hastane h zmet kal te standartlari akilci la kullanimi n.
Download
Skip this Video
Download Presentation
HASTANE HİZMET KALİTE STANDARTLARI; AKILCI İLAÇ KULLANIMI

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 23

HASTANE HİZMET KALİTE STANDARTLARI; AKILCI İLAÇ KULLANIMI - PowerPoint PPT Presentation


 • 147 Views
 • Uploaded on

HASTANE HİZMET KALİTE STANDARTLARI; AKILCI İLAÇ KULLANIMI. T.C. Sağlık Bakanlığı İlaç ve Eczacılık Genel Müdürlüğü Akılcı İlaç Kullanımı Şube Müdürlüğü. AKILCI İLAÇ KULLANIMI.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'HASTANE HİZMET KALİTE STANDARTLARI; AKILCI İLAÇ KULLANIMI' - hadassah-duke


Download Now An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
hastane h zmet kal te standartlari akilci la kullanimi

HASTANE HİZMET KALİTE STANDARTLARI;AKILCI İLAÇ KULLANIMI

T.C. Sağlık Bakanlığı

İlaç ve Eczacılık Genel Müdürlüğü

Akılcı İlaç Kullanımı Şube Müdürlüğü

akilci la kullanimi
AKILCI İLAÇ KULLANIMI
 • Kişilerin klinik bulgularına ve bireysel özelliklerine göre; uygun ilacı, uygun süre ve dozda, en düşük fiyata ve kolayca sağlayabilmeleri olarak tanımlanmaktadır.
 • Conference of Experts on the Rational Use of Drugs, World HealthOrganization, Nairobi, Kenya, WHO/CONRAD/WP/RI, (25-29.12.1985).
sorumluluk sah b taraflar
SORUMLULUK SAHİBİ TARAFLAR
 • Üretici
 • Hekim
 • Eczacı
 • Hemşire
 • Diğer sağlık personeli
 • Hasta/ hasta yakını
akilci la kullanimi lkeler tani ve tedav
AKILCI İLAÇ KULLANIMI İLKELERİTANI VE TEDAVİ
 • Hastanın sorununun tanımlanması,
 • Hekim tarafından doğru tanının konulması,
 • İlaçlı veya ilaçsız, etkili ve güvenilir tedavinin tanımlanması,
 • Tedavinin gerçekleşebilirliğinin ve maliyetinin değerlendirilmesi,
 • Tedavinin başarısı ve hastanın uyuncunun değerlendirilmesi,
 • Eğer ilaçla tedavi uygulanacaksa uygun ilaçların seçimi,
 • Çoklu ilaç kullanımlarında etkileşimlerin öngörülmesi,
 • Her bir ilaç için uygun dozun ve uygulama süresinin belirlenmesi ve uygun reçetenin yazılması gerekmektedir.
 • Bu aşamada güncel tanı ve tedavi kılavuzları esas alınmalıdır.
 • Hasta ve hasta yakını tedavi hakkında bilgilendirilmelidir.
sa likta performans ve kal te y nerges
SAĞLIKTA PERFORMANS VE KALİTE YÖNERGESİ
 • 01/03/2011 Tarihli ve 9489 sayılı Makam Onayı ile “Sağlıkta Performans ve Kalite Yönergesi” 01/07/2011 tarihi itibariyle yürürlüğe konulmuştur.
  • 02/07/2008 tarihli ve 2011 sayılı “Sağlıkta Performans ve Kalite Yönergesi” 01/07/2011 tarihi itibariyle yürürlükten kaldırılmıştır.
  • 01/07/2011 tarihinden sonra kurumsal performans katsayısı tespitine ilişkin işlemlerin 01/03/2011 Tarihli ve 9489 sayılı Makam Onayı ile “Sağlıkta Performans ve Kalite Yönergesi” doğrultusunda yapılması gerekmektedir.
  • 01/03/2011 Tarihli ve 9489 sayılı Makam Onayı ile “Sağlıkta Performans ve Kalite Yönergesi”nin 14 üncü maddesi ile Geçici 1 inci maddesi 01/03/2011 tarihinde yürürlüğe girmiş bulunmaktadır.
hastane h zmet kal te standartlari akilci la kullanimi le lg l kilavuz
HASTANE HİZMET KALİTE STANDARTLARI; AKILCI İLAÇ KULLANIMI İLE İLGİLİ KILAVUZ
 • “Hastane Hizmet Kalite Standartları; Akılcı İlaç Kullanımı İle İlgili Kılavuz” 06/10/2011 tarihli ve 8685 sayılı Makam Onayı ile yürürlüğe konulmuştur.
