prosjekt bedre individuell refusjon n.
Download
Skip this Video
Download Presentation
Prosjekt: Bedre individuell refusjon

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 10

Prosjekt: Bedre individuell refusjon - PowerPoint PPT Presentation


 • 104 Views
 • Uploaded on

Prosjekt: Bedre individuell refusjon. Fagdag i helseøkonomi 3. mars 2009. Bakgrunn for prosjektet. Oppdrag fra Helse- og omsorgsdepartementet. Oppdrag

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Prosjekt: Bedre individuell refusjon' - jubal


Download Now An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
prosjekt bedre individuell refusjon

Prosjekt: Bedre individuell refusjon

Fagdag i helseøkonomi 3. mars 2009

bakgrunn for prosjektet
Bakgrunn for prosjektet

Oppdrag fra Helse- og omsorgsdepartementet

 • Oppdrag

Utred forslag til et enhetlig og helhetlig regelverk for refusjon av legemidler etter individuell søknad innenfor blåreseptordningen. Frist 1. juli 2009.

Bakgrunn for oppdraget

 • Ordningen er ikke i henhold til refusjonspolitiske mål
 • Store strukturelle endringer i den generelle refusjonsordningen
 • Blåreseptordningen skal på sikt være eneste refusjonsordning for legemidler (brukt utenfor institusjon)
prosjektets omfang
Prosjektets omfang

Forslag til vilkår for individuell refusjon

 • Skal være i henhold til de refusjonspolitiske målene
 • Etterstrebe å dekke gapet mellom dagens §§ 3a og 3b.
 • Vurdere hvordan målet om kostnadseffektivitet kan ivaretas.

Forslag til nytt system

 • Vurdere muligheten for et enhetlig system (samle blåreseptforskriften § 3 og ftrl. § 5-22).
 • Etterstrebe å få et helhetlig system innenfor blåreseptordningen.
avgrensninger for prosjektet
Avgrensninger for prosjektet

Avgrensninger

 • Prosjektet skal kun ha fokus på legemidler (ikke gjennomgå retningslinjer for næringsmidler og medisinsk forbruksmateriell.
 • Prosjektet skal ikke foreslå overføring av konkrete legemidler fra:

- individuell refusjon til forhåndsgodkjent refusjon.

  • - bidragsordningen til blåreseptordningen.
 • Prosjektet skal ikke vurdere dagens oppgaveløsning og organisering for behandling av individuelle søknader
faser i prosjektet
Faser i prosjektet

Prosjektstyring og ledelse

Informasjon og forankring

1. Prosjekt -mobilisering

2. Kartlegge dagens ordning

3. Utrede ideer og

mulige løsninger

Sluttføring prosjekt

ferie

juli

aug.

mai

okt.

Oppstart

1.5.2008

Overlevering

1.7.2009

dagens bl reseptordning legemidler
Dagens blåreseptordning - legemidler
 • Hovedordning - 5,8 mrd. i 2008
 • Viktige aktører - Legemiddelfirma, Legemiddelverket og leger
 • Omfatter markedsførte legemidler i Norge brukt på godkjent indikasjon

Blå resept

Forhåndsgodkjent refusjon (§2)

 • Sikkerhetsnett - 1,1 mrd i 2008
 • Viktige aktører - Leger og Helseøkonomiforvaltningen (HELFO)
 • Omfatter store og små pasientgrupper med behov for:
  • Markedsførte legemidler brukt på godkjent indikasjon
  • Markedsførte legemidler brukt utenfor godkjent indikasjon
  • Uregistrerte legemidler

Blå resept Individuell refusjon

(§§ 3a og 3b)

dagens bl reseptordning legemidler1
Dagens blåreseptordning - legemidler

Forhåndsgodkjent refusjon (§ 2)

Individuell refusjon (§ 3)

 • Kronisk sykdom med behov for langvarig behandling

- § 3a; sykdom/tilstand omfattet av refusjonskode

- § 3b; sjelden sykdom/tilstand

Krav til alvorlighetsgrad

 • Alvorlig eller risiko for alvorlig sykdom med behov for langvarig behandling
 • Vitenskaplig godt dokumentert og klinisk relevant virkning i en definert, aktuell pasientpopulasjon

Krav til effekt

 • Vitenskaplig dokumentert effekt for omsøkte lidelse.

Krav til kostnads-effektivitet

 • § 3a - forhåndsgodkjent behandling skal være forsøkt
 • Kostnaden skal stå i rimelig forhold til behandlingsmessig verdi
styrker og utfordringer ved individuell refusjon i dag
Styrker og utfordringer ved individuell refusjon i dag

Styrker

Utfordringer

 • Nødvendig for å opprettholde dagens blåreseptordning
 • Rettighetsbasert ordning
 • Ivaretar i stor grad pasienter med sjeldne diagnoser
 • Legen har mulighet til å søke på vegne av brukeren (pasienten)
 • Pasienter med alvorlig sykdom er ikke tilstrekkelig ivaretatt
 • Krever mye administrasjon (ca 70.000 søknader etter § 3 i 2008)
 • Unødvendig bruk av spesialisthelsetjenesten
 • Regelverket i blåreseptordningen er ikke harmonisert
problemstillinger som diskuteres i prosjektet
Problemstillinger som diskuteres i prosjektet

Krav til alvorlighetsgrad

 • Hvordan definere alvorlig sykdom og hva er ikke alvorlig nok?
 • Er alvorlighet tilstrekkelig som vilkår knyttet til pasientens tilstand/lidelse?

Krav til effekt

 • Skal man kunne dekke utprøvende behandling etter individuell søknad?
 • Hvor god må dokumentasjonen til grunn for søknaden være for å kunne innvilge refusjon?

Krav til kostnads-effektivitet

 • Kan man gjøre kostnadseffektivitetsvurderinger basert på individuelle søknader?
 • Finnes det eventuelt alternative måter eller tiltak for å vurdere kostnad mot effekt på?
m let er foresl et regelverk som er
Målet er å foreslå et regelverk som er:
 • Enkelt og oversiktlig
 • Enhetlig (samle all individuell refusjon i en bestemmelse)
 • Helhetlig og konsekvent
 • Brukervennlig (enkel å administrere og forstå)
 • Fleksibelt – enkelt å revidere/justere
 • Tilrettelagt for elektronisk saksbehandling