personlig ledelse og forandringsledelse l.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Personlig ledelse og forandringsledelse PowerPoint Presentation
Download Presentation
Personlig ledelse og forandringsledelse

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 22

Personlig ledelse og forandringsledelse - PowerPoint PPT Presentation


  • 216 Views
  • Uploaded on

Personlig ledelse og forandringsledelse. ITU Den 29. januar 2008. Dagens program.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Personlig ledelse og forandringsledelse' - hermione


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
slide2

Dagens program

17.00 -17.30: Præsentation af deltagere og forventninger til kurset17.30 - 18.00: Introduktion til kurset og eksamen18.00 - 19.00 Persontyper - hvad er du for en type og hvad betyder det for din ledelsesstil og samarbejde med andre?19.00 - 19.15: Pause19.15 - 21.00: Team-roller - hvilke roller kan man have i grupper? Hvilken rolle varetager du? Øvelser under vejs

slide3

Min egen baggrund

Født i 1960Uddannet i driftsøkonomi på RUCHar været i:FinansministerietErnst & YoungUdenrigsministerietKøbenhavns KommuneFujitsu ServicesMUUSMANN Research & ConsultingCOWI A/S14 års ledelses erfaring - 8 års erfaring med topledelseRådgiver danske og udenlandske virksomheder i ledelse, bl.a. IT-Governance, Lean-management og meget mere

slide4

Introduktion til kurset

Mål med kurset "personlig ledelse og forandringsledelse"Tilbyde forskellige udsigtspunkter for det at være leder og varetage en ledelsesrolle. Udsigtspunkter i form af forskellige teorier, retninger og praktiske erfaringerTilbyde at I selv kommer i spil som personer med de erfaringer I har både som ledere og de der bliver ledetVægt på teori, praktiske erfaringer såvel som øvelser

slide5

Introduktion til kurset

"Personlig ledelse og forandringsledelse"Kursusbeskrivelse:1. Kunne forklare en række ledelsesbegreber og anvende dem i tænkte situationer2. Kunne udføre ledelsesrollen i simple tilfælde3. Kunne reflektere over forholdet mellem teori og praksis på ledelsesområdet4. Kunne identificere mangler i ledelsesformen generelt og i konkrete situationer og foreslå forbedringer5. Kende egne styrker og svagheder

slide6

Introduktion til kurset

Emner:Typer og roller - betydning for ledelseForandringsledelseNy i lederjobbetSituationsbestemt ledelseLederrollerForandringsledelsePersonaleledelseNetværkBeslutningstagenForhandlingLedelse og digitaliseringCoachingSystemisk ledelseCase-gennemgang

Jimmy

Martin

Jimmy

Martin

Martin/Jimmy

slide7

Introduktion til kurset

Eksamen:Case-frigives normalt lørdag kl 15.00. 48 - timer til løsning af opgave - oplæg på 2-3 sider.Mundtlig præsentation af oplægget for "direktionen" (5 min.) - drøftelse af casen og hvad vi i øvrigt har været igennem på kurset (hele pensum)(15 min)

slide8

Grundvilkår som leder

Du er "på" hele tiden - hele din personlighed bliver vurderetDu skal kunne lide at blive eksponeretDu skal kunne lide at være sammen med andre menneskerDu skal være åben og tolerant over for andre menneskers synspunkterDu skal vise tillid og tro på andre end dig selvDu skal være tålmodigDu skal have autoritet uden at være autoritærDu skal være forandringsparat, situationsbestemt, og udfylde mindst 10 forskellige roller, sammensætte effektive teams etc. etc.Du skal………………….

slide9

Grundvilkår som leder

Du skal udfylde en række roller, jf. Mintzbergs 10 roller:Topfigur, Anfører, Forbindelsesled, Informationsindsamler, Informationsformidler, Talsmand, Initiativtager, Problemløser, Ressourcefordeler, ForhandlerInterpersonelle rollerInformations rollerBeslutnings roller

slide10

Persontyper

- C. G. Jungs typelære og Myers-Briggs typeindikatorer

Tænkning

Intellektuel erkendelse

eller logiske slutninger

Sansning

Alle iagttagelser vha

sanseorganerne

Intuition

Perception ad

ubevidste veje eller

af ubevidst indhold

Introvert

Ekstrovert

Følen

Funktion der tildeler

noget subjektiv værdi

slide11

Definitioner

Sansning: Beskriver opfattelsen gennem de 5 sanser syn, hørelse, lugtesans, smagssans og berøring. Realistisk og jordnærIntuition: Formidler opfattelse ad ubevidst vej, instinktiv opfattelse, indsigt i betydningssammenhænge. Muliggør opfattelse af symboler, ideer og abstraktioner og visuelle præsentationer Tænkning: Ren tænkning er upersonlig og værdifri, logiske og kausale sammenhænge, en objektiv proces uden "slør/bias"Følen: Personlig og værdiladet, værdirelationer og værditildeling, vurdering og subjektiv og stemningsrelateretEkstrovert: Udadvendt, opmærksom og engagement i den ydre verdenIntrovert: Indadvendt, opmærksomhed og engagement rettet mod den indre verden

slide14

MBTIs 4 dimension

Opfattefunktion vs. Vurderefunktion (som dominant funktion)Opfattefunktion (P): Sansning eller IntuitionVurderefunktion: (J) Tænkning eller FølenOpfattetypen: Spontanitet frem for planlægningVurderetypen: Har orden og tager stilling, kan lide at planlægge og arrangere. Tilbøjelig til af fastholde vedtagne beslutninger og planer

slide15

Persontyper

- C. G. Jungs typelære og Myers-Briggs typeindikatorer + Mintzberg

Tænkning

Intellektuel erkendelse

eller logiske slutninger

1. Topfigur2. Anfører3. Forbindelsesled 4. Informationsindsamler 5. Informationsformidler 6. Talsmand7. Initiativtager 8. Problemløser 9. Ressourcefordeler 10. Forhandler

Sansning

Alle iagttagelser vha

sanseorganerne

Intuition

Perception ad

ubevidste veje eller

af ubevidst indhold

Introvert

Vurderetype

Ekstrovert

Følen

Funktion der tildeler

noget subjektiv værdi

Opfattetype

slide18

MBTIs 4 dimension

Personlighedstræk ved ledertyper- kende I typen?ISTJ: Seriøse og stille typer der får succes ved koncentration og omhu. Praktiske ordensmennesker, saglige, logiske realistiske og pålidelige. Velorganiseret og tager ansvar.ESTP: Gode til at løse her og nu problemer. Kan lide mekanik og sport med vennerne. Smidige, tolerante pragmatiske og resultatorienterede. Er meget konkrete og hader lange forklaringerENTP: Hurtige, opfindsomme og gode til mange ting, Stimulerende selskab, årvågne og åbenhjertige. Vil gerne argumentere og kan negligere rutineopgaver. Springer fra en interesse til en anden. Dygtige til at finde logiske grunde til det, de ønsker

slide19

MBTIs 4 dimension

Personlighedstræk ved ledertyperESTJ: Praktiske, realistiske, saglige med sans for forretning eller mekanik. Ikke interesserede i abstrakte teorier. Kan lide at sætte ting i gang og få dem til at virke. Gode administratorer og beslutsomme. Hurtige til at i værksætte beslutninger og er omhyggelig med rutinemæssige detaljer.ENTJ: Frimodige, beslutsomme. Fører an i aktiviteter. Udviklier og iværksætter omfattende systemer til løsning af organisatoriske problemer. God til at resonere og argumentere samt tale offentligt. Er velinformeret og nyder at lære nyt.

slide22

Hjemmeopgaver:1.Beskriv din type (MBTI/ Belbin) som leder og som samarbejdspart (team-medlem)2. Læs i "Hvorfor er du så anderledes?": Kapitel 2,3,4,5 & 14, 15 (hvis du ikke allerede har læst hele bogen?)