slide1
Download
Skip this Video
Download Presentation
Veľký tresk, alebo Gamow veľký krach?

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 15

Veľký tresk, alebo Gamow veľký krach? - PowerPoint PPT Presentation


 • 90 Views
 • Uploaded on

Veľký tresk, alebo Gamow veľký krach?. Gamow. VS. WMAP. Róbert Ružinák & Martin Štesko, šk.r 2009/10, BB. OBSAH. úvod história teória veľkého tresku prínos WMAP-u vlastná práca záver. ÚVOD. Cieľ práce: vysvetliť vám teóriu veľkého tresku poukázať na nedostatky tejto teórie

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Veľký tresk, alebo Gamow veľký krach?' - hashim


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
slide1
Veľký tresk, alebo Gamow veľký krach?

Gamow

VS.

WMAP

Róbert Ružinák & Martin Štesko, šk.r 2009/10, BB

slide2
OBSAH
 • úvod
 • história
 • teória veľkého tresku
 • prínos WMAP-u
 • vlastná práca
 • záver
slide3
ÚVOD
 • Cieľ práce:
 • vysvetliť vám teóriu veľkého tresku
 • poukázať na nedostatky tejto teórie
 • vytvoriť priestor na vlastné zhodnotenie
 • celej problematiky a podať svoj názor

Dúfame, že sa vám naša práca bude páčiť

a nezaspíte nám tu...

slide4
HEINRICH WILLHELM OLBERS

Je vesmír nekonečný

alebo konečný?

Ak by bol vesmír

nekonečný, tak by na Zem

neustále dopadali svetelné lúče

zo vzdialených oblastí vesmíru.

Tým pádom by bolo svetlo aj v noci.

Olbersov fotometrický paradox

V noci je tma!

slide5
ČLÁNOK ALFA-BETA-GAMA
 • vyšiel 1. apríla 1948
 • mal iba 600 slov
 • autori:

Vesmír nie je nekonečný + vesmír nemôže

byť statický + nesmierne množstvo hélia

vo vesmíre nemohlo vzniknúť len

termonukleárnymi reakciami vo hviezdach

= vesmír musel vzniknúť

pred konečným časom

Ralph Alpher

Hans Bethe

George Gamow

Zatiaľ čo

Bethe sa

tu ocitol len

vďaka

„peknému

menu“

Zásluhy nesie

aj Alpher

Najviac sa pričinil Gamov

slide6
FRED HOYLE
 • spoločne s Thomasom Goldom a 
 • Hermannom Bondim vytvoril teóriu
 • stacionárneho vesmíru
 • Golda vďaka filmu, ktorý videl
 • v kine, napadlo, že vesmír môže byť
 • dynamický len zdanlivo. Môže sa
 • rozpínať v nekonečnom priestore
 • a rovnováhu zachraňuje hmota
 • vznikajúca z ničoho v prázdom priestore
 • v C-poliach.
 • Svoj článok publikovali v roku 1949
 • táto teória odporovala myšlienke α-β-γ
 • a mala dokonca navrch

Gold & Bondi

slide7
KĽÚČOVÝ ZVRAT
 • Počiatočné prekážky:
 • záhadné vzniknutie ťažkých prvkov
 • zle vyrátaný nízky vek vesmíru
 • málo nájdených mladých galaxií
 • Alpherovo-Hermanov predpoklad:
 • „300 000 rokov po veľkom tresku bude
 • vďaka chladnutiu energia fotónov taká
 • malá, že nedokážu excitovať s atómami
 • a vzniknú neutrálne atómy. Nastane
 • rekombinácia a vznikne reliktové žiarenie.“

Arn Penzias & Robert Wilson

 • ako prvý toto zostatkové žiarenie zachytili
 • Arn Penzias a Robert Wilson.
 • v roku 1965 publikovali článok s približne
 • 600 slovami, vďaka ktorému dostali v roku
 • 1978 nobelovu cenu

BIG

BANG

 • za vznik názvu Big Bang sa paradoxne zaslúžil Hoyle
slide8
ČO BOLO PRED VEĽKÝM TRESKOM?

?

?

Čo bolo pred veľkým treskom zostáva záhadou,

ktorú zrejme nikdy nerozlúštime.

Nepoznáme udalosti, ktoré predchádzali veľkému tresku

a ani jeho príčinu. Keďže tieto udalosti nemajú vplyv na súčasnosť,

nie je dôležité zaoberať sa nimi.

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

slide9
ZAČIATOK ČASU
 • Pred 13.7 mld. rokov:
 • toto obdobie ešte stále ostáva nedoriešeným fyzikálnym problémom.
 • vesmír je vo forme gravitačnej singularity (guľa s polomerom r = 0)
 • meranie času a dĺžky je bezpredmetné
 • teplota spolu s tlakom sú nekonečné

čas

A vtedy sa to všetko začalo...

SINGULARITA

E = 1 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 J

slide10
ČO BOLO POTOM?
 • prvých 10 na -43 sekundy (Planckova epocha) ostáva stále plné špekulácií
 • Počas prvej sekundy od B.B.:
 • nastala inflácia, čiže
 • exponenciálene zväčšovanie
 • časopriestoru
 • vznikli leptóny a kvarky
 • spájaním kvarkov vznikli
 • protóny a neutróny
 • Počas nasledujúcich 380 000 rokov:
 • inflácia sa zastavila a vesmír bol vo forme
 • kvarkovo-gluónovej plazmy
 • vznikali jadrá vodíka a hélia, neskôr atómy H a He
 • nakoniec sa žiarenie oddelilo od atómov a vzniklo reliktové žiarenie
 • Vesmír potom naďalej chladol, rozpínal sa a postupne sa sformovali všetky
 • astronomické štruktúry
slide11
EXPANDUJÚCI VERZUS OSCILUJÚCI
 • Ako bude pokračovať
 • rozpínanie vesmíru?
 • Na základe Newtonovej kozmológie:
 • Vesmír je „ťažký“:
 • preváži gravitácia a celý vesmír sa
 • opäť zrúti do singularity (Big Crunch).
 • B) Vesmír je „ľahký“:
 • rozpínanie vesmíru bude pokračovať
 • pekne konštantne do nekonečna.
 • C) Pohyb. a grav. energia sú vyrovnané:
 • vesmír sa bude rozpínať stále pomalšie,
 • až sa v nekonečne zastaví.
 • Ktorá možnosť je správna
 • podľa pozorovaní?
 • Správnou odpoveďou je samozrejme D!

A

B

C

slide12
WMAP
 • družica vypustená v roku 2001
 • jej úlohou je mapovanie reliktového žiarenia
 • potvrdila vek vesmíru a inflačnú teóriu

Priniesla ale aj nečakaný rozruch:

 • galaxie rotujú tak rýchlo, že okrajové hviezdy by mali z nej uniknúť
 • Riešenie: tmavá hmota (nevieme o nej nič, len že má gravitačné účinky)
 • rozpínanie vesmíru sa zo záhadných príčin stále zrýchľuje
 • Riešenie: tmavá energia (nevieme o nej nič, len že má antigravitačné účinky)
 • na mape sa ocitla os zla (homogénne miesta v lineárnej štruktúre)
 • Riešenia: buď je chyba na prístroji, alebo v teórii Big Bangu
 • boli nájdené hviezdy, ktorých vek prevyšuje vek vesmíru
 • Riešenie: Boh vie...
slide13
VLASTNÁ PRÁCA
 • Špekulácia dynamicko-rotujucého vesmíru:
 • neprijíma euklidovský priestor
 • zakladá sa na myšlienke uzavretého časopriestoru
 • do seba uzavretý vesmír = konečný ale neohraničený
 • pohybová energia prevažuje nad gravitáciou = expanzia
 • obdobie pokoja vesmíru
 • rýchlosť rozpínania je len zdanlivá
 • zachovávanie homogenity a izotropnosti
 • namiesto čiernej hmoty uvažujeme o energii vesmíru
slide14
ZÁVER

Aký je vesmír?

Ako vznikol a kto ho stvoril?

Stvoril ho Boh alebo je to len náhoda?

To sú otázky, ktoré trápili ľudstvo

a asi ho budú trápiť i naďalej...

Dúfame, že sa nám podarilo u vás vzbudiť

záujem a nebude vás teraz potrebné budiť... 

... nikdy nás neprestane uchvacovať

slide15
ĎAKUJEME ZA POZORNOSŤ
 • Zdroje:
 • ENCYKLOPÉDIA ASTRONÓMIE
 • VESMÍR
 • VESMÍR V ORECHOVEJ
 • ŠKRUPINKE
 • časopis KOZMOS 6/2005
 • www.stara.suh.sk
 • www.map.gsfc.nasa.gov

„Boh nehrá kocky s vesmírom.“

A. Einstein

Róbert Ružinák & Martin Štesko 3.C

ad