hastane enfeks yonu ve nlenmes n.
Download
Skip this Video
Download Presentation
HASTANE ENFEKSİYONU VE ÖNLENMESİ

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 67

HASTANE ENFEKSİYONU VE ÖNLENMESİ - PowerPoint PPT Presentation


 • 593 Views
 • Uploaded on

HASTANE ENFEKSİYONU VE ÖNLENMESİ. AMAÇ. Hastane enfeksiyonlarının kontrolu ve önlenmesi konusunda bilgi sahibi olmak. Öğrenim Hedefleri. • Kurumumuzda yürütülen enfeksiyon kontrol programını açıklayabilme • Kurumumuzda yürütülen enfeksiyon kontrol programının işleyişini açıklayabilme,

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'HASTANE ENFEKSİYONU VE ÖNLENMESİ' - riva


Download Now An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
slide2
AMAÇ

Hastane enfeksiyonlarının kontrolu ve önlenmesi konusunda bilgi sahibi olmak

renim hedefleri
Öğrenim Hedefleri

• Kurumumuzda yürütülen enfeksiyon kontrol programını açıklayabilme

• Kurumumuzda yürütülen enfeksiyon kontrol programının işleyişini açıklayabilme,

• Hastane enfeksiyonları ve standart önlemlerin önemini açıklayabilme,

• El hijyeni ve kişisel koruyucu ekipman kullanımının enfeksiyon kontrolündeki önemini açıklayabilme,

• El hijyeni talimatında yer alan basamakları listeleyebilme,

• Hava yolu ile bulaşan enfeksiyonları ve uygun izolasyon önlemlerini açıklayabilme

• Damlacık yolu ile bulaşan enfeksiyonları ve uygun izolasyon önlemlerini açıklayabilme

• Temas ile bulaşan enfeksiyonlar ve uygun izolasyon önlemlerini açıklayabilme

slide4
ENFEKSİYON KONTROL PROGRAMI VE

ENFEKSİYON KONTROL KOMİTESİNİN

GÖREVLERİ

hastane enfeksiyonu
Hastane Enfeksiyonu
 • Sağlık hizmeti ile ilişkili enfeksiyonlardır.
 • Hasta güvenliği ve sağlık çalışanları için önemli bir tehditdir.
slide6

YATIŞ SÜRESİNDE UZAMA

İNVAZİV GİRİŞİMLER

ALTTA YATAN HASTALIK

ANTİBİYOTİKLER

…..

ÇOĞUL DİRENÇLİ MİKROORGANİZMALAR

ENFEKSİYON KONTROL

İLKELERİNE UYUMSUZLUK

HASTANE ENFEKSİYONLARININ KISIR DÖNGÜSÜ

enfeksiyon kontrol program
Enfeksiyon Kontrol Programı
 • Hastanemizde yürütülen enfeksiyon kontrol programı 11.08.2005 tarihli 25903 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan “Yataklı Tedavi Kurumları Enfeksiyon Kontrol Yönetmeliği” ne göre hazırlanmıştır ve uygulanmaktadır.
enfeksiyon kontrol program1
Enfeksiyon Kontrol Programı

El Hijyeni

Standart Önlemler

İzolasyon Önlemleri

Eğitim

Sürveyans

Güncel kılavuzların takibi

Uygun antibiyotik kullanımı

enfeksiyon kontrol program2
Enfeksiyon Kontrol Programı

Programın amacı;

Enfeksiyon kontrol çalışmalarının belli bir plan dahilinde yürütülmesi, hastane çalışanlarının bu konuda bilgilendirilmesi ve hastane çalışanlarına yol göstermek amacıyla standart bir yöntem belirlemektir.

enfeksiyon kontrol program3
Enfeksiyon Kontrol Programı

Bu programın uygulanmasından tüm hastanede , kontrolünden Enfeksiyon Kontrol Komitesi sorumludur.

