choroby sluchov ho org nu
Download
Skip this Video
Download Presentation
Choroby sluchového orgánu

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 92

Choroby sluchového orgánu - PowerPoint PPT Presentation


 • 938 Views
 • Uploaded on

Choroby sluchového orgánu. Prednášky z otolaryngológie LFUK Bratislava 5. ročník všeobecné lekárstvo. I.Otolaryngologická klinika LFUK, FN a SPAM Prednosta: Prof. MUDr. Milan Profant, CSc. Anatomické poznámky. Vonkajšie ucho Ušnica (auricula)

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Choroby sluchového orgánu' - etan


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
choroby sluchov ho org nu

Choroby sluchového orgánu

Prednášky z otolaryngológie

LFUK Bratislava

5. ročník všeobecné lekárstvo

I.Otolaryngologická klinika LFUK, FN a SPAM

Prednosta: Prof. MUDr. Milan Profant, CSc.

anatomick pozn mky
Anatomické poznámky
 • Vonkajšie ucho
  • Ušnica (auricula)
  • Vonkajší zvukovod (meatus acusticus externus)
 • Stredné ucho
  • Bubienková dutina (cavum tympani)
  • Reťaz sluchových kostičiek
  • Pneumatický systém spánkovej kosti
   • Antrum mastoideum
   • Processus mastoideus
   • Cellulae mastoideae
 • Vnútorné ucho
  • Pars cochlearis
  • Pars vestibularis
blanka bubienka membrana tympani
Blanka bubienka (membrana tympani)
 • Pars tensa – dolná časť v oblasti mezotympana
  • Stratum cutaneum (kožná časť)
  • Stratum radiatum et et circulare (väzivová časť)
  • Stratum mucosum (slizničná časť)
 • Pars flaccida – horná časť v oblasti epitympana
  • Stratum radiatum et et circulare (väzivová časť) chýba
 • Okraj blanky zosilnený – anulus fibrocartilagineus
 • Bezoldovo trias
  • Stria mallearis (manubrium mallei)
  • Prominentia mallearis (proc. brevis mallei)
  • Svetelný reflex
bubienkov dutina cavum tympani
Bubienková dutina (cavum tympani)
 • Laterálna stena
  • Vnútorná plocha blanky bubienka
 • Dolná stena
  • Hypotampanum, kostný kryt pod ktorým sa nachádza bublbus superior venae jugularis internae
 • Predná stena
  • Tympanické ústie sluchovej trubice
 • Zadná stena
  • Aditus ad antrum, recessus facialis sinus tympani
 • Horná stena
  • Tegmen tympani
bubienkov dutina cavum tympani1
Bubienková dutina (cavum tympani)

Mediálna stena bubienkovej dutiny

Okrúhle okienko – ústie scala vestibuli ductus cochlearis

Promontorium – podmienené bazálnym závitom slimáka

Oválne okienko – ústie scala tympani ductus cochlearis, vkladá sa doň strmienok, ktorý kryje vestibulum

Val kanála tvárového nervu (tympanický úsek)

Processus cochleariformis a semicanalis musculi tensoris tympani

sluchov kosti ky svaly inerv cia
Kladivko (malleus)

Nákovka (incus)

Strmienok (stapes)

Musculus stapedis

N.facialis

Musculus tensor tympani

N.trigeminus

Sluchové kostičky, svaly, inervácia
vn torn ucho auris interna
Vnútorné ucho (auris interna)
 • Os petrosum
 • Kostné puzdro labyrintu (Labyrinthus osseus)
  • Vestibulum
  • Canales semicirculares
   • Lateralis
   • Posterior
   • Anterior
 • Blanitý labyrint (Labyrinthus membranaceus)
  • Ductus cochlearis
choroby vonkaj ieho ucha otitis externa
Choroby vonkajšieho uchaOtitis externa

Etiopatogenéza

 • Endogénne faktory
  • Stress
  • Imunodeficiencia
   • Diabetes, Chronické choroby, Chemoterapia
 • Exogénne faktory
  • Poškodenie kože zvukovodu
  • Bakteriálna infekcia
   • Haemophilus influenzae, Streptococcus, Staphylococcus
   • Pseudomonas aeruginosa – Otitis externa maligna
   • Aspergilus niger
  • Mykotická infekcia
choroby vonkaj ieho ucha otitis externa1
Choroby vonkajšieho uchaOtitis externa

Príznaky

 • Bolesť v oblasti ucha
 • Opuch zvukovodu
 • Mierny výtok
 • Mierna prevodová porucha sluchu alebo normálny sluch

Erysipel

choroby vonkaj ieho ucha otitis externa2
Choroby vonkajšieho uchaOtitis externa
 • Diagnóza
 • Subjektívne ťažkosti pacienta
 • Objektívny nález
  • Začerveňanie kože zvukovodu
  • Opuch kože zvukovodu
  • Výtok zo zvukovodu
choroby vonkaj ieho ucha otitis externa3
Choroby vonkajšieho uchaOtitis externa

Diferenciálna diagnóza

 • Otitis externa circumscripta
  • Ohraničený zápal kože zvukovodu
 • Otitis externa diffusa
  • Difúzny zápal kože zvukovodu
 • Furunculus meatus acustici externi
 • Herpes zoster oticus
  • Herpetický výsev v cymba conchae
 • Myringitis bullosa
  • Bulózny výsev na blanke bubienka
 • Otitis externa maligna
  • Pseudomonas aeruginosa, diabetes mellitus
 • Otitis externa mycotica
  • Mycélie vo zvukovode
choroby vonkaj ieho ucha otitis externa4
Choroby vonkajšieho uchaOtitis externa

