som læringsvenn

 • Forandre grupper/par ofte

Line Tyrdal 2013


Vurdering for l ring

Eks. fra Skøyen skole information”…

Line Tyrdal 2012


Vurdering for l ring

Eks. fra Kringsjå skole information”…

Mål: Jeg kan lage en tegneserie.

Line Tyrdal 2012


Vurdering for l ring

Eks. fra Hasle skole information”…

Line Tyrdal 2012


Vurdering for l ring

KAMERATVURDERING FORTELLING, 1.UTKAST information”…

Line Tyrdal 2012


Det kan gj res enkelt
Det kan gjøres enkelt..... information”…

Hvilken bokstav er finest? Hvorfor?

Foreslå et adjektiv som kan gjøre teksten bedre.

Still et spørsmål som du mener bør besvares i teksten.

Sammenlikne svarene på mattestykkene .

Hvilken setning liker du best? Hvorfor?

Line Tyrdal 2012


Feedback highlightning og prosess
Feedback: ”Highlightning” og prosess information”…

Elevene har skrevet en tekst som lærer har vurdert. Læreren fokuserer på 2-3 kriterier som gjelder for skriveoppgaven i sin vurdering. Vurderingen blir gjort ved å markere positive sider ved elevteksten med en farge og deler som kan forbedres med en annen (markeringspenn).Elevene sitter i grupper og vurderer hverandres tekst med hjelp av lærerens "highlighting". Der begrunner de den positive merkingen fra læreren og gir hverandre tips om hvordan teksten kan bli bedre der læreren har markert dette

Line Tyrdal 2012


Tilbakemeldinger kan gis p ulike m ter
Tilbakemeldinger kan gis på ulike måter… information”…

Eks. fra Ullevål skole

Line Tyrdal 2012


L rerens tilbakemelding
Lærerens tilbakemelding information”…

 • På et tidspunkt der det fortsatt er mulig å gjøre endringer

 • Spesifikk både på det

  som er bra og det som kan bli bedre

 • Etter elevens

  egenvurdering

 • Beskrivende eller vurderende?

 • Skriftlig eller muntlig?

 • Utsette karakteren?

Line Tyrdal 2013


Vurderingens konsekvenser
Vurderingens konsekvenser information”…

 • læreren kan endre sin undervisning

 • eleven kan endre sine strategier

 • hva kan jeg gjøre når du ikke forstår?

 • hva kan du gjøre når du ikke forstår?

  Vurdering som ikke får konsekvenser, er ikke

  vurdering for læring.

Line Tyrdal 2013


Vurdering for l ring

Line Tyrdal 2013 information”…