migrace z exchange 2003 na exchange server 2010 sp1 l.
Download
Skip this Video
Download Presentation
Migrace z Exchange 2003 na Exchange Server 2010 SP1

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 49

Migrace z Exchange 2003 na Exchange Server 2010 SP1 - PowerPoint PPT Presentation


 • 541 Views
 • Uploaded on

Migrace z Exchange 2003 na Exchange Server 2010 SP1. MARTIN PAVLIS Microsoft MVP martin@pavlis.net | pavlis@kpcs.cz | www.pavlis.net. In-Place upgrade není možný (povýšení stávajícího Exchange), vždy se jedná o migraci. Příprava prostředí. Co udělat před samotnou instalací.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Migrace z Exchange 2003 na Exchange Server 2010 SP1' - tadhg


Download Now An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
migrace z exchange 2003 na exchange server 2010 sp1

Migrace z Exchange 2003 na Exchange Server 2010 SP1

MARTIN PAVLIS Microsoft MVP

martin@pavlis.net | pavlis@kpcs.cz | www.pavlis.net

p prava prost ed

Příprava prostředí

Co udělat před samotnou instalací

po adavky na active directory

Požadavky na Active Directory

 • V rámci každé Active Directory Site, kde bude instalován Exchange 2010, musí být minimálně 1x GlobalCatalog postaven na Windows 2003 ServicePack 2
 • Active Directory musí být přepnuta do režimu „Windows Server 2003 forestfunctionality“
 • Exchange 2010 nepodporuje read-onlydomaincontroller (RODC)/read-onlyglobalcatalog (ROGC)
po adavky na prost ed

Požadavky na prostředí

Certifikáty: http://www.exchange4u.cz/digitalni-certifikaty.asp

 • Exchange 2003 organizace musí být přepnuta do Native Mode (žádné Exchange 5.5/2000) v organizaci
 • Všechny Exchange 2003/2007 servery MUSÍ mít nainstalovaný SP2
 • Naplánujte upgrade pro Outlook klienty, kteříjsoustarší, než Outlook 2003
 • Doporučuji zakoupit certifikát od důvěryhodné certifikační autority pro ty CAS servery, které budou vypublikovány do internetu
rozd ly ve v konu mezi r1 a r2

Rozdíly ve výkonu mezi R1 a R2

http://www.pavlis.net/archive/2010/05/01/2404.aspx

p pava active direcory

PřípavaActive Direcory

 • Účet musí být člen DomainAdmins každé domény, která bude navázána na Exchange 2010
 • Dále musí být člen EnterpriseAdmins a SchemaAdmins v root doméně
 • Proveďte a ověřte zálohu Schema Master!
 • Před změnami vypněte replikace AD schema
jak na to

Jak na to?

Setup.com /help:PrepareTopology

p prava rus na exchange 2003

Příprava RUS na Exchange 2003

Setup.com /PrepareLegacyExchangePermissions

aktualizace schema ad

Aktualizace Schema AD

Setup.com /PrepareSchema (lze vynechat a použít rovnou /PrepareAD)

p prava active directory

Příprava Active Directory

Setup.com /PrepareAD

p prava dom n y

Příprava domén(Y)

Setup.com /PrepareDomain; nebo /PrepareAllDomains

mo n probl my

Možné problémy 

 • Vypnuto dědění oprávnění např. na Public Folders, nebo i jinde v organizaci a instalátor tak nemůže provést požadované změny
  • Thefollowingerrorwasgeneratedwhen "$error.Clear(); initialize-AdminGroupPermissions -DomainController $RoleDomainController" was run: "Active Directory operationfailed on DC.domain.local. Thiserroris not retriable. Additionalinformation: Insufficientaccessrights to performtheoperation.
  • Active directory response: 00002098: SecErr: DSID-03150BB9, problem 4003 (INSUFF_ACCESS_RIGHTS), data 0".
  • Theuser has insufficientaccessrights.
nasazen exchange 2010 rol

Nasazení Exchange 2010 rolí

Pokud neinstalujete najednou, či na jeden server

 • Pořadí pro nasazení
  • Client Access servers (CAS)
  • Hub Transport servers (HUB)
  • Mailboxservers (Mailbox)
 • UnifiedMessaging vždy jako poslední
 • Edge roli je možné nasadit kdykoli
  • Vždy provádíme upgrade nejprve v té Active Directory Site, která je vypublikována do internetu
  • Vždy provádíme migraci jen v jedné Active Directory Site, teprve po dokončení migrace pokračujeme v další Site
instalace exchange 201021