enfeksiyon kontrol komitesi
Enfeksiyon Kontrol Komitesi
 • Başhekim yardımcısı,
 • Enfeksiyon hastalıkları ve klinik mikrobiyoloji anabilim dalı başkanı,
 • İç hastalıkları anabilim dalı temsilcisi,
 • Genel cerrahi anabilim dalı temsilcisi,
 • Mikrobiyoloji ve klinik mikrobiyoloji laboratuvarı temsilcisi,
enfeksiyon kontrol komitesi1
Enfeksiyon Kontrol Komitesi
 • Çocuk sağlığı ve hastalıkları anabilim dalı temsilcisi,
 • Hemşirelik hizmetleri yönetici,
 • Enfeksiyon kontrol hekimi,
 • Enfeksiyon kontrol hemşiresi,
 • Eczane sorumlusu
 • Hastane müdürü
ekk g rev yetki ve sorumluluklar
EKK Görev, Yetki ve Sorumlulukları
 • Bilimsel esaslar çerçevesinde, kurumumuzun özelliklerine ve şartlarına uygun bir enfeksiyon kontrol programı belirlenerek uygulanmakta, Yönetime ve ilgili bölümlere bu konuda öneriler sunulmaktadır.
ekk g rev yetki ve sorumluluklar1
EKK Görev, Yetki ve Sorumlulukları
 • Güncel ulusal ve uluslararası kılavuzlar dikkate alınarak kurumumuzda uygulanması gereken enfeksiyon kontrol standartları yazılı hale getirilerek bunlar gerektikçe güncellenmektedir.
 • Bu standartların uygulanabilmesi için hizmet içi eğitimler verilmekte ve uygulamalar denetlenmektedir.
ekk g rev yetki ve sorumluluklar2
EKK Görev, Yetki ve Sorumlulukları
 • Hastalar veya çalışan personel için tehdit oluşturan bir enfeksiyon riskinin belirlenmesi durumunda, gerekli izolasyon tedbirlerinin alınması sağlanmakta ve takibi yapılmaktadır.
ekk g rev yetki ve sorumluluklar3
EKK Görev, Yetki ve Sorumlulukları
 • Sterilizasyon, antisepsi ve dezenfeksiyon işlemlerinin ilkelerini ve dezenfektanların seçimi ile ilgili standartlar belirlenerek, standartlara uygun kullanımı denetlenmektedir.
 • Kurumumuzun ihtiyaçlarına ve şartlarına uygun bir sürveyans programı geliştirilerek ve çalışmaların sürekliliği sağlanmaktadır.
s rveyans
Sürveyans

Kapsamlı sürveyans,

 • Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları AD (Yoğun Bakım ve Yenidoğan Yoğun Bakım Üniteleri, Hematoloji, KİT, Genel Pediatri),
 • İç Hastalıkları AD ( KİT, Yoğun Bakım, Hematoloji, Nefroloji)
s rveyans1
Sürveyans

Kapsamlı sürveyans,

 • Anesteziyoloji ve Reanimasyon YBÜ
 • Göğüs Hastalıkları AD YBÜ,
 • Nöroloji AD YBÜ,
 • K.D.C AD.,
 • Göğüs Cerrahisi AD
 • Tülay Aktaş Medikal Onkoloji Hastanesi kliniklerinde;
s rveyans2
Sürveyans

İnvaziv Araç İlişkili Sürveyans,

 • Çocuk Sağlığı Yoğun Bakım ve Yenidoğan Yoğun Bakım Ünitelerinde,
 • Anesteziyoloji ve Reanimasyon YBÜ,
 • Göğüs Hastalıkları AD YBÜ,
 • Nöroloji AD YBÜ‘nde
s rveyans3
Sürveyans

Ameliyat tipine özgü cerrahi alan sürveyansı,

 • Göğüs Cerrahisi AD
s rveyans4
Sürveyans
 • Toplanan verilerin kayıtları düzenli olarak Sağlık Bakanlığı UHESA ( Ulusal Hastane Enfeksiyonları Sürveyans Ağı) veri sistemine girilmektedir.
 • Sürveyans sonuçları üç ayda bir hastane yönetimine ve ilgili birimlere bildirilmektedir.
hastane enfeks yonu tanimi
HASTANE ENFEKSİYONU TANIMI

Hastaneye yattıktan 48 saat sonra veya taburcu olduktan sonra ilk 10 gün içinde gelişen enfeksiyonlar Hastane Enfeksiyonuolarak kabul edilir.

