funkce imunitn ho syst mu hypersenzitivita autoimunita n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Funkce imunitního systému Hypersenzitivita. Autoimunita PowerPoint Presentation
Download Presentation
Funkce imunitního systému Hypersenzitivita. Autoimunita

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 87

Funkce imunitního systému Hypersenzitivita. Autoimunita - PowerPoint PPT Presentation


 • 211 Views
 • Uploaded on

Funkce imunitního systému Hypersenzitivita. Autoimunita. BT-BIO 23.3.2010. Alergické choroby. celosvětově řazeny mezi závažnou skupinu komplexních nemocí, v posledních 20-30 letech prudký nárůst incidence „Alergie“ - z řečtiny (allos ergeia) = změněná schopnost reakce

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Funkce imunitního systému Hypersenzitivita. Autoimunita' - sebastian-makris


Download Now An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
slide2

Alergické choroby

 • celosvětově řazeny mezi závažnou skupinu komplexních nemocí, v posledních 20-30 letech prudký nárůst incidence

„Alergie“ - z řečtiny (allos ergeia) = změněná schopnost reakce

(von Pirquet,1906)

„anafylaktická reakce“ - už z r. 2140 př. n. l.

(faraon Menes po bodnutím hmyzem)

 • Astma - už v Homérově Iliadě - Hippokrates, Galén
 • Rinitis- první lékařský záznam z r. 1533
definice z kladn ch pojm dle eaaci
Definice základních pojmů(dle EAACI)
 • Hypersenzitivita (přecitlivělost)

- popisuje objektivní reprodukovatelné příznaky a projevy, které jsou spouštěny kontaktem s definovaným podnětem, na který normální jedinci nereagují

 • Atopie

- sklon k tvorbě IgE protilátek jako odpovědi na expozici alergenům

(geneticky podmíněná reaktivita vytvářet po expozici alergenu  množství IgE)

- alergické příznaky u atopického jedince mohou být označeny jako atopické

- pozitivní kožní prick test nebo průkaz protilátek IgE nestačí pro označení

atopie

 • Alergie humorálními

– je reakce přecitlivělosti (hypersenzitivity)

navozená imunologickými mechanizmy buněčnými

alergie
Alergie
 • Alergie zprostředkovaná protilátkami IgE

- I. typ přecitlivělosti

- vyjádřen u osob s atopickou reaktivitou

- nejčastější typ alergické reakce

 • Alergie NEzprostředkovaná protilátkami IgE

- III. typ přecitlivělosti

- anafylaxe vyvolaná imunitními komplexy

- sérová nemoc

 • Alergie zprostředkovaná buňkami

- IV. typ přecitlivělosti, buněčná složka alergického zánětu

- alergická kontaktní dermatitida

- non-IgE asociovaná AD

slide5

Rozmanitost alergických reakcí :

je dána účastí různých efektorových mechanismů

z nichž každý navodí vznik zánětlivých změn vlastním způsobem

slide6

Rozvoj alergického onemocnění

 • Aby došlo v organismu k rozvoji alergického onemocnění, musí být splněny základní předpoklady, působící ve vzájemnésoučinnosti:

genetická predispozice

senzibilizace vůči alergenům

působení nespecifických

adjuvantních vlivů

slide7

Riziko vzniku alergie

Špičák et al. 2004

slide9

Zevní faktory – příčina zvýšené prevalence v posledních desetiletích?

2 hlavní hypotézy:

1. Nové rizikové faktory – spojené se „západním“ stylem života

2. Chybění protektivních faktorů – tzv. hygienická hypotéza

slide10

INHALOVANÉ ALERGENY

 • Patří do skupiny látek, se kterými se setkává každý jedinec1. Domácí prach - složen s prachových částic pocházející z peří, vlasů, vlny, prachu z nábytku, šupin kůže domácích zvířat a bakterií.2. Roztoči - nejčastější roztoč Dermatophagoides pteronysinus3. Plísně - vyskytují se v půdě, ovzduší, vlhkých bytech
slide11

1. ALERGENY ROSTLINNÉHO PŮVODU

 • 1. Pyly - nejčastějším projevem alergie na pyly je senná rýma a někdy astmatické záchvaty v letním období2. Seno - odlišný alergen od pylů
 • 3. Chmel 4. Kosmetické přípravky
 • 5. Prach z bylin
 • 6. Prach z obilí
 • 7. Prach z mouky - hlavně u pekařů, mlynářů, cukrářů, kuchařů8. Prachy z bavlny - alergie na prach z bavlny se označuje jako byssinóza9. Tabák 10. Kouř z cigaret 11. Různé vůně
slide12