Liečba

 • Pravidelná toaleta a ošetrenie zvukovodu
 • Lokálne antiflogistiká
  • Acidum boricum, Otobacid – kombinácia s anestetikom
  • Kortikoidy
 • Lokálne antibiotiká
  • Garasone, Polymyxin, Otosporin
 • Celkové antibiotiká
  • Stabilný aminopenicilín, cefalosporín, makrolidy
choroby vonkaj ieho ucha otitis externa5
Choroby vonkajšieho uchaOtitis externa
 • Liečba mykotickej formy
 • Vynechať kortikosteroidya antibiotiká
 • Lokálne antimykotiká
 • Pravidelné ošetrovaniea aplikácia liečiv
 • Liečbu predĺžiť o 10-14 dní po období vymiznutia príznakov
poranenia vonkaj ieho ucha hemat m u nice othaematoma
Poranenia vonkajšieho uchaHematóm ušnice (othaematoma)
 • Etiopatogenéza
  • Tupé tangenciálne násilie na stenu ušnice spôsobí posun ochrupky voči chrupke s výronom krvi do subperichondrálneho priestoru
 • Príznaky
  • Difúzny pružný opuch ušnice s fluktuáciou, bez bolesti
 • Diagnóza
  • Jasný klinický obraz
 • Liečba
  • Incízia, vypustenie hematómu, odstránenie nekrotického tkaniva
  • Pri recidíve sa vyreže na chrupke okienko
n dory u nice bazali m u nice bazocelul rny karcin m
Nádory ušnice, Bazalióm ušnice (bazocelulárny karcinóm)
 • Ide o ostroohraničený, pomaly rastúci nádor. Býva hyperemický, často pigmentovanejší ako okolie so zhrubnutými okrajmi a atrofickým stredom.
 • Môže infiltrovať ochrupku,obvykle nie je pohyblivý voči spodine.
 • Iba výnimočne metastazuje do regionálnych lymfatických uzlín.
 • Liečba je chirurgická s resekciou nádoru do zdravého tkaniva ušnicea rekonštrukciou ušnice. Rádioterapiasa volí pri neúspechu chirurgickej liečby.
n dory u nice karcin m u nice epidermoidn karcin m
Nádory ušnice, Karcinóm ušnice (epidermoidný karcinóm)
 • Pomerne zriedkavý, avšak svojou prognózou veľmi nepriaznivý nádor.
 • Je nebezpečný lokálnou deštrukciou a prerastaním do parotického, infratemporálneho a retromaxilárneho priestoru
 • Často je postihnuté stredné ucho a nemožno presne povedať, kde bol pôvodný primárny nádor.
 • Prognózu zhoršujú aj včasné metastázy do regionálnych lymfatických uzlín.
 • Diagnóza sa stanoví obvykle pomerne neskoro.
 • Liečba spočíva v rozsiahlej resekcii nádoru (často ide o parciálnu alebo totálnu resekciu spánkovej kosti) s blokovou krčnou disekciou vrátane parotidektómie.
 • Chirurgický výkon sa doplní aktinoterapiou.
 • Strata ušnice sa rieši epitézou.
z paly stredn ho ucha
Zápaly stredného ucha
 • Akútny tubotympanický katar
 • Chronický tubotympanický katar
 • Tympanoskleróza
 • Akútny hnisavý zápal stredného ucha
 • Chronický hnisavý zápal stredného ucha
  • Mezotympanický
  • Epitympanický (s cholesteatómom a ostitídou)
ak tny tubotympanick katar etiopatogen za
Akútny tubotympanický katarEtiopatogenéza
 • Akútne zápaly nosa, nosohltana, anatomické variácie, alergia, imunita, adenoidné vegetácie
 • Porucha funkcie sluchovej trubice
 • Nedostatočná ventilácia Hydrops e vacuo stredného ucha
 • Resorpcia vzduchu v strednomuchu a podtlak
 • Hyperémia, prestup transsudátu
 • Možnosť bakteriálnej infekcie alebo organizácie s následným jazvením
ak tny tubotympanick katar pr znaky
Akútny tubotympanický katarPríznaky
 • Zaľahnutie v uchu
 • Pocit tlaku, pichania, nie prudkej bolesti
 • Príznaky vpáčenej blanky bubienka
 • Pri prefuku bublinky tekutiny za blankou
 • Prevodová porucha sluchu – ladičky
  • Rinné negatívny na postihnutom uchu
  • Weber lateralizuje do postihnutého ucha
 • B typ (plochá krivka) alebo C typ )vrchol v negatívnych hodnotách pri tympanometrii
ak tny tubotympanick katar diagn za
Akútny tubotympanický katarDiagnóza
 • Subjektívne ťažkosti
 • Otoskopický nález
 • Nález v nose a nosohltane
 • Audiometrické vyšetrenie
 • Tympanometrické vyšetrenie
ak tny tubotympanick katar lie ba
Akútny tubotympanický katarLiečba
 • Odstránenie príčin tubotympanického kataru
 • Dekongescia sliznice horných dýchacích orgánov
 • Vzdušné sprchy podľa Politzera na instiláciu vzduchu do stredného ucha
 • Paracentéza s odsatím obsahu v bubienkovej dutine
 • Pri bakteriálnej superinfekcii ATB liečba
chronick tubotympanick katar
Chronický tubotympanický katar
 • Etiopatogenéza
  • Dlhodobé pretrvávanie podmienok, ktoré sa uplatňujú pri akútnom tubotympanickom katare
 • Príznaky
  • Hlavným príznakom je oslabenie sluchu a zvláštne zvukové fenomény pri zívaní, kýchaní a pod. (pohyb tekutiny v strednom uchu)
  • Bolesť nebýva
 • Diagnóza
  • Vpáčený bubienok, prevodová porucha, B,C krivka
chronick tubotympanick katar1
Chronický tubotympanický katar
 • Liečba
  • Odstránenie podmienok napomáhajúcich vzniku zápalu
   • Adenotómia
   • Korekcia nosovej priehradky
   • Alergická stavy, imunodeficiencia
  • Antibiotiká
  • Dlhodobá drenáž a ventilácia inzerciou ventilačnej rúrky do blanky bubienka
  • Kortikosteroidy
  • Mukolytiká
 • Prognóza
  • Riziko organizácie transsudátu, jazvenia, fixácie, rozvoj tympanosklerózy
tympanoskler za
Tympanoskleróza
 • Etiopatogenéza
  • Neliečená forma forma tubotympanického kataru
  • Fibrín v transsudáte, organizácia, jazvenie, fixácia kostičiek, atelektáza dutiny, oslabenie sluchu
 • Príznaky
  • Oslabený sluch, prevodová porucha sluchu, podtlak v strednom uchu
  • Žiadna bolesť, výtok z ucha nebýva
 • Diagnóza
  • Otoskopický nález vpáčenej blanky
  • Audiologicky prevodová porucha sluchu, podtlak, atelektáza
 • Liečba
  • Obnovenie ventilácie (obvykle neúspešné)
  • Chirurgický výkon na zlepšenie sluchu máva len dočasný alebo žiadny efekt
ak tny hnisav z pal stredn ho ucha otitis media suppurativa acuta etiopatogen za
Akútny hnisavý zápal stredného uchaOtitis media suppurativa acutaEtiopatogenéza