Instalace Exchange 2010

Od SP1 lze automaticky doinstalovat i patřičné součásti systému

instalace exchange 201022

Instalace Exchange 2010

Toto jméno bude použito při konfiguraci CAS služeb

instalace exchange 201023

Instalace Exchange 2010

Connector spojující Exchange 2003 a 2010 prostředí

instalace exchange 201026

Instalace Exchange 2010

Hotovo, vždy server zrestartujte!

migrace exchange server 2010

Migrace Exchange Server 2010

Postupná a dlouhodobá migrace, nebo jednorázová migrace?

cas server b hem migrace

Exchange

ActiveSync client

Outlook Web

Access client

Outlook

Anywhere client

Exchange 2003

front-end server

Exchange

Server 2010

HTTP

RPC

HTTP

Outlook

RPC

Exchange

Server 2010

Exchange

Server 2003

CAS server během migrace

Migrujeme najednou, nebo postupně? Problémem může OWA klient

External URL:

https://exchange.kpcs.cz

https://ex-ex2003.kpcs.cz

pot ebn n vaznosti v prost ed

Potřebné návaznosti v prostředí

Jednorázová migrace

Dlouhodobá migrace

2x veřejná IP adresa

2x veřejné jméno

2x důvěryhodný certifikát

Nastavené prostředí (Firewall) pro publikaci Exchange 2003 a 2010 a jejich protokolů

 • 1x veřejná IP adresa
 • 1x veřejné jméno
 • 1x důvěryhodný certifikát
 • Nastavené prostředí (Firewall) pro publikaci Exchange a jeho protokolů
cas doporu en kroky

CAS: Doporučené kroky

Certifikáty: http://www.exchange4u.cz/digitalni-certifikaty.asp

 • Získejte pro CAS důvěryhodný certifikát. Pokud je CAS publikován do internetu, doporučuji certifikát zakoupit od veřejné certifikační autority
 • Zkonfigurujte CAS dle požadavků vaší organizace (nastavení OWA, ECP, atd.)
 • Nakonfigurujte DNS pro použití s novým serverem (důležité jsou služby jako Autodiscover, atd.)
 • Odeberte Exchange 2003 z konfigurace RPC over HTTP
 • Otestujte všechny CAS scénáře před samotnou migrací
hub doporu en kroky

HUB: Doporučené kroky

 • Exchange 2010 nepoužívá RoutingGroups
 • Všechny Exchange 2010 Hub servery jsou v jedné Routing Group
 • Při instalaci prvního Hub serveru do Exchange 2003 organizace je vytvořen Routing Group konektor propojující prostředí Exchange 2003 a 2010
 • V případě rozsáhlejších prostředí doporučuji:
  • Vytvořit více Routing Group konektorů (new-routingGroupConnector)
  • Potlačit aktualizace link-staterouting table
administr torsk opr vn n

Administrátorská oprávnění

 • Exchange 2010 používá zcela nový způsob přiřazení práv na principu rolí – Role Based Access Control (RBAC)
 • Při přechodu je tedy nutné požadovaná oprávnění pro správce vydefinovat znovu!
odebr n exchange 2003 rol

Odebrání Exchange 2003 rolí

Pokud neodinstalováváte najednou, či z jednoho serveru

 • Pořadí pro odinstalaci
  • Back-end servery
  • Bridgehead servery
  • Front-end servery
 • Případně ponechte Exchange 2003 v organizaci, pokud využíváte funcionalitu, která se v Exchange 2010 nenachází (např. spolupráce s software třetích stran)
jak odebrat exchange 2003 z orgranizace

Jak odebrat Exchange 2003 z orgranizace?

Některé kroky v případě, že neproběhnou, nebo jsou-li provedeny špatně, způsobí pád Exchange 2010 služeb!

p esu te v echny schr nky

Přesuňte všechny schránky

http://technet.microsoft.com/en-us/library/aa997961(EXCHG.80).aspx

 • Všechny schránky z Exchange 2003 musí být přesunuty do databází na Exchange 2010
 • Při přesunu mezi Exchange 2003 a 2010 se jedná o tzv. offline přesun (mezi Exchange 2007 a 2010, či 2010 a 2010 se již jedná o tzv. online přesun)
p esu te v echny pf repliky