hastane enfeks yonlarinin nlenmes
HASTANE ENFEKSİYONLARININÖNLENMESİ
 • Standart önlemler
 • Bulaşma yoluna yönelik önlemler
  • Temas önlemleri
  • Damlacık önlemleri
  • Hava yolu önlemleri
standart nlemler
STANDART ÖNLEMLER

Hastanedeki tüm hastalara tanısına ve enfeksiyonu olup olmadığına bakılmaksızın uygulanması gereken önlemlerdir.

standart nlemler1
STANDART ÖNLEMLER
 • Kan ve tüm vücut sıvıları, sekresyonlara,
 • Bütünlüğü bozulmuş deriye,
 • Mukoz membranlara temas riski olduğunda, standart önlemlere uyulmalıdır.
standart nlemler2
STANDART ÖNLEMLER
 • El hijyeni
 • Eldiven giyme
 • Maske-gözlük (gerektiğinde)
 • Koruyucu önlük (gerektiğinde)
 • Tıbbi atık yönetimi
 • Sağlık personelinin korunması
 • Çevresel kontrol
 • Sterilizasyon ve dezenfeksiyon
el h jyen
EL HİJYENİ
 • Ellerde gözle görülür kirlenme varlığında;

Su ve sabun ile el yıkama

 • Ellerde gözle görülür kirlenme yoksa;

Alkol bazlı el antiseptikleri ile el ovalama

el hijyeninde 5 endikasyon
El Hijyeninde 5 Endikasyon

Aseptik

işlemlerden

önce

el hijyeni sağla

Hastaya

dokunduktan

sonra elhijyeni

sağla

Hastaya

dokunmadan

önce el hijyeni

sağla

Vücut sıvılarıyla

temas

sonrasında

el hijyeni sağla

Hasta ve çevresine

dokunduktan

sonra el hijyeni

sağla

alkol bazli el ant sept
ALKOL BAZLI EL ANTİSEPTİĞİ
 • Eldiven giymeden önce uygulanan alkol bazlı el antiseptiğinin tam olarak kurumuş olmasına dikkat edilmeli!
 • Tam kuruma sağlanana kadar eller ovalanmaya devam edilmeli
 • Uçucu ve yanıcı olduğu unutulmamalı
slide47

Baş parmaklar ovalanır ve ellerin

15-20 saniye kuruması beklenir.

eld ven kullanimi
ELDİVEN KULLANIMI
 • Personelden hastaya,
 • Hastadan personele veya
 • Bir hastadan diğer bir hastaya

Enfeksiyon bulaş riskini azaltan önemli bir bariyerdir.

eld ven ne zaman g y l r
ELDİVEN NE ZAMAN GİYİLİR?
 • Kan ve vücut sıvıları, sekresyonlar, mukozmembranlar, bütünlüğü bozulmuş deri ve kontamine olmuş eşya ve çevre yüzeylerine temasta,
 • İnvaziv girişimlerde
d kkat ed lmes gerekenler
DİKKAT EDİLMESİ GEREKENLER
 • Hastadan hastaya geçişte eldiven değiştirilmeli.
 • Aynı hastada kontamine vücut alanından temiz alana geçişte eldivenler değiştirilmeli.
 • Sağlık personelinin ellerinde kesik, çizik ve çatlakların olması durumunda eldiven giyilmeli.
d kkat ed lmes gerekenler1
DİKKAT EDİLMESİ GEREKENLER
 • Eldiven üzerine el antiseptiği uygulanmamalı veya eldivenli eller yıkanmamalıdır
 • Eldiven kullanımı öncesinde ve sonrasında el hijyeni sağlanmalıdır.
maske y z g z koruyucu ve nl k kullanimi
MASKE, YÜZ-GÖZ KORUYUCU VE ÖNLÜK KULLANIMI

İşlemler sırasında kan ve vücut sıvıları, salgılar, çıkartılar ile kirlenme olasılığında kullanılmalıdır.

evresel kontrol
ÇEVRESEL KONTROL

Hastane ortamından kaynaklanabilecek enfeksiyonları önlemek amacıyla, hastane birimleri arasında risk sınıflamasına uygun temizlik / dezenfeksiyon protokolleri oluşturulmalıdır.