2. ALERGENY ŽIVOČIŠNÉHO PŮVODU

 • Nejvíce se uplatňují chlupy různých zvířat. Patří sem psí prach, koňský prach, kočičí prach, dále kravský prach, ovčí vlna.
 • Ve vzácných případech byla zjištěna přecitlivělost na lidské lupy a prach z hmyzu.
 • Alergie na včelí jed po bodnutí.
slide13

3. DALŠÍ ALERGENY

 • LÉKOVÁ ALERGIEV posledních letech lékových alergií značně přibývá a výskyt je úměrný stále se zvyšující spotřebě léků. Diagnostika lékové alergie je někdy velmi obtížná.
 • ALERGIE NA POTRAVINYAlergické projevy jsou vázány i na zažívací poruchy. Nejčastěji jsou alergie na mléko, kávu, kakao, brambory, pomeranč, citrón, jahody a ořechy.
 • ALERGIE NA JED BLANOKŘÍDLÉHO HMYZU
slide14

Působení nespecifických adjuvantních vlivů

 • Nepříznivé působení znečištěného ovzduší

- tabákový kouř

- exhalace dieselových motorů

- oxidy dusíku a síry

 • Nezdravý životní styl včetně bydlení
 • Nevhodná strava
 • Psychické vlivy-stres
slide15

ATOPICKÁ REAKTIVITA– důsledek genetické dispozice a působení zevních vlivů

Krejsek et al. 2004

vliv vn j ch prom nn ch faktor na ontogenetick vyzr v n t lymfocyt
Vliv vnějších proměnných faktorů na ontogenetické vyzrávání T-lymfocytů

Krejsek et al. 2004

slide18

K předchozímu obr.: Alergické TH2 dogma.

 • Jakmile jednou alergen pronikne do organismu, je zachycen sentinelovými dendritickými buňkami (DC). DC migrují do nejbližší lymfatické uzliny, zpracují alergen a vystaví informaci o něm pomocí molekul MHCII T lymfocytům.
 • Po prezentaci antigenu naivním T-lymfocytům dochází ke klonální expanzi T lymfocytů a k jejich migraci do místa zánětu.Zde aktivované TH2 buňky produkují TH2 cytokiny:
 • IL-5 umožńuje atrakci a aktivaci eozinofilů, což vede k poškození tkáňě;
 • IL-4 a IL-13 zejména aktivují B buňky a umožňují syntézu IgE. IgE se váže na FcεR1 na nespecifických buňkách imunitního systému. Pokud dojde k novému kontaktu s alergenem, navázané protilátky zachycují alergen, což vede k receptorovému cross-linking a k rychlé aktivaci žírných buněk a bazofilů. Tyto buňky jsou odpovědné za uvolnění většiny zánětlivých a toxických mediátorů, které způsobí akutní alergické symptomy.
rn bu ky mastocyty
Žírné buňky (mastocyty)
 • Preformované mediátory:

- histamin, heparin, chondroitinsulfát,

chymáza, tryptáza, faktor

chemotaktický pro eozinofily

 • Nově syntetizované mediátory:

- leukotrieny, prostaglandiny, PAF

 • Cytokiny:

- TNF-alfa (aktivace fagocytů)

- TGF-beta (fibrotizace stěny bronchů)

- IL-5 (stimulace tvorby eozinofilů)

- IL-6 (mj. stimulace tvorby Ig, vč. IgE)

Špičák et al. 2004

novotvo en medi tory rn ch bun k
Novotvořené mediátory žírných buněk
 • Prostaglandiny:

- PGD2: zarudnutí, zvýšená

permeabilita kapilár,

bronchokonstrikce,

aktivace eos., chemotaxe

 • Leukotrieny:

- LTC4, LTD4, LTE4 (SRS-A):

 propustnosti cév,

spasmus bronchů

- LTB4: chemotaxe granulocytů

 • PAF (faktor aktivující destičky):

– významný chemoatraktant

biologick efekty histaminu
Biologické efekty histaminu

H1 receptory:

 • Bronchokonstrikce, vazodilatace

(x vazokonstrikce v plicích)

 •  permeability cévní stěny
 •  sekrece hlenu
 • chemotaktický faktor pro eosinofily a neutrofily

H2 receptory:

 •  sekrece HCl

H3 receptory:

 • převážně v CNS

Špičák et al. 2004

bazofily
Bazofily
 • Dlouho považovány za buňky podobné mastocytům

- jen primárně se nacházející v krvi

 • Liší se dynamikou a spektrem produkovaných mediátorů a cytokinů
 • Základní funkce je však velmi podobná

degranulace a uvolnění prozánětlivých mediátorů

 • Na IgE závislé uvolňování mediátorů z bazofilů je usnadněno cytokiny (zejm. IL-3)
slide23

Eozinofily

 • hlavním faktorem pro diferenciaci je IL-5
 • chemotaktickými faktory (z T-ly a mastocytů) jsou např.: LTB4, IL-16, eotaxin
 • uvolňují řadu

- prozánětl. mediátorů (bazické peptidy, TNF, PG, LT, cytokinů)

- reaktivních O2 metabolitů

- degradujících enzymů (např. elastáza, kolagenáza…)

Eo v dýchacích cestách

Uvolnění granul

Přímé poškození tkání

Kontrakce hladkých svalů

Zvýšená permeabilita

 Eoz a Th2 do dýchacích cest

CHRONICKÝ ZÁNĚT

slide24

Epitel dýchacích cest

Není pasívní bariérou, uvolňuje řadu mediátorů:

Oxid dusnatý (NO), endotelin, metabolity kys. arachidonové, cytokiny, adhezívní molekuly

Oxid dusnatý (NO):

 • vysoce reaktivní látka
 • tvořen z L-argininu syntetázami (3 typy)
 • může potlačovat tvorbu Th1 cytokinů
 • Má potenciálně příznivé i nepříznivé účinky u astmatu
slide27

Anafylaxe

Krejsek et al. 2004

alergick r ma
Alergická rýma:
 • Je zánětlivé onemocnění nosní sliznice, jehož hlavními příznaky jsou:
 • - svědění
 • - kýchání
 • - hypersekrece a obturace nosu
 • - nosní sliznice vybavena pro rozvoj alerg. reakce:

v sekretu – bazofily, v epitelu a subepiteliálně histiocyty

Zjednodušeně: nos odpovídá bronchiálnímu systému bez hladké svaloviny

Často hyperreaktivita dolních DC- bez manifestace AB - kompenzační mechanizmy ???

Až u ½ rinitiků – AB = koncepce

one airway – one disease

slide30

Klasifikace rýmy:

Původní klasifikace rýmy

Špičák et al., 2004

slide32

Vznik nosních příznaků

alergen + IgE

degranulace mastocytů

eozinofilní zánět

hyperaktivita nosní sliznice

nosní příznaky

alergeny

nespecifické vlivy

kýchání

svědění

hyperreakce

obturace

slide33

Atopický ekzém

 • Synonyma: neurodermatitis (1891), prurigo Besnier (1903), atopická dermatitis (1933), AEDS (atopic eczema dermatitis syndrome)
 • nejčasnější manifestace- 2.-6. měsíc, ale může se objevit kdykoliv

(charakteristický vývoj klinického obrazu )

 • asi u 1/2 příznaky vymizí - ale může se později znovu objevit sama nebo v kombinaci s respiračními projevy

 dermo-respirační syndrom

patogeneze ad
Patogeneze AD
 • Přesušená a citlivá pokožka
 • Imunopatologie
 • Autonomní nervová dysbalance
 • Poruchy metabolizmu nenasycených MK
 • Psychosomatické faktory

Špičák et al., 2004

slide37

K předchozímu obr.: Imunopatologie atopické dermatitidy

 • Iniciace atopické dermatitidy je charakterizována TH2 imunitní odpovědi v dermis a zahrnuje TH2 buňky, atrakci eozinofilů, aktivaci B buněk a produkci IgE.
 • Později jsou eozinofily a CD8+ TH2 buňky v dermis odpovědny za časné kožní léze.
 • Následné škrábání vede k indukci sekrece TNF-α and IFN-γ. Společně s poškozením kůže indukovaným uvolněním toxických zánětlivých mediátorů z eozinofilů dochází v epidermis k převaze sekrece IL-12 secretion z IDEC(„inflammatory dendritic epidermal cells“), což vede k zánětlivé reakci typu TH1.
 • Následná chronická fáze ke zánětu TH0.
diagnostick krit ria
Diagnostická kritéria
 • Nejsou jednoznačné kožní nebo laboratorní parametry
 • Diagnóza je založena na tzv. velkých (atopická RA, chronický/relabující průběh, pruritus, typická morfologie) a malých kritériích (nutná přítomnost 3 hlavních a 3 vedlejších)
 • Z laboratorních nálezů: hladiny IgE, eozinofilie, ECP („eosinophil cationic protein“)
astma bronchiale
Astma bronchiale

