1 / 11

1 1 BENDRI KLAUSIMAI

Kino viktorinos 'Kovos klubas' 1 etapo 1 turo klausimai

guest40542
Download Presentation

1 1 BENDRI KLAUSIMAI

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


 1. 1 ETAPAS1 TURASBENDRI KLAUSIMAI

 2. 1. John Lenon susižavėjęs vieno režisieriaus filmu, įkalbėjo savo vadybinką Allen Klein, finansuoti kitą šio režisieriaus darbą. Koks tai filmas ir režisierius?

 3. 2. Kurie tai metai? Sukurti filmai „Easy Rider“ ir „MidnightCowboy“. Gimė aktoriai Jack Black ir Javier Bardem. Įvyko 42-ieji Oskarų apdovanojimai.

 4. 3. Kas šis žmogus?

 5. 4. Kuri iš jų nebuvo James Bond mergina:

 6. 5. Ilgiausias pasaulio filmas?

 7. 6. Vienintelis JAV Prezidentas ‘oficialiai’ dėvėjęs Nacių uniformą kine?

 8. 7. Kuris aktorius, režisierius ir scenaristas žuvo filmuojant filmą „Game of Death“ (1973)?

 9. 8. Iš paveikslėlių sudėliokite filmo pavadinimą.

 10. 9. Kokiame filme kartu vaidino šie asmenys: Jean-LucGodardWernerHerzogYimazGüneyMichelangeloAntonioniStevenSpielbergRainerWernerFassbinderir ....

 11. 10. Kuo skiriasi NTSC ir PAL formatai?

More Related