Kirli çamaşırlar çevreyi kontamine etmeden torbalarına konularak çamaşırhaneye transferi sağlanmalıdır.

atik g venl
ATIK GÜVENLİĞİ

Tıbbi atıklar, tıbbi atıkların kontrolü yönetmeliğine uygun olarak kaynağında diğer atıklardan ayrı olarak toplanmalı, biriktirilmeli, taşınmalıdır.

Hastanemizde tıbbi atıkların kontrolü Çevre Yönetim Birimi tarafından yapılmaktadır.

sa lik personel n n korunmasi
SAĞLIK PERSONELİNİN KORUNMASI

Sağlık çalışanlarının hastane enfeksiyonlarından korunabilmesi için, mikroorganizmaların bulaş yolları ve genel enfeksiyon kontrol önlemleri konusunda ,

Kan ve kanla temas sonrası alınacak önlemler konusunda bilgilendirilmelidir.

sa lik personel n n korunmasi1
SAĞLIK PERSONELİNİN KORUNMASI

Hastanemizde riskli delici-kesici alet yaralanmalarından sonra takip ve kontrolu Çalışan Sağlığı Ve Güvenliği Birimi (ÇASAGÜB) tarafından yapılmaktadır.

ster l zasyon ve dezenfeks yon
STERİLİZASYON VE DEZENFEKSİYON

Hastane genelinde kullanılan tıbbi ve cerrahi

aletler için standart dezenfeksiyon ve

sterilizasyon yöntemleri oluşturulmalıdır.

zolasyon
İZOLASYON

Hastanede yatan ve bulaşıcı hastalık tanısı /şüphesi olan hastalar, standart önlemlere ek olarak uygun izolasyon kategorisine göre izole edilmelidir.

 • Temas izolasyonu
 • Damlacık izolasyonu
 • Solunum izolasyonu
slide59

Temas izolasyonu

Standart önlemlere ek olarak;

 • Odaya her giriş çıkışta el hijyeni sağlanır
 • Odaya girmeden önce temiz önlük giyilir, odadan çıkmadan önlük çıkarılır ve ayrı kirli torbasına konulur.
 • Odaya her girişte temiz steril olmayan eldiven giyilir, odadan ayrılmadan önce eldiven çıkarılır.
 • Hasta gerekmedikçe oda dışına çıkarılmaz, hastanın transferi gerekli ise ilgili birim bilgilendirilir, bulaş ya da kontaminasyonu önleyecek önlemler alınır.
 • Hastaya kullanılan malzemeler hastaya özel olur.

Odaya girmeden önce hemşire/hekimden bilgi alınız.

KORUYUCU EKİPMANIN UYGUN KULLANIMI

GİYME SIRASI;

1-ÖNLÜK 2- MASKE 3- KORUYUCU GÖZLÜK 4- ELDİVEN

ÇIKARMA SIRASI;

1- ELDİVEN 2- GÖZLÜK-YÜZ KORUYUCU

3- ÖNLÜK 4- MASKE

slide60

Temas İzolasyonu

UYGULANMASI GEREKEN DURUMLAR

Epidemiyolojik önem taşıyan dirençli bakteriler

MRSA

VRE

Acinetobacter (kolistine dirençli)

Pseudomonas aeruginosa (kolistine dirençli)

E. coli ve Klebsıella (karbapeneme dirençli)

Viral hemorajik enfeksiyonlar (Lassa, Ebola, Kırım-Kongo)

İnfluenza, PIV (Parainfluenza Virus), RSV (Respiratuvar sinsitiyal virus), enteroviral enfeksiyonlar