- jedno z nejběžnějších chronických onemocnění (postihujících cca 155 miliónů lidí na světě)

- značná heterogenita jak fenotypu, tak etiopatogeneze

- zvyšující se prevalence v posledních desetiletích

(kolem 10-20% u dětí a 5% u dospělých)

definice astmatu gina 2002
Definice astmatu (GINA 2002)
 • je chronický zánět dýchacích cest, v jehož etiopatogenezi hraje významnou roli řada buněk (žírné buňky, eozinofily a T-lymfocyty) a jejich působků
 • zánět způsobuje průvodní zvýšení průduškové reaktivity, která vede k opakovaným epizodám pískotů při dýchání, dušnosti, tlaku na hrudníku a kašle, převážně v noci a časně nad ránem
 • tyto stavy jsou obvykle provázeny rozsáhlou, ale proměnlivou bronchiální obstrukcí, která je často reverzibilní, ať již spontánně či po terapii
symptomy astmatu
Symptomy astmatu

Charakteristickým rysem zánětu dýchacích cest je zvýšení počtu:

- aktivovaných eozinofilů

- žírných buněk

- makrofágů

- T lymfocytů

Paralelně s chronickým zánětlivým procesem probíhají procesy reparační

strukturální i funkční změny - REMODELACE

slide43

Alergen

Makrofágy/

Dendritické

buňky

Mastocyty

Th2 buňky

Neutrofily

Eosinofily

Hlenová zátka

Epiteliální deskvamace

Neuroaktivace

Subepiteliální fibróza

Únik plasmy

Edém

Aktivace senzorických

zakončerní

Vasodilatatace

Angiogeneze

Cholinergní reflex

Sekrece hlenu

Hyperplasie

žlázek

Bronchokonstrikce

Hypertrofie/hyperplasie hl. sv. buněk

Patologický obraz astmatu

Leukotrieny

C4, D4 & E4

Barnes PJ

slide46

Typy astmatu

Alergické astma

Nealergické astma

IgE-zprostředkované

astma

IgE-nezprostředkované

astma

potravinov alergie
Potravinová alergie

Špičák et al., 2004

prevalence a patogeneza
Prevalence a patogeneza
 • Prevalence je 2-3% - důležitý věk pacienta (do 3 let : 4-8%)
 • Potravinové alergeny: vejce, mléko, ryby, burské ořechy, pšenice…

(krajové diference) – zkřížená reaktivita

 • Patogeneze: selhání tolerance – příčina rozvoje senzibilizace

(klíčové období do 1 roku – prvé setkání s Ag potravy)

klinick projevy
Klinické projevy:
 • Gastrointestinální projevy
 • Orální alergické syndrom – u pacientů přecitlivělých na pyly

(patofyziologicy zkřížená alergie)

 • Eozinofilní gastroenteropatie
 • Kožní projevy,
 • Respirační projevy
 • Anafylaxe
alergie na l ky a latex
Alergie na léky a latex

Léková alergieNealergická lék. hypers.

IgE modulovaná nemodulovaná IgE

 • Aktivace komplementu
 • (lok. anestetika, RTG látky)
 • Neimunologicky modulované
 • nežádoucí účinky
 • (aspirinová intolerance- blokáda
 • COX)
epidemiologie
Epidemiologie

Rizikové faktory pro vznik lékové alergie

Časté reakce: ASA, NSAiDs, lokální anestetika, RTG látky, ..

Latex – zdravotníci, spina bifida, opakované operace

(zkřížená reakce s řadou potravin = latex – fruit syndrom)

slide54
U nás – včela, vosa
 • Hlavní alergeny: fosfolipáza A2, hyaluronidáza, kyselá fosfatáza, mellitin …
 • Patogeneze reakce na jed:

toxická reakce

IgE-modulovaná IgE nemodulovaná

Th: - lokální ošetření

- podání adrenalinu (EPI-PEN)

- specifická alergenová imunoterapie

slide55

Autoimunita a autoimunitní nemoci

Autoimunita

 • získaná imunitní reaktivita proti vlastním antigenům („self“ antigeny)

Autoimunitní choroby

 • autoimunitní odpovědˇ, která vede k poškození tkání (funkční a morfologické změny)
slide56

