Sdružení pro integraci a migraci
Download
1 / 16

- PowerPoint PPT Presentation


 • 79 Views
 • Uploaded on

Sdružení pro integraci a migraci Projekt „NNO a pracovní migrace“ Eva Valentová www.migrace.com. SIMI. Lidsko-právní NNO: 1992 ( PPU/ČHV ) Právní a sociální poradenství cizincům v ČR bez ohledu na jejich právní postavení

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about '' - gyala


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Sdru en pro integraci a migraci projekt nno a pracovn migrace eva valentov migrace

Sdružení pro integraci a migraci

Projekt „NNO a pracovní migrace“

Eva Valentová

www.migrace.com


Sdru en pro integraci a migraci projekt nno a pracovn migrace eva valentov migrace

SIMI

 • Lidsko-právní NNO: 1992 (PPU/ČHV)

 • Právní a sociální poradenství cizincům v ČR bez ohledu na jejich právní postavení

 • Advokační a lobbyingová činnost – prosazování práv cizinců, ovlivňování české migrační politiky a legislativy ve prospěch cizinců – téma pracovní migrace

 • Působení na veřejnost – rozvíjet toleranci a potlačovat xenofobii a rasismus

  • kampaně, besedy, média

  • multikulturní akce, přednášky na školách


Sdru en pro integraci a migraci projekt nno a pracovn migrace eva valentov migrace

PROJEKT ve zkratce

 • Zvýšení role neziskového sektoru v oblasti sociální integrace pracovních migrantů v České republice(ESF OP LZZ)

 • Mezinárodní spolupráce – zahr. partneři

 • Zentrum fur MigrantInnen in Tirol (Rakousko)

 • Solidariedade Imigrante (Portugalsko)

 • Doba realizace 1.1.2011 do 31.12.2012

 • Na území celé ČR

 • 13 aktivit, 6 produktů

 • Cílové skupiny: cizinci ze třetích zemí, ÚP a další orgány, NNO, ženy migrantky + veřejnost


Sdru en pro integraci a migraci projekt nno a pracovn migrace eva valentov migrace

CÍLE projektu

 • Podpořit integraci cizinců do společnosti a na legální trh práce – prevence sociální exkluze

 • Rozvíjet veřejnou debatu o problémech v oblasti pracovní migrace – přispět k narovnání pokřiveného trhu práce

 • Navázat spolupráci s institucemi státní správy a samosprávy, které jsou aktivní v problematice integrace cizinců

 • Navrhovat dílčí a systematické změny v oblasti legislativy i praxe

 • Představit možnosti spolupráce realizované zahraničními partnery – přenos dobrých praxí

 • = ZVÝŠIT ROLI NNO V OBLASTI INTEGRACE CIZINCŮ


Sdru en pro integraci a migraci projekt nno a pracovn migrace eva valentov migrace

AKTIVITY

 • Pro cizince

 • Právní a sociální poradenství (cca. 800 klientů)

 • 4 semináře (59 účastníků)

 • Internetový koutek

  Pro NNO a úřady práce

 • Zahraniční stáže a semináře

 • Networking a lobbying

 • Kulaté stoly - spolupráce NNO a úřadů práce při integraci cizinců na trh práce

 • Publikace

 • Pro všechny + veřejnost

 • Medializace

 • Kampaň pro ženy migrantky na téma domácí práce

 • Dokumentární film


Sdru en pro integraci a migraci projekt nno a pracovn migrace eva valentov migrace

LOBBYING/ADVOKACIE

 • Společné akce:

 • Nový cizinecký zákon – přípomínky Konsorcia

 • Metodické pokyny MPSV – stanovisko, happening, analýza

 • Volební zákoník a zákon o st. občanství

 • Samostatné akce SIMI :

 • Správné přijetí směrnice o jednotném povolení – Parl. EU

 • Zelená kniha ke směrnici EU o právu na sloučení rodiny

 • Ratifikace Úmluvy MPO o důstojné práci domácích pracovníků (C189)

 • Působíme v:

 • Výbor pro práva cizinců

 • Rada vlády pro lidská práva

 • Pracovní skupina ekonomické migrace při MPO (PSEM)

 • Přímý kontakt s poslaneckými a senátními výbory

 • Podporujeme:

 • Kampaň za zdravotní pojištění migrantů


Sdru en pro integraci a migraci projekt nno a pracovn migrace eva valentov migrace

NETWORKING

 • Členství:

  • Konsorcium NNO pracujících s migranty

  • PICUM, MPG,ENAR CZ, UNITED, RN-DWR (nový)

 • Nová partnerství:

  • ComuniDária (Lisabon)

  • Filipínsko-česká asociace (Praha)

  • Retail Project Action! (New York) – v jednání

 • Spolupráce:

  • Ambasády - Thajsko, Filipíny, Francie, USA a Švýcarsko

  • Podnikatelská sféra - AmCham, Deloitte, PWC

 • Konference a semináře

  • ICSTE-IUL (Lisabon)

  • V4SciencesPo (Paříž)

  • Kulatý stůl Rady Evropy (Paříž)

  • VH a workshopy PICUM (Brusel)

  • Seminář pro konzuly v ČR (Praha)

  • Evropské integrační fórum (Brusel)


Sdru en pro integraci a migraci projekt nno a pracovn migrace eva valentov migrace

Spolupráce NNO a ÚP

 • Vzor v zahraničí – NNO integrované na ÚP

  • PT:mediátoři, práce s domácími pracovnicemi, UNIVA projekt

  • AT: poradenství NNO přímo na ÚP, finanční odpoovědnost státu, spolupráce na lokální úrovni

 • Překážky

  • Reforma ÚP, sociální reforma - přetíženost

  • Pokyny MPSV – pokles žádostí o prac. povolení

  • Nezájem pracovníků ÚP

 • Postupy SIMI

  • Osloveny všechny ÚP – kraje + dle počtu cizinců

  • Distribuce letáků (2/62), spotů (2/6), bulletinů (6)

  • Kulaté stoly – Praha, Plzeň, Ústí n. L.


Sdru en pro integraci a migraci projekt nno a pracovn migrace eva valentov migrace

Spolupráce NNO a ÚP

 • Současný stav

  • ÚP se možnostmi spolupráce nezabývají

  • „Letáčková spolupráce“ – zpětná vazba spíše od zaměst.

  • Individuální případy a podněty

  • Poptávka na tlumočení

 • Zhodnocení

  • Zvýšilo se povědomí ÚP o činnosti SIMI

  • Konkrétní kontakty při řešení individuálních kauz

  • Kontinuita – projekt ESF Bezpečnost práce

  • Potenciál v inspektorátech práce

 • Identifikace příkladů dobré praxe v ČR

  • Kulturní mediátoři

  • Komunitní tlumočníci

  • Integrační centra


Sdru en pro integraci a migraci projekt nno a pracovn migrace eva valentov migrace

Diskuse

 • Jak si představujete ideální spolupráci mezi NNO a státním orgánem?

 • Co jsou největší překážky pro naplnění této ideální představy?

 • V čem spatřujete výhody a nevýhody současného nastavení spolupráce?

 • Jaké byly motivace, postup v čase, posun v myšlení při vytváření vzájemné spolupráce ve Vašem případě?

 • Jak situaci zlepšit do budoucna? Strategickým uvažováním vlády? Dílčími projekty/snahou jednotlivých NNO a státních institucí? Snahou jednotlivých úředníků?

 • Jak se přenést přes prvopočáteční "letáčkovou" spolupráci ke spolupráci hlubší, koncepčnější, k vytváření opravdové občanské společnosti?


Sdru en pro integraci a migraci projekt nno a pracovn migrace eva valentov migrace

MIGRANTKY domácí pracovnice

 • Dlouhodobá přímá práce s cizinkami na trhu práce – typický migrační příběh

 • Zvýšená zranitelnost žen cizinek – dvojí diskriminace

 • Vývoj české migrační politiky v oblasti pracovní migrace – další restrikce

 • Relativně nový fenomén – vzrůst migrace v ČR

 • Samostatný segment – šedá ekonomika

 • Neexistují statistiky o počtu domácích pracovnic a potřebách trhu práce


Sdru en pro integraci a migraci projekt nno a pracovn migrace eva valentov migrace

KAMPAŇ ve zkratce

 • Spuštěna k MDŽ 8.3.2012

 • Spolu i nové web stránky SIMI: www.migrace.com

 • Dvě základní linie

  • Orientace na cizinky – leták a grafický spot

  • Orientace na českou veřejnost – hraný sociální spot

 • Cíle

  • Zvýšit povědomí cizinek o jejich právech a povinnostech

  • Zvýšit povědomí českých rodin o postavení domácích pracovnic z řad cizinek

  • Otevřít veřejnou debatu na toto téma


Sdru en pro integraci a migraci projekt nno a pracovn migrace eva valentov migrace

KAMPAŇ pro cizinky

 • Informace o právech a povinnostech

 • Kontakty, kam se obrátit pro radu

 • CZ, EN, RU

 • Grafický

Distribuce

Leták – ÚP, OAMP, NNO, obč. poradny, místa častého výskytu

Spot – problém s existencí TV na úřadovnách


Sdru en pro integraci a migraci projekt nno a pracovn migrace eva valentov migrace

KAMPAŇ pro veřejnost

Respektujte práva domácích pracovnic!

Právo na důstojnost, slušné zacházení a spravedlivou mzdu jsou jedněmi z nich.


Sdru en pro integraci a migraci projekt nno a pracovn migrace eva valentov migrace

KAMPAŇ výsledky

 • Otevření tématu

  • Konference a semináře – Praha, Paříž, Lisabon

  • Nová partnerství

  • Účast při rafitikaci Úmluvy MOP

  • Zájem médií o téma – ČR a UKR (

 • Spot jako sociální kampaň

  • Youtube +35 000 shlédnutí

  • Čestné uznaní v souteži Češinci (ČvT)

  • Filmový festival Ciné Migratório (Santander)

  • Kampaň měsíce Marketing a média (07/2012)

  • Nominace na cenu Žihadlo 2012

  • 55 vysílání v ČT + účast v pořadech