 • Infekčné agens do stredného ucha
  • Cez sluchovú trubicu z nosohltana
  • Krvnou cestou
  • Cez perforáciu na blanke bubienka
 • Bakteriálny pôvod
  • Pneumococcus Haemophilus
  • Streptococcus Moraxela cat.
 • Celkový stav organizmu
  • Genetická predispozícia
  • Časté zápaly horných dýchacích orgánov
  • Imunodeficiencia
 • Patologicko-anatomické zmeny v strednom uchu
  • Edém, hyperémia, exsudácia, proliferácia
ak tny hnisav z pal stredn ho ucha otitis media suppurativa acuta pr znaky
Akútny hnisavý zápal stredného uchaOtitis media suppurativa acutaPríznaky
 • Čím je pacient mladší, tým sú príznaky búrlivejšie
 • Bolesť, teplota, oslabený sluch
 • Tlak exsudátu môže spôsobiť spontánnu perforáciu s následným hnisavým výtokom a oslabením bolesti
 • Otoskopicky: prekrvený, zhrubnutý vyklenutý bubienok
ak tny hnisav z pal stredn ho ucha otitis media suppurativa acuta diagn za
Akútny hnisavý zápal stredného uchaOtitis media suppurativa acutaDiagnóza
 • Subjektívne príznaky poukazujú na možnosť zápalu stredného ucha
 • Otoskopický nález: spočiatku cievna injekcia v okolí manubria, neskôr prekrvený, zhrubnutý vyklenutý bubienok
 • Pri perforácii možno pozorovaťpulzáciu exsudátu
 • Ladičkové skúšky svedčia pre prevodovú poruchu sluchu
ak tny hnisav z pal stredn ho ucha otitis media suppurativa acuta diferenci lna diagn za
Akútny hnisavý zápal stredného uchaOtitis media suppurativa acutaDiferenciálna diagnóza
 • Akútny difúzny zápal vonkajšieho zvukovodu pri ktorom nemožno posúdiť nález na blanke bubienka
 • Otalgia je všeobecný syndróm pri angíne, bolesti zubov, dentitio difficilis, herpes zoster oticus, neuralgii n.V a pod.
ak tny hnisav z pal stredn ho ucha otitis media suppurativa acuta lie ba
Akútny hnisavý zápal stredného uchaOtitis media suppurativa acutaLiečba
 • Protiinfekčná liečba celková
  • Amoxycilín
  • Stabilný aminopenicilín
  • Cefalosporíny
  • Makrolidy (pri alergii na β-laktámy)
 • Protiinfekčná liečba lokálna
  • Antibiotické kvapky
 • Drenáž stredného ucha
  • Pri vyklenutí blanky bubienka je indikovaná paracentéza (v zadnom dolnom kvadrante)
tympanoskler za1
Tympanoskleróza
 • Etiopatogenéza
  • Neliečená forma forma tubotympanického kataru
  • Fibrín v transsudáte, organizácia, jazvenie, fixácia kostičiek, atelektáza dutiny, oslabenie sluchu
 • Príznaky
  • Oslabený sluch, prevodová porucha sluchu, podtlak v strednom uchu
  • Žiadna bolesť, výtok z ucha nebýva
 • Diagnóza
  • Otoskopický nález vpáčenej blanky
  • Audiologicky prevodová porucha sluchu, podtlak, atelektáza
 • Liečba
  • Obnovenie ventilácie (obvykle neúspešné)
  • Chirurgický výkon na zlepšenie sluchu máva len dočasný alebo žiadny efekt
ak tny hnisav z pal stredn ho ucha otitis media suppurativa acuta etiopatogen za1
Akútny hnisavý zápal stredného uchaOtitis media suppurativa acutaEtiopatogenéza
 • Infekčné agens do stredného ucha
  • Cez sluchovú trubicu z nosohltana
  • Krvnou cestou
  • Cez perforáciu na blanke bubienka
 • Bakteriálny pôvod
  • Pneumococcus Haemophilus
  • Streptococcus Moraxela cat.
 • Celkový stav organizmu
  • Genetická predispozícia
  • Časté zápaly horných dýchacích orgánov
  • Imunodeficiencia
 • Patologicko-anatomické zmeny v strednom uchu
  • Edém, hyperémia, exsudácia, proliferácia
ak tny hnisav z pal stredn ho ucha otitis media suppurativa acuta pr znaky1
Akútny hnisavý zápal stredného uchaOtitis media suppurativa acutaPríznaky
 • Čím je pacient mladší, tým sú príznaky búrlivejšie
 • Bolesť, teplota, oslabený sluch
 • Tlak exsudátu môže spôsobiť spontánnu perforáciu s následným hnisavým výtokom a oslabením bolesti
 • Otoskopicky: prekrvený, zhrubnutý vyklenutý bubienok
ak tny hnisav z pal stredn ho ucha otitis media suppurativa acuta diagn za1
Akútny hnisavý zápal stredného uchaOtitis media suppurativa acutaDiagnóza
 • Subjektívne príznaky poukazujú na možnosť zápalu stredného ucha
 • Otoskopický nález: spočiatku cievna injekcia v okolí manubria, neskôr prekrvený, zhrubnutý vyklenutý bubienok
 • Pri perforácii možno pozorovaťpulzáciu exsudátu
 • Ladičkové skúšky svedčia pre prevodovú poruchu sluchu
ak tny hnisav z pal stredn ho ucha otitis media suppurativa acuta diferenci lna diagn za1
Akútny hnisavý zápal stredného uchaOtitis media suppurativa acutaDiferenciálna diagnóza
 • Akútny difúzny zápal vonkajšieho zvukovodu pri ktorom nemožno posúdiť nález na blanke bubienka
 • Otalgia je všeobecný syndróm pri angíne, bolesti zubov, dentitio difficilis, herpes zoster oticus, neuralgii n.V a pod.
ak tny hnisav z pal stredn ho ucha otitis media suppurativa acuta lie ba1
Akútny hnisavý zápal stredného uchaOtitis media suppurativa acutaLiečba
 • Protiinfekčná liečba celková
  • Amoxycilín
  • Stabilný aminopenicilín
  • Cefalosporíny
  • Makrolidy (pri alergii na β-laktámy)
 • Protiinfekčná liečba lokálna
  • Antibiotické kvapky
 • Drenáž stredného ucha
  • Pri vyklenutí blanky bubienka je indikovaná paracentéza (v zadnom dolnom kvadrante)
ak tny hnisav z pal stredn ho ucha otitis media suppurativa acuta indik cia na paracent zu
Akútny hnisavý zápal stredného uchaOtitis media suppurativa acutaIndikácia na paracentézu
 • Vyklenutie blanky bubienka
 • Pretrvávajúci celkový zlý stav s bolesťou ucha, teplotou a znakmi akútneho zápalu
 • Znaky komplikácie akútneho zápalu stredného ucha
  • Mastoidizmus
  • Ochrnutie tvárového nervu
  • Labyrintitída
  • Meningitída
ak tny hnisav z pal stredn ho ucha otitis media suppurativa acuta komplik cie mastoidit da
Akútny hnisavý zápal stredného uchaOtitis media suppurativa acutaKomplikácie - Mastoiditída

