pohlavn choroby n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Pohlavní choroby PowerPoint Presentation
Download Presentation
Pohlavní choroby

play fullscreen
1 / 10
Download Presentation

Pohlavní choroby - PowerPoint PPT Presentation

gwen
162 Views
Download Presentation

Pohlavní choroby

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

  1. Pohlavní choroby Petr Němec a Jan Novotný

  2. Pohlavní choroby Vypracoval : Petr Němec 2008/09 VIII. B Jan Novotný

  3. Obsah • Str. 3 - 5 Aids • Str. 6-7 Syfilis • Str. 8 Kapavka • Str. 9 Závěr, Hodnocení

  4. Aids V roce 1981 bylo v USA poprvé rozpoznáno nové onemocnění, které později dostalo jméno AIDS. Lidský organismus se tak stává náchylným k řadě dalších infekčních a nádorových onemocnění. V roce 1983 objevili nezávisle na sobě vědecké týmy dr. Gallo v USA a dr. Montagniera ve Francii původce onemocnění AIDS. Je jím virus, který byl nazván HIV - Virus, což znamená virus způsobující ztrátu obranyschopnosti u člověka. Tento virus napadá v organismu zejména určitou skupinu bílých krvinek, T lymfocytů, v nichž se množí, později je i zabíjí a snižuje tak jejich počet v těle nakaženého člověka.

  5. Pouze při laboratorním vyšetření na přítomnost HIV je u testovaného zjištěn pozitivní nález, člověk je „HIV pozitivní“. Podle současných znalostí nelze s určitostí říci, zda se u všech HIV nakažených osob onemocnění projeví. U velké většiny z nich dojde k rozvoji některého z příznaků HIV/AIDS obvykle za 10-15 let po infekci (expozici virem HIV). Jak brzy nebo pozdě dojde k rozvoji onemocnění AIDS ovlivńuje celá řada faktorů, jako je původní úroveň obranyschopnosti, životní styl - vyrovnávání se se stresovými situacemi a výživové návyky. Zásadní úlohu v rozvoji infekce HIV však hraje včasná a účinná léčba.

  6. Každé, i lehké onemocnění, představuje pro organismus určitou zátěž. K rozvoji onemocnění AIDS ze stadia pouhé HIV pozitivity může přispět tzv. reinfekce, tedy příjem další dávky viru HIV do organismu. Proto i HIV pozitivní člověk při sexuálním styku s HIV pozitivním partnerem musí dodržovat zásady chránit nejen druhé, ale i sám sebe. bezpečnějšího sexu a používat ochranné prostředky.

  7. Syfilis • syfilis, nazývá se specifická nemoc infekční tvaru subakutního neb více občasného, která bývá přenesena stykem vůbeczačasté stykem pohlavním, aneb dědičně a která, vvznačující se v prvním případě charakteristickou změnou místa styku, místním zatvrdnutím (indurací), vede k řadě onemocnění celkových, jež se vyznačují typickým pozvolným vývojem a společným základem chorobopitevním. a to občasným pathologickým processem ve vazivině.

  8. Příznaky Syfilisu

  9. Kapavka • nazývá se venerické onemocnění infekční způsobené zvláštním mikrobem, gonokokkem (jevící se hnisavým odměskem sliznic ústrojů močoplemenidelných u muže a ženy. Rozeznáváme vlastní kapavku u muže a hlenotok č. blennorrhoeu u ženy. Onemocnění toto bývá obyčejně způsobeno nákazou, souložením a jen ve případech mimořádných přenáší se cestou jinou. Rozdělujeme kapavku mužskou na kapavku akutní či náhlou a na chronickou či vleklou. Kapavka náhlá jeví se po době inkubační, která trvá 2-3 dny, pálením v močové rouře, hlavně při močení a výtokem hnisavěžlutým z močové roury, který průběhem prvních 8 dnů dostupuje své výše a který pak pozvolnu za ubývání trapných příznaků subjektivních se ztrácí, tak že normální kapavka bez sdružení průběhem 4-6 nedělse končí.

  10. S Honzou jsme si dobře rozdělili práci.Ještě předtím jsme ale mluvili o daném problému a společně jsme vyhledávali různé články a odkazy v časopisech a v novinách. Nejvíce odkazů jsme ale objevili na internetu. Nakonec jsem si rozdělili úkoly, Honza zpracovával informace a jsem je použil pro prezentaci. http://cs.wikipedia.org/wiki/AIDS http://www.aids-hiv.cz/ http://cs.wikipedia.org/wiki/Kapavka Závěr Hodnocení