Download
prosjekt samordnet kommunikasjon n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Prosjekt samordnet kommunikasjon PowerPoint Presentation
Download Presentation
Prosjekt samordnet kommunikasjon

Prosjekt samordnet kommunikasjon

139 Views Download Presentation
Download Presentation

Prosjekt samordnet kommunikasjon

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Prosjekt samordnet kommunikasjon

 2. Litt om meg Kay Morten Myrbekk – kay.m.myrbekk@hint.no • 7 år i Forsvarets IKT tjeneste • 1 år i Atea • 4 år i Sør-Trøndelag fylkeskommune • 2 år i Grilstad AS • HINT siden i oktober 2010 • Var ansvarlig for innføring av OCS i Grilstad AS http://www.microsoft.no/msno/MSNO_CR/web/CompanyDetails.aspx?id=168

 3. HINT - Resultatmål • Innføre personlig videokonferanse for alle ansatte frem mot 2012. • Innføre personlig videokonferanse for alle studenter frem mot 2012. • Innføre IP telefoni for alle ansatte frem mot 2012. • Sammenkoble Tandberg og Polycom videokonferanse med ny løsning innen mai 2011. • Etablere mulighet for fjernundervisning via Lync innen skolestart 2011 • Erstatte Trio sentralbord med Lync innen mai 2012.

 4. Dagens situasjon ansatte Mobiltelefon Fasttelefon Hurtigmeldinger / Precense Talepost Øyeblikkets tyranni Telefonkonferanse E-post Faks Skjermdeling / WEB møter Tandberg Videokonferanse

 5. Telefoni Talepost Kontaktsenter Telefon- konferanse Video- konferanse E-post Hurtigmeldinger / Presence Web- konferanse Samhandling Samordnet kommunikasjon!

 6. Noen andre med OCS / Lync

 7. Lync med TDC som teleleverandør • TDC fasttelefoni • Summetone over IP • TDC mobil mot Lync • Single Number Reach • Mobilnummerblirdittenestenummer. • Det ringer samtidigpåmobilogLync • Styrtnummervisning • Visermobilnummernår man ringer fraLync • Mobilstatus • Følgende status blirsendtframobiltilLync • Opptatt / ledig • Utenfordekning • Avslått

 8. Hvorfor mobilintegrasjon? • Fullintegrert løsning med kun et nummer (mobilnummer) • Tilgjengelighetsstatus (precense) blir riktig. • Vil trolig ikke koste mye mer enn dagens HINT ordning. • Store kostnader i dag på. • Med flytt fra fasttelefon til mobil. • Samtaler fra fasttelefon til ansatt privat mobil. • Subsidiering av private abonnement • Forenkler kommunikasjon • Alltid gratis å ringe internt også med mobil. • Når datalinjer går ned (på jobb, hjemme eller reise) fungerer fortsatt telefoni mot ditt ene nummer via mobil!!

 9. Presence, den nye summetonen Tale Videokonferanse Outlook-kalender Aktivitet på PC

 10. Student • HINT studenter får gratis tilgang til Lync og andre Office verktøy via Microsoft LIVE@EDU online tjeneste. • Studentene kan med Lync samhandle med studenter og ansatte.

 11. Demo Lync

 12. Eksempler ansatte

 13. Eksempler undervisning

 14. Eksempel servicetelefon / web Søketelefon / helpdesk osv. Sentralbord HINT.no søkeweb

 15. Strategiske valg tatt i HINT

 16. Hvordan påvirker UC IT-tjenesten Samordnet kommunikasjon Videokonferanse Telefoni Nettverk Feide, e-post, AD, Web

 17. Telefoni og samhandlingsløsning i HINT

 18. Er Lync en fullverdig PBX erstatning? http://www.miercom.com/?url=reports/&v=113&tf=0&st=v

 19. Lync – lukket og proporitært ? • Alle firma har mulighet til å levere utstyr slik som ip telefon, headset, møteromsløsning osv. (stor konkuranse) • Åpen API hvor alle har mulighet til å programmere tilpasninger og integrasjoner. • API er enkelt å jobbe mot. (Vi kan lage egne tilpasninger) SMS for Lync Distribusjon av undervisning WEB Chat - utvikles av HINT Lync, H.323, stream, flash, webcast osv.

 20. Kostnad for HINT • Server og klient lisenskostnader < 10.000 • Virtuelle Lync servere i eksisterende Vmware miljø • Konsulentbistand ca. 100.000 • Kostnad til headset / webcam • Lyncgodkjent headset fra 300 kr. • Lync godkjent webcam fra 300 kr. • Vi satser på høy kvalitet og har budsjett på ca. 1500 kr. pr. ansatt • Ca kr 700 pr student (de betaler selv). • Totalbudsjett HINT ca. 500.000

 21. Kan vi gjøre feil i utrulling ?

 22. Trønder-avisa 11.09.10 (OCS installasjon) Som eksempel uten at jeg kjenner til hva som har skjedd hos dem.

 23. Hva skjer i mange prosjekter der bruken ikke blir som forventet. Mobiltelefon Roundtable Lync Fasttelefon Hurtigmeldinger / Precense Talepost Øyeblikkets tyranni Telefonkonferanse Webcam PC-headset E-post Faks Skjermdeling / Webmøter Tandberg Videokonferanse

 24. Riktig utrulling Studenter Ansatte

 25. Forventninger til UNINETT

 26. Forventning til UNINETT H.323 - SIP

 27. Forventning til UNINETT – Opptak, webcast, streaming

 28. Foventning til felles infrastruktur

 29. Takk for oss og kjør debatt!