Etiopatogenéza

 • Virulencia patogénnych mikroorganizmov
 • Individuálna vnímavosť jedinca
 • Anatomické usporiadanie pneumatického systému spánkovej kosti
 • Nedostatočná liečba antibiotikami
  • Mastoidizmus
  • Latentná (maskovaná) mastoiditída
ak tny hnisav z pal stredn ho ucha otitis media suppurativa acuta komplik cie mastoidit da1
Akútny hnisavý zápal stredného uchaOtitis media suppurativa acutaKomplikácie - Mastoiditída

Príznaky

 • Pri adekvátnej liečbe akútnej otitídy sa stav zhoršuje
 • Začervenanie, opuch, vyklenutie za ušnicou
 • Poklop na processus mastoideus a tlak na jeho hrot je bolestivý
 • Vynútená poloha hlavy
 • Vysoké teploty
 • Masívny výtok z postihnutého ucha
ak tny hnisav z pal stredn ho ucha otitis media suppurativa acuta komplik cie mastoidit da2
Akútny hnisavý zápal stredného uchaOtitis media suppurativa acutaKomplikácie - Mastoiditída

Diagnóza

 • Celkový stav pacienta
 • Otoskopický nález (býva poklesnutá zadná horná stena zvukovodu)
 • CT nález
 • Opuch retroaurikulárne
 • Znaky subperiostálneho abscesu
 • Laboratórne testy podporujú nález aktívneho zápalu
ak tny hnisav z pal stredn ho ucha otitis media suppurativa acuta komplik cie mastoidit da3
Akútny hnisavý zápal stredného uchaOtitis media suppurativa acutaKomplikácie - Mastoiditída
 • Liečba chirurgická - mastoidektómia
 • Liečba konzervatívna - antibiotiká
 • Mastoidektómia
  • Indikácie na mastoidektómiu
   • Znaky intrakraniálnej komplikácie pri otitíde
   • Znaky subperiostálneho abscesu
   • Ochrnutie n.VII pri otitíde
   • Klinické znaky rozvinutej mastoiditídy
   • Latentná alebo maskovaná mastoiditída potvrdená pri CT vyšetrení spánkovej kosti
slide42
Akútny hnisavý zápal stredného uchaOtitis media suppurativa acutaKomplikácie – Mastoiditída – chirurgický výkon
chronick hnisav z pal stredn ho ucha
Chronický hnisavý zápal stredného ucha
 • Otitis media suppurativa chronica simplexchronický mezotympanický zápal stredného ucha
 • Otitis media suppurativa chronica epitympanica cum cholesteatomate, cum ostitidechronický epitympanický zápal stredného ucha
otitis media suppurativa chronica simplex chronick mezotympanick z pal stredn ho ucha
Otitis media suppurativa chronica simplexchronický mezotympanický zápal stredného ucha

Základné príznaky chronického zápalu stredného ucha:

 • Intermitentný alebo trvalý výtok z ucha
 • Prevodová porucha sluchu
 • Perforácia na blanke bubienka
slide45
Otitis media suppurativa chronica simplexchronický mezotympanický zápal stredného uchaEtiopatogenéza
 • Opakované zápaly stredného ucha
 • Genetická predispozícia
 • Znížená pneumatizácia spánkovej kosti
 • Pat-anat zmeny najmä v mezotympane
  • Perforácia v pars tensa
  • Sliznica zhrubnutá, možná tvorba granulácií
  • Defekt časti sluchových kostičiek
  • Prevodová porucha sluchu
otitis media suppurativa chronica simplex chronick mezotympanick z pal stredn ho ucha pr znaky
Otitis media suppurativa chronica simplexchronický mezotympanický zápal stredného uchaPríznaky
 • Prevodová porucha sluchu
 • Perforácia v pars tensa membranae tympani
 • Intermitentný výtok z ucha
 • Nebýva bolesť, iba pri exacerebácii zápalu alebo rozvíjajúcej sa komplikácii
 • Niekedy ucho dlhé mesiace až roky bez výtoku bez exacerbácie, vtedy to označujemeRESIDUA POST OTITIDEM
otitis media suppurativa chronica simplex chronick mezotympanick z pal stredn ho ucha diagn za
Otitis media suppurativa chronica simplexchronický mezotympanický zápal stredného uchaDiagnóza
 • Otoskopické vyšetrenie
  • Perforácia na blanke bubienka
  • Výtok z ucha
  • Zhrubnutá sliznica mezotympana
 • Audiologické vyšetrenia podporujú prevodovú poruchu sluchu
  • Ladičkové skúšky
  • Audiometrické vyšetrenie
  • Tympanometrické vyšetrenie (funkcia sluchovej trubice)
  • Slovná audiometria
 • Rtg spánkovej kosti
  • Znížená pneumatizácia
  • Pri plánovaní chirurgického výkonu možno indikovať CT vyšetrenie
 • Kultivácia exsudátu
slide48
Otitis media suppurativa chronica simplexchronický mezotympanický zápal stredného uchaDiferenciálna diagnóza
 • Chronický epitympanický zápal
  • Perforácia
  • Výtok z ucha
  • Porucha sluchu
  • RTG a CT vyšetrenie
 • Nádor ucha
  • Histologizácia odstránených hmôt z ucha pri ošetrení alebo chirurgickom výkone
slide50
Otitis media chronica epitympanica cum ostitide cum cholesteatomate chronický epitympanický zápal stredného ucha s cholesteatómom a ostitídouEtiopatogenéza
 • Genetické predpoklady pre rozvoj chronického zápalu
 • Časté zápaly stredného ucha
 • Utlmená pneumatizácia spánkovej kosti
 • Vytvorenie cholesteatómu
 • Matrix cholesteatómu nalieha na kosť, deštruuje ju chemickypôsobením enzýmov a následneosteoklastickou deštrukciou a tlakom
 • Vznik ostitídy
vznik cholesteat mu sekund rny cholesteat m
Vznik cholesteatómusekundárny cholesteatóm
 • Zápalové zmeny pri perforácii bubienka
  • v pars flaccida alebo okrajovej perforácii s porušením anulus fibrocartilagineus
  • Vrastanie epidermis zvukovodu do bubienkovej dutiny
  • Priamy kontakt zapálenej epidermis so zapáleným mukoperiostom
 • Vznik retrakčného vaku a vrastanie epidermis bubienka do stredného ucha
 • Epidermis v strednom uchu pri zlomeninách spánkovej kosti alebo pri chirurgických výkonoch
vznik cholesteat mu genu nny a kongenit lny cholesteat m
Vznik cholesteatómugenuínny a kongenitálny cholesteatóm
 • Genuínny cholesteatóm
  • Následok sterilných zápalov novorodencov a dojčiat
  • Tenká pars flaccida vrastá do epitympana vo forme epidermových čapov, z ktorých vzniká matrix
 • Kongenitálny cholesteatóm
  • Embryonálny štiep ektodermu sa nachádza v strednom uchu
  • Dlhodobo normálny otoskopický nález s nevysvetliteľnou prevodovou poruchou sluchu
  • CT potvrdí nález mäkkého tieňa v okolí sluchových kostičiek
otitis media chronica epitympanica cum ostitide cum cholesteatomate pr znaky
Otitis media chronica epitympanicacum ostitide cum cholesteatomate Príznaky
 • Dlhodobý intermitentný zapáchajúci výtok z ucha
 • Perforácia okrajová alebo v pars flaccida
 • Prevodová porucha sluchu
 • Otoskopický nález granulácií a cholesteatómu
 • Rtga a CT nález utlmenej pneumatizácie a mäkko-tkanivového tieňa v strednom uchu
otitis media chronica epitympanica cum ostitide cum cholesteatomate diferenci lna diagn za
Otitis media chronica epitympanicacum ostitide cum cholesteatomate Diferenciálna diagnóza
 • Chronický mezotympanický zápal stredného ucha
 • Chronický difúzny zápal vonkajšieho zvukovodu
 • Karcinóm stredného ucha
otitis media chronica epitympanica cum ostitide cum cholesteatomate lie ba
Otitis media chronica epitympanicacum ostitide cum cholesteatomate Liečba

Chronický epitympanický zápal nemožno vyliečiť iba antimikrobiálnou liečbou

 • Chirurgická liečba
  • Odstránenie zápalových zmien
   • Cholesteatóm
   • Ostiticky zmenená kosť
   • Granulácie a polypy
   • Hyperplastická sliznica
  • Rekonštrukcia prevodového systému na zlepšenie sluchu
 • Podpora antimikrobiálnou liečbou
otitis media chronica epitympanica cum ostitide cum cholesteatomate c hirurgick lie ba
Sanačné operácie

Radikálna operácia

(tympanomastoidektómia)

Modif.radik.operácia

Atikoantrotómia

Tympanomastoidektómia zatvorenou technikou

Rekonštrukčné operácie

Prenos zvukových vĺn z bubienka na perilymfu

Myringoplastika

Kolumelizácia nákovky

Kolumelizácia strmienka

Otitis media chronica epitympanicacum ostitide cum cholesteatomate Chirurgická liečba
otitis media chronica epitympanica cum ostitide cum cholesteatomate c hirurgick lie ba1
Otitis media chronica epitympanicacum ostitide cum cholesteatomate Chirurgická liečba

Sanačno-rekonštrukčné operácie

 • Sanácia chronického zápalu aj rekonštrukcia prevodového systému v jednom výkone