hastane h zmet kal te standartlari akilci la kullanimi le lg l kilavuz1
HASTANE HİZMET KALİTE STANDARTLARI; AKILCI İLAÇ KULLANIMI İLE İLGİLİ KILAVUZ
 • 29 00 Akılcı İlaç Kullanımının sağlanmasına yönelik düzenleme bulunmalıdır. (10)
  • 29 01 Akılcı ilaç kullanımı ile ilgili sorumlu bir ekip oluşturulmalıdır.
  • 29 02 Ekipte; yönetimden bir temsilci, hekim ve eczacı yer almalıdır.
  • 29 03 Akılcı ilaç kullanımı ile ilgili olarak;
   • Hastane politikası belirlenmeli
   • Faaliyetler planlanmalı ve uygulanmalıdır.
akilci la kullanimi ek b
AKILCI İLAÇ KULLANIMI EKİBİ
 • En az sekiz üye ile oluşturulmalıdır.
 • İhtiyaca göre katkı sağlayacağı düşünülen kişiler de ekibe dahil edilebilir.
 • Akılcı ilaç kullanımı ekibi sorumlusu ve yardımcısı belirlenmelidir.
akilci la kullanimi ek b1
AKILCI İLAÇ KULLANIMI EKİBİ
 • Yönetimi temsilen ilaç ve hizmet alımından sorumlu başhekim yardımcısı,
 • En az üç farklı branştan birer hekim,
 • Hastane başeczacısı,
 • Hastane başhemşiresi,
 • Hastane farmakovijilans sorumlusu,
 • Hastane hasta hakları birimi sorumlusu,
 • Varsa farmakoloji alanında uzmanlığını yapmış veya doktorasını tamamlamış hekim yoksa bu şartları sağlayan eczacı,
 • Varsa bir klinik eczacı.
akilci la kullanimi ek b2
AKILCI İLAÇ KULLANIMI EKİBİ
 • Akılcı ilaç kullanımı ekibi düzenli olarak ekip sorumlusu başkanlığında 3 ayda bir veya ihtiyaca göre daha sık toplanmalıdır.
 • Akılcı ilaç kullanımı ekibi, en az beş kişi ile toplantı yapmalı ve salt çoğunluk ile karar almalıdır.
hastane pol t kasi ve faal yetler n de erlend rme
HASTANE POLİTİKASI VE FAALİYETLERÖN DEĞERLENDİRME
 • Hastanedeki sağlık personelinin (hekim, diş hekimi, eczacı, hemşire, ve diğer yardımcı sağlık personeli) ve o hastanede yatan ve ayaktan tedavi alan hastaların akılcı ilaç kullanımı konusunda bilinç düzeyini ölçmek amacıyla ön değerlendirme anketleri yapılabilir.
 • Bu ön değerlendirmelerin sonucunda akılcı ilaç kullanımı ilkeleri çerçevesinde hastane politikası belirlenmelidir.
hastane pol t kasi ve faal yetler planlama
HASTANE POLİTİKASI VE FAALİYETLERPLANLAMA
 • Sağlık personeli ve hastalara yönelik faaliyetler planlanmalıdır.
 • Yürütülmesi planlanan faaliyetler gerekçeleri ile birlikte, sorumluları ve görev dağılımı belirlenerek ayrıca zaman çizelgesi oluşturularak rapor hazırlanmalıdır.
hastane pol t kasi ve faal yetler planlama1
HASTANE POLİTİKASI VE FAALİYETLERPLANLAMA
 • Farkındalık oluşturma çalışmalarına öncelikle hekim, diş hekimi, eczacı, hemşire ve diğer yardımcı sağlık personelinden başlanmalı,
 • Hastalarda farkındalık oluşturulmasına yönelik düzenlemelerde tüm sağlık personelinin görev ve sorumlulukları belirlenmelidir.
hastane pol t kasi ve faal yetler b lg lend rme ve de erlend rme
HASTANE POLİTİKASI VE FAALİYETLERBİLGİLENDİRME VE DEĞERLENDİRME
 • Akılcı ilaç kullanımı ekibi tarafından akılcı ilaç kullanımının önemine, hastanede yürütülmesi planlanan faaliyetlere ayrıca tüm sağlık personelinin desteği ile yürütülmesi gereken bir program olduğuna ve sorumluluklara ilişkin kısa bilgilendirme eğitimi verilmeli veya bilgi notları dağıtılmalıdır. Öneriler alınarak programa dahil edilebilir.
 • Programın etkinliğini ölçmek amacıyla değerlendirme anketleri belirli aralıklarla düzenlenmelidir.
hastane pol t kasi ve faal yetler toplanti ve payla im
