Preob prosjekt salten prehospital observasjons og behandlingsenhet
Download
1 / 15

PreOB-prosjekt Salten Prehospital observasjons og behandlingsenhet - PowerPoint PPT Presentation


 • 129 Views
 • Uploaded on

Saltdal kommune. Steigen kommune. Meløy kommune. PreOB-prosjekt Salten Prehospital observasjons og behandlingsenhet. Prosjektleder Anne Karin Forshei Tromsø 25.mai 2010. PreOB-prosjekt Salten. Leinesfjord 220 km. Rognan 93 km. Ørnes 120 km. Bakgrunn for prosjektet.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'PreOB-prosjekt Salten Prehospital observasjons og behandlingsenhet' - bell


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Preob prosjekt salten prehospital observasjons og behandlingsenhet

Saltdal kommune

Steigen kommune

Meløy kommune

PreOB-prosjekt SaltenPrehospital observasjons og behandlingsenhet

Prosjektleder Anne Karin Forshei

Tromsø 25.mai 2010


PreOB-prosjekt Salten

Leinesfjord 220 km

Rognan 93 km

Ørnes 120 km


Bakgrunn for prosjektet
Bakgrunn for prosjektet

 • Erfaringer fra Steigen

 • Fagutviklingsprosjekt med støtte fra NSDM

 • Pasientforløpsgruppe. Overførbarhet og generaliserbarhet.

 • Samhandlingsreformen

 • 2 mill kr fra HOD

  • Prosjektgruppe, frikjøp leger og sykepleiere

  • Kompetansehevende tiltak.Utstyr

  • Møter, studieturer, nettverksbygging

  • Styringsgruppe: ledelsen ved NLSH HF, ordførere i Steigen, Saltdal og Meløy kommune.

  • Veiledning fra NSDM


M lsetning
Målsetning

 • Etablere og kvalitetssikre PreOB-enheter på sykehjemmene i Steigen, Saltdal og Meløy

 • Utvikle modell for finansiering av PreOB

 • (Desentralisert radiologi)


Problemstillinger
Problemstillinger

 • Etableringsfasen

  • Hva er PreOB og hva kjennetegner PreOB-pasienten?

  • Seleksjonskriterier

  • Rutiner ved innkomst, behandling og utskriving

  • Bemanning. Kompetanse. Utstyr og medisiner.

  • Elektronisk samhandling, journalføring. DocMap

  • Avgrensning mot andre kommunale tilbud

  • Organisering av legevakttjenesten, avsatt legetid

  • Samhandling internt, interkommunalt og mellom nivåene

  • Juridiske avklaringer: lovhjemling, organisering, ansvarsfordeling, faglige krav. Samarbeidsavtaler


Preob
PreOB

 • Kommunalt tilbud til pasienter med akutte lidelser (både sykdom og skader) som ikke kan følges opp hjemme, men der sykehusinnleggelse likevel ikke er nødvendig.

 • Aktiv observasjon, diagnostikk og behandling.

 • 3 dagers opphold. Inn og utskriving av lege. Daglig legetilsyn, tilgang til legevakt. Sykepleier 24/7


Preob1
PreOB

 • Diagnosegrupper:

 • 1. Kjent kronisk sykdom hvor det oppstår en forverring, for eksempel KOLS, kreft, hjertesykdommer og diabetes

 • 2. Akutte luftveisproblemer eller smertetilstander hvor man ikke mistenker alvorlig bakenforliggende sykdom, men ønsker videre observasjon for eksempel etter behandling gitt på legevakt.


Forts diagnosegrupper
Forts diagnosegrupper

 • 3. Behandling av infeksjonstilstander som pneumoni, gastroenteritt og UVI hvor pasientens allmenntilstand/immunforsvar ikke er alvorlig redusert og man ikke har mistanke om sepsis. obs diabetes

 • 4. Observasjon, smertelindring og mobilisering etter mindre skader hvor man ikke har mistanke om brudd eller indre blødninger.


Forts diagnosegrupper1
Forts diagnosegrupper

 • 5. Psykiske lidelser som angst og depresjon uten alvorlig suicidalfare eller psykotiske symptomer.

 • 6. Avrusning hvor man vurderer at det er liten fare for alvorlig delir og man kan inngå gode samarbeidsavtaler med pasienten.


Forts diagnosegrupper2
Forts diagnosegrupper

 • 7. Observasjon og behandling av uklare tilstander som svimmelhet, ustøhet og forvirringstilstander hvor man ikke har mistanke om alvorlig bakenforliggende årsak.

 • 8. Dehydrering som krever i.v væsketilførsel hvor man ikke har mistanke om store elektrolyttforstyrrelser.

 • 9. Urinretensjon

 • 10. Obstipasjon


Diagnostikk
Diagnostikk

 • Anamnese, funksjonsnivå, komp.opplysninger. Komorbiditet. Polyfarmasi.

 • Somatisk status med BT, puls, RR, temp, 02-metning, vekt

 • Lab: Hb, CRP, SR, glukose, u-stix

 • Pulsoxymeter, EKG

 • (Spirometri )

 • Observasjon over tid


Behandling
Behandling

 • Trygge omgivelser

 • Mat og drikke

 • Oksygen

 • Medikamenter p.o, i.v eller på forstøver

 • Fysioterapi

 • Mobilisering


Resultater s langt
Resultater så langt..

 • Åpning PreOB Saltdal og Meløy 12.april

 • Nettverksbygging og samhandling

 • Kvalitetssikring, internkontroll

 • Kompetanseløft i akuttmedisin

 • Entusiasme i faggruppene


Veien videre
Veien videre..

 • Kartleggingsskjema. Pasientforløp

 • Desentralisert radiologi

 • Utvidet lab.diagnostikk

 • Finansieringsmodell

 • Utvikling av flere sykestuefunksjoner ??

  • Enhet for lindrende behandling og omsorg ved livets slutt

  • Enhet for utskrivingsklare pasienter


Forutsetninger for lykkes
Forutsetninger for å lykkes…

 • Entusiasme og stå-på-vilje

 • Organisasjon som ønsker fagutvikling

 • Faglig kompetanse og trygghet

 • Samlokalisering av helsetjenester

 • Tverrfaglig samarbeid. Fleksibilitet

 • Diagnostiske verktøy

 • Forutsigbar økonomi


ad