Otvorená technika

  • Problém anatomickej rekonštrukcie zadnej steny zvukovodu pre potrebu rekonštrukcie bubienka a reťaze kostičiek
  • Problém recidívy cholesteatómu

Zatvorená technika

  • Problém recidívy cholesteatómu
intrakrani lne komplik cie chronick ch z palov stredn ho ucha
Intrakraniálne komplikácie chronických zápalov stredného ucha

Patogenéza

 • Genetická podmienenosť
 • Virulencia mikroorganizmov
 • Celkový stav organizmu

Šírenie zápalu

 • Per continuitatem
 • Hematogénne a lymfogénne
 • Preformovanými kanálmi
intrakrani lne komplik cie chronick ch z palov stredn ho ucha pr znaky
Intrakraniálne komplikácie chronických zápalov stredného uchaPríznaky
 • Zhoršenie celkového stavu
 • Zvýšenie teploty
 • Masívnejší výtok z ucha
 • Bolesti hlavy
 • Meningizmus
 • Závraty, nauzea, vomitus
 • Zvýšenie intrakraniálneho tlaku
 • Ochrnutie n.VII a dolných hlavových nervov (IX, X, XI
 • Ochrnutie okohybných nervov a oslabenie zraku
 • Mozgový absces – iniciálne, latentné, manifestné, terminálne štádium
intrakrani lne komplik cie chronick ch z palov stredn ho ucha1
Intrakraniálne komplikácie chronických zápalov stredného ucha
 • Extradurálny absces
 • Meningitída
 • Trombóza sinus sigmoideus
 • Mozgový absces
 • Benígna intrakraniálna hypertenzia
zlomeniny sp nkovej kosti laterobaz lne poranenia
Zlomeniny spánkovej kosti (laterobazálne poranenia)

Vznikajú najčastejšie nepriamo, pôsobením vonkajších síl na lebku.Podľa vzťahu osi pyramídy a línie lomu sa rozoznávajú:

 • Zlomeniny pozdĺžne
  • (línia lomu smeruje pozdĺž dlhej
  • osi pyramídy)
 • Zlomeniny priečne
  • (línia lomu smeruje kolmo na os pyramídy)
 • Zlomeniny kombinované
  • (línia lomu je kombináciou pozdĺžnej a priečnej zlomeniny)
pozd ne zlomeniny sp nkovej kosti asi 80 v etk ch zlomen n sp nkovej kosti pr znaky
Pozdĺžne zlomeniny spánkovej kosti(asi 80% všetkých zlomenín spánkovej kosti)Príznaky
 • Hemotympanon
 • Natrhnutie blanky bubienka
 • Krvácanie z vonkajšieho zvukovodu
 • Posun kosti na zadnej hornej stene vonkajšieho zvukovodu
 • Prevodová porucha sluchu
 • Ochrnutie tvárového nervu (asi v 20% prípadov)
 • Likvorea
prie ne zlomeniny sp nkovej kosti asi 20 v etk ch zlomen n sp nkovej kosti pr znaky
Priečne zlomeniny spánkovej kosti(asi 20% všetkých zlomenín spánkovej kosti)Príznaky
 • Neporušený vonkajší zvukovod
 • Celistvá blanka bubienka, niekedy sa zistí hemotympanon
 • Úplná strata sluchu alebo porucha sluchu percepčného typu niekedy s prevodovou zložkou
 • Závraty
 • Spontánny nystagmus na zdravú stranu
 • Ochrnutie tvárového nervu (v 50% prípadov)
 • Likvorea cez sluchovú trubicu do nosohltana
zlomeniny sp nkovej kosti lie ba
Zlomeniny spánkovej kostiLiečba
 • Konzervatívna liečba
 • Širokospektrálne antibiotiká
 • Protišokové opatrenia
 • Sterilné ošetrenie zvukovodu
 • Žiadne liečivá do zvukovodu
 • Vazoaktívne látky a kortikoidy pri závratoch a percepčnej poruche sluchu
 • Chirurgická liečba pri komplikáciách
otoskler za patogen za
OtosklerózaPatogenéza
 • Dystrofia enchondrálnej vrstvy kostného labyrintu
 • Tvrorba spongióznej kosti
 • Sklerotizácia
 • Najčastejšie v oblasti oválneho okienka
 • Genetická dispozícia
 • Hormonálne vplyvy
 • Vývoj prevodovej ale aj senzorineurálnej poruchy sluchu
 • Ženy sú postihnuté asi 3-4x častejšie ako muži
otoskler za pr znaky
OtosklerózaPríznaky
 • Prevodová porucha sluchu
 • Tinnitus (asi 70% pacientov
 • Ostrejší sluch v hlučnom prostredí napr. žel. stanica (Paracusis Willisi)
 • Otoskopický nález
  • Širší zvukovod s atrofickou kožou, bez cerumenu
  • Normálna blanka bubienka, transparentnejšia s ružovo presvitajúcim promontóriom (Schwartzeho príznak)
otoskler za diagn za
OtosklerózaDiagnóza
 • Subjektívny údaj o poruche sluchu a tinnite
 • Prevodová (kombinovaná) porucha sluchu
 • A – typ krivky pri tympanometrickom vyš.
 • Absencia reflexu strmienkového svalu
 • Rtg sa zvyčajne nerobí, ak sa urobí, zistí sa normálna až nadmerná pneumatizácia spánkovej kosti
 • Pri CT vyšetrení možno identifikovať otosklerotické zmeny v kostnom puzdre labyrintu
otoskler za lie ba
OtosklerózaLiečba
 • Kauzálnu liečbu otosklerotických zmien kosti nepoznáme
 • Prevodovú poruchu sluchu možno riešiť chirurgicky, náhradou strmienka
 • Stapedotómia
  • Piston sa vsunie do otvoru na platničke strmienka a zavesí sa na dlhý výbežok nákovky
  • Obnoví sa prenos zvukových vĺn do perilymfy
n hla vn trou n porucha sluchu hypacusis sensorineuralis acuta
Náhla vnútroušná porucha sluchuHypacusis sensorineuralis acuta
 • Patogenéza (nie je jasná)
  • Toxické poškodenie
  • Porucha mikrocirkulácie v kochlei
  • Autoimúnne poškodenie
 • Príznaky
  • Vznik poruchy sluchu z plného zdravia, tinnitus
 • Liečba a prognóza
  • Akútny stav, liečbu treba začať čím skôr (do 24 hodín)
  • Kortikosteroidy
  • Infúzie vazoaktívnych látok
 • Prognóza
  • Neistá, čím skôr sa začne liečba tým väčšie nádeje na úspech liečby
chronick vn trou n porucha sluchu hypacusis sensorineuralis chronica
Chronická vnútroušná porucha sluchuHypacusis sensorineuralis chronica
 • Postupné oslabovanie sluchu
 • Degeneratívne zmeny v kochley
 • Príčiny rôznorodé

neznámej etiológie hereditárne

vývojovéiatrogénne

vaskulárneinfekčné

toxickéautoimúnne

akutraumaporanenie labyrintu

vek (presbyacusis)

 • Účinná liečba neexistuje
 • Korekcia sluchu naslúchadlom
morbus meni ri patogen za
Morbus MenièriPatogenéza
 • Narušenie vzťahu medzi endolymfou a perilymfou
 • Nedostatočná resorpcia endolymfy
 • Endolymfatický hydrops
 • Ruptúra steny blanitého labyrintu
 • Premiešanie peri- a endolymfy
 • Zmena koncentrácie draslíka
 • Depolarizácia aferentných neurónov
 • Vznik klinickej symptomatológie
morbus meni ri pr znaky a diagn za
Morbus MenièriPríznaky a diagnóza

Štyri základné príznaky

 • Závraty
 • Tinnitus
 • Oslabenie sluchu
 • Pocit tlaku, plnosti v uchu

Záchvat trvá obvykle niekoľko hodín, potom ustúpi

morbus meni ri lie ba
Morbus MenièriLiečba
 • Počas záchvatu
  • Antivertiginózne látky, antiemetiká
  • Vazoaktívne látky
  • Kortikosteroidy
 • Medzi záchvatmi
  • Psychická podpora, psychotropné látky
  • Nedráždivá dieta
 • Chirurgická liečba (neisté výsledky)
  • Chemická alebo mechanická deštrukcia labyrintu
  • Trvalá drenáž ductus (saccus) endolyphaticus
morbus meni ri progn za
Morbus MenièriPrognóza
 • Nedá sa presne stanoviť frekvencia a vývoj záchvatov
 • Porucha sluchu sa môže postupne zhoršovať
  • Oslabenie sluchu pri záchvate
  • Čiastočný alebo úplný návrat sluchovej funkcie po upokojení
  • Postupné zhoršovanie sluchu pi opakujúcich sa závatoch
 • Môže sa rozvinúť úplná hluchota
neurinoma nervi vestibulocochlearis patogen za
Neurinoma nervi vestibulocochlearisPatogenéza
 • Vyrastá zo Schwannových buniek horného vestibulárneho nervu – schwanóm
 • Rastie vo vnútornom zvukovode a do pontocerebelárnej cisterny
 • Rozdelenie podľa veľkosti
  • Malý intrameatálny neurinóm (do 1cm)
  • Stredný neurinóm (do 2,5cm)
  • Veľký neurinóm (2,5-4cm)
  • Obrovský neurinóm s útlakom a dislokáciou kmeňa
neurinoma nervi vestibulocochlearis patogen za1
Neurinoma nervi vestibulocochlearisPatogenéza
 • Porucha sluchu
  • Akákoľvek percepčná porucha sluchu môže byť príznakom neurinómu n.VIII
 • Tinnitus
  • Vyskytuje sa u väčšiny pacientov s neurinómom
 • Vestibulárna symptomatológia
  • Pacient sa na dysfunkciu vestibulárneho aparátu postupne adaptuje, preto nebýva vyznačená
 • Porucha funkcie n.VII
  • Zriedkavý príznak
 • Príznaky z útlaku mozgového kmeňa
  • Terminálne štádium choroby
neurinoma nervi vestibulocochlearis diagn za
Neurinoma nervi vestibulocochlearisDiagnóza
 • Zobrazovacie metódy
  • CT
  • MRI – rozhodujúci význam
 • Audiologické testy
 • Vestibulárne vyšetrenie
  • Zistí sa znížená alebo vymiznutá funkcia
 • Neurologické vyšetrenie
  • Patologický nález pri pokročilejšej forme choroby
 • Oftalmologické vyšetrenie
  • Patologický nález pri pokročilejšej forme choroby
neurinoma nervi vestibulocochlearis audiologick testy
Neurinoma nervi vestibulocochlearisAudiologické testy

Typická je retrokochleárna porucha sluchu, môže byť aj kochleárna alebo aj náhla porucha sluchu. Audiologické testy len doplňujú klinický obraz.

 • Tónový audiogram
 • Slovná audiometria
 • Prah reflexu strmienkového svalu
 • Pozitívny decay test
 • BERA
neurinoma nervi vestibulocochlearis diagnostick z sada
Neurinoma nervi vestibulocochlearisDiagnostická zásada

Každý pacient s jednostrannou poruchou sluchu a/alebo tinnitom musí byť komplexne vyšetrený

Neurinóm n.VIII možno vylúčiť až na základe negatívneho MRI vyšetrenia

neurinoma nervi vestibulocochlearis lie ba
Neurinoma nervi vestibulocochlearisLiečba
 • Chirurgická
  • Translabyrintový prístup
  • Retrosigmoidný prístup
  • Prístup cez strednú jamu
 • Konzervatívna
  • Radiačná liečba Gama nožom
  • Wait and scan (u starších pacientov)
chronick po kodenie vn torn ho ucha hlukom profesion lna porucha sluchu
Chronické poškodenie vnútorného ucha hlukomProfesionálna porucha sluchu
 • Pracoviská s rizikom hluku
 • Hluk
  • Hladina hluku (85dB a viac)
  • Časová expozícia voči hluku
 • Individuálna odolnosť
 • Patogenéza
  • Metabolické poškodenie
  • Mechanické poškodenie
chronick po kodenie vn torn ho ucha hlukom v voj poruchy sluchu
Chronické poškodenie vnútorného ucha hlukomVývoj poruchy sluchu
 • Adaptácia
  • Hluk najskôr spôsobuje ťažkosti, neskôr sa pracovník naň adaptuje
 • Sluchová únava
  • Po adaptácii pracovník bez ťažkostí s možným dočasným posunom prahu sluchu po pracovnej smene
 • Trvalý posun prahu sluchu
  • Trvalý posun prahu sluchu najmä vo vyšších frekvenciách
chronick po kodenie vn torn ho ucha hlukom diferenci lna diagn za
Chronické poškodenie vnútorného ucha hlukomDiferenciálna diagnóza

Môže byť zásadný forenzný problém pri paralelnom výskyte nasledovných porúch sluchu:

 • Presbyacusis (vekom spôsobené oslabenie sluchu)
 • Toxické poškodenie vnútorného ucha (ototoxické atb a pod.)
 • Heredo-degeneratívne poruchy sluchu
chronick po kodenie vn torn ho ucha hlukom prevencia
Chronické poškodenie vnútorného ucha hlukomPrevencia
 • Technická prevencia
  • Zmena technologických postupov a strojového parku na menej hlučné pracovisko
 • Organizácia práce
  • Minimalizovať počet pracovníkov
  • Skracovať expozíciu (prestávky)
 • Individuálna ochrana
  • Sluchové chrániče
 • Lekárska prevencia
  • Vstupné vyšetrenie sluchu
  • Pravidelné periodické vyšetrenie sluchu
  • Preradenie na nehlučné pracovisko pri zistení poruchy sluchu
chronick po kodenie vn torn ho ucha hlukom lie ba
Chronické poškodenie vnútorného ucha hlukomLiečba
 • Profesionálnu poruchu sluchu z hluku nevieme liečiť
 • Dôraz treba klásť na prevenciu
 • Korekcia sluchu naslúchadlom
mo nosti rehabilit cie hluchoty typy hluchoty
Možnosti rehabilitácie hluchotyTypy hluchoty

Pre klinické potreby a vývoj jedinca je najdôležitejšie rozdeliť hluchoty podľa vzťahu úrovni reči v čase vzniku hluchoty

 • Prelingválna hluchota – pred vývojom reči
 • 0-2 roky
 • Perilingválna hluchota – počas vývoja reči
 • 2 – 6 rokov
 • Postlingválna hluchota – po ukončení vývoja reči a fixácii reči
 • 6 a viac rokov
mo nosti rehabilit cie hluchoty kochle rna implant cia
Hluchota získaná

Priemerný prah sluchu viac ako 90dB

S naslúchadlom viac ako 65 dB

Diskriminácia slov s naslúchadlom do 40%

Hluchota vrodená

Skríning sluchu novorodencov OAE

BERA

Sledovanie vývoja sluchových a rečových schopností

Možnosti rehabilitácie hluchotyKochleárna implantácia
mo nosti rehabilit cie hluchoty hluchota z skan postlingv lna
Možnosti rehabilitácie hluchotyHluchota získaná (postlingválna)
 • Po strate sluchu pretrvávajú nezmenené rečové schopnosti
 • Časom sa môže reč deformovať, ale slovná zásoba sa nestratí
 • Kochleárnou implantáciou možno nadobudnúť veľmi dobré komunikačné schopnosti na základe vnímania zvuku (pacienti komunikujú telefónom)
mo nosti rehabilit cie hluchoty v ber kandid tov na kochle rnu implant ciu
Možnosti rehabilitácie hluchotyVýber kandidátov na kochleárnu implantáciu
 • Vek kandidáta a typ hluchoty
 • Audiologické kritériá
 • Pedagogické kritériá
 • Posúdenie kandidáta a rodičov psychológom
 • Medicínske kritériá
mo nosti rehabilit cie hluchoty kochle rna implant cia chirurgick v kon
Možnosti rehabilitácie hluchotyKochleárna implantácia – chirurgický výkon
 • Kožný rez
 • Mastoidektómia a lôžko pre implantát
 • Otvorenie recessus facialis – zadná tympanotómi
 • Otvorenie kochley – scala tympani na promontóriu pred okrúhlym okienkom
 • Inzercia elektród
 • Fixácia elektród a implantátu
 • Sutura
mo nosti rehabilit cie hluchoty kochle rna implant cia rehabilit cia
Možnosti rehabilitácie hluchotyKochleárna implantácia – rehabilitácia
 • Prelingválne nepočujúci
  • Intenzívna rehabilitácia ako s nepočujúcim dieťaťom
  • Vnímanie zvukov
  • Rozpoznávanie zvukov
  • Vnímanie slov a viet
  • Vlastná slovná produkcia
 • Postlingválne nepočujúci
  • Adaptácia na počúvanie pomocou implantátu
  • Každodenné zvuky, slová, vety
mo nosti rehabilit cie hluchoty kochle rna implant cia v sledky
Možnosti rehabilitácie hluchotyKochleárna implantácia – výsledky
 • Postlingválne nepočujúci
  • Návrat komunikácie na podklade sluchových vnemov
  • Schopnosť telefonovať
 • Prelingválne nepočujúci
  • Operovaní vo veku 2-5 rokov
   • Normálny vývoj reči, schopnosť voľnej komunikácie
  • Operovaní vo veku 6-10 rokov
   • Schopnosť vnímať zvuky, odzerať z pier
  • Operovaní v neskoršom veku
   • Pravdepodobne len informácia o environmentálnych zvukoch
ad