Přesuňte všechny PF repliky

http://technet.microsoft.com/en-us/library/bb331970(EXCHG.80).aspx

 • Přesuňte všechna data v PF na Exchange 2010 (včetně systémových složek)
  • V Exchange 2003 použijte příkaz „MoveAllReplikas“ na požadované PF databázi
  • Použijte Powershell skript „moveallreplicas.ps1“
 • Při poškozených, nebo špatně nakonfigurovaných PF se může jednat o velmi problematický krok, který může trvat i několik dnů
  • Použijte postupy uvedené v KB 842273 (http://support.microsoft.com/kb/842273)
p esu te generov n oab

Přesuňte generování OAB

http://technet.microsoft.com/en-us/library/bb123917(EXCHG.80).aspx

 • Přesuňte generování OAB na Exchange 2010
 • Ověřte správné generování OAB (Exchange 2010 nepodporuje některé znaky v aliasech)
  • Skript fix-alias.ps1 vám může pomoci (http://msexchangeteam.com/archive/2007/06/15/441802.aspx)
odstra te star datab ze

Odstraňte staré databáze

 • Odstraňte všechny databáze na Exchange 2003 serverech
  • Pokud budou obsahovat schránky, či PF repliky, nepovolí vám Exchange jejich odstranění
  • Případně vás donutí změnit např. nastavení databází Exchange pro to, kterou PF mají používat jako výchozí
nastavte email routing

Nastavte email routing

 • Nastavte Exchange prostředí tak, aby emaily již nechodily skrze Exchange 2003, ale skrze Exchange 2010 Hub server(y):
  • Vytvoření Send konektorů na Exchange 2010
  • Změna, či smazání SMTP konektorů na Exchange 2003
 • Ověřte, zdali vše funguje korektně
 • Časté problémy s nastavením Hub serveru při přijímání pošty z internetu v prostředí, kde není Edge role (http://technet.microsoft.com/en-us/library/bb738138(EXCHG.80).aspx)
nastavte a ov te protokoly

Nastavte a ověřte protokoly

http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkID=80756

 • Ověřte, že všechny klientské protokoly směřují na Exchange 2010 CAS server(y):
  • ActiveSync
  • OutlookWebApp
  • Outlook Anywhere
  • POP3/IMAP4
  • Autodiscover service
  • Další Exchange Web služby
zru te emailov propojen

Zrušte emailové propojení

http://technet.microsoft.com/en-us/library/aa998645(EXCHG.80).aspx

 • Smažte Routing Group konektor(y), spojující Exchange 2003 a Exchange 2010
  • Použijte rutinu „remove-routingGroupConnector“
recipient policies

Recipient policies

 • Zrušte všechny MailboxManagerpolitiky na Exchange 2003 (v Exchange 2010 jsou nahrazeny RetentionPolicy)
 • Můžete ponechat jen ty politiky, které generují emailové adresy
p eneste pf kontejner

Přeneste PF kontejner

Pokud neprovedete, nepůjdou na Exchange 2010 nastartovat PF databáze!

 • Je nutné vytvořit nový PF kontajner do něj myší přetáhnout Public Folders
sma te rus

Smažte RUS

 • Pomocí konzoly Exchange SystemManager smažte všechny doménové Recipient Update Service
 • Recipient Update Service (EnterpriseConfiguration) musíte smazat pomocí adsiedit.msc
odinstalace exchange 2003

Odinstalace Exchange 2003

 • Pomocí apletu Přidat/Odebrat programy odinstalujte Exchange 2003
  • Pro odinstalaci jsou požadovány instalační soubory Exchange 2003
  • Pokud je Exchange 2003 provozován na clusteru, je potřeba v konzole Cluster Management nejprve odebrat Exchange Virtual Server (EVS). Více zde: http://technet.microsoft.com/en-us/library/bb125015(EXCHG.65).aspx
odeberte nepot ebn pr va

Odeberte nepotřebná práva

 • Pomocí následující rutiny odeberte práva pro skupinu Exchange Servers:
  • Remove-ADPermission "dc=kpcs,dc=cz" -user „KPCS\Exchange EnterpriseServers" -AccessRightsWriteDACL -InheritedObjectTypeGroup
 • Smažte v Active Directory následující skupiny:
  • Exchange DomainServers
  • Exchange EnterpriseServers
migrace z exchange 2003 na exchange server 2010 sp149

Migrace z Exchange 2003 na Exchange Server 2010 SP1

MARTIN PAVLIS Microsoft MVP

martin@pavlis.net | pavlis@kpcs.cz | www.pavlis.net