C. difficile, Enterohemorajik E. coli, Salmonella, Shigella, Rotavirüs

Hepatıt A

Kutanoz difteri, İmpetigo, Bit , Zoster, Uyuz

Dissemine veya immünsuprese konakçıda Herpes simpleks virus

slide61

Damlacık/temas izolasyonu

KORUYUCU EKİPMANIN UYGUN KULLANIMI

 • Standart önlemlere ek olarak;
 • Odaya girmeden önce ve sonra el hijyeni sağlanır.
 • Hastaya 1 metreden daha yakın temasta cerrahi maske takılır.
 • Aspirasyon, entübasyon ve bronkoskopi ve benzeri işlemler esnasında vücut çıkartılarının yüze sıçrama olasılığında yüz koruyucu, kıyafete sıçrama olasılığında ise önlük kullanılır.
 • Odadan ayrılmadan önce eldiven, yüz koruyucu, önlük ve maske sırasıyla çıkarılır.
 • Hasta gerekmedikçe oda dışına çıkarılmaz, hastanın transferi gerekli ise ilgili birim bilgilendirilir ve hasta cerrahi maske takarak oda dışına çıkabilir,
 • Bulaş yada kontaminasyonu önleyecek önlemler alınır.
 • Odaya girmeden önce
 • hemşire/hekimden bilgi alınız.

GİYME SIRASI;

1-ÖNLÜK 2 – MASKE 3- KORUYUCU GÖZLÜK 4- ELDİVEN

ÇIKARMA SIRASI;

1- ELDİVEN 2- GÖZLÜK - YÜZ KORUYUCU

3- ÖNLÜK 4- MASKE

slide62

Damlacık / temas izolasyonu

UYGULANMASI GEREKEN DURUMLAR

H. influenza tip B infeksiyonu (Menenjit, Pnömoni, Epiglotit ve Sepsis)

Neisseria meningitidis infeksiyonu ( Menenjit, Pnömoni ve Sepsis)

Difteri

Mycoplasma Pneumonia

Boğmaca

Pnömonik Veba

Çocuklarda Streptokok (Grup A) Farenjit , Pnömoni , Kızıl

Adenovirus

Influenza

RSV

Kabakulak

Parvovirus B19

Kızamıkçık

Kırım-Kongo Kanamalı Ateş

slide63

Solunum izolasyonu

KORUYUCU EKİPMANIN UYGUN KULLANIMI

Standart önlemlere ek olarak;

 • Odanın kapısı kapalı tutulur.
 • Odaya girmeden önce ve sonra el hijyeni sağlanır.
 • Odaya girerken N95 maske takılır.
 • Hasta gerekmedikçe odadan çıkarılmaz.
 • Hastanın transferi gerekirse ilgili birim bilgilendirilir, bulaş ya da kontaminasyonu önleyecek önlemler alınır.
 • Hasta gerekli durumlarda cerrahi maske kullanarak oda dışına çıkabilir.

Odaya girmeden önce hemşire/hekimden bilgi alınız.

GİYME SIRASI;

1-ÖNLÜK 2 – MASKE 3- KORUYUCU GÖZLÜK 4- ELDİVEN

ÇIKARMA SIRASI;

1- ELDİVEN 2- GÖZLÜK - YÜZ KORUYUCU

3- ÖNLÜK 4- MASKE

slide64

Solunum izolasyonu

UYGULANMASI GEREKEN DURUMLAR

Akciğer tüberkülozu

Kızamık

Suçiçeği

Yaygın zoster

SARS

Viral hemorajik ateş ( Ebola, Lassa, Marburg )

enfeksiyon kontrol nde nemli noktalar
Enfeksiyon Kontrolünde Önemli Noktalar
 • El hijyeni
 • Kİ- KDE önlenmesinde;

- Maksimum bariyer önlemleri alınmalı

- Gereksiz kateter çıkarılmalı

- Cilt antisepsisine dikkat edilmeli

enfeksiyon kontrol nde nemli noktalar1
Enfeksiyon Kontrolünde Önemli Noktalar
 • Kİ- ÜSE önlenmesinde;

- Gereksiz kateter kullanılmasından kaçınılmalı

- Kapalı drenaj sistemi bozulmamalı

 • VİP önlenmesinde;

- Hasta yarı oturur pozisyonda (45°açıda) olmalı

- Ağız içi aspirasyonu ve trakealaspirasyon farklı kateter ile yapılmalı

sonu olarak
Sonuç olarak;
 • Enfeksiyon kontrolü, hasta bakımını iyileştirme ve sağlık çalışanlarının sağlığını korumaya odaklanmış bir kalite iyileştirme aktivitesidir.
ad