Autoimunita

Krejsek et al., 2004

k p edchoz mu obr zku
K předchozímu obrázku:
 • Th1/Th2 paradigm develops into Th1/Th2/Th3/Tr1 paradigm and more. T cells are classified into CD4+ T cells and CD8+ T cells by their surface markers, and these cells are further classified into Th1 cells, Th2 cells, Tc1 cells, and Tc2 cells by their cytokine profile. The Th1 cells and Tc1 cells are involved in cellular immunity, and the Th2 and Tc2 cells are involved in humoral immunity. Recently, other cell types are reported Th3 cells, which produced TGF-β, Tr1 cells, which produce IL-10, and CD4+CD25+ regulatory T cells regulate overstimulation of type 1 immunity or type 2 immunity. NK cells also classified into NK1 and NK2 cells by their cytokine profile. Other cell types, NK3, NKr1, and regulatory NK cells have been reported recently

Saito et al., 2007

slide59

Tolerance vlastního (self tolerance)

 • je specifická ztráta imunitní odpovědi na vlastní antigeny

3 hlavní mechanizmy:

a) Klonální selekce - eliminace autoreaktivních buněk

b) Klonální anergie – funkční neodpovídavost lymfocytů indukovaná rozpoznáním antigenu na nezralé APC

c) Suprese - funkční inhibice autoreaktivních buněk regulačními T lymfocyty

centrální tolerance x periferní tolerance

mechanizmy naru en imunologick tolerance
Mechanizmy narušení imunologické tolerance
 • Genetická predispozice
 • Nerovnováha mezi regulačními T-lymfocyty
 • Apoptóza
 • Změna vlastního antigenu navázáním jiné molekuly
 • Zkřížená reaktivita protilátky proti dvěma antigenům, z nichž jeden je cizorodý a druhý vlastní
 • Polyklonální aktivace B-lymfocytů
 • Zpřístupnění „sekvestrovaného“ vlastního antigenu
slide64

Zkřížená reaktivita Pt u revmatické horečky po infekci Streptokokem A proti Ag srdeční svaloviny

slide65

Autoimunitní choroby

Lze rozdělit na 2 velké skupiny:

a) orgánově-specifické:

 • imunitní odpovědˇje namířena proti cílovému Ag jednoho orgánu (žlázy) - manifestace potíží je obvykle omezena na tento orgán
 • buňky cílového orgánu mohou být poškozeny

* přímo humorálním nebo buňkami zprostředkovaným mechanizmem

* protilátky mohou stimulovat nebo blokovat normální funkci

b) systémové (orgánově-nespecifické)

slide66

Revmatoidní artritida - patogeneze

 • Běžné onemocnění (1% populace), ženy 40-60 let (Ž/M 3:1)
 • Hlavním terčem imunopatologické reaktivity – synoviální membrána (hyperplastická, vaskularizovaná a infiltrovaná zánětlivými buňkami
 • Genetická predispozice (HLA DRB)

Krejsek et al., 2004

slide69

Ankylozující spondylitida (Bechtěrevova nemoc)

 • Postihuje zejména muže
 • Postižena páteřů, intervertebrální, kostovertebrální a sakroiliakální klouby, příp. kořenové klouby (rizomelická forma) a klouby periferní (periferní forma)
 • Těsná asociace s HLA-B27
 • Pestrý obraz: usury, dekalcifikace, syndesmofyty, ankylóza (ztuhnutí v kyfózním postavení), entézy
 • Mimokloubní projevy: uveitis (iritis), perikarditis, uretritis, restrikční porucha plic

Folsch et al., 2003

nespecifick st evn z n ty
Nespecifické střevní záněty
 • Zahrnují 2 klinicko-patologické jednotky

Crohnova nemoc vs. Ulcerózní kolitida

 • Odlišují se:

- klinickými projevy

- průběhem onemocnění

- odpovědí na léčbu

- prognózou

 • Prevalence je nejvyšší v bílém etniku (vazba na některé homogenní etnika, např. židovské)
 • Typicky v zemích s nejvyšší životní úrovní
slide71

Celiakie (glutenová enteropatie)

- závažné zánětlivé onemocnění tenkého střeva s vilózní atrofií a malabsorpcí

- způsobeno přecitlivělostí na zásobní proteiny obilných zrn (gluten=lepek či jeho frakci gliadin)

Indukce celiakální sprue

slide72

Celiakie (glutenová enteropatie)

-

Etiopatogeneze:

2 faktory

 • přítomnost glutenu
 • genetická predispozice

(vztah k HLA-DQ2 a DQ8)

- zejména u bělochů, vzácně u černochů, nikdy u Asiatů

Indukce celiakální sprue

symptomy sle
Symptomy SLE

Variabilní příznaky:

 • Erytém (depozice imunokomplexů v kůži v oblasti dermoepidermálního spojení) – na tváři „motýlovitý exantém“
 • Postižení ledvin (glomerulonefritis)
 • Nervový systém (psychotické události, křeče)
 • Pleuritis, perikarditis
 • Hematologické abnormality (anémie, leukopenie, trombocytopenie…)

Dg: Pt proti dsDNA, antigenu Sm, ribonukleoproteinu (antiRNP)

Antifosfolipidové Pt (např. proti kardiolipinu – tzv. lupus antikoagulant)

Falešná pozitivita při průkazu spec. protilátek proti Treponemě, Boreliím

Klasifikační schémata pro diagnostiku

slide76

Myastenia gravis

 • Prototyp autoimunitní choroby zprostředkované

protilátkami vážícími se na Acetylcholinové receptory jako antagonisté

 • to brání přenosu signálů přes nervosvalovou ploténku
slide77

Myastenia gravis - příznaky

 • často ve spojitosti s hyperplazií thymu nebo thymomem
 • autoprotilátky proti acetylcholinovému receptoru
 • častá asociace s jinými autoPt a autoimunitními nemocemi

Příznaky:

 • Ochablost svalů při poruše nervosvalového převodu (v klidu normální, při opakované činnosti slábnou), často nejprve proximálně (hlava, hrudník)
 • několik podjednotek (Eatonův-Lambertův sy)

Th: látky blokující cholinesterázu, thymektomie, imunosuprese

slide80

Perniciózní anémie (m. Addison-Biermer)

Patogeneze:

- nedostatek vnitřního faktoru, bez kterého se nevstřebává vitamín B12 přivedený potravou

následek:poruchy syntézy DNA zejména v buňkách s rychlou obměnou (kostní dřeň, sliznice GIT…)

Pt proti parietálním buňkám

žaludeční sliznice

 • proto atrofie žaludeční sliznice a
 • achlorhydrie

Folsch et al., 2003

slide81

Goodpasterův syndrom

 • Relat. vzácný, postihuje především mladší muže
 • často navazuje na virovou infekci
 • vznikají autoPt proti bazální membráně (typ IV kolagenu)
 • váží se na membrány ledvin. glomerulů a plicních alveolů
 • aktivace komplementu - přímé celulární poškození

Klinický obraz:

- anémie (hypochromní mikrocytární - ztráty Fe hemoragiemi)

- krvácení do plic s dušností

- rychle progredující glomerulonefritis

Th: kortikoidy, plazmaferéza

slide82

Patogeneze thyreopatií

Folsch et al., 2003

slide83

Gravesova-Basedowova choroba

- jedna z nejčastějších forem hypertyreózy (asi 70%)

- ženy jsou postiženy asi 5x častěji

- etiologie: autoimunitní s tvorbou abnormálních

protilátek

trvalá hypersekrece tyreoidálních hormonů

slide84

Klinický obraz:

 • dán nadbytkem tyreoidálních hormonů + autoimunitním poškozením dalších orgánů
 • klasicky: struma, tachykardie, exoftalmus
 • hypermetabolický syntrom:

K (kůže) - teplá, opocená (u neurotiků studená). Vlasy

řídké, vypadávají, nehty se štěpí

L (labor)- celková výkonost:  únavnost, svalové atrofie

M (metabol. projevy) - úbytek váhy, zrychlená střevní

motilita, zhoršená resorpce z GIT

N (nervové a psychické příznaky) - jemný třes, nespavost, neklid,

nervozita, myšlenkový trysk,

O (oběhové p) - tachykardie,  MV  hypercirkulační syndrom

P (protruze) - příznaky endokrinní orbitopatie

slide86

Hashimotova thyroiditis

autoimunitní onemocnění postihující převážně ženy

- prokázána vazba na HLA (HLA-DR5, DR-3)

 • podkladem:
 • lymfocytární infiltrace štítné žlázy
 • Pt proti thyreoidálním Ag (thyreoglobulin, thyroideální peroxidáza), senzitizace lymfocytů

- příznaky: struma, poruchy funkce (euthyreoidismus, hyper- , hypo-)

Th: náhrada hormonů při hypothyreoidismu