HASTANE POLİTİKASI VE FAALİYETLERTOPLANTI VE PAYLAŞIM
 • Akılcı ilaç kullanımı ekibi tarafından 3 ayda bir yapılacak olan toplantılarda mevcut durum değerlendirmesi yapılmalı, gerçekleştirilen ve planlanan faaliyetler paylaşılmalıdır.
 • Plandan sapmalar varsa gerekçeleri ve çözüm önerileri ile birlikte bir rapor oluşturulmalıdır.
hastane pol t kasi ve faal yetler raporlama
HASTANE POLİTİKASI VE FAALİYETLERRAPORLAMA
 • 6 ayda bir yürütülen faaliyetler, planlar ve mevcut durum değerlendirmesine ilişkin bir rapor (bilgilendirme gereçlerinin örnekleri veya fotoğrafları ile) akılcı ilaç kullanımı ekip sorumlusu veya yardımcısının imzası ile İl Sağlık Müdürlüğü’ne iletilmelidir.
 • Böylece, coğrafi, iklimsel, sosyolojik ve diğer açılardan il içinde bir bütünlüğün oluşturulması sağlanacaktır.
 • Toplanan raporlar, Akılcı İlaç Kullanımı il temsilcisi tarafından ilin genel değerlendirmesi yapıldıktan sonra 6 ayda bir İlaç ve Eczacılık Genel Müdürlüğü Akılcı İlaç Kullanımı Şube Müdürlüğü’ne raporlanacaktır.
hastalarda farkindalik olu turulmasi
HASTALARDA FARKINDALIK OLUŞTURULMASI
 • 30 00 Akılcı İlaç Kullanımı ile ilgili hastalarda farkındalık oluşturulmasına yönelik düzenlemeler bulunmalıdır. (10)
  • 30 01 Hastalar ilaçların kullanımı hakkında bilgilendirilmelidir.
  • 30 02 Hastaların sıklıkla kullandığı alanlarda akılcı ilaç kullanımına yönelik broşür, poster, video görüntüleri gibi düzenlemeler bulunmalıdır.
  • 30 03 Yatan hasta eğitimlerinde, akılcı ilaç kullanımına yönelik bilgilendirme yapılmalıdır.
hastalarda farkindalik olu turulmasi1
HASTALARDA FARKINDALIK OLUŞTURULMASI
 • İlaç kullanımı hakkında hastaların bilgilendirilmesi için faaliyetler planlanmalıdır.
 • Bu amaçla tüm sağlık personelinin programa dahil olması sağlanmalıdır.
hastalarda farkindalik olu turulmasi2
HASTALARDA FARKINDALIK OLUŞTURULMASI
 • Eğitim ve tanıtım faaliyetlerinde kullanılmak üzere duyuru ünitesi, broşür ve poster tasarımları, bilgilendirme dokümanları, eğitim sunumları ve video görüntüleri İl Sağlık Müdürlüklerinden, İlaç ve Eczacılık Genel Müdürlüğü’nün ilgili web sayfasından veya Akılcı İlaç Kullanımı resmi web sitesi www.akilciilac.gov.tr adresinden edinilebilir.
 • Akılcı ilaç kullanımı ilkelerine uyulması koşulu ile hastane tarafından hazırlanan gereçler de bilgilendirme amaçlı kullanılabilir.
hastalarda farkindalik olu turulmasi3
HASTALARDA FARKINDALIK OLUŞTURULMASI
 • Bilgilendirme gereçlerinin hastaların yoğun olduğu ve görülebilecek yerlerde olmasına özen gösterilmelidir.
 • Hastane ve servis girişlerinde poster ve duyuru ünitelerine yer verilmeli, broşürler bulundurulmalıdır.
 • Akılcı ilaç kullanımına ilişkin bilgilendirme videoları, özellikle hasta bekleme alanlarında video görüntüsü olanağı olan ekranlardan paylaşılmalıdır.
hastalarda farkindalik olu turulmasi4
HASTALARDA FARKINDALIK OLUŞTURULMASI
 • Hastalara ve yakınlarına planlanan tedavinin ve kullanılacak ilaçların amacına ve yan etkilerine ilişkin bilgilendirmeler sağlık personeli tarafından yapılmalıdır. Dikkat edilmesi gereken hususlar anlatılmalıdır.
 • Sık reçete edilen ilaçlar ile ilgili ve kullanırken dikkat edilmesi gereken hususlara ilişkin kısa bilgilendirme notları hazırlanmalı, hasta veya hasta yakını ile paylaşılmalıdır.