forandringsledelse n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Forandringsledelse PowerPoint Presentation
Download Presentation
Forandringsledelse

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 23

Forandringsledelse - PowerPoint PPT Presentation


 • 226 Views
 • Uploaded on

Forandringsledelse. fremlæggelse af opgave Torben Højer Larsen og Kim Jensen. Program for de næste 45 minutter. Fremlæggelses af opgaven Spørgsmål, dialog og feed back. Rapportens indhold…. 1. Indledning 2. Problemformulering 3. Afgrænsning og metodevalg 4. Processen

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

Forandringsledelse


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
forandringsledelse

Forandringsledelse

fremlæggelse af opgaveTorben Højer Larsen og Kim Jensen

program for de n ste 45 minutter
Program for de næste 45 minutter
 • Fremlæggelses af opgaven
 • Spørgsmål, dialog og feed back
rapportens indhold
Rapportens indhold…

1.Indledning

2.Problemformulering

3.Afgrænsning og metodevalg

4.Processen

5.Hvad er forandring og hvad er ledelse?

6.Hvad er forandringsledelse?

7.Hvorfor er forandring og ledelse vigtig?

8.Mennesker og forandring

9.Forudsætninger for forandring

10.Hvordan tilrettelægges og gennemføres en forandringsproces

11.Konklusion

12.Perspektivering

13. Litteratur

14.Noter og henvisninger

problemformulering
Problemformulering
 • Hvad er forandringsledelse ?
 • Hvilke forudsætninger skal være tilstede for, at en forandring kan finde sted.
 • Hvordan tilrettelægges og gennemføres en forandring
 • Ved at kombinere hvad den relevante og lødige ledelseslitteratur siger om forandringsledelse med egne erfaringer fra vores virksomheders forandringsprocesserskal opgaven rumme en vurdering, af hvad lederen skal være opmærksom på ved arbejde med forandringsledelse. Herunder lederens rolle ved tilrettelæggelse, gennemførsel og opfølgning på forandring. Endelig skal forandringsledelse perspektiveres i relation til både virksomheden, ledere og den enkelte medarbejder.
 • Vi vil arbejde med emnet, fordi vi vil tilegne os en viden, som gør os i stand til at:
  • Deltage som igangsætter og inspirator for forandring i vores fremtidige ledelsespraksis.
  • Bruge os selv som en ressource i de forandringsprocesser vi indgår i.
  • Forstå medarbejderes motiver og interesser i en forandringsproces.
afgr nsning og metodevalg
Afgrænsning og metodevalg
 • Ingen kvantitative undersøgelser
 • Sekundære kilder, såsom bøger og Internet.
 • Primære kilder, den emperi vi har fra egne erfaringer
hvad er forandringsledelse
Hvad er forandringsledelse
 • Hvad er forandring?
  • Hvad er ledelse?
   • Hvad er forandringsledelse?
hvad er forandring
Hvad er forandring…
 • Små og store forandringer
   • Fra brevpapir til lukning af afdelinger
 • Lokale eller centrale forandringer
   • Ændringer af dele af virksomheden, eller hele organisationen
 • Brændende platforme og forandring uden krise
   • Samfundet forandrer sig, og vi må følge med
   • Forandringer af virksomhedens værdigrundlag
hvad er ledelse
Hvad er ledelse….
 • Ledelsesteorierne op gennem tiden.
     • Taylor, Weber, Leavitt, Ansoff og Porter
 • Human ressource management
     • Oprindelig ”relations”.
 • Definitionen:
     • Ikke noget entydigt svar.
     • Menneskesyn
     • Ledelse er situationsbestemt
     • Selvledelse
og hvad er forandringsledelse
….og hvad er forandringsledelse?
 • Forandringsledelse er ledelse!
     • Kotter påstår at forandringen får ende
     • Brandi og Hildebrand mener det er en tilstand
 • Hvordan opleves det af medarbejderen?
     • Afhængig af placering
     • Ofte utilstrækkelig information
     • Frustrationer
     • Medarbejderne er ikke modstandere af forandringer, de er modstandere af at BLIVE forandret.
ledelse i en forandringsproces
Ledelse i en forandringsproces
 • Forandring kræver ledelse
     • Alliancer i organisationen
 • Fravær af ledelse
     • Manglende relationer, kontakt, dialog og gensidig respekt
     • Frustrerede medarbejder, der forlader virksomheden
 • Hvilken ledelse er nødvendig
     • Kotters 8-trins model
     • Helsø´s bud på en model
 • Selvskabte plager?
     • Ledernes ønske om at skabe monumenter, og skrive historie.
     • Forandringer der lykkes, giver forfremmelse.
hvorfor er forandring og ledelse vigtig
Hvorfor er forandring og ledelse vigtig?
 • Vækst er livsnødvendig
     • Kapitalistisk samfundsmodel kræver vækst = udvikling
 • Drivere for forandring
     • interne og eksterne grunde
 • Globalisering,
   • politik,
     • Forsvarets forandringsproces
   • Teknologi
     • Forandringerne i TDC
   • Demografi
     • Mangfoldighedsledelse, en nødvendighed i fremtiden
lederens magtbaser
Positionsmagt (formel magt):

Med lederens udnævnelse følger den formelle magt – den magt der er knyttet til ”stjernerne på skulderen”

Det kan f.eks. være den magt, der er forbundet med:

at belønne, forfremme, degradere

at ansætte og afskedige

at få den information, der er knyttet til positionen

fordeling af opgaver

Personlig magt (uformel magt):

Med lederens person, faglige dygtighed, netværk og ”sociale kompetence” følger den personlige magt:

Det kan f.eks. være den ”magt”, der er forbundet med:

at have en stor viden

at have et godt netværk

at være rollemodel

at være fagligt dygtig

Lederens magtbaser
ledelse magtbaser og medarbejdere

Formel magt er ofte et godt valg. Din personlige magt kan være med til at skabe tillid, men vil ofte blot være ligegyldig.

Anvend som hovedregel din personlige magtbase.

Anvendelse af formel magt vil ofte blive opfattet som tillidsbrud.

Høj

Sengevarmere

(de venter på fiasko…)

Allierede

(rygklappere)

Forandringsagenter

Fencesitters

Enighed

Fjender

(du ved det – de ved det)

Kritikere(af et godt hjerte)

Lav

Lav

Tillid

Høj

Ledelse, magtbaser og medarbejdere
kims slides
Kims slides
 • Mennesker og forandring
  • Forandringsoptimist eller forandringspessimist ?
  • Forandring er en rejse i det uvisse
  • Modstand mod stilstand ?
  • Fascination af forandringer
  • Lederen og forandring
  • Central og lokal
  • Send på alle kanaler
  • Mennesket er ikke altid fornuftigt
  • Den socialpsykologiske model
  • Hvordan ved vi at det virker ?
  • Ikke organisationer, mennesker !
  • Hvad gør forandringer ved mennesker ?
  • Forandringens forløb.
  • Udvikling eller afvikling
  • Omstillingsparat eller erfaringsramt ?
  • Alder og erfaring
  • Hvad er målet ?
  • Forandring for forandringens egen skyld
 • Forudsætninger for forandring
  • Mod, mening og muligheder
 • Hvordan tilrettelægges og gennemføres en forandringsproces
 • Konklusion
 • Perspektivering
slide18
Adfærdsændring i denne model opnås ved at:
 • forandringsbudskabet kun i begrænset omfang bygger på formidling af viden. (Logos)
 • forandringsprocessen indeholder brug af positive rollemodeller. (Etos)
 • forandringsargumenterne er personlige og opfordringen kommer tilsyneladende fra rollemodellen snarere end fra den reelle afsender. (Etos og delvis Patos)
forandring sorg og krise
Forandring, sorg og krise

Systemisk perspektiv

 • Chok
 • Reaktion
 • Bearbejdning
 • Nyorientering
hvordan
Hvordan…?
 • Kommunikation
 • Dialog
 • Både og (Logos, Ethos og Pathos)
konklusion
Konklusion
 • Hvad er forandringsledelse ?
   • betegnelsen for den ledelsesform, der anvendes i forbindelse med store organisationsændringer
 • Hvilke forudsætninger skal være tilstede for, at en forandring kan finde sted.
   • virksomheden skal befinde sig i en situation der nødvendiggør at der sker en forandring
 • Hvordan tilrettelægges og gennemføres en forandring
   • Mod, mening og muligheder
 • Forhindringer
   • Manglende tid
feed back
Feed back
 • Hvordan er opgaven disponeret ?
 • Hvad er godt ?
 • Hvad kan blive bedre ?
 • Gode råd til eksamen ?