meldingsl ftet funnke prosjekt n.
Download
Skip this Video
Download Presentation
Meldingsløftet/ FUNNKe prosjekt.

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 12

Meldingsløftet/ FUNNKe prosjekt. - PowerPoint PPT Presentation


 • 142 Views
 • Uploaded on

NETTVERKSMØTE I NORDLAND 06.02.2013. Meldingsløftet/ FUNNKe prosjekt. IKT –samarbeid i Lofoten Røst, Værøy, Flakstad, Moskenes og Vågan. Felles IKT drift. Vågan kommune er vertskommune for felles sensitiv driftssenter. esupport@vagan.kommune.no 75420111 (0730-15.30)

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Meldingsløftet/ FUNNKe prosjekt.' - hedya


Download Now An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
meldingsl ftet funnke prosjekt

NETTVERKSMØTE I NORDLAND 06.02.2013

Meldingsløftet/ FUNNKe prosjekt.

IKT –samarbeid i Lofoten

Røst, Værøy, Flakstad, Moskenes og Vågan

Vågan kommune

felles ikt drift
Felles IKT drift
 • Vågan kommune er vertskommune for felles sensitiv driftssenter.
    • esupport@vagan.kommune.no
    • 75420111 (0730-15.30)
   • Beredskapsvakt 1530-2400 ma-fr, 0700-2400
 • Høyhastighetsnettverk er etablert
 • Drifter Gerica som fagsystem innen pleie og omsorg, psykiatri, habilitering for 5 kommuner i felles sensitiv driftsentral
 • Felles infrastruktur/serverløsning i sikker sone, drifter programsystem for 4 av 5 legesentre Winmed 3 sentralt.
 • Drifter fagsystem for helsestasjon sentralt
 • Felles kommunikasjon mot Norsk helsenett

Vågan kommune

status og veien videre for r st flakstad moskenes v r y elektronisk meldingsutveksling
Status og veien videre for Røst, Flakstad, Moskenes, VærøyElektronisk meldingsutveksling

Vågan kommune

slide4

Videreføre kunnskap, data og erfaring fra innføring og drift i Vågan av PLO meldinger siden juni 2012. Bistår aktivt i forhold til tekniske tilpasninger og veileder i forhold til ivaretakelse av interne rutiner og organisering. Både tekniske og organisatoriske forberedelser er avhengig av hverandre for å lykkes med ei god implementering. Viktig at den enkelt kommune deltar aktivt og «eier» prosessen !Hatt oppstartsmøte i hver kommune: Sikret lokal forankring v/rådmann og leder for helse og sosialsektoren.Gitt innføring i hovedprinsipper i elektronisk meldingsflyt.

Vågan kommune

slide5

Fakta:Små kommuner med få innbyggere– (Værøy ca, 750, Røst ca, 600, Moskenes ca1100 Flakstad ca, 1400). Oversiktlig m/ færre aktører, men likeså sårbar i forhold til fravær av personell. Alle Helseenhetene i kommunene bruker samme fagsystem GERICA og er godt kjent med bruken.Legekontorene på Røst, Moskenes og Flakstad får denne uken installert Win Med 3 fagsystem. Ønskelig m/ rask oppkobling i DIPS meldingstjener og test av meldingstyper mot PLO. Utarbeide veileder, samt gjennomføre opplæring. Værøy ønsker å avvente tilslutning av denne felles løsning. Helsestasjonen på Røst, Moskenes og Flakstad har fagsystem Win med 3 helsestasjon, hvor elektronisk Sysvak - mld sendes. Værøy har Win med 2. Elektronisk vederlagstrekk til NAV

Vågan kommune

slide6

Innføring i hovedprinsipper i elektronisk meldingsflyt, adressering, Kith - meldingstyper, meldingsovervåking, veileder/rutiner.

slide7

Drift og Meldingsovervåking:Kommunene har startet å tenke på organisering av meldingshåndtering i egen kommune. Tilgangsstyring i Gerica – finne tilpasninger i forhold til små kommuner (Sende/motta/behandle/leserettigheter)Interne rolleavklaringer – hvem gjør hva. Enhetene har startet jobben med å oppdatere pasientopplysninger i EPJ !Fastsette jevnlige møtepunkter nå fremover( Web - ex, team -wiever).Veileder for elektronisk meldingshåndtering er nå under revidering. Sikre ønsket praksis og avvikshåndtering. Opplæring innenfor helseenhetene vil skje ute i hver kommune.

Vågan kommune

slide8

Milepæl:Oppgradering av Gerica til 8.02Revidering av veileder pågår !Etablert tilgang til Norsk Helsenett, opprettet virksomhetssertifikat (sign) og EDI konto for PLO. Oppsett av Adresseregister og kommunikasjonspartner m/her – id.Installasjon av Gerica e – Link meldingssystemOppsett av kommunikasjonspartnere i e – Link konsoll med mer.Oppsett av kommunikasjon mot NAV.Test av e – Link mot NAV og mot testbasen v/ NLSH. Nyhetsgjennomgang NAV fra TIETO – startet sending av elektronisk vederlagsberegning. Arbeid pågår for å sette opp tilgang i Gerica Drift (lese, behandle og sende meldinger).

Vågan kommune

slide9

Planlegging og Samkjøring av prosesser:PLO enhetene i Kommunene LegekontoreneHelseforetaket NLSH og UNNPLO enhetene i kommunene er avhengige av stabile kommunikasjonspartnere før igangsetting av opplæring og pilot. Når Legekontorene og/eller NLSH er klar for elektronisk meldingsutveksling mot kommunene, går vi samkjørt i gang innenfor PLO – enhetene også. Opplæring og Pilot trolig oppstart i Mars.

Vågan kommune

slide10

FORUTSETNINGER FØR OPPSTART:Opplæring: Informasjonssikkerhet, Taushetsplikt, ulike meldingstyper og bruken av dem. Rutiner for sende, motta, behandle meldinger og avvikshåndtering. Krav til elektronisk meldingsutveksling: For å sikre forsvarlig praksis i forhold til elektronisk meldingsutveksling er det en del teknisk og organisatoriske forhold som må oppfylles. Norm for informasjonssikkerhet: hjelpemiddel utover personvern og helselovgivningen som skal hjelpe virksomhetene i kommunene til å ivareta sikker behandling av helse og personopplysninger.KITH – rapport 06/08:2012: Samhandling skal forgå mellom ulike virksomheter og nivå. Viktig at ansatte kjenner til innhold i meldingstypene og følger føringene som beskrevet.Overvåkning må avklares nærmere.Det er vesentlig at alle ansatte som håndterer meldingsutveksling har et bevisst forhold til dette.